Python Lijst count() met VOORBEELDEN

Python-telling

De count() is een ingebouwde functie in Python. Het retourneert het totale aantal van een bepaald element in een lijst. De functie count() wordt gebruikt om zowel elementen in een lijst als in een string te tellen.

Aantal Python-lijst()

De count() is een ingebouwde functie in Python. Het geeft u het aantal van een bepaald element in de lijst terug.

Syntaxis

list.count(element)

parameters

element: Het element waarvan u de telling wilt vinden.

Winstwaarde

De methode count() retourneert een geheel getal, dat wil zeggen het aantal van het gegeven element uit de gegeven lijst. Het retourneert een 0 als de waarde niet in de gegeven lijst voorkomt.

Voorbeeld 1: Lijsttelling

Following voorbeeld toont de werking van de functie count() in een lijst:

list1 = ['red', 'green', 'blue', 'orange', 'green', 'gray', 'green']
color_count = list1.count('green')
print('The count of color: green is ', color_count)

Output:

The count of color: green is  3

Voorbeeld 2: Vind het aantal elementen (Duplicaten) in een gegeven lijst

list1 = [2,3,4,3,10,3,5,6,3]
elm_count = list1.count(3)
print('The count of element: 3 is ', elm_count)

Output:

The count of element: 3 is  4

Samengevat

  • De count() is een ingebouwde functie in Python. Het geeft u het aantal van een bepaald element in een lijst of een string terug.
  • In het geval van een lijst moet het te tellen element aan de functie count() worden doorgegeven, en deze zal de telling van het element retourneren.
  • De methode count() retourneert een geheel getal.