Ga versus. Python: wat is het verschil?

Wat is Golang?

Go is een open-source programmeertaal ontwikkeld door Google. Het is een statisch getypeerde gecompileerde taal. Deze taal ondersteunt gelijktijdig programmeren en maakt het ook mogelijk om meerdere processen gelijktijdig uit te voerenneonuttig. Dit wordt bereikt met behulp van kanalen, goroutines, enz. Go beschikt over garbagecollection, dat zelf het geheugenbeheer doet en de uitgestelde uitvoering van functies mogelijk maakt.

 

Wat is Python?

Python is een objectgeoriënteerde programmeertaal op hoog niveau. Het heeft ingebouwde datastructuren, gecombineerd met dynamisch binden en typen, waardoor het een ideale keuze is voor snelle applicatieontwikkeling. Python biedt ook ondersteuning voor modules en pakketten, wat systeemmodulariteit en hergebruik van code mogelijk maakt.

Het is een van de snelste programmeertalen omdat er maar heel weinig regels code voor nodig zijn. De nadruk ligt op leesbaarheid en eenvoud, waardoor het een uitstekende keuze is voor beginners.

Wat is Python
Stack-overflow Trends GO versus Python

BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN:

 • Go is een procedurele, functionele en gelijktijdige taal, terwijl Python een objectgeoriënteerde, imperatieve, functionele en procedurele taal is.
 • Go ondersteunt gelijktijdigheid, aan de andere kant heeft Python geen ingebouwd gelijktijdigheidsmechanisme.
 • Go is ideaal voor systeemprogrammering, terwijl Python een populaire taal is die wordt gebruikt voor het oplossen van datawetenschapsproblemen.
 • Go biedt geen uitzonderingen, terwijl Python uitzonderingen ondersteunt.
 • Go ondersteunt geen overerving, terwijl Python overerving ondersteunt.

Waarom GO Taal gebruiken?

Hier volgen belangrijke redenen om de Go-taal te gebruiken:

 • Hiermee kunt u statische koppelingen gebruiken om alle afhankelijkheidsbibliotheken en modules te combineren in één enkel binair bestand, gebaseerd op het type besturingssysteem en archistructuur.
 • Go-taal presteerde efficiënter vanwege CPU-schaalbaarheid en gelijktijdigheidsmodel.
 • Go-taal biedt ondersteuning voor meerdere bibliotheken en tools, dus er is geen bibliotheek van derden voor nodig.
 • Het is statisch, strongly-getypeerde programmeertaal met een geweldige manier om met fouten om te gaan

Waarom Python-taal gebruiken?

Hier zijn redenen om de Python-taal te gebruiken:

 • Python is een krachtige objectgeoriënteerde programmeertaal.
 • Gebruikt een elegante syntaxis, waardoor het programma dat u schrijft gemakkelijker te lezen is.
 • Python wordt geleverd met een grote standaardbibliotheek, waardoor het veel voorkomende programmeertaken ondersteunt.
 • Draait op verschillende soorten computers en operasystemen: Windows, macOS, Unix, OS/2, enz.
 • Zeer eenvoudige syntaxis vergeleken met Java-, C- en C++-talen.
 • Uitgebreide bibliotheek en handige tools voor ontwikkelaars
 • Python heeft een automatisch geïnstalleerde shell
 • Vergeleken met de code van andere talen is Python-code eenvoudig te schrijven en te debuggen. Daarom is de broncode relatief eenvoudig te onderhouden.
 • Python is een draagbare taal, zodat deze op een breed scala aan operasystemen en platforms.
 • Python wordt geleverd met veel vooraf gebouwde bibliotheken, wat uw ontwikkelingstaak eenvoudig maakt.
 • Python helpt je om com te makenplex programmeren eenvoudiger. Omdat het intern omgaat met geheugenadressen, garbage collection.
 • Python biedt een interactieve shell waarmee u de dingen kunt testen voordat deze daadwerkelijk worden geïmplementeerd.
 • Python biedt database-interfaces voor alle grote commerciële DBMS-systemen.

Waarom Python-taal gebruiken

Google Trends GO versus Python

Kenmerken van Go

Hier zijn belangrijke kenmerken van de Go-taal

 • Open source-project
 • Gemaakt bij Google
 • Samengestelde taal
 • Eenvoudige gelijktijdigheidsondersteuning via goroutines
 • Pakketbeheer
 • Statisch typen
 • Beschikt over een krachtige standaardbibliotheek
 • Afvalinzameling genaamd goLand
 • Ondersteuning voor gelijktijdigheid
 • Geweldige bibliotheken
 • Makkelijk en readable code

Kenmerken van Python

Hier zijn belangrijke kenmerken van Python

 • Gemakkelijk te leren, lezen en onderhouden
 • Het kan op verschillende hardwareplatforms draaien en dezelfde interface gebruiken.
 • U kunt modules op laag niveau toevoegen aan de Python-interpreter.
 • Python biedt een ideale structuur en ondersteuning voor grote programma's.
 • Python biedt ondersteuning voor het automatisch verzamelen van afval.
 • Het ondersteunt een interactieve manier van testen en debuggen.
 • Het biedt dynamische gegevenstypen op hoog niveau en ondersteunt ook dynamische typecontrole.
 • De Python-taal kan worden geïntegreerd met Java-, C- en C++-programmeercode
 • Hoge performantie
 • Eenvoudige, minimale syntaxis
 • Snelle compilatietijden
 • Statisch gekoppelde binaire bestanden die eenvoudig te implementeren zijn

Golang versus. Python

Golang versus. Python

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen Go en Python:

Go Python
Go-paradigma's zijn procedurele, functionele en gelijktijdige taal. Python-paradigma's zijn objectgeoriënteerde, imperatieve, functionele en procedurele taal.
Statisch getypeerde taal Dynamisch getypeerde taal
Meer gericht op het zijn van een systeemtaal. Meer gericht op het schrijven van webapplicaties.
Go houdt zich ook bezig met geheugenbeheer. Python biedt geheugenbeheer.
De Go-syntaxis is gebaseerd op de accolades openen en sluiten. Python-syntaxis gebruikt inspringen om codeblokken aan te geven.
Go-webprogrammering biedt een soepel foutopsporingsproces. Python is dynamisch getypeerd, wat betekent dat het tijdens runtime controleert op bugs.
Biedt beperkte ondersteuning voor objectoriëntatie en functioneel concepts Objectgeoriënteerd programmeren, dat functionele ondersteunt concepts
Go biedt geen uitzonderingen. Python ondersteunt uitzonderingen.
Go ondersteunt geen objectgeoriënteerd programmeren. Daarom heeft het geen klassen en objecten. Python heeft klassen en objecten.
Go ondersteunt geen erfenis. Python ondersteunt overerving.
Go is ideaal voor systeemprogrammering. Python is een populaire taal die wordt gebruikt voor het oplossen van datawetenschapsproblemen
Het is uitgebreider vergeleken met Python. Het is minder uitgebreid vergeleken met de Go-taal.
Het ondersteunt gelijktijdigheid. Het heeft geen ingebouwd gelijktijdigheidsmechanisme.
Go-taal is meer gericht op het zijn van een systeemtaal. Python-taal is meer gericht op het schrijven van webapplicaties.
Go heeft meer code nodig om hetzelfde aantal acties uit te voeren. Python heeft minder codecomp nodigares gaan.
28.5 K Github'stars 67.5 K Github'stars.
Go-ontwikkelaar varieert van ongeveer $ 64,089 per jaar Het gemiddelde salaris voor een Python-ontwikkelaar is $ 120,359 per jaar in de Verenigde Staten.

Nadelen van GO

Hier zijn de nadelen/nadelen van het gebruik van GO-taal:

 • Go is geen generieke taal
 • API-integratie met Go heeft geen officieel ondersteunde Go SDK.
 • Slechte bibliotheekondersteuning
 • Gebroken afhankelijkheidsbeheer

Nadelen van Python

Hier zijn de nadelen/nadelen van het gebruik van Python-taal:

 • Gebruikt op minder platforms.
 • Zwak in mobiel computergebruik, daarom niet gebruikt bij app-ontwikkeling
 • Omdat Python dynamisch is, vertoont het tijdens runtime meer fouten
 • Onderontwikkelde en primitieve databasetoegangslaag
 • Gebrek aan commerciële ondersteuning