Kwaliteitsborging versus kwaliteitscontrole – het verschil daartussen

Belangrijk verschil tussen kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole

  • Kwaliteitsborging is bedoeld om het defect te voorkomen, terwijl kwaliteitscontrole erop gericht is de defecten te identificeren en op te lossen.
  • Kwaliteitsborging biedt zekerheid dat de gevraagde kwaliteit zal worden bereikt, terwijl kwaliteitscontrole een procedure is die zich richt op het vervullen van de gevraagde kwaliteit.
  • Kwaliteitsborging vindt plaats tijdens de levenscyclus van softwareontwikkeling, terwijl kwaliteitscontrole plaatsvindt tijdens de levenscyclus van softwaretests.
  • Kwaliteitsborging is een proactieve maatregel, terwijl kwaliteitscontrole een reactieve maatregel is.
  • Kwaliteitsborging vereist de betrokkenheid van alle teamleden, terwijl voor kwaliteitscontrole alleen een testteam nodig is.
  • Kwaliteitsborging wordt uitgevoerd vóór kwaliteitscontrole.

Wat is kwaliteitsborging (QA)?

Kwaliteitsborging, in de volksmond bekend als QA-testen, wordt gedefinieerd als een activiteit om ervoor te zorgen dat een organisatie het best mogelijke product of de best mogelijke service aan klanten levert.

Wat is kwaliteitscontrole (QC)?

Kwaliteitscontrole bij het testen van software is een systematische reeks processen die worden gebruikt om de kwaliteit van softwareproducten of -diensten te waarborgen. Het belangrijkste doel van het kwaliteitscontroleproces is ervoor te zorgen dat het softwareproduct aan de daadwerkelijke eisen voldoet door middel van testen en beoordelenwing de functionele en niet-functionele vereisten. Kwaliteitscontrole wordt in de volksmond afgekort als QC.

Deze tutorial geeft het verschil tussen Kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole

Verschil tussen kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole

Quality Assurance (QA) Kwaliteitscontrole (QC)
Het is een procedure die zich richt op het bieden van zekerheid dat de gevraagde kwaliteit wordt bereikt Het is een procedure die erop gericht is om aan de gevraagde kwaliteit te voldoen.
QA heeft tot doel het defect te voorkomen QC heeft tot doel defecten te identificeren en op te lossen
Het is een methode om de kwaliteit te beheren. Verificatie Het is een methode om de kwaliteit-validatie te verifiëren
Het gaat niet om het uitvoeren van het programma Het gaat altijd om het uitvoeren van een programma
Het is een preventieve techniek Het is een corrigerende techniek
Het is een proactieve maatregel Het is een reactieve maatregel
Het is de procedure om de deliverables te creëren Het is de procedure om de resultaten te verifiëren
QA omvat de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling QC omvat volledig levenscyclus van softwaretests
Om aan de eisen van de klant te voldoen, definieert QA normen en methodologieën QC bevestigt dat de normen worden gevolgd tijdens het werken aan het product
Het wordt uitgevoerd vóór de kwaliteitscontrole Het wordt pas uitgevoerd nadat de QA-activiteit is voltooid
Het is een activiteit op laag niveau, het kan fouten en vergissingen identificeren die QC niet kan Het is een activiteit op hoog niveau, het kan een fout identificeren die QA niet kan identificeren
Het belangrijkste motief is het voorkomen van defecten in het systeem. Het is een minder tijdrovende bezigheid Het belangrijkste motief is het identificeren van defecten of bugs in het systeem. Het is een meer tijdrovende bezigheid
QA zorgt ervoor dat alles op de juiste manier wordt uitgevoerd en valt daarom onder verificatieactiviteit QC zorgt ervoor dat alles wat we hebben gedaan voldoet aan de vereisten, en daarom valt het onder validatieactiviteit
Het vereist de betrokkenheid van het hele team Het vereist de betrokkenheid van het Testteam
De statistische techniek die op QA wordt toegepast, staat bekend als SPC of Statistical Process Control (SPC) De statistische techniek die wordt toegepast op QC staat bekend als SQC of Statistische Kwaliteitscontrole