Testomgeving bij het testen van software

Wat is een testomgeving?

Een testomgeving is een opstelling van software en hardware waarmee de testteams testcases kunnen uitvoeren. Met andere woorden, het ondersteunt testuitvoering met geconfigureerde hardware, software en netwerk.

Testbed of testomgeving wordt geconfigureerd volgens de behoefte van de geteste applicatie. In enkele gevallen kan een testbed de combinatie zijn van de testomgeving en de testgegevens die daarin worden gebruikt.

Het opzetten van een juiste testomgeving zorgt voor succes bij het testen van software. Eventuele gebreken in dit proces kunnen leiden tot extra kosten en tijd voor de klant.

Testomgeving instellen: belangrijke gebieden

Voor de testomgeving is er een belangrijk gebied dat moet worden ingesteld

 • Systeem en applicaties
 • Testgegevens
 • Database server
 • Front-end loopomgeving
 • Client-besturingssysteem
 • browser
 • Hardware omvat serverbesturingssysteem
 • Netwerk
 • Vereiste documentatie zoals referentiedocumenten/configuratiehandleidingen/installatiehandleidingen/gebruikershandleidingen

Proces voor het instellen van de softwaretestomgeving

Tests zijn beperkt tot wat kan worden getest en wat niet moet worden getest.

Following mensen zijn betrokken bij het opzetten van de testomgeving

 • Systeembeheerders,
 • Ontwikkelaars
 • Testers
 • Soms gebruikers of techneuten met affiniteit met testen.

De testomgeving vereist het opzetten van een aantal verschillende gebieden, zoals:

Stap 1) Installatie van testserver

Het is mogelijk dat niet elke test op een lokale machine wordt uitgevoerd. Mogelijk moet er een testserver worden opgezet die applicaties kan ondersteunen.

Fedora heeft bijvoorbeeld ingesteld voor PHP, Java-gebaseerde applicaties met of zonder mail servers, cron-setup, Java-gebaseerde applicaties, enz.

Stap 2) Netwerk

Netwerk opgezet volgens de testvereiste. Het bevat,

 • Internet-instellingen
 • LAN Wifi-installatie
 • Privé netwerk instellen

Het zorgt ervoor dat de opstoppingen die tijdens het testen optreden geen gevolgen hebben voor andere leden. (Ontwikkelaars, ontwerpers, inhoudschrijvers, enz.)

Stap 3) Test de pc-installatie

Voor webtests moet u mogelijk verschillende browsers instellen voor verschillende testers. Voor desktopapplicaties heb je verschillende soorten besturingssystemen nodig voor verschillende testers-pc's.

Bijvoorbeeld windows Testen van telefoonapps kan vereist zijn

 • Visual Studio installatie
 • Windows telefoon-emulator
 • Als alternatief kan het toewijzen van een windows telefoon naar de tester.

Stap 4) Bugrapportage

Er moeten tools voor het rapporteren van bugs aan testers worden verstrekt.

Stap 5) Testgegevens creëren voor de testomgeving

Veel bedrijven gebruiken een aparte testomgeving om het softwareproduct te testen. De gebruikelijke aanpak die wordt gebruikt, is het kopiëren van productiegegevens om te testen. Dit helpt de tester om dezelfde problemen te detecteren als bij een live productieserver, zonder de productiegegevens te beschadigen.

De aanpak voor het kopiëren van productiegegevens naar testgegevens omvat:

 • Stel productietaken in om de gegevens naar een algemene testomgeving te kopiëren
 • Alle PII (persoonlijk identificeerbare informatie) wordt samen met andere gevoelige gegevens gewijzigd. De PII wordt vervangen door logisch correcte, maar niet-persoonlijke gegevens.
 • Verwijder gegevens die niet relevant zijn voor uw test.

Testers of ontwikkelaars kunnen dit kopiëren naar hun individuele testomgeving. Ze kunnen het naar eigen wens aanpassen.

Privacy is het belangrijkste probleem bij kopieerproductiegegevens. Om privacyproblemen te overwinnen, moet u naar versluierde en geanonimiseerde testgegevens kijken.

Voor het anonimiseren van gegevens kunnen twee benaderingen worden gebruikt:

 • BlackList: bij deze aanpak blijven alle gegevensvelden ongewijzigd. Behalve de velden die door de gebruikers zijn opgegeven.
 • WhiteList: Deze aanpak anonimiseert standaard alle gegevensvelden. Behalve een lijst met velden die gekopieerd mogen worden. Een veld op de witte lijst houdt in dat het oké is om de gegevens te kopiëren zoals ze zijn en dat anonimisering niet vereist is.

Als u productiegegevens gebruikt, moet u bovendien slim omgaan met de bron van gegevens. Het uitvoeren van query's op de database met behulp van SQL script is een effectieve aanpak.

Testomgevingsbeheer

Testomgevingsmanagement houdt zich bezig met het onderhoud en de instandhouding van de testbed.

Lijst met activiteiten van de functie Testomgevingbeheer omvat:

 1. Onderhoud van een centrale repository met alle bijgewerkte versies van testomgevingen.
 2. Beheer van de testomgeving volgens de eisen van het testteam.
 3. Volgens de nieuwe vereisten die nieuwe omgevingen creëren
 4. Bewaking van de omgevingen
 5. Verouderde testomgevingen bijwerken/verwijderen
 6. Onderzoek naar problemen op milieugebied
 7. Coördinatie tot een probleemoplossing.

Controlelijst testomgeving

Hardware

 • Controleren of de benodigde apparatuur voor het testen aanwezig is? Mocht dit niet het geval zijn, analyseer dan de aanvoertijd!
 • Controleren of randapparatuur aanwezig is? Zoals scanners, speciale printers, handhelds etc.

Software / verbindingen

 • Zijn de benodigde toepassingen gespecificeerd? Een applicatie zoals excel, word, drawings, etc.
 • Bestaat er voor de nieuwe software een testomgeving voor de organisatie? Heeft de organisatie ervaring met gebruik en onderhoud van de software?

Milieugegevens

 • Controleren of de standaard testdatasets beschikbaar zijn? Houd bij de regressietestset rekening met de Defect administratie om testgegevens te verzamelen.
 • Zijn er afspraken met de testdata-eigenaren over de testdata? Denk aan functioneel onderhoud.

Onderhoudstools/-processen

 • Controleren of er één aanspreekpunt bestaat voor het onderhoud van de testomgeving? Zo nee, stel dan een lijst op van alle mogelijke leden die betrokken zijn bij het draaiende houden van de testomgeving. Het moet ook hun contactgegevens bevatten.
 • Wordt er overeenstemming bereikt over de gereedheid en kwaliteit van de testomgeving? Denk hierbij aan acceptatiecriteria, onderhoudseisen etc. Controleer ook of andere/extra kwaliteitskenmerken voor omgevingen er in overleg zijn.
 • Zijn alle leden die betrokken zijn bij het onderhoudsproces bekend?

Daarnaast zijn er nog enkele vragen die moeten worden beantwoord voordat de testomgeving wordt ingericht.

 • Of u nu een interne testomgeving wilt ontwikkelen of wilt uitbesteden?
 • Of u nu een interne bedrijfsstandaard wilt volgen of een externe (IEE, ISO, enz.) wilt volgen?
 • Hoe lang is de testomgeving nodig?
 • Verschillen tussen de test- en productiesystemen en hun impact op de testvaliditeit moeten worden vastgesteld.
 • Kunt u een bestaande opstelling hergebruiken voor andere projecten binnen het bedrijf?

Uitdagingen bij het opzetten van Test Environment Management

 1. Een goede planning van het gebruik van hulpbronnenEen ineffectieve planning van het gebruik van hulpbronnen kan van invloed zijn op de daadwerkelijke output. Het kan ook leiden tot conflicten tussen teams.
 2. Afgelegen omgevingHet is mogelijk dat een Testomgeving geografisch uit elkaar ligt. In een dergelijk geval moet het testteam voor verschillende testmiddelen een beroep doen op het ondersteuningsteam. (Software, hardware en andere problemen).
 3. Uitgebreide insteltijdSoms wordt de testopstelling te uitgebreid in gevallen van Integratietesten.
 4. Gedeeld gebruik door teamsAls de testomgeving wordt gebruikt door het ontwikkel- en testteam simultaneoMeestal zullen de testresultaten beschadigd raken.
 5. complex configuratie testenVoor bepaalde tests is com vereistplex configuratie van de testomgeving. Het kan een uitdaging vormen voor het testteam.

Best practices voor het opzetten van een Testomgevingsbeheer

 1. Begrijp de testvereisten grondig en train de testteamleden.
 2. De connectiviteit moet worden gecontroleerd voordat met het testen wordt begonnen
 3. Controleer de benodigde hardware en software, licenties
 4. Browsers en versies
 5. Het plannen van het geplande gebruik van de testomgeving.
 6. Automatiseringstools en hun configuraties.

Wat is een testbed bij het testen van software?

A Testbed in softwaretesten is een softwareontwikkelomgeving. Hiermee kunnen ontwikkelaars hun modules testen zonder de live productieservers te beïnvloeden. Testbed is niet alleen beperkt tot ontwikkelaars, maar wordt ook gebruikt door testers. Het wordt een testomgeving genoemd voor het rigoureus en transparant testen van nieuwe technologieën.

Samengevat

 • Een testomgeving is een opstelling van software en hardware waarop het testteam de tests gaat uitvoeren
 • Voor de testomgeving is er een belangrijk gebied dat moet worden ingesteld
 • Systeem en applicaties
 • Testgegevens
 • Database server
 • Front-end-loopomgeving, enz.
 • Er zijn maar weinig uitdagingen bij het opzetten van een testomgeving:
 • Afgelegen omgeving
 • Gecombineerd gebruik tussen teams
 • Uitgebreide insteltijd
 • Ineffectieve planning van resourcegebruik voor integratie
 • complex configuratie testen