Python-zelfstudie voor beginners: leer de basisbeginselen van programmeren [PDF]

Samenvatting van de Python-zelfstudie

In deze Python-tutorial voor beginners leer je de basisprincipes van Python-programmeren en geavanceerde concepten. Deze Python-cursus bevat alle basisprincipes van Python, van installatie tot geavanceerde zaken zoals Python-datawetenschap. Deze Python-programmeertutorial helpt je Python gratis te leren met Python-notities en Python-tutorial PDF. Deze Python-tutorials helpen je de basisprincipes van Python te leren.

Wat is Python-programmeertaal?

Python is een objectgeoriΓ«nteerde programmeertaal gemaakt door Guido Rossum in 1989. Het is ideaal ontworpen voor snelle prototyping van complex toepassingen. Het heeft interfaces voor veel besturingssysteemaanroepen en bibliotheken en is uitbreidbaar naar C of C++. Veel grote bedrijven gebruiken de programmeertaal Python, waaronder NASA, Google, YouTube, BitTorrent, Etc.

Python-zelfstudie

Python-syllabus

Basisprincipes van Python-programmeren voor beginners

πŸ‘‰ Les 1 Installeer Python-IDE - Hoe Python te installeren Windows [Pycharm-IDE]
πŸ‘‰ Les 2 Python Hallo wereld - Maak je eerste Python-programma
πŸ‘‰ Les 3 Python print() Functie - Afdrukken in Python met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 4 Python-variabelen β€” Hoe u typen stringvariabelen definieert/declareert
πŸ‘‰ Les 5 Ontsnap aan karakterreeksen β€” Python Escape-tekenreeksen (voorbeelden)
πŸ‘‰ Les 6 Hoe de Python-versie te controleren - Windows, Mac, Linux, Script, Commandoregel
πŸ‘‰ Les 7 Python-scripts uitvoeren β€” Stap voor stap handleiding

Python-gegevensstructuur

πŸ‘‰ Les 1 Python TUPLE β€” Inpakken, uitpakken, vergelijken, in plakjes snijden, verwijderen, sleutelen
πŸ‘‰ Les 2 Python-woordenboek (dictaat) β€” Update, Cmp, Len, Sorteren, KopiΓ«ren, Items, str Voorbeeld
πŸ‘‰ Les 3 Python-woordenboek toevoegen β€” Hoe u een sleutel/waardepaar toevoegt
πŸ‘‰ Les 4 Python-operators - Rekenen, logisch, vergelijking, toewijzing, bitwise & Voorrang
πŸ‘‰ Les 5 Python niet gelijk (!=) β€” Python niet gelijk (!=) Operator met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 6 Python-arrays - CreΓ«er, keer om, pop met Python Array-voorbeelden
πŸ‘‰ Les 7 Python 2D-arrays - Python 2D-arrays: tweedimensionale lijstvoorbeelden

Voorwaardelijke Python-lussen

πŸ‘‰ Les 1 Voorwaardelijke Python-verklaringen β€” ALS...Anders, ELIF en schakelkast
πŸ‘‰ Les 2 Python For & While-lussen - Verklaring opsommen, breken, voortzetten
πŸ‘‰ Les 3 Python break, continue, pass-instructies - Leer met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 4 Python OOP's β€” Klasse, object, erfenis en constructor met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 5 Python-polymorfisme β€” Polymorfisme in Python met VOORBEELDEN
πŸ‘‰ Les 6 Veranderlijke en onveranderlijke objecten β€” Veranderlijke en onveranderlijke objecten in Python {VOORBEELDEN}

Python-snaren

πŸ‘‰ Les 1 Python-snaren β€” Vervangen, samenvoegen, splitsen, omkeren, hoofdletters en kleine letters
πŸ‘‰ Les 2 Python String strip() Functie β€” Wat is, voorbeelden van strip()-functie
πŸ‘‰ Les 3 Aantal Python-tekenreeksen() β€” Python String count() Methode met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 4 Python String-formaat() β€” Wat is, hoe werkt en voorbeelden
πŸ‘‰ Les 5 Python String len()-methode β€” Python-snaarlengte | len() methode Voorbeeld
πŸ‘‰ Les 6 Python String find()-methode β€” Python string.find() Methode met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 7 Python String split()-methode β€” Python String split(): Lijst, op teken, scheidingsteken VOORBEELD
πŸ‘‰ Les 8 Hoe een string om te keren β€” Hoe een string in Python om te keren (5 methoden)

Python-functies

πŸ‘‰ Les 1 Voorbeeld van hoofdfunctie en methode van Python β€” Begrijp __main__
πŸ‘‰ Les 2 Voorbeelden van Python-functies - Oproep, inspringing, argumenten en retourwaarden
πŸ‘‰ Les 3 Lambda-functies in Python - Python Lambda-functies met VOORBEELDEN
πŸ‘‰ Les 4 Python abs()-functie β€” Voorbeelden van absolute waarde
πŸ‘‰ Les 5 Python round() Functie β€” Wat is de functie round() in Python?
πŸ‘‰ Les 6 Python-bereik() Functie β€” Float, List, For loop-voorbeelden
πŸ‘‰ Les 7 Python-kaart() Functie β€” Wat is de map()-functie in Python? (Met voorbeelden)
πŸ‘‰ Les 8 Python Timeit() met voorbeelden β€” Wat is Python Timeit()?
πŸ‘‰ Les 9 Opbrengst in Python-zelfstudie - Generator & Voorbeeld van rendement versus rendement
πŸ‘‰ Les 10 Python-wachtrij β€” FIFO, LIFO Voorbeeld
πŸ‘‰ Les 11 Python-teller in verzamelingen β€” Wat is, gebruik en voorbeelden
πŸ‘‰ Les 12 Enumerate()-functie in Python β€” Loop, Tuple, String (voorbeeld)
πŸ‘‰ Les 13 Python-tijd.slaap() β€” Voeg vertraging toe aan uw code (voorbeeld)
πŸ‘‰ Les 14 type() en isinstance() in Python - Wat is, syntaxis en voorbeelden
πŸ‘‰ Les 15 Python nieuwe lijn - Afdrukken ZONDER nieuwe regel in Python
πŸ‘‰ Les 16 Python-timerfunctie β€” Meet de verstreken tijd met VOORBEELDEN

Python-bestandsafhandeling

πŸ‘‰ Les 1 Python-bestandsafhandeling - Hoe te creΓ«ren, openen, toevoegen, lezen, schrijven
πŸ‘‰ Les 2 Python Controleer of bestand of map bestaat - Hoe te controleren
πŸ‘‰ Les 3 Python-bestandsmethoden kopiΓ«ren β€” Python COPY-bestand met shutil.copy(), shutil.copystat()
πŸ‘‰ Les 4 Python-bestand hernoemen β€” Python hernoem bestand en map met os.rename()
πŸ‘‰ Les 5 Python ZIP-bestand met voorbeeld - Hoe u een zipbestand in Python maakt met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 6 Afhandeling van Python-uitzonderingen - Probeer, vang, eindelijk
πŸ‘‰ Les 7 Python readline()-methode β€” Wat is Python-leesregel? (Met voorbeelden)

Python-gegevenswetenschap

πŸ‘‰ Les 1 SciPy in Python-zelfstudie β€” Wat is | Bibliotheek & Functies Voorbeelden
πŸ‘‰ Les 2 CSV-bestanden lezen en schrijven in Python β€” Module en Panda's gebruiken
πŸ‘‰ Les 3 Python-JSON - Coderen (dumps), decoderen (laden) en JSON-bestand lezen
πŸ‘‰ Les 4 Python met MySQL β€” Verbinden, Database aanmaken, Tabel, [Voorbeelden] invoegen
πŸ‘‰ Les 5 PyUnit-zelfstudie β€” Python Unit Testing Framework (met voorbeeld)
πŸ‘‰ Les 6 Facebook Inloggen met Python β€” Voorbeeld van FB-inloggen
πŸ‘‰ Les 7 Python-matrix - Voorbeelden van transponeren, vermenigvuldigen en NumPy-arrays

Verschillen: Python versus andere technologieΓ«n

πŸ‘‰ Les 1 Python versus PHP - Wat is het verschil?
πŸ‘‰ Les 2 Python versus Go - Wat is het verschil?
πŸ‘‰ Les 3 Python versus JavaScript - Wat is het verschil?
πŸ‘‰ Les 4 Python versus Ruby - Wat is het verschil?
πŸ‘‰ Les 5 Python 2 versus Python 3 – Belangrijkste verschillen tussen Python 2 en Python 3
πŸ‘‰ Les 6 Python versus C++ - Wat is het verschil?
πŸ‘‰ Les 7 Kolf versus Django - Wat is het verschil tussen fles en Django?

Python-lijst

πŸ‘‰ Les 1 Python-lijst - Begrijpen, toevoegen, sorteren, lengte, omgekeerde VOORBEELDEN
πŸ‘‰ Les 2 Python-gemiddelde - Vind GEMIDDELDE van een lijst in Python met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 3 Aantal Python-lijst() β€” Python List count()-methode met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 4 Python verwijdert duplicaten uit een lijst - Verschillende methoden gebruiken
πŸ‘‰ Les 5 Verwijder element uit een Python LIST β€” [wissen, knallen, verwijderen, del]
πŸ‘‰ Les 6 Python-lijstindex() β€” Python List index()-methode met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 7 Python-lijst sort() β€” Python Lijst sort() met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 8 Python-lijst toevoegen() β€” Python List Append() met voorbeelden

Moet dingen weten!

πŸ‘‰ Les 1 Python RegEx β€” re.match(), re.search(), re.findall() met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 2 Python DateTime β€” Python DateTime, tijdDelta, Strftime (formaat) met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 3 Python KALENDER-zelfstudie β€” Python-kalendermodule met voorbeeld
πŸ‘‰ Les 4 PyTest-zelfstudie β€” Wat is, hoe te installeren, raamwerk, beweringen
πŸ‘‰ Les 5 Django-zelfstudie - Een complete beginnershandleiding voor Django
πŸ‘‰ Les 6 Urllib.Request en urlopen() β€” Python-internettoegang met Urllib.Request & urlopen()
πŸ‘‰ Les 7 Python XML-parser-zelfstudie β€” Lees een xml-bestandsvoorbeeld (Minidom, ElementTree)
πŸ‘‰ Les 8 PyQt5-zelfstudie β€” Ontwerp GUI met PyQt in Python met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 9 Multithreading in Python met Global Interpreter Lock (GIL) β€” Wat is, waarom nodig (met voorbeelden)
πŸ‘‰ Les 10 Python-modules β€” Importmodule in Python met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 11 Python-faculteit β€” Python-programma om faculteit () van een getal te vinden
πŸ‘‰ Les 12 Python Verwissel twee getallen β€” Verwissel twee getallen zonder een derde variabele te gebruiken: C, Python-programma
πŸ‘‰ Les 13 [::-1] in Python met voorbeelden β€” [::-1] in Python met voorbeelden
πŸ‘‰ Les 14 Hoe je een getal kwadrateert in Python β€” Een getal kwadrateren in Python (6 manieren)
πŸ‘‰ Les 15 Python-projecten voor beginners – 35 Python-projecten voor beginners met broncode
πŸ‘‰ Les 16 Hoe PIP te installeren op Windows β€” Hoe PIP te installeren Windows
πŸ‘‰ Les 17 Palindroom in Python β€” Programma om een ​​getal of string te controleren
πŸ‘‰ Les 18 Hoe je een Tic Tac Toe-spel maakt in Python β€” Codeer met voorbeeld

Python-tools, interviewvragen, tools, boeken en tutorial pdf

πŸ‘‰ Les 1 Beste tools voor webschrapen β€” Top 15 beste webscrapingtools voor gegevensextractie
πŸ‘‰ Les 2 BESTE tools voor gegevensextractie – 9 BESTE tools voor gegevensextractie
πŸ‘‰ Les 3 Beste Python-IDE β€” Top 10 BESTE Python-editors voor Windows, Linux en Mac
πŸ‘‰ Les 4 Python-certificeringsexamen - BESTE Python-certificeringsexamen
πŸ‘‰ Les 5 Python-programmeerboeken - 11 beste Python-programmeerboeken voor beginners en experts
πŸ‘‰ Les 6 Python-zelfstudie pdf - Download Python-tutorial-pdf voor beginners
πŸ‘‰ Les 7 Beste Python-cursussen – 15 beste online Python-cursussen, gratis en betaald
πŸ‘‰ Les 8 Sollicitatievragen voor Python - Python-interviewvragen en antwoorden

πŸ‘‰ Download Python-tutorial pdf

Waarom Python-programmeren leren?

Python-programmering wordt veel gebruikt in kunstmatige intelligentie, natuurlijke taalgeneratie, neurale netwerken en andere geavanceerde gebieden van de informatica. Bovendien is Python een van de meest gevraagde programmeertalen op de markt, dus er zijn enorme vacatures voor kandidaten met kennis van programmeren in Python.

Wat ga je leren in deze Python-tutorial voor beginners?

In deze Python-tutorial voor beginners leer je Python-installatie, variabelen, datastructuur, loops, strings, functies, bestandsverwerking, Python SciPy, Python JSON, Python met MySQL, matrix, Python List, Python Regex, PyTest, PyQt, multithreading , Python-interviewvragen en nog veel meer interessante Python-concepten.

Vereisten voor het leren van Python-tutorial?

Deze Python-tutorial is bedoeld voor absolute beginners om Python online te leren. Als je echter basiskennis hebt van programmeertaalconcepten zoals loops, functies, enz., zal het je helpen Python gemakkelijk online te leren.

 • Het biedt rijke gegevenstypen en een gemakkelijker leesbare syntaxis dan welke andere programmeertaal dan ook
 • Het is een platformonafhankelijke scripttaal met volledige toegang tot de API's van het besturingssysteem
 • Vergeleken met andere programmeertalen biedt het meer runtime-flexibiliteit
 • Het omvat de basisfuncties voor tekstmanipulatie van Perl en Awk
 • Een module in Python kan een of meer klassen en vrije functies hebben
 • Bibliotheken in Pythons zijn platformonafhankelijk compatibel met Linux, Macintosh en Windows
 • Voor het bouwen van grote applicaties kan Python worden gecompileerd naar bytecode
 • Python ondersteunt functioneel en gestructureerd programmeren, evenals OOP
 • Het ondersteunt de interactieve modus die interactie mogelijk maakt Testen en het debuggen van codefragmenten
 • Omdat er in Python geen compilatiestap is, zijn bewerken, debuggen en testen snel.

Toepassingen van de programmeertaal Python

 • Programmeer videogames
 • Bouw algoritmen voor kunstmatige intelligentie
 • Programmeer verschillende wetenschappelijke programma's zoals statistische modellen

Python versus JAVA versus Perl versus TCL versus PHP versus RUBY versus C++ versus JavaScript

Python is een van de meest populaire programmeertalen. Momenteel is elk van de following zes talen worden door programmeurs gebruikt voor het ontwikkelen van zowel desktop- als webapplicaties. Daarom is het belangrijk dat programmeurs Python vergelijken met JAVA, Perl, TCL, PHP, RUBY, C++ en JavaScript om de juiste taal voor hun projecten te kiezen.

Programmeertalen Verschil tussen Python en andere talen
Java
 • Python heeft minder tijd nodig om te ontwikkelen, hoewel het naar verwachting langzamer zal werken dan Java-programma's
 • Vanwege Python zijn gegevenstypen op hoog niveau en de dynamische typeprogramma's korter dan Java-programma's
Perl
 • Hoewel beide talen in veel opzichten als vergelijkbaar worden beschouwd, Perl ondersteunt algemene toepassingsgerichte taken zoals het genereren van rapporten, het scannen van bestanden, enz., terwijl Python algemene programmeermethodologieΓ«n ondersteunt, zoals het ontwerpen van datastructuren en OOP's programmeren voor programmeurs die taal omzetten in leesbare code
Tcl
 • Tcl is een op zichzelf staande programmeertaal en wordt als zwak beschouwd wat betreft datastructuren
 • Het is langzamer in het uitvoeren van code vergeleken met Python
PHP
 • Python heeft gemakkelijk te lezen code terwijl PHP heeft meer syntaxis van C/C++ en Perl
 • In Python worden klassen uitgebreid gebruikt in de standaardbibliotheek, terwijl PHP SPL heeft dat volledig op klassen is gebaseerd
 • Python ondersteunt gestructureerde afhandeling van uitzonderingen, terwijl de meeste PHP-functies geen uitzonderingen gebruiken voor het rapporteren van fouten
 • Ontwikkelingsfuncties in Python worden geleverd door een add-on, terwijl deze in PHP is ingebouwd
 • Python ondersteunt de belangrijkste GUI-frameworks
ROBIJN
 • In vergelijking met Ruby heeft Python een rijke set datastructuren, interne functies, betere verwerking van naamruimten en gebruik van modules en iterators
 • Python ondersteunt meervoudige overerving, terwijl Ruby dat niet doet.
 • Om al zijn scopes te sluiten, heeft Ruby β€œend” of β€œ}” nodig, terwijl Python alleen de witruimte gebruikt.
 • RUBY heeft de voorkeur voor webontwikkeling en functioneel programmeren, terwijl Python de voorkeur heeft voor academisch en wetenschappelijk programmeren.
 • Ruby werkt aan 'Doe meer met minder'. Philosophy terwijl PYTHON β€œEΓ©n juiste manier om dingen te doen.”
C + +
 • Python-code is behoorlijk korter dan de meeste andere programmeertalen zoals C of C++.
 • Python is een dynamisch getypeerde taal, terwijl C++ een statisch getypeerde taal is.
JavaScript
 • Python is serverside. JavaScript is clientzijde.
 • Python gebruikt inspringing en witruimte. JavaScript gebruikt krullend brackets om codeblokken aan te duiden.

In deze Python-tutorials behandelen we voorbeelden van Python 2 en Python 3.