Positief testen en negatief testen met voorbeelden

Softwaretesten is het proces waarbij een softwareapplicatie wordt geverifieerd en gevalideerd om te controleren of deze werkt zoals verwacht. De bedoeling is om defecten te vinden en de productkwaliteit te verbeteren. Er zijn twee manieren om software te testen, namelijk positief testen en negatief testen.

Positief testen

Positief testen is een type test dat wordt uitgevoerd op een softwareapplicatie door de geldige datasets als invoer aan te bieden. Het controleert of de softwareapplicatie zich gedraagt ​​zoals verwacht met positieve input of niet. Om te controleren of de softwareapplicatie precies doet wat ervan verwacht wordt, wordt er positief getest.

Bijvoorbeeld -

Positief versus negatief testen

Er is een tekst box in een applicatie die alleen cijfers kan accepteren. Het invoeren van waarden tot en met 99999 is acceptabel voor het systeem en andere waarden daarbuiten zouden niet acceptabel moeten zijn. Om een ​​positieve test uit te voeren, stelt u de geldige invoerwaarden in van 0 tot 99999 en controleert u of het systeem de waarden accepteert.

Negatieve testen

Negatieve testen is een testmethode die op de softwareapplicatie wordt uitgevoerd door ongeldige of onjuiste datasets als invoer te leveren. Het controleert of de softwareapplicatie zich gedraagt ​​zoals verwacht bij negatieve of ongewenste gebruikersinvoer. Het doel van negatieve tests is ervoor te zorgen dat de softwareapplicatie niet crasht en stabiel blijft bij ongeldige gegevensinvoer.

Bijvoorbeeld -

Positief versus negatief testen

Negatieve tests kunnen worden uitgevoerd door de tekens A tot Z of van a tot z in te voeren. Beide softwaresystemen mogen de waarden niet accepteren, anders geven ze een foutmelding voor deze ongeldige gegevensinvoer.

Bij zowel de tests als de following moet worden overwogen:

  • Invoergegevens
  • Een handeling die uitgevoerd moet worden
  • Uitvoerresultaat

Testtechniek gebruikt voor positieve en negatieve tests:

Following technieken die worden gebruikt voor positieve en negatieve validatie van testen zijn:

  • Grenswaardeanalyse
  • Gelijkwaardigheid Partitionering

Grenswaardeanalyse:

Dit is een van de softwaretesttechnieken waarbij de testgevallen zijn ontworpen om waarden op de grens op te nemen. Als de invoergegevens binnen de grenswaardegrenzen worden gebruikt, is er sprake van positief testen. Als de invoergegevens buiten de grenswaardegrenzen worden verzameld, is er sprake van negatief testen.

Positief versus negatief testen

Bijvoorbeeld -

Een systeem kan de getallen van 0 tot 10 numerieke waarden accepteren. Alle andere getallen zijn ongeldige waarden. Met deze techniek zullen grenswaarden -1,0,1 en 9,10,11 worden getest.

Equivalentiepartitionering:

Dit is een software testen techniek die de invoergegevens in vele partities verdeelt. Waarden van elke partitie moeten minstens één keer worden getest. Partities met geldige waarden worden gebruikt voor positieve tests. Terwijl partities met ongeldige waarden worden gebruikt voor negatieve tests.

Positief versus negatief testen

Bijvoorbeeld-

Numerieke waarden Nul tot tien kunnen in twee (of drie) partities worden verdeeld. In ons geval hebben we twee partities -10 tot -1 en 0 tot 10. Van elk onderdeel kunnen voorbeeldwaarden (5 en -5) worden genomen om de scenario's te testen.

Conclusie:

Testen helpt bij het leveren van hoogwaardige softwareapplicaties en zorgt ervoor dat de software vrij is van bugs voordat de software wordt gelanceerd. Gebruik voor effectief testen zowel – Positief als Negatieve testen die voldoende vertrouwen geven in de kwaliteit van de software. Realtime gebruikers kunnen alle waarden invoeren en deze moeten worden getest voordat ze worden vrijgegeven.