Handleiding voor het testen van software

Samenvatting van de training voor het testen van software


In deze gratis QA-cursus leert u basisvaardigheden en softwaretesten concepts. Er wordt les gegeven met behulp van ECHTE LEVEN Voorbeelden van beter leren. Raadpleeg de tutorials achtereenvolgens.

Wat moet ik weten?


Deze online video-tutorial is speciaal ontworpen voor beginners met weinig of geen ervaring met handmatig testen. Maar voordat u begint, raadpleeg deze uitgebreide gids over kiezen QA als jouw carrière

Syllabus voor het testen van software


Basisprincipes testen

πŸ‘‰ Tutorial Wat is softwaretesten? Definitie, basisprincipes en typen
πŸ‘‰ Tutorial Softwaretesten als carriΓ¨repad (vaardigheden, salaris, groei)
πŸ‘‰ Tutorial 7 principes voor het testen van software: leer met voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial V-model in softwaretesten
πŸ‘‰ Tutorial STLC – Levenscyclusfasen en instap- en uitgangscriteria voor het testen van software

Soorten testen

πŸ‘‰ Tutorial Handleiding voor handmatig testen voor beginners: Concepts, Soorten, Gereedschap
πŸ‘‰ Tutorial AUTOMATISERINGSTESTEN Tutorial: Wat is, proces, voordelen en hulpmiddelen
πŸ‘‰ Tutorial Automatiseringstesten vs. Handmatig testen: wat is het verschil?
πŸ‘‰ Tutorial Tutorial voor het testen van eenheden: wat is, typen, hulpmiddelen, VOORBEELD
πŸ‘‰ Tutorial Soorten unittests
πŸ‘‰ Tutorial Integratietesten: wat is, typen, top-down en bottom-up voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is systeemtesten? Typen en definitie met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Sanity Testing versus rooktesten: inleiding en verschillen
πŸ‘‰ Tutorial Wat is regressietesten? Definitie, testgevallen (voorbeeld)
πŸ‘‰ Tutorial Wat is niet-functioneel testen? Typen met voorbeeld

TestCase-ontwikkeling

πŸ‘‰ Tutorial Testdocumentatie bij het testen van software
πŸ‘‰ Tutorial Wat is een testscenario? Sjabloon met voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Testcases schrijven: voorbeeldsjabloon met voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is testanalyse (testbasis) bij het testen van software?
πŸ‘‰ Tutorial Wat is de Traceerbaarheidsmatrix van vereisten (RTM)? Voorbeeld sjabloon
πŸ‘‰ Tutorial Testgegevens genereren: wat is, hoe, voorbeeld, tools
πŸ‘‰ Tutorial Download een voorbeeld van een testcase-sjabloon: voorbeeld Excel-, Word-formaten

Testtechnieken

πŸ‘‰ Tutorial Softwaretesttechnieken met voorbeelden van testcaseontwerpen
πŸ‘‰ Tutorial Grenswaardeanalyse en gelijkwaardigheidspartitionering met voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Beslissingstabel testen: leer met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is staatstransitietesten? Diagram, techniek, voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is Use Case-testen? Techniek, voorbeelden

Testbeheer en -controle

πŸ‘‰ Tutorial Schattingstechnieken voor softwaretests: stapsgewijze handleiding
πŸ‘‰ Tutorial Een testplan maken (met voorbeeld)
πŸ‘‰ Tutorial Testplansjabloon: voorbeelddocument met voorbeeld van webapplicatie

gebrek

πŸ‘‰ Tutorial Testomgeving voor het testen van software
πŸ‘‰ Tutorial Foutbeheerproces bij het testen van software (sjabloon voor bugrapport)
πŸ‘‰ Tutorial Levenscyclus van defecten/bugs bij het testen van software
πŸ‘‰ Tutorial Top 50 softwaretesttools

Behendig

πŸ‘‰ Tutorial Agile Methodologie & Model: Gids voor Softwareontwikkeling & Testen
πŸ‘‰ Tutorial Wat is Agile testen? Proces, Strategie, Testplan, Levenscyclusvoorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Tutorial voor Scrum-testmethodologie: wat is, proces, artefacten, Sprint
πŸ‘‰ Tutorial Automatiseringstestframework voor Agile/Scrum-methodologie
πŸ‘‰ Tutorial SAFe-methodologie-tutorial: wat is Scaled Agile Framework

Verschillende domeinen testen

πŸ‘‰ Tutorial Testen van webapplicaties: handleiding in 8 stappen voor het testen van websites
πŸ‘‰ Tutorial Checklist voor het testen van webapplicaties: voorbeeldtestcases voor websites
πŸ‘‰ Tutorial Testen van toepassingsdomeinen bankwezen: voorbeeldtestgevallen
πŸ‘‰ Tutorial E-commerce testen: hoe u een e-commerce website kunt testen
πŸ‘‰ Tutorial Payment Gateway-testhandleiding met voorbeeldtestgevallen
πŸ‘‰ Tutorial Mainframetesten – Volledige zelfstudie
πŸ‘‰ Tutorial Retail Point Of Sale (POS)-systemen testen: voorbeeldtestgevallen
πŸ‘‰ Tutorial Gezondheidszorgdomeintesten met voorbeeldtestgevallen
πŸ‘‰ Tutorial Verzekeringsdomeinapplicaties testen met voorbeeldtestcases
πŸ‘‰ Tutorial Telecomdomein testen met voorbeeld OSS/BSS-testcases
πŸ‘‰ Tutorial Business Intelligence (BI)-testen: voorbeeldtestgevallen
πŸ‘‰ Tutorial Handleiding voor het testen van databases (gegevens): voorbeeldtestgevallen

WitBox Testen

πŸ‘‰ Tutorial Wat is WIT Box Testen? Technieken, voorbeelden, typen en hulpmiddelen
πŸ‘‰ Tutorial Wat is statisch testen? Wat is een testbeoordeling?
πŸ‘‰ Tutorial McCabe's Cyclomatic Complexiteit: Berekenen met stroomgrafiek (voorbeeld)
πŸ‘‰ Tutorial Zelfstudie over codedekking: afdeling, verklaring, besluit, FSM
πŸ‘‰ Tutorial Padtesten en basispadtesten met VOORBEELDEN

Performance Testing

πŸ‘‰ Tutorial Tutorial voor prestatietesten: wat is, typen, statistieken en voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Zelfstudie over laden testen: wat is dat? Hoe? (met voorbeelden)
πŸ‘‰ Tutorial Wat is STRESS-testen bij het testen van software? Gereedschappen, typen, voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is volumetesten? Leer met voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is schaalbaarheidstesten? Leer met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is Soak-testen? Definitie, betekenis, voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Stabiliteitstesten bij het testen van software
πŸ‘‰ Tutorial Wat is Spike-testen? Leer met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Belastingtesten versus stresstests versus prestatietests: verschil besproken
πŸ‘‰ Tutorial Wat is responstijdtesten?
πŸ‘‰ Tutorial Wat is benchmarktesten? Testplan, tools, voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is duurzaamheidstesten bij het testen van software? (met voorbeeld)
πŸ‘‰ Tutorial Tutorial voor het testen van betrouwbaarheid: wat is, methoden, hulpmiddelen, voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial 13 BESTE prestatietesttools | Testtool laden

Geavanceerde testonderwerpen

πŸ‘‰ Tutorial Softwareteststatistieken: wat is, typen en voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Teststrategiedocument voor het testen van software
πŸ‘‰ Tutorial Wat is testen als een service? TaaS-model uitgelegd
πŸ‘‰ Tutorial Wat is het Test Maturity Model (TMM) bij het testen van software?
πŸ‘‰ Tutorial Softwarekwaliteit in software-engineering

FAQ

πŸ‘‰ Tutorial Ernst en prioriteit bij testen: verschillen en voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is een testscript? Hoe te schrijven met Voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Teststrategie versus testplan: wat is het verschil?
πŸ‘‰ Tutorial Statisch testen versus dynamisch testen: wat is het verschil?
πŸ‘‰ Tutorial Verschil tussen opnieuw testen en regressietesten
πŸ‘‰ Tutorial Kwaliteitsborging versus kwaliteitscontrole: wat is het verschil?
πŸ‘‰ Tutorial Verschil tussen verificatie en validatie met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Positief testen en negatief testen met voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is TESTHARNAS? Hulpmiddelen en voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is defectdichtheid? Formule om te berekenen met Voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Verschil tussen globaliseringstests en lokalisatietests
πŸ‘‰ Tutorial Testconditie versus testscenario: wat is het verschil?
πŸ‘‰ Tutorial Unittest versus integratietest: wat is het verschil?
πŸ‘‰ Tutorial Functioneel testen versus niet-functioneel testen: wat is het verschil?
πŸ‘‰ Tutorial Zwart Box Testen vs. Wit Box Testen: belangrijkste verschillen
πŸ‘‰ Tutorial Frontend-testen vs. Backend-testen: wat is het verschil?
πŸ‘‰ Tutorial SDLC versus STLC: wat is het verschil?
πŸ‘‰ Tutorial Wat is SDET? Volledige vorm, betekenis, rol en verantwoordelijkheden
πŸ‘‰ Tutorial Moeten testers code schrijven?
πŸ‘‰ Tutorial Testcase versus testscenario: wat is het verschil?

Testtypen – Mega Lijst

πŸ‘‰ Tutorial Soorten softwaretests: 100 voorbeelden van verschillende testtypen
πŸ‘‰ Tutorial Tutorial voor API-testen: leer het in 10 minuten!
πŸ‘‰ Tutorial Wat is ZWART Box Testen? Technieken, voorbeelden en typen
πŸ‘‰ Tutorial Alfatesten versus bΓ¨tatesten: wat is het verschil?
πŸ‘‰ Tutorial Wat is functioneel testen? Typen en voorbeelden (volledige zelfstudie)
πŸ‘‰ Tutorial Wat is gebruikersacceptatietesten (UAT)? met voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial REST API-testhandleiding: voorbeeld van een handmatige testcase
πŸ‘‰ Tutorial REST-clienttesten met Restito Tool
πŸ‘‰ Tutorial REST Assured Tutorial: API testen met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is beveiligingstesten? Typen met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial GUI-testhandleiding: gebruikersinterface (UI) testcases met voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial MethodologieΓ«n voor het testen van software: leer QA-modellen
πŸ‘‰ Tutorial END-to-END testtutorial: wat is E2E-testen met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is verkennend testen? Technieken met voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Mutatietesten bij het testen van software: voorbeeld van mutantscore en analyse
πŸ‘‰ Tutorial Wat is ad-hoctesten? Typen met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Trefwoordgestuurd testframework met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Risicogebaseerd testen: aanpak, matrix, proces en voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Tutorial voor backend-testen: wat is, tools en voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is rooktesten? Hoe te doen met VOORBEELDEN
πŸ‘‰ Tutorial Tutorial voor toegankelijkheidstests: wat is, tools en voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is kwaliteitsborging (QA)? Proces, methoden, voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Sjabloon voor kwaliteitsmanagementplan: downloaden met voorbeeldvoorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is SOA-testen? Tutorial met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Zelfstudie over penetratietesten: wat is PenTest?
πŸ‘‰ Tutorial Wat is compatibiliteitstesten? Voorwaarts en achterwaarts testen (voorbeeld)
πŸ‘‰ Tutorial Wat is System Integration Testing (SIT) met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Testdekking bij het testen van software
πŸ‘‰ Tutorial Wat is bruikbaarheidstesten? UX-testvoorbeeld (gebruikerservaring).
πŸ‘‰ Tutorial Handleiding voor het testen van protocollen: L2 en L3
πŸ‘‰ Tutorial Wat is cloudtesten? SaaS-testhandleiding
πŸ‘‰ Tutorial Cookietesten: voorbeeldtestcases voor websites
πŸ‘‰ Tutorial Wat is grijs Box Testen? Technieken, voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Tutorial voor modelgebaseerd testen: wat is, tools en voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is pilottesten? Definitie, betekenis, voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is Orthogonale Array Testen (OATS)? Hulpmiddelen, technieken en voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is alfatesten? Proces, voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Fuzz Testing (Fuzzing) Tutorial: wat is, typen, hulpmiddelen en voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is lokalisatietesten? Voorbeeld testgevallen en checklist
πŸ‘‰ Tutorial Wat is interfacetesten? Typen & voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is kwetsbaarheidsbeoordeling? Testproces, VAPT-scantool
πŸ‘‰ Tutorial Wat is configuratietesten? Voorbeeld testgevallen
πŸ‘‰ Tutorial Tutorial voor het testen van applicaties: wat is, hoe, tools
πŸ‘‰ Tutorial Wat is negatief testen? Testgevallen met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is Interoperabillijkheidstesten in softwaretesten? (met voorbeelden)
πŸ‘‰ Tutorial Conformiteitstesten (Compliance Testen) – Volledige gids
πŸ‘‰ Tutorial Wat is lustesten? Methodologie, voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is componenttesten? Technieken, voorbeeldtestgevallen
πŸ‘‰ Tutorial Wat is dynamisch testen? Typen, technieken en voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is parallel testen? Definitie, aanpak, voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is Operaationele acceptatietesten (OAT)? Voorbeeld testgevallen
πŸ‘‰ Tutorial Wat is moduletesten? Definitie, voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Wat is workflowtesten bij softwaretesten? met voorbeelden
πŸ‘‰ Tutorial Tutorial voor het testen van opslag: wat is, type, Concepts
πŸ‘‰ Tutorial Wat is hersteltesten? met Voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is gelijktijdigheidstesten bij het testen van software?
πŸ‘‰ Tutorial Wat is threadtesten bij het testen van software?
πŸ‘‰ Tutorial Wat is destructief testen? Technieken, methoden, voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is continu testen in DevOps? Definitie, voordelen, hulpmiddelen
πŸ‘‰ Tutorial Testniveaus bij het testen van software
πŸ‘‰ Tutorial Tutorial voor IoT-testen: wat is, proces, uitdagingen en hulpmiddelen
πŸ‘‰ Tutorial Wat is Test Driven Development (TDD)? Tutorial met voorbeeld
πŸ‘‰ Tutorial Wat is datagedreven testen? Leer een raamwerk te creΓ«ren
πŸ‘‰ Tutorial Wat is apen- en gorillatesten? Voorbeelden, verschil
πŸ‘‰ Tutorial Wat is front-end testen? Hulpmiddelen en raamwerken
πŸ‘‰ Tutorial Wat is ingebed testen bij softwaretesten?
πŸ‘‰ Tutorial Wat is domeintesten bij softwaretesten? (met voorbeeld)
πŸ‘‰ Tutorial Salesforce-testtutorial: wat, proces, tools, best practices
πŸ‘‰ Tutorial Ontwerpverificatie- en validatieproces
πŸ‘‰ Tutorial Niet-destructief onderzoek (NDT)

Tools

πŸ‘‰ Tutorial 10 beste tools voor het testen van cross-browsercompatibiliteit
πŸ‘‰ Tutorial 20 beste tools voor het volgen van bugs/defecten
πŸ‘‰ Tutorial 20 beste testtools voor webapplicaties
πŸ‘‰ Tutorial 16 BESTE automatiseringstesttools
πŸ‘‰ Tutorial 15 BESTE tools voor het genereren van testgegevens
πŸ‘‰ Tutorial 12 BESTE crowdsourcingplatforms
πŸ‘‰ Tutorial 10 BESTE verkennende testtools
πŸ‘‰ Tutorial 15+ BESTE open source-testtools
πŸ‘‰ Tutorial 15 BESTE softwaretestbedrijven
πŸ‘‰ Tutorial 20+ TOP prestatietestservicebedrijven
πŸ‘‰ Tutorial 9 BESTE automatiseringstestbedrijven
πŸ‘‰ Tutorial 7 beste AI-testtools voor testautomatisering
πŸ‘‰ Tutorial 9 BESTE handmatige testhulpmiddelen

Controleren!

πŸ‘‰ Tutorial Top 150 vragen en antwoorden over sollicitatiegesprekken over softwaretesten
πŸ‘‰ Tutorial Top 15 vragen en antwoorden over sollicitatiegesprekken over automatiseringstests
πŸ‘‰ Tutorial Top 25 interviewvragen en antwoorden over databasetesten
πŸ‘‰ Tutorial Top 40 QA (kwaliteitsborging) sollicitatievragen en antwoorden
πŸ‘‰ Tutorial 85+ sollicitatievragen en antwoorden over softwaretesten
πŸ‘‰ Tutorial Top 70 sollicitatievragen en antwoorden over functioneel testen
πŸ‘‰ Tutorial QA Softwaretester CV Voorbeeld: hoe u een CV voor werkzoekenden schrijft
πŸ‘‰ Tutorial Handleiding voor het testen van software voor beginners pdf
πŸ‘‰ Tutorial 6 EBook-bundel testen
πŸ‘‰ Tutorial Quiz testen

Certificering

πŸ‘‰ Tutorial ISTQB-certificering: compleet examenstudiemateriaal met proeftest
πŸ‘‰ Tutorial CSTE-certificeringsgids met studiemateriaal
πŸ‘‰ Tutorial Certificeringsgids voor gecertificeerde softwarekwaliteitsanalisten (CSQA).
πŸ‘‰ Tutorial ISTQB CTAL-examen (Advanced Level) met studiemateriaal

Live testproject

πŸ‘‰ Aanmelden Live handmatig testproject: online softwaretestpraktijk
πŸ‘‰ Aanmelden Live project voor gratis softwaretesten: verzekeringsdomein

FAQ

βœ… Waarom softwaretesten leren?

Hier zijn de redenen om softwaretesten te leren:

 • Er is veel vraag naar softwaretesten.
 • Het is relatief eenvoudig om een ​​carriΓ¨re in het testen van producten/software te beginnen.
 • Testtools zijn gemakkelijk te leren.
 • Het testen van software is een belangrijk proces in de levenscyclus van softwareontwikkeling.
 • Het is een groenblijvende sector in de IT-sector.

πŸ’₯ Wat zijn de voordelen van softwaretesten?

Dit zijn de voordelen van softwaretesten:

 • Softwaretesten zorgen ervoor dat u een kwaliteitsproduct aan de klant levert.
 • Testen helpt risico's en problemen eerder weg te nemen.
 • Door elk IT-project op tijd te testen, kunt u uw geld voor de lange termijn besparen.
 • Het belangrijkste doel van elk product is om hun klanten tevreden te stellen. UI/UX-testen zorgen voor de beste gebruikerservaring.

❓ Wie kan softwaretesten leren?

Softwaretesten kan worden geleerd door mensen die hun carrière in de IT-industrie willen beginnen, maar niet geïnteresseerd zijn in coderen. Het kan worden geleerd door mensen die verschillende testtools willen leren en graag bugs willen vinden.

βœ… Waarom kiezen voor softwaretesten als carriΓ¨re?

Hier zijn de redenen om te kiezen softwaretesten als carrière:

 • Je kunt een goed salaris en doorgroei krijgen als softwaretestprofessional.
 • Het oplossen en volgen van bugs is een leuke bezigheid
 • Je draagt ​​bij aan de kwaliteit van het softwareproduct, wat een zeer dankbare ervaring is.
 • Mensen moeten kiezen voor softwaretesten als ze graag in een uitdagende omgeving werken.

πŸ”’ Hoe krijg ik realtime blootstelling aan testen?

U kunt in realtime kennismaken met testen door de live projecten te analyseren en bugs en fouten te vinden. U kunt zich bij ons aansluiten Live testproject om je handen vuil te maken in QA.