Wat is benchmarktesten?

Voordat we benchmarktesten leren, moeten we eerst begrijpen:

Benchmark in prestatietests

A Benchmark in prestatietests is een maatstaf of een referentiepunt waarmee softwareproducten of -diensten kunnen worden vergeleken om de kwaliteitsmaatregelen te beoordelen. Met andere woorden: Benchmark betekent een vaste standaard die helpt bij het bepalen van de kwaliteit van een softwareproduct of -dienst. We kunnen een softwareproduct of -dienst benchmarken om de kwaliteit ervan te beoordelen.

Een voetbalteam heeft bijvoorbeeld een benchmark voor een speler om zich te kwalificeren als een speler uit de eredivisie. De vaardigheden voor de benchmark kunnen het aantal doelpunten zijn dat in de afgelopen vijf seizoenen is gescoord, of balbezit tijdens de eerste rust, of een minimumaantal gespeelde wedstrijden in het lokale toernooi, enz.

Wat is benchmarktesten?

Benchmarktesten meet een herhaalbare reeks kwantificeerbare resultaten die dienen als referentiepunt waarmee producten/diensten kunnen worden vergeleken. Het doel van de benchmarktestresultaten is om de huidige en toekomstige softwarereleases te vergelijken met hun respectieve benchmarks.

Er moet een maatstaf zijn herhaalbare. Als de responstijden bijvoorbeeld bij elke iteratie van de belastingstest te veel variëren, moeten de systeemprestaties worden gebenchmarkt. De responstijd moet stabiel zijn onder verschillende belastingsomstandigheden.

Er moet een maatstaf zijn kwantificeerbare. De gebruikerservaring kan bijvoorbeeld niet in cijfers worden gekwantificeerd, maar de tijd die een gebruiker op een webpagina doorbrengt dankzij een goede gebruikersinterface kan wel worden gekwantificeerd.

Benchmarktesten is niet alleen een term die betrekking heeft op het testen van software, maar ook op het testen van hardware en wordt beschouwd als een van de belangrijkste taken in de zakenwereld.

In deze tutorial bespreken we benchmarks voor een client-server applicatie, oftewel een webapplicatie. De benchmarktests kunnen worden uitgevoerd voor de following diensten

 • Browser compatibiliteit
 • Broken Links
 • HTML-conformiteit
 • Laadtijd
 • Toegankelijkheid
 • Linkpopulariteit

Waarom benchmarktesten belangrijk zijn?

Op bedrijfsniveau kunnen benchmarktests nuttig zijn bij het bepalen

 • Hoe goed een webgebaseerde applicatie presteert ten opzichte van de concurrentie
 • Hoe verschillende soorten klanten de responstijd en beschikbaarheid van een site ervaren
 • Het zorgt ervoor dat websites voldoen aan standaarden en best practices
 • Het maakt het mogelijk om externe dienstverleners te evalueren voordat een contractbeslissing wordt genomen
 • Maakt het mogelijk om erachter te komen welke fouten moeten worden vermeden

Het maken van een Benchmark-testplan

Een testplan is het meest cruciale onderdeel van het benchmarktestproces. Het Benchmark-testplan volgt de onderstaande stappen:

 1. Schalen en werklast aanroepen
 2. Verzamel en bewaar metingen voor benchmarktests
 3. Definieer de benodigde tijdsduur en het eindpunt van een testproces
 4. Bereid een back-upplan voor om eventuele mislukkingen van nieuwe testcases te verhelpen
 5. Bepaal de bevoegdheid om de beëindiging van het eindproces aan te vragen

Hoe u benchmarktests uitvoert

Er zijn 4 fasen betrokken bij het testen van benchmarks:

Benchmark testfasen afbeelding

Stap 1) Planningsfase

 • Identificeren en prioriteren van normen en eisen
 • Bepaal benchmarkcriteria
 • Benchmark-testproces definiëren

Stap 2) Analysefase

 • Identificeer de hoofdoorzaak van de fout om de kwaliteit te verbeteren
 • Doelen stellen voor het testproces

Stap 3) Integratiefase

 • Deel de resultaten met de betrokken persoon en zorg voor goedkeuring
 • Stel functionele doelen vast

Stap 4) Actiefase

 • Opstellen testplan en documentatie
 • Implementeer acties uit voorgaande fases en monitor de voortgang
 • Voer het proces continu uit

Onderdelen van benchmarktesten

Verschillende systemen hebben verschillende mate van complexen vereisen verschillende technieken voor het testen van toepassingen.

Er zijn drie hoofdcomponenten van Benchmark-testen. Zij zijn

 1. Specificaties werklast: Het bepalen van het type en de frequentie van de verzoeken die moeten worden ingediend bij het te testen systeem.
 2. Specificaties van statistieken: Bepaal welk element moet worden gemeten, bijvoorbeeld; Download snelheid
 3. Specificatie van meting: Bepalen hoe de gespecificeerde elementen moeten worden gemeten om de juiste waarden te vinden

Dingen waarmee u rekening moet houden tijdens het benchmarken

Voor het uitvoeren van succesvolle benchmarktests volgt uwing feiten moeten worden overwogen.

 • Consistentie en controle zijn belangrijke maatregelen voor het uitvoeren van benchmarktests.
 • Begrijp het systeem architectuur om testcriteria en testgegevens te ontwerpen
 • Onderzoek de initiële statische gegevens en update deze op basis van het aantal gebruikers
 • Controleer waar nodig op 'Reset'-functionaliteit en definieer het transactietarief per seconde (dit heeft specifiek betrekking op de transacties van gebruikers met een database)
 • Splits de systeemelementen op basis van hun functionaliteiten
 • Elk systeem heeft verschillende archistructuur en ontwerp, waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van benchmarktests
 • Zorg ervoor dat alle softwarecomponenten in werkende staat zijn
 • Het besturingssysteem en de ondersteunende stuurprogramma's moeten nauwkeurig werken
 • Verwijder prefetch- en tijdelijke bestanden van het systeem voordat u een benchmark uitvoert
 • Sluit alle processen en applicaties die op de achtergrond draaien
 • Controleer op updates van besturingssystemen en configuraties uit de echte wereld

Benchmark-testkaders

Benchmarktestkaders helpen bij het uitvoeren van enkele fundamentele taken voor prestatiecontroles. Deze fundamentele taken omvatten-

 1. Databasetoegang
 2. Samenstelling aan de serverzijde
 3. JSON-serialisatie
 4. Configuratie

Benchmarkkader 2.0 & TechEmpower worden meestal gebruikt Benchmark Testing-frameworks.

Laten we eens kijken naar TechEmpower. We zullen een korte blik werpen op de meest opvallende kenmerken ervan.

 • Het is een open-sourceframework voor het uitvoeren van benchmarktaken
 • Het heeft de juiste configuratie van de benchmarkingomgeving nodig
 • Er zijn hoofdzakelijk twee modi, zoals Benchmark-modus voor het vergelijken van resultaten en Verifieer modus voor degenen die geen experts zijn
 • Er zijn verschillende bestanden vereist die uniek zijn en dienovereenkomstig van systeem tot systeem kunnen verschillen
 • Het bevat een 'Benchmark Config File' die een reeks testinstructies en metadata voor een benchmarkprogramma definieert
 • Het is gebaseerd op verschillende talen, zoals Java, Python, Ruby, PHP, JavaScript, Perl, C, Groovy, Haskell, Scala, enz.
 • Object – Relational Mapper (ORM) wordt gebruikt om tests uit te voeren op databases, JSON-serialisatie, enz.

Benchmark-testtools

Benchmarktesttools worden dienovereenkomstig gecategoriseerd. We zullen één voor één inschrijven.

Hulpmiddelen voor testen Windows pc's:

 1. Prime95
 2. Novabench
 3. 3DMark
 4. SiSoftware Sandra

Hulpmiddelen voor het testen van CPU-prestaties:

 1. Cinebench
 2. Geekbench

Hulpmiddelen voor het testen van de snelheid van het systeem en de batterijen van mobiele apparaten:

 1. Phoronix (Linux)
 2. CPU UserBenchmark (CPU-benchmarktest)
 3. Vellamo (surfprestaties op internet)

Benchmarktests kunnen ook worden uitgevoerd met Android-telefoons en -tablets. Onder alle, Paswoord is een bekende en veelgebruikte Benchmark Testing tool.

Samengevat

 • Bij Software Engineering levert Benchmark Testing een herhaalbare reeks kwantificeerbare resultaten op over de prestaties van een systeem.
 • Nuttig om belastingsomstandigheden uit te oefenen en het gedrag van het systeem te bepalen DDoS attacks.
 • Werklastspecificaties, statistieken en meetspecificaties zijn belangrijke componenten van benchmarktests.
 • Er worden verschillende tools en raamwerken gebruikt om benchmarktests snel en efficiënt uit te voeren.
 • Benchmarktesten zijn ook nuttig voor mobiele apparaten.