Sanity-testen vs. Rooktesten – het verschil daartussen

Belangrijkste verschil tussen gezond verstand en rooktest

 • Smoke Testing heeft tot doel de “stabiliteit” te verifiëren, terwijl Sanity Testing tot doel heeft de “rationaliteit” te verifiëren.
 • Smoke Testing wordt gedaan door zowel ontwikkelaars als testers, terwijl Sanity Testing wordt gedaan door testers.
 • Smoke Testing verifieert de kritieke functionaliteiten van het systeem, terwijl Sanity Testing de nieuwe functionaliteit verifieert, zoals bugfixes.
 • Rooktesten zijn een subset van acceptatietests, terwijl Sanity-tests een subset zijn van regressietests.
 • Rooktesten zijn gedocumenteerd of in een script geschreven, terwijl Sanity-tests dat niet zijn.
 • Rooktests verifiëren het hele systeem van begin tot eind, terwijl Sanity Tests slechts een bepaald onderdeel verifiëren.

Rooktesten versus gezond verstand testen
Rooktesten versus gezond verstand testen

Wat is een softwarebuild?

Als u een eenvoudig computerprogramma ontwikkelt dat uit slechts één broncodebestand bestaat, hoeft u alleen maar dit ene bestand te compileren en te koppelen, zodat er een uitvoerbaar bestand ontstaat. Dit proces is heel eenvoudig.
Meestal is dit niet het geval. Een typisch softwareproject bestaat uit honderden of zelfs duizenden broncodebestanden. Het maken van een uitvoerbaar programma op basis van deze bronbestanden is een ingewikkelde en tijdrovende taak.
U moet “build”-software gebruiken om een ​​uitvoerbaar programma te maken en het proces heet “ Software-build"

Wat is rooktesten?

Rook testen is een softwaretesttechniek die wordt uitgevoerd na het bouwen van software om te verifiëren dat de kritieke functionaliteiten van software goed werken. Het wordt uitgevoerd voordat er gedetailleerde functionele of regressietests worden uitgevoerd. Het belangrijkste doel van rooktesten is het afkeuren van een softwareapplicatie met gebreken, zodat het QA-team geen tijd verspilt aan het testen van kapotte softwareapplicaties.

In Rook testen, kozen de testgevallen ervoor om de belangrijkste functionaliteit of component van het systeem te dekken. Het doel is niet om uitgebreide tests uit te voeren, maar om te verifiëren dat de kritieke functionaliteiten van het systeem goed werken.
Een typische rooktest zou bijvoorbeeld zijn: controleer of de applicatie succesvol wordt gestart, controleer of de GUI reageert ... enz.

Wat is gezond verstand testen?

Sanity testen is een soort van Software testen uitgevoerd na ontvangst van een software-build, met kleine wijzigingen in de code of functionaliteit, om vast te stellen dat de bugs zijn opgelost en er zijn geen verdere problemen geïntroduceerd als gevolg van deze wijzigingen. Het doel is om vast te stellen dat de voorgestelde functionaliteit ongeveer werkt zoals verwacht. Als de gezondheidstest mislukt, wordt de build afgewezen om tijd en kosten te besparen die gepaard gaan met strengere tests.

Het doel is “niet” om de nieuwe functionaliteit grondig te verifiëren, maar om vast te stellen dat de ontwikkelaar enige rationaliteit (gezond verstand) heeft toegepast bij het produceren van de software. Als uw wetenschappelijke rekenmachine bijvoorbeeld het resultaat geeft van 2 + 2 =5! Dan heeft het geen zin om de geavanceerde functionaliteiten zoals sin 30 + cos 50 te testen.

Verschil tussen rooktesten en gezond verstandtesten

Following is het verschil tussen Sanity- en Smoke-tests:

Rook testen Sanity testen
Er worden rooktests uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de kritieke functionaliteiten van het programma goed werken Sanity Testing wordt uitgevoerd om te controleren of de nieuwe functionaliteit/bugs zijn opgelost
Het doel van deze tests is om de “stabiliteit” van het systeem te verifiëren, zodat er strengere tests kunnen worden uitgevoerd Het doel van de tests is om de ‘rationaliteit’ van het systeem te verifiëren, zodat er strengere tests kunnen worden uitgevoerd
Deze tests worden uitgevoerd door de ontwikkelaars of testers Sanity-tests bij het testen van software worden meestal uitgevoerd door testers
Rooktesten worden meestal gedocumenteerd of in een script geschreven Sanity-tests zijn meestal niet gedocumenteerd en er is geen script voor
Rooktesten zijn een subset van acceptatietesten Sanity testen is een subset van Regressie Testing
Rooktesten oefenen het hele systeem van begin tot eind uit Sanity-tests oefenen alleen het specifieke onderdeel van het hele systeem uit
Rooktesten zijn vergelijkbaar met een algemene gezondheidscontrole Sanity Testing is als een gespecialiseerde gezondheidscontrole

Aandachtspunten bij rook- en gezondheidstests

 • Zowel Sanity- als Smoke-tests zijn manieren om tijd- en moeiteverspilling te voorkomen door snel te bepalen of een applicatie te gebrekkig is om een ​​rigoureuze test te rechtvaardigen. 
 • Rooktesten wordt ook wel tester genoemd acceptatietesten.
 • Rooktests die op een bepaalde build worden uitgevoerd, worden ook wel a bouwen verificatietest.
 • Een van de beste industriële praktijken in software engineering, is het uitvoeren van een dagelijkse bouw- en rooktest in softwareprojecten.
 • Zowel rook- als geestelijke gezondheidstesten kunnen dat handmatig worden uitgevoerd of met behulp van een automatiseringstool. Wanneer geautomatiseerde tools worden gebruikt, worden de tests vaak geïnitieerd door hetzelfde proces dat de build zelf genereert.
 • Afhankelijk van de testbehoeften, moet u mogelijk zowel Sanity- als Smoke Tests uitvoeren in de softwarebuild. In dergelijke gevallen voert u eerst rooktests uit en gaat u vervolgens verder met Sanity Testing. In de industrie worden testgevallen voor Sanity Testing vaak gecombineerd met die voor rooktests, om de uitvoering van de tests te versnellen. Daarom is het gebruikelijk dat de termen vaak door elkaar worden gebruikt en door elkaar worden gebruikt

Klik hier als de video niet toegankelijk is