Handleiding voor handmatig testen

Wat is handmatig testen?

Handmatig testen is een vorm van softwaretesten waarbij testgevallen handmatig worden uitgevoerd door een tester zonder gebruik te maken van geautomatiseerde hulpmiddelen. Het doel van handmatig testen is het identificeren van bugs, problemen en defecten in de softwareapplicatie. Handmatige softwaretests zijn de meest primitieve techniek van alle testtypen en helpen bij het opsporen van kritieke bugs in de softwareapplicatie.

Elke nieuwe applicatie moet handmatig worden getest voordat het testen kan worden geautomatiseerd. Handmatig softwaretesten vergt meer inspanning, maar is noodzakelijk om de haalbaarheid van automatisering te controleren. Handmatig testen concepts vereist geen kennis van welk testinstrument dan ook. Een van de fundamentele softwaretests is “100% automatisering is niet mogelijk“. Dit maakt handmatig testen noodzakelijk.

Handmatig testen Concepts Video

Klik hier als de video niet toegankelijk is

Doel van handmatig testen

Handmatig testen

Het sleutelconcept van handmatig testen is ervoor te zorgen dat de applicatie foutloos is en werkt in overeenstemming met de gespecificeerde functionele vereisten.

Testsuites of cases worden ontworpen tijdens de testfase en moeten 100% test dekking.

Het zorgt er ook voor dat gerapporteerde defecten door ontwikkelaars worden verholpen en dat testers opnieuw testen op de opgeloste defecten uitvoeren.

Kortom, deze tests controleren de kwaliteit van het systeem en leveren een foutvrij product aan de klant.

Soorten handmatige tests

Handmatig testen Concepts
Handmatig testen Concepts

Het onderstaande diagram toont handmatige testtypen. Eigenlijk elk type software testen type kan zowel handmatig als met behulp van een automatiseringstool worden uitgevoerd.

Handmatig testen uitvoeren

  1. Lees en begrijp de documentatie/handleidingen van het softwareproject. Bestudeer ook de Application Under Test (AUT), indien beschikbaar.
  2. Ontwerp testgevallen die alle vereisten omvatten die in de documentatie worden vermeld.
  3. Beoordeel en baseline de testgevallen met teamleider, klant (indien van toepassing)
  4. Voer de testgevallen uit op de AUT
  5. Meld bugs.
  6. Zodra de bugs zijn opgelost, voert u de mislukte testgevallen opnieuw uit om te controleren of ze slagen.

Mythen over handmatig testen

Following zijn enkele veelvoorkomende mythen en feiten met betrekking tot testen:

Mythe: Iedereen kan handmatig testen doen

Feit: Testen vereist veel vaardigheden

Mythe: Testen garandeert een 100% defectvrij product

Feit: Testen probeert zoveel mogelijk defecten te vinden. Het is onmogelijk om alle mogelijke defecten te identificeren.

Mythe: Geautomatiseerd testen is krachtiger dan handmatig testen

Feit: 100% testautomatisering is niet mogelijk. Handmatig software testen is ook essentieel.

Mythe: Testen is eenvoudig

Feit: Testen kan een enorme uitdaging zijn. Het testen van een applicatie op mogelijke use cases met minimale testcases vereist hoge analytische vaardigheden.

Handmatig testen versus geautomatiseerd testen

Handmatig testen Geautomatiseerde tests
Handmatig testen vereist menselijke tussenkomst voor de uitvoering van de test. Automatisering testen is het gebruik van tools om testgevallen uit te voeren
Handmatig testen vereist geschoolde arbeidskrachten, vergt veel tijd en brengt hoge kosten met zich mee. Automatiseringstesten besparen tijd, kosten en mankracht. Eenmaal geregistreerd, is het eenvoudiger om een ​​geautomatiseerd testpakket uit te voeren
Elk type applicatie kan handmatig worden getest, bepaalde testtypen zoals ad-hoc- en monkey-testen zijn geschikter voor handmatige uitvoering. Geautomatiseerd testen wordt alleen aanbevolen voor stabiele systemen en wordt daar meestal voor gebruikt Regressie Testing
Handmatig testen kan repetitief en saai worden. Het saaie deel van het keer op keer uitvoeren van dezelfde testgevallen wordt afgehandeld door automatiseringssoftware in Automation Testing.

Tools om handmatig testen te automatiseren

Conclusie

Handmatig testen is een activiteit waarbij de tester heel geduldig, creatief en ruimdenkend moet zijn.

Handmatig testen is een essentieel onderdeel van gebruiksvriendelijkheid software development omdat mensen betrokken zijn bij het testen van softwareapplicaties en eindgebruikers ook mensen zijn. Ze moeten denken en handelen vanuit het perspectief van de eindgebruiker.