Statisch versus dynamisch testen: het verschil daartussen

Verschil tussen statisch en dynamisch testen

 • Statisch testen wordt gedaan zonder het programma uit te voeren, terwijl dynamisch testen wordt gedaan door het programma uit te voeren.
 • Statisch testen controleert de code, vereistedocumenten en ontwerpdocumenten om fouten te vinden, terwijl dynamisch testen het functionele gedrag van het softwaresysteem, het geheugen-/CPU-gebruik en de algehele prestaties van het systeem controleert.
 • Statisch testen gaat over het voorkomen van defecten, terwijl dynamisch testen gaat over het vinden en oplossen van de defecten.
 • Statisch testen voert het verificatieproces uit, terwijl dynamisch testen het validatieproces uitvoert.
 • Statische tests worden uitgevoerd vóór compilatie, terwijl dynamische tests na compilatie worden uitgevoerd.
 • Statische testtechnieken zijn structureel en verklaringsdekking, terwijl dynamische testtechnieken grenswaardeanalyse en gelijkwaardigheidspartitionering zijn.

Statisch testen versus dynamisch testen

Wat is statisch testen?

Statisch testen is een vorm van softwaretesten waarbij softwareapplicaties worden getest zonder code-uitvoering. Handmatige of geautomatiseerde beoordelingen van code, vereistedocumenten en documentontwerp worden uitgevoerd om de fouten te vinden. Het hoofddoel van statisch testen is het verbeteren van de kwaliteit van softwareapplicaties door fouten te vinden in de vroege stadia van het softwareontwikkelingsproces.

Statisch testen omvat handmatige of geautomatiseerde beoordelingen van de documenten. Deze beoordeling wordt uitgevoerd tijdens een eerste testfase om defecten vroegtijdig op te sporen STLC. Het onderzoekt werkdocumenten en geeft beoordelingscommentaar. Het wordt ook wel niet-uitvoeringstests of verificatietests genoemd.

Voorbeelden van werkdocumenten-

 • Vereiste specificaties
 • Ontwerpdocument
 • Source Code
 • Testplannen
 • Test Cases
 • Testscripts
 • Help- of gebruikersdocument
 • Inhoud van webpagina

Statische testtechnieken

 • Informele beoordelingen: Dit is een soort beoordeling waarbij geen enkel proces wordt gevolgd om fouten in het document te vinden. Bij deze techniek beoordeelt u gewoon het document en geeft u er informeel commentaar op.
 • Technische beoordelingen: Een team bestaande uit jouw collega’s beoordeelt de technische specificatie van het softwareproduct en controleert of het geschikt is voor het project. Ze proberen eventuele discrepanties in de gevolgde specificaties en normen te vinden. Deze review concentreert zich vooral op de technische documentatie gerelateerd aan de software zoals Test Strategy, Testplan en vereistespecificatiedocumenten.
 • walkthrough: De auteur van het werkproduct legt het product uit aan zijn team. Eventuele vragen kunnen deelnemers stellen. Een bijeenkomst wordt geleid door de auteur. Scribe maakt notitie van recensieopmerkingen
 • inspectie: Het belangrijkste doel is het vinden van gebreken en de bijeenkomst wordt geleid door een getrainde moderator. Deze beoordeling is een formeel type beoordeling waarbij een strikt proces wordt gevolgd om de juiste persoon te vinden gebrek. Reviewers beschikken over een checklist om de werkproducten te beoordelen. Zij registreren het defect en informeren de deelnemers om deze fouten te herstellen.
 • Statische code Review: Dit is een systematische review van de softwarebroncode zonder de code uit te voeren. Het controleert de syntaxis van de code, coderingsstandaarden, code-optimalisatie, enz. Dit wordt ook wel wit genoemd box testen. Deze beoordeling kan op elk moment tijdens de ontwikkeling worden uitgevoerd.

Wat is dynamisch testen?

Onder Dynamisch testen, wordt een code uitgevoerd. Het controleert het functionele gedrag van het softwaresysteem, het geheugen-/cpu-gebruik en de algehele prestaties van het systeem. Vandaar de naam “Dynamisch”

Het belangrijkste doel van deze tests is om te bevestigen dat het softwareproduct werkt in overeenstemming met de zakelijke vereisten. Dit testen wordt ook wel een uitvoeringstechniek of validatietest genoemd.

Dynamisch testen voert de software uit en valideert de uitvoer met het verwachte resultaat. Dynamisch testen wordt uitgevoerd op alle testniveaus en kan zwart of wit zijn box testen.

Statisch testen versus dynamisch testen

Dynamische testtechnieken

Statisch testen versus dynamisch testen

 • Testen van een eenheid: Onder Testen van een eenheidworden individuele eenheden of modules getest door de ontwikkelaars. Het gaat om het testen van de broncode door ontwikkelaars.
 • Integratie testen: Individuele modules worden gegroepeerd en getest door de ontwikkelaars. Het doel is om te bepalen welke modules werken zoals verwacht zodra ze zijn geïntegreerd.
 • Systeem testen: Systeem testen wordt op het gehele systeem uitgevoerd door te controleren of het systeem of de applicatie voldoet aan het eisenspecificatiedocument.

Ook niet-functionele tests zoals prestaties, Beveiligingstests vallen onder de categorie dynamisch testen.

Statisch testen vs. Dynamisch testen

Statisch testen Dynamisch testen
Het testen is gedaan zonder het programma uit te voeren Testen gebeurt door het programma uit te voeren
Deze test voert het verificatieproces uit Dynamisch testen voert het validatieproces uit
Bij statisch testen gaat het om het voorkomen van defecten Bij dynamisch testen gaat het om het vinden en oplossen van de defecten
Statisch testen geeft een beoordeling van code en documentatie Dynamisch testen levert bugs/knelpunten op in het softwaresysteem.
Statisch testen omvat een checklist en een te volgen proces Bij dynamisch testen gaat het om testgevallen die worden uitgevoerd
Deze tests kunnen vóór de compilatie worden uitgevoerd Dynamische tests worden uitgevoerd na compilatie
Statisch testen omvat het testen van de structurele en verklaringsdekking Dynamische testtechnieken zijn grenswaardeanalyse en gelijkwaardigheidspartitionering.
De kosten voor het opsporen en repareren van defecten zijn lager De kosten voor het opsporen en oplossen van defecten zijn hoog
Het rendement op de investering zal hoog zijn omdat dit proces al in een vroeg stadium plaatsvindt Het rendement op de investering zal laag zijn, aangezien dit proces pas na de ontwikkelingsfase plaatsvindt
Meer recensies worden ten zeerste aanbevolen voor een goede kwaliteit Voor een goede kwaliteit worden meer defecten ten zeerste aanbevolen.
Vereist veel vergaderingen Vereist relatief minder vergaderingen