Verschil tussen zwart Box en wit Box Testen

Zwart Box Testen versus wit Box Testen: belangrijk verschil

  • In het zwart Box, terwijl in White wordt getest zonder kennis van de interne structuur van het programma of de applicatie Box, wordt het testen uitgevoerd met kennis van de interne structuur van het programma.
  • Als we Zwart vergelijkenbox en witbox testen, zwart Box test vereist geen programmeerkennis, terwijl de White Box testen vereist programmeerkennis.
  • Zwart Box testen heeft als hoofddoel het testen van het gedrag van de software, terwijl White Box testen heeft als hoofddoel het testen van de interne werking van het systeem.
  • Wit vergelijken box testen en zwart box testen, zwart Box testen is gericht op het externe perspectief of het perspectief van de eindgebruiker, terwijl White Box testen is gericht op codestructuur, voorwaarden, paden en vertakkingen.
  • Zwart Box test biedt rapporten met een lage granulariteit, terwijl de White Box test biedt rapporten met hoge granulariteit.
  • Zwart vergelijken box testen versus wit box testen, zwart Box testen is een niet tijdrovend proces, terwijl White Box testen is een tijdrovend proces.

Wat is zwart? Box testen?

In Zwart-box het testen van, heeft een tester geen informatie over de interne werking van het softwaresysteem. Zwart box testen is een hoog niveau van testen dat zich richt op het gedrag van de software. Het gaat om testen vanuit een extern of eindgebruikersperspectief. Zwart box testen kan worden toegepast op vrijwel elk niveau van softwaretesten: eenheid, integratie, systeem en acceptatie.

Wat is wit Box testen?

Wit-box het testen van is een testtechniek die de interne werking van het systeem controleert. Bij deze methode is het testen gebaseerd op de dekking van code-instructies, vertakkingen, paden of voorwaarden. Wit-Box testen wordt beschouwd als testen op laag niveau. Het wordt ook wel glas genoemd box, transparant box, Doorzichtig box of codebasistesten. De witte-box De testmethode gaat ervan uit dat het pad van de logica in een eenheid of programma bekend is.

Zwart Box Testen vs. Wit Box Testen

Hieronder ziet u het belangrijkste verschil tussen wit Box en zwart Box testen:

Verschil tussen zwart Box en wit Box Testen

Verschil tussen zwart Box en wit Box Testen

Parameter Zwart Box het testen van Wit Box het testen van
Definitie Het is een testaanpak die wordt gebruikt om de software te testen zonder kennis van de interne structuur van het programma of de applicatie. Het is een testaanpak waarbij de interne structuur bekend is bij de tester.
Alias Het wordt ook wel datagedreven genoemd, box testen, data- en functioneel testen. Het wordt ook wel structureel testen genoemd, duidelijk box testen, op code gebaseerd testen of glas box testen.
Basis van testen Het testen is gebaseerd op externe verwachtingen; het interne gedrag van de applicatie is onbekend. De interne werking is bekend en de tester kan dienovereenkomstig testen.
Gebruik Dit type testen is ideaal voor hogere testniveaus, zoals Systeem testen, Acceptatietesten. Testen is het meest geschikt voor een lager testniveau, zoals Testen van een eenheid, Integratietesten.
Programmeerkennis Programmeerkennis is niet nodig om Black uit te voeren Box testen. Voor het uitvoeren van White is programmeerkennis vereist Box testen.
Implementatie kennis Implementatiekennis vereist niet dat je zwart doet Box testen. Volledig begrip is nodig om Wit te implementerenBox testen.
Automatisering Test en programmeur zijn van elkaar afhankelijk, dus automatiseren is lastig. Wit Box testen is eenvoudig te automatiseren.
Objectief Het belangrijkste doel van deze tests is om te controleren welke functionaliteit van het te testen systeem. Het hoofddoel van wit Box Er wordt getest om de kwaliteit van de code te controleren.
Basis voor testgevallen Het testen kan beginnen na het opstellen van het vereistespecificatiedocument. Het testen kan beginnen na het voorbereiden van het detailontwerpdocument.
Getest door Uitgevoerd door de eindgebruiker, ontwikkelaar en tester. Meestal gedaan door testers en ontwikkelaars.
granularity De granulariteit is laag. De granulariteit is hoog.
Testmethode Het is gebaseerd op de ‘trial and error’-methode. Het datadomein en de interne grenzen kunnen worden getest.
Tijd Het is minder uitgebreid en tijdrovend. Uitputtende en tijdrovende methode.
Algoritme test Niet de beste methode voor het testen van algoritmen. Meest geschikt voor het testen van algoritmen.
Toegangscode Voor zwart is geen codetoegang vereist Box Testing. Wit box Voor testen is codetoegang vereist. Hierdoor kan de code worden gestolen als het testen wordt uitbesteed.
Voordeel Zeer geschikt en efficiënt voor grote codesegmenten. Hiermee kunnen de extra regels code worden verwijderd, die verborgen gebreken met zich mee kunnen brengen.
Vaardigheidsniveau Laagopgeleide testers kunnen de applicatie testen zonder kennis van de implementatie van de programmeertaal of het besturingssysteem. Een deskundige tester met ruime ervaring nodig om wit uit te voeren box testen.
technieken

Equivalentiepartitionering is zwart box voor zwart wordt een testtechniek gebruiktbox testen.

Equivalentiepartitionering verdeelt invoerwaarden in geldige en ongeldige partities en selecteert overeenkomstige waarden uit elke partitie van de testgegevens.

Grenswaarde analyse

controleert grenzen voor invoerwaarden.

Verklaringsdekking, Filiaaldekking en Paddekking zijn Wit Box testtechniek.

Statement Coverage valideert of elke regel van de code minstens één keer wordt uitgevoerd.

Filiaaldekking valideert of elk filiaal minstens één keer wordt uitgevoerd

De paddekkingsmethode test alle paden van het programma.

Nadelen Een update van het automatiseringstestscript is essentieel als u de applicatie regelmatig wijzigt. Geautomatiseerde test gevallen kunnen nutteloos worden als de codebasis snel verandert.