Zelfstudie over penetratietesten: wat is PenTest?

Penetratietests

Penetratietests of Pentesten is een vorm van Beveiligingstests gebruikt om kwetsbaarheden, bedreigingen en risico's af te dekken die een aanvaller zou kunnen misbruiken in softwareapplicaties, netwerken of webapplicaties. Het doel van penetratietesten is het identificeren en testen van alle mogelijke beveiligingskwetsbaarheden die aanwezig zijn in de softwareapplicatie. Penetratietesten worden ook wel Pentesten genoemd.

Penetratietests

Kwetsbaarheid is het risico dat een aanvaller het systeem of de daarin opgeslagen gegevens kan verstoren of geautoriseerde toegang kan verkrijgen. Kwetsbaarheden worden meestal per ongeluk geïntroduceerd tijdens de ontwikkelings- en implementatiefase van software. Veel voorkomende kwetsbaarheden zijn onder meer ontwerpfouten, configuratiefouten, softwarefouten enz. Penetratieanalyse is afhankelijk van twee mechanismen, namelijk Vulnerability Assessment en Penetration Testing (VAPT).

Waarom penetratietesten?

Penetratie is essentieel in een onderneming omdat –

 • Financiële sectoren zoals banken, investeringsbanken en aandelenbeurzen willen dat hun gegevens worden beveiligd, en penetratietesten zijn essentieel om de veiligheid te garanderen
 • In het geval dat het softwaresysteem al is gehackt en de organisatie wil bepalen of er nog steeds bedreigingen in het systeem aanwezig zijn om toekomstige hacks te voorkomen.
 • Proactieve penetratietesten zijn de beste bescherming tegen hackers

Soorten penetratietesten

Het type penetratietest dat wordt gekozen, hangt doorgaans af van de omvang en of de organisatie een aanval door een medewerker, Netwerkbeheerder (Interne Bronnen) of door Externe Bronnen wil simuleren. Er zijn drie soorten penetratietesten en dat zijn ze ook

In het zwart-box penetratietesten, een tester heeft geen kennis over de te testen systemen. Hij is verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over het doelnetwerk of -systeem.

In een wit-box penetratietesten, de tester krijgt meestal volledige informatie over het netwerk of de te testen systemen, inclusief het IP-adresschema, de broncode, het besturingssysteemtails, enz. Dit kan worden beschouwd als een simulatie van een aanval door interne bronnen (werknemers van een organisatie).

In een grijze box Bij penetratietesten wordt een tester voorzien van gedeeltelijke kennis van het systeem. Het kan worden beschouwd als een aanval door een externe hacker die onrechtmatige toegang heeft verkregen tot de netwerkinfrastructuurdocumenten van een organisatie.

Hoe u een penetratietest uitvoert

Following welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om de penetratietest uit te voeren –

Tutorial voor penetratietesten: leer handmatige en geautomatiseerde typen PenTest

Stap 1) Planningsfase

 1. Omvang & Strategie van de opdracht wordt bepaald
 2. Bestaand beveiligingsbeleid en standaarden worden gebruikt voor het definiëren van de reikwijdte

Stap 2) Ontdekkingsfase

 1. Verzamel zoveel mogelijk informatie over het systeem, inclusief gegevens in het systeem, gebruikersnamen en zelfs wachtwoorden. Dit wordt ook wel als VINGERAFDRUKKEN
 2. Scan en onderzoek de poorten
 3. Controleer op kwetsbaarheden van het systeem

Stap 3) Aanvalsfase

 1. Vind exploits voor verschillende kwetsbaarheden. U hebt de nodige beveiligingsrechten nodig om het systeem te kunnen exploiteren

Stap 4) Rapportagefase

 1. Een rapport moet gedetailleerde bevindingen bevatten
 2. Risico's van gevonden kwetsbaarheden en hun impact op het bedrijfsleven
 3. Eventuele aanbevelingen en oplossingen

De belangrijkste taak bij penetratietesten is het verzamelen van systeeminformatie. Er zijn twee manieren om informatie te verzamelen:

 • 'Eén op één' of 'één op veel' model met betrekking tot host: Een tester voert technieken op een lineaire manier uit tegen één doelhost of een logische groep doelhosts (bijvoorbeeld een subnet).
 • 'Veel op één' of 'veel op veel' model: De tester gebruikt meerdere hosts om technieken voor het verzamelen van informatie uit te voeren op een willekeurige, snelheidsbeperkte en niet-lineaire manier.

Voorbeelden van penetratietesttools

Er is een grote verscheidenheid aan hulpmiddelen die worden gebruikt bij penetratietesten en de belangrijke Pentest-tools zijn:

1) Intruder

Intruder is een krachtige, geautomatiseerde tool voor penetratietesten die zwakke punten in de beveiliging van uw IT-omgeving ontdekt. Het aanbieden van toonaangevende veiligheidscontroles, continue monitoring en een eenvoudig te gebruiken platform, Intruder beschermt bedrijven van elke omvang tegen hackers.

Intruder

Kenmerken:

 • De beste dreigingsdekking in zijn klasse met meer dan 10,000 veiligheidscontroles
 • Controleert op zwakke punten in de configuratie, ontbrekende patches, zwakke punten in de applicatie (zoals SQL-injectie en cross-site scripting) en meer
 • Automatische analyse en prioritering van scanresultaten
 • Intuïtieve interface, snel in te stellen en uw eerste scans uit te voeren
 • Proactieve beveiligingsmonitoring voor de nieuwste kwetsbaarheden
 • AWS, Azure en Google Cloud-connectoren
 • API-integratie met uw CI/CD-pijplijn

Bezoek Intruder >>


2) Teramid

Teramid levert een uitgebreid pakket voor preventie van insiderbedreigingen en monitoring van werknemers. Het verbetert de beveiliging door middel van gedragsanalyses en het voorkomen van gegevensverlies, waardoor naleving wordt gewaarborgd en bedrijfsprocessen worden geoptimaliseerd. Het aanpasbare platform past bij verschillende organisatorische behoeften en biedt bruikbare inzichten die gericht zijn op het verhogen van de productiviteit en het beschermen van de gegevensintegriteit.

Teramid

Kenmerken:

 • Preventie van insiderbedreigingen: Detecteert en voorkomt gebruikersacties die kunnen duiden op insiderbedreigingen voor gegevens.
 • Optimalisatie van bedrijfsprocessen: Maakt gebruik van datagestuurde gedragsanalyses om operationele processen opnieuw te definiëren.
 • Productiviteit van het personeel: Bewaakt de productiviteit, de veiligheid en het nalevingsgedrag van het personeel.
 • Nalevingsbeheer: Helpt de naleving te beheren met één schaalbare oplossing die geschikt is voor kleine bedrijven, ondernemingen en overheidsinstanties.
 • Forensisch onderzoek naar incidenten: Biedt bewijs om de respons op incidenten, onderzoeken en informatie over dreigingen te verrijken.
 • Data verlies voorkomen: Bewaakt en beschermt tegen het potentiële verlies van gevoelige gegevens.
 • Toezicht op medewerkers: Biedt mogelijkheden om de prestaties en activiteiten van medewerkers te monitoren.
 • Gedragsanalyse: Analyseert gedetailleerde gegevens over het gedrag van klantapps voor inzichten.
 • Aanpasbare bewakingsinstellingen: Maakt het mogelijk om de monitoringinstellingen aan te passen aan specifieke gebruikssituaties of om vooraf gedefinieerde regels te implementeren.
 • Dashboard-inzichten: Biedt zichtbaarheid en bruikbare inzichten in personeelsactiviteiten via een uitgebreid dashboard.

Bezoek Teramind >>

 1. Nmap– Deze tool wordt gebruikt voor het scannen van poorten, het identificeren van het besturingssysteem, het traceren van de route en voor het scannen op kwetsbaarheden.
 2. Nessus– Dit is een traditionele tool voor netwerkgebaseerde kwetsbaarheden.
 3. Pass-The-Hash – Deze tool wordt voornamelijk gebruikt voor het kraken van wachtwoorden.

Rol en verantwoordelijkheden van penetratietesters

De taak van penetratietesters is om:

 • Testers moeten de vereiste informatie van de organisatie verzamelen om penetratietests mogelijk te maken
 • Vind fouten waardoor hackers een doelmachine kunnen aanvallen
 • Pentesters moeten denken en handelen als echte hackers, zij het op ethische wijze.
 • Het werk van penetratietesters moet reproduceerbaar zijn, zodat ontwikkelaars het probleem gemakkelijk kunnen repareren
 • Startdatum en einddatum van de testuitvoering moeten vooraf worden gedefinieerd.
 • Een tester moet verantwoordelijk zijn voor enig verlies in het systeem of informatie tijdens de Software testen
 • Een tester moet gegevens en informatie vertrouwelijk houden

Handmatige penetratie versus geautomatiseerde penetratietesten

Handmatige penetratietesten Geautomatiseerde penetratietesten
Handmatig testen vereist deskundige professionals om de tests uit te voeren Geautomatiseerde testtools zorgen voor duidelijke rapportages bij minder ervaren professionals
Voor handmatig testen zijn Excel en andere tools nodig om dit bij te houden Automatisering testen beschikt over gecentraliseerde en standaardtools
Bij handmatig testen variëren de monsterresultaten van test tot test Bij geautomatiseerde tests variëren de resultaten niet van test tot test
Het opruimen van geheugen moet door gebruikers worden onthouden Geautomatiseerd testen zal uitgebreide opschoningen vereisen.

Nadelen van penetratietesten

Penetratietests kunnen niet alle kwetsbaarheden in het systeem vinden. Er zijn beperkingen wat betreft tijd, budget, reikwijdte en vaardigheden van penetratietesters

Following zullen bijwerkingen zijn als we penetratietesten uitvoeren:

 • Gegevensverlies en corruptie
 • Down Time
 • Verhoog de kosten

Conclusie

Testers moeten zich gedragen als een echte hacker en de applicatie of het systeem testen en controleren of een code veilig is geschreven. Een penetratietest zal effectief zijn als er sprake is van een goed geïmplementeerd veiligheidsbeleid. Het beleid en de methodologie voor penetratietesten moeten een plek zijn om penetratietesten effectiever te maken. Dit is een complete beginnershandleiding voor penetratietesten.

Tutorial voor penetratietesten: leer handmatige en geautomatiseerde typen PenTest

Bezoek onze Live penetratietestproject