VB.NET-zelfstudie voor beginners: leer programmeren in VB.Net

Samenvatting van de VB.NET-zelfstudie


Deze VB.NET-tutorial is een stapsgewijze handleiding om Visual Basic-programmering te leren. Deze gratis Visual Basic-tutorial behandelt onderwerpen als Arrays, Strings, Operators, Switch, Loops, enz. Deze VB .NET-tutorial helpt u de basisprincipes en geavanceerde concepten van VB.NET te leren.

Wat moet ik weten?


Deze online VB-tutorialgids is bedoeld voor beginners om VB.NET-concepten te leren. Raadpleeg dit link installeren Visual Studio.

VB.NET-trainingssyllabus

Introductie

👉 Les 1 Wat is VB.Net? - Inleiding, geschiedenis, kenmerken, voordelen, nadelen
👉 Les 2 VB.Net Programmastructuur, Module, Klassen – Hallo wereldvoorbeeld
👉 Les 3 VB.Net-gegevenstypen en variabelendeclaratie - Definitie en uitleg
👉 Les 4 VB.Net-operatoren - Rekenkunde, vergelijking, logisch met voorbeelden

Geavanceerde dingen

👉 Les 1 VB.Net-arrays — String, dynamisch met voorbeelden
👉 Les 2 VB.NET Substring-methode - Leer met voorbeeld
👉 Les 3 Voor elke…Volgende, Afsluiten, Doorgaan Verklaring in VB.net - Leer met voorbeeld
👉 Les 4 Wat is een select-case? — Selecteer…Case Statement in VB.Net met voorbeeld
👉 Les 5 Afhandeling van VB.NET-uitzonderingen - Probeer... Vang... Eindelijk, worpen, door de gebruiker gedefinieerd
👉 Les 6 VB.Net-comboBox Controle - Leer met voorbeeld
👉 Les 7 VB.Net TEKSTBOX Controle-tutorial — Eigenschappen met voorbeeld

Moet weten!

👉 Les 1 VB.Net-interviewvragen — Top 50 VB.Net-interviewvragen en -antwoorden
👉 Les 2 VB.NET-zelfstudie pdf — Download VB.NET-tutorial-pdf voor beginners