Webservices-tutorial voor beginners: leer de basis in 3 dagen

Samenvatting van de handleiding voor webservices


Webservices zijn een gestandaardiseerde manier of medium om de communicatie tussen de client- en serverapplicaties op het World Wide Web te verspreiden. Deze cursus geeft een gedetailleerd inzicht in verschillende componenten van webservices zoals SOAP, WSDL, REST, en hoe ze werken.

Wat moet ik weten?


Deze cursus is bedoeld voor beginners met basiskennis van webserviceprotocollen en SOA-principes (Service Oriented Architecture).

Syllabus voor webservices

Introductie

πŸ‘‰ Les 1 Wat is een API? - Volledige vorm, betekenis, definitie, typen en voorbeeld
πŸ‘‰ Les 2 Wat zijn webservices? - Architectuur, typen en voorbeeld
πŸ‘‰ Les 3 SOAP-webservices-zelfstudie β€” Wat is het SOAP-protocol? VOORBEELD
πŸ‘‰ Les 4 WSDL-zelfstudie β€” Webservices Beschrijving Taal met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 5 RESTful Web Services-zelfstudie β€” Leer met REST API-voorbeeld

Geavanceerde dingen

πŸ‘‰ Les 1 SOAP versus REST β€” Verschil tussen web-API-services
πŸ‘‰ Les 2 Webservice (WS) beveiligingshandleiding β€” Leren met SOAP Voorbeeld
πŸ‘‰ Les 3 SOA-principes β€” Servicegerichte architectuurprincipes
πŸ‘‰ Les 4 API versus webservice - Wat is het verschil?
πŸ‘‰ Les 5 JSON-zelfstudie β€” Leer met een eenvoudig voorbeeld van bestandsindeling
πŸ‘‰ Les 6 JSON versus XML - Wat is het verschil?
πŸ‘‰ Les 7 SOA versus microservices - Belangrijkste verschillen uitgelegd met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 8 Beste API-testtools – 20 beste API-testtools
πŸ‘‰ Les 9 Microservices-zelfstudie - Wat is, architectuur en voorbeeld

Moet weten!

πŸ‘‰ Les 1 Sollicitatievragen voor microservices β€” Top 25 vragen en antwoorden over microservices-interviews
πŸ‘‰ Les 2 Beste servicevirtualisatietools β€” 10 beste servicevirtualisatietools
πŸ‘‰ Les 3 Sollicitatievragen voor webservices β€” Top 70 webservices-interviewvragen en antwoorden

Wat is webservice?

Webservice is een gestandaardiseerd medium om de communicatie tussen de client- en serverapplicaties op het World Wide Web te verspreiden.

Webservices bieden een gemeenschappelijk platform waarmee meerdere applicaties die op verschillende programmeertalen zijn gebouwd, met elkaar kunnen communiceren

Populaire webserviceprotocollen zijn:

ZEEP:

SOAP staat bekend als het Simple Object Access Protocol.

SOAP is ontwikkeld als tussentaal, zodat applicaties die op verschillende programmeertalen zijn gebouwd snel met elkaar kunnen praten en de extreme ontwikkelingsinspanningen kunnen vermijden.

WSDL:

WSDL staat bekend als de Web Services Description Language (WSDL).

WSDL is een op XML gebaseerd bestand dat de clientapplicatie vertelt wat de webservice doet en alle informatie geeft die nodig is om verbinding te maken met de webservice.

RUST UIT:

REST staat voor REpresentational State Transfer.

REST wordt gebruikt om webservices te bouwen die lichtgewicht, onderhoudbaar en schaalbaar zijn.