R-zelfstudie voor beginners: leer R-programmeertaal

Waarom R leren?

R is een programmeertaal die veel wordt gebruikt door datawetenschappers en grote bedrijven zoals Google, Airbnb, Facebook enz. voor data-analyse. Dit is een complete cursus over R voor beginners en behandelt de basisbeginselen om onderwerpen als machine learning-algoritme, lineaire regressie, tijdreeksen, statistische gevolgtrekkingen enz. te bevorderen.

Wat moet ik weten?


Basiskennis van statistische concepten is een pluspunt.

R Programmeringssyllabus

Introductie

πŸ‘‰ Les 1 Wat is R-programmeertaal? β€” Introductie en basisprincipes van R
πŸ‘‰ Les 2 Rstudio downloaden en installeren β€” Anaconda op Windows/Mac
πŸ‘‰ Les 3 Rekenkundige en logische operatoren - R-gegevenstypen met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 4 R Matrix-zelfstudie β€” Maken, afdrukken, kolom toevoegen, segmenteren
πŸ‘‰ Les 5 Factor in R β€” Categorische variabele en continue variabelen

Data voorbereiding

πŸ‘‰ Les 1 R-gegevensframe - Hoe u kunt creΓ«ren, toevoegen, selecteren en subsetten
πŸ‘‰ Les 2 Lijst in R - Hoe u R-lijsten maakt, elementen met voorbeeld selecteert
πŸ‘‰ Les 3 R Sorteer een dataframe met Order() - Leer met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 4 R Dplyr-zelfstudie β€” Gegevensmanipulatie (join) en opschoning (spreiding)
πŸ‘‰ Les 5 Gegevensframes samenvoegen in R β€” Volledige en gedeeltelijke match
πŸ‘‰ Les 6 Functies in R-programmering - Leer met voorbeeld

Programming

πŸ‘‰ Les 1 IF, ELSE, ELSE IF-verklaring in R - Leer met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 2 Voor lus in R β€” Voorbeelden voor lijst en matrix
πŸ‘‰ Les 3 Terwijl Loop in R - Leer met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 4 apply(), lapply(), sapply(), tapply() Functie in R - Leer met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 5 Gegevens importeren in R - Lees CSV-, Excel-, SPSS-, Stata- en SAS-bestanden
πŸ‘‰ Les 6 na.weglaten & na.rm β€” Hoe ontbrekende waarden (NA) in R te vervangen
πŸ‘‰ Les 7 Gegevens exporteren uit R - Gegevens exporteren van R naar CSV, Excel
πŸ‘‰ Les 8 Correlatie in R - Pearson & Spearman met matrixvoorbeeld
πŸ‘‰ Les 9 R Geaggregeerde functie β€” Samenvatten & Group_by() Voorbeeld
πŸ‘‰ Les 10 R Selecteer(), Filter(), Schik(), Pijplijn - Leer met voorbeeld

Data-analyse

πŸ‘‰ Les 1 R Spreidingsdiagrammen β€” Spreidingsplot in R met behulp van ggplot2 (met voorbeeld)
πŸ‘‰ Les 2 boxplot() in R - Hoe te maken BoxPercelen Leer met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 3 Staafdiagram en histogram in R - Leer met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 4 T-test in R β€” EΓ©n monster en gekoppeld (met voorbeeld)
πŸ‘‰ Les 5 R ANOVA-zelfstudie β€” Enkele reis en retour (met voorbeelden)

Machine leren

πŸ‘‰ Les 1 Regressie en typen in R β€” R Eenvoudige, meervoudige lineaire en stapsgewijze regressie
πŸ‘‰ Les 2 Beslisboom in R β€” Classificatieboom en code in R met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 3 R Random Forest-zelfstudie - Leer met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 4 GLM in R β€” Gegeneraliseerd lineair model met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 5 K-betekent Clustering in R - Leer met voorbeeld

Moet weten!

πŸ‘‰ Les 1 R versus Python - Wat is het verschil?
πŸ‘‰ Les 2 SAS versus R - Wat is het verschil?
πŸ‘‰ Les 3 Histogram versus staafdiagram - Moet verschillen kennen
πŸ‘‰ Les 4 Interviewvragen voor R-programmering β€” Top 18 R-programmeringsinterviews met vragen en antwoorden
πŸ‘‰ Les 5 R Programmeerboeken - 17 beste R-programmeerboeken
πŸ‘‰ Les 6 R-programmeerhandleiding pdf β€” Download de R-tutorial-pdf voor beginners