COBOL-zelfstudie: wat is COBOL-programmeertaal?

Wat is COBOL?

COBOL is een programmeertaal die vooral gericht is op het oplossen van een bedrijfsprobleem. De volledige vorm van COBOL is Common Business-Oriented Language. Het is primariwordt voornamelijk gebruikt in zakelijke, financiële en administratieve systemen van bedrijven en overheden. Deze taal wordt ook gebruikt als oplossing voor veel problemen met gegevensverwerking.

Het is ontwikkeld door CODASYL (Conference on Data Systems Languages). Het wordt gebruikt als taal in het mainframesysteem.

Kenmerken van COBOL

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de COBOL-programmeertaal:

 • Dankzij de geavanceerde mogelijkheden voor bestandsbeheer kunt u een aanzienlijke hoeveelheid gegevens verwerken.
 • De logische structuur in COBOL is gemakkelijker te lezen en aan te passen.
 • Het kan worden uitgevoerd en gecompileerd op machines zoals IBM, personal computers, enz.
 • Test- en foutopsporingstools zijn altijd toegankelijk op alle platforms van de computer. Daarom is het een robuuste programmeertaal.
 • U kunt eenvoudig fouten opsporen in COBOL omdat het verschillende divisies heeft.
 • COBOL is ontworpen voor bedrijfsgerichte toepassingen. Het kan grote hoeveelheden gegevens verwerken dankzij de geavanceerde mogelijkheden voor bestandsverwerking.

Geschiedenis van COBOL

Hier zijn belangrijke herkenningspunten uit de geschiedenis van COBOL:

 • COBOL werd voor het eerst ontworpen in 1959 door CODASYL.
 • In het late 1962, IBM hebben aangekondigd dat COBOL hun primaire ontwikkeltaal wordt.
 • COBOL-editie 1965 introduceert de faciliteiten voor het verwerken van massaopslagbestanden en -tabellen
 • In 1968 werd COBOL erkend en goedgekeurd door de ANSI-standaardtaal voor standaard commercieel gebruik.
 • In 1970 was COBOL de meest gebruikte programmeertaal ter wereld geworden.
 • In 1982 installeerde ISO de toenmalige SC5's eerste werkgroep: WG4 COBOL
 • In 1985 accepteerde de ISO-werkgroep 4 deze versie van de door ANSI voorgestelde standaard.
 • In 2002 werd de eerste Object-Oriented COBOL uitgebracht die kon worden ingekapseld, als onderdeel van COBOL.
 • In 2012 bleek uit onderzoeken van Computerworld dat meer dan 60% van de organisaties nog steeds COBOL gebruikt.
 • In COBOL 2014 zijn functies opgenomen zoals overbelasting van methoden, dynamische capaciteitstabellen, enz.

COBOL installeren op Windows 10

Hieronder gegeven zijn door following een paar eenvoudige stappen om de Hercules-emulator te installeren

Er zijn verschillende soorten mainframes emulators gebruikt voor Windows. Je kunt ze gebruiken om de eenvoudige COBOL-programma's te schrijven en uit te voeren.

Hercules is een van de populaire COBOL-emulators die eenvoudig kan worden geïnstalleerd Windows. Hercules is een open source-tool. Het werkt op de nieuwste 64-bit z/Archistructuur.

Stap 1) Hercules installeren
Bezoek www.hercules-390.eu website. Je zult het volgende zienwing link.

COBOL installeren op Windows 10

Stap 2) Klik op de knop Uitvoeren
In de dialoog box klik op de knop Uitvoeren

COBOL installeren op Windows 10

Stap 3) Klik op Volgende
In het volgende scherm klikt u op de knop Volgende.

COBOL installeren op Windows 10

Stap 4) Accepteer de licentieovereenkomst
In het scherm voor de openbare licentieovereenkomst,

 1. Selecteer het keuzerondje en accepteer de term van de licentieovereenkomst
 2. Klik op de knop Volgende

COBOL installeren op Windows 10

Stap 5) Klik op Installeren
In het volgende scherm klikt u op de knop Installeren.

COBOL installeren op Windows 10

Stap 6) Klik op de knop Installeren
Klik op Installeren om de installatie te starten

COBOL installeren op Windows 10

Stap 7) Klik op de knop Voltooien
Klik op de knop Voltooien om de installatiewizard af te sluiten.

COBOL installeren op Windows 10

Stap 8) Klik op de Hercules CMD-prompt
Klik in het startmenu op de Hercules CMD-prompt.

COBOL installeren op Windows 10

Stap 9) Typ 'hercules' om de emulator te starten
U kunt de opdrachtprompt zien.

COBOL installeren op Windows 10

COBOL-programmastructuur

De organisatie van een COBOL-programma is hierarchical. Het is niet noodzakelijkerwijs nodig dat alle componenten aanwezig zijn voor de hierarchical relatie te bestaan.

COBOL-programmastructuur
COBOL-programmeerstructuur

Hier zijn verschillende componenten van het COBOL-programma:

Divisies

Een divisie is een codeblok dat meestal een of meer secties bevat. Het begint waar de divisienaam wordt aangetroffen. Het eindigt met het begin van de volgende divisie.

Secties

Secties vormen de logische onderverdeling van de programmalogica. Het is de verzameling paragrafen.

De leden

Alinea's zijn het gedeelte van een selectie dat bestaat uit een door de gebruiker gedefinieerde of vooraf gedefinieerde naam die moet worden gevolgd door een punt. Deze sectie bevat nul of meer zinnen.

Zinnen

Zinnen zijn een combinatie van enkele of meerdere uitspraken. Ze mogen alleen voorkomen in de procedureafdeling. Een zin in COBOL-taal moet eindigen met een punt(.).

verklaringen

Dit zijn de betekenisvolle COBOL-instructies die enige verwerking uitvoeren.

Personages

Dit zijn de laagste in de hiërarchie die niet kunnen worden verdeeld.

Soorten divisies

Verschillende divisies in de COBOL-programmastructuur zijn als volgt:

 • Identificatie Divisie
 • Omgevingsdivisie
 • Gegevensdivisie
 • Procedure Divisie:

Identificatie Divisie

 • De programmeur en compiler kunnen deze indeling gebruiken om het programma te herkennen.
 • De enige verplichte indeling is Programma-ID.
 • Het identificeert de naam van het programma dat tekens bevat.

Omgevingsdivisie

Het helpt u bij het identificeren van invoer- en uitvoerbestanden voor het programma.

Configuratiesectie:

Deze sectie geeft informatie over het systeem waarop het programma is geschreven en uitgevoerd.

Dit gedeelte bestaat uit twee paragrafen:

Broncomputer – Compleet programma

Objectcomputer – Voer het programma uit.

Invoer-uitvoersecties:

 • Deze sectie geeft details met betrekking tot bestanden die in het programma worden gebruikt.

Het heeft vier secties:

 • Bestandssectie – Hiermee kunt u de recordstructuur van het bestand definiëren.
 • Werkende opbergsectie: Deze sectie helpt u bij het declareren van de tijdelijke variabelen en bestandsstructuren.
 • Lokale opslagsectie: Dit gedeelte is hetzelfde als het gedeelte voor lokale werkopslag. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat variabelen elke keer moeten worden geïnitialiseerd wanneer het programma wordt uitgevoerd.
 • Koppelingssectie: In dit gedeelte worden de datanamen beschreven die worden ontvangen van de externe opslag.

Procedureafdeling:

 • Deze indeling wordt gebruikt om de logica van het programma op te nemen.
 • De proceduredivisie omvat ook uitvoerbare instructies die zijn gedefinieerd in de datadivisie.

COBOL-coderingsregels

Hier volgen enkele van de belangrijkste codeerregels tijdens het werken met COBOL:

 • De eerste zes karakterposities zijn toegewezen voor volgorde numbers.
 • De zevende tekenpositie is gereserveerd voor het vervolgteken, of voor een asterisk die een commentaarregel aangeeft.
 • De daadwerkelijke echte programmatekst begint met kolom 8.
 • De vierde posities van 8 tot en met 11 staan ​​bekend als gebied A, en de posities van 12 tot en met 72 worden gebied B genoemd.

De standaardvorm van het Cobol-programma

 • Er zijn 80 tekens op elke regel.
 • Kolommen (6-XNUMX): Geeft de volgorde aan
 • Kolom 7: Deze positie bevat de indicator^,/,-)
 • Kolommen(8-ll): Het geeft het gebied A aan.
 • Kolommen (12-72): Het geeft gebied B aan.
 • Kolommen (72-80): Gebruik voor identificatie.

Programmasyntaxisregels van COBOL

Hier enkele belangrijke syntaxisregels van COBOL:

 • COBOL heeft een syntaxis, die sterk lijkt op de Engelse taal, die is ontworpen om zelfdocumenterend te zijn en zeer readable.
 • Voorbeeld: y = x; wordt weergegeven met: MOVE x NAAR y
 • Het is geen hoofdlettergevoelige taal.
 • Het heeft meer dan 300 gereserveerde woorden
 • complex voorwaarden kunnen worden “afgekort” door herhaalde variabelen en voorwaarden te verwijderen. Bijvoorbeeld:
 • IS GROTER DAN x EN y GROTER DAN OF GELIJK AAN
 • Het mist een grote standaardbibliotheek, omdat het slechts 43 instructies, 87 functies en slechts één klasse heeft.

Variabelen in COBOL

In COBOL is de variabele een benoemde locatie in het geheugen waarin een programma gegevens kan plaatsen en waaruit het gegevens kan ophalen. Een gegevensnaam of identiteit. Het is de naam die wordt gebruikt om het geheugengebied te identificeren dat is gereserveerd voor de variabele.

Variabelen moeten worden beschreven in termen van hun grootte en type. Elke variabele die in een COBOL-programma wordt gebruikt, moet gecodeerd zijn in de DATA DIVISION.

Regels voor het declareren van variabelen in COBOL:

 • Variabelen moeten worden gedeclareerd in de sectie Werkopslag. Variabelen kunnen arrays, records, bestandsdescriptorrecords, enz. zijn.
 • De naam van een variabele kan alfanumeriek zijn, waarbij het eerste teken een alfabet is.
 • Er mag alleen een speciaal teken worden gebruikt en er kan het enige koppelteken in voorkomen dat moet worden ingesloten
 • 9 vertegenwoordigt slechts een getal van één cijfer.

Als anders-verklaringen

In COBOL wordt de If else-instructie gebruikt voor voorwaardelijke vertakking

Het relationele operators en enkele gespelde zinnen kunnen worden gebruikt

Als x < y – dit kan worden geschreven alsof x kleiner is dan y

<, >, =,>=,<= zijn de beschikbare relationele operaverdraaid

NIET, EN, OF zijn logisch operators die in COBOL worden gebruikt

Groter dan, kleiner dan, gelijk aan zijn de gespelde zinnen

If x is less than y then 
Do the first action 
Else
Do the second action 
End-if.

Om te controleren of een alfanumerieke variabele een type gegevens bevat, kunnen we voorwaarden gebruiken als x een getal is en als x alfabetisch is. Het is gebaseerd op de T- of F-waarde.

U kunt if-then-else if gebruiken voor omstandigheden met meerdere niveaus

Evaluate X
When 1 perform action1
When 2 perform action2
When 3 perform action3
When others perform action4
End-evaluate

Als aan geen enkele voorwaarde wordt voldaan, wordt de andere clausule uitgevoerd. Dit lijkt veel op de switch-instructies in andere talen.

Voorbeeld van COBOL

Voorbeeld 1 – Hallo wereld!

IDENTIFICATION DIVISION.
PROGRAM-ID. HELLO-WORLD.
PROCEDURE DIVISION.
DISPLAY 'Hello, world.'
STOP RUN.

Voordelen van COBOL

Hier zijn belangrijke nadelen/voordelen van het gebruik van COBOL-taal:

 • U kunt COBOL gebruiken als zelfdocumenterende taal.
 • COBOL-taal kan enorme gegevensverwerking aan.
 • Het is een van de primariop hoog niveau gebruikt programmeertalen.
 • Volledig compatibel met de eerdere versies.
 • COBOL-taal kan enorme gegevensverwerking aan.
 • Het oplossen van bugs is eenvoudiger omdat het een effectief foutmeldingssysteem heeft.
 • COBOL wordt ook veel gebruikt als zelfdocumenterende taal.
 • In COBOL kunnen alle instructies in eenvoudige Engelse woorden worden gecodeerd.

Nadelen van COBOL

Hier volgen enkele nadelen/nadelen van het gebruik van COBOL:

 • Het heeft een zeer langdradige syntaxis
 • COBOL heeft het meest rigide formaat
 • Het is niet ontworpen voor wetenschappelijke toepassingen
 • De tijd die nodig is om een ​​COBOL-programma te compileren is aanzienlijk groter dan bij machinegeoriënteerde programmeertalen.

Samengevat

 • COBOL is een programmeertaal die vooral gericht is op het oplossen van een bedrijfsprobleem.
 • COBOL staat voor Common Business-Oriented Language
 • Dankzij de geavanceerde mogelijkheden voor bestandsbeheer kunt u een aanzienlijke hoeveelheid gegevens verwerken.
 • COBOL werd voor het eerst ontworpen in 1959 door CODASYL
 • De programmeerstructuur van de COBOL bestaat uit 1) Divisie, 2) Paragraaf 3) Sectie 4) Zinnen 5) Tekens
 • Vier soorten indelingen in COBOL zijn 1) Identificatie 2) Omgeving 3) Gegevens 4) Procedure
 • In het COBOL-programma staan ​​er 80 tekens op elke regel
 • De syntaxis van COBOL lijkt sterk op de Engelse taal, die is ontworpen om zelfdocumenterend te zijn readable.
 • COBOL-variabele is een benoemde locatie in het geheugen waarin een programma gegevens kan plaatsen en waaruit het gegevens kan ophalen.
 • In COBOL wordt de If else-instructie gebruikt voor voorwaardelijke vertakking
 • Het grootste voordeel van COBOL is dat je het als zelfdocumenterende taal kunt gebruiken.
 • Het belangrijkste nadeel van COBOL is dat het een zeer rigide formaat heeft