Soorten unittests

Unit Testing, een fundamentele praktijk in softwareontwikkeling, is dat wel essentieel voor het garanderen van de betrouwbaarheid van de code en functionaliteit. Het kan grofweg worden geclassificeerd op basis van twee belangrijke criteria: testuitvoering en teststrategie. Deze indeling in verschillende typen omvat het begrijpen van de nuances van elk type en hoe deze bijdragen aan een robuust softwaretestproces.

Soorten unittests

Twee primaire testmethoden vallen op testen van een eenheid, elk met zijn unieke aanpak en toepassing.

Soorten unittests

Handmatig testen van eenheden

Handmatig testen vertegenwoordigt een hands-on benadering waar testers testcases schrijven en uitvoeren zonder de hulp van automatisering of unit-testtools. Dit type unit-test is vaak flexibeler en kan in bepaalde contexten inzichtelijker zijn. Het is echter over het algemeen tijdrovender en vatbaarder voor menselijke fouten.

Voordelen van handmatige unittests

Handmatige unit-tests bieden verschillende belangrijke voordelen, waardoor het een essentieel onderdeel is van het softwaretestproces. Hier is de lijst met de voordelen:

 • Handmatig testen van eenheden biedt hoge nauwkeurigheid in specifieke scenario's waarin menselijke intuïtie en begrip cruciaal zijn.
 • Testers kunnen de software verkennen en ermee communiceren op manieren die geautomatiseerde scripts niet kunnen. Dit leidt tot meer genuanceerde en grondige toetsing in bepaalde contexten.
 • In tegenstelling tot geautomatiseerde unit-tests kunnen testers met handmatige tests zelf tests uitvoeren snelle en intuïtieve beslissingen tijdens het testproces.
 • Flexibiliteit is vooral gunstig in de vroege ontwikkelingsfasen. Het helpt ook bij het omgaan met complex unit-testgevallen die een diepgaand begrip vereisen.
 • Handmatig testen vereist geen complex unit-testframeworks of gespecialiseerde unit-testtools. Dit maakt het vooral toegankelijker voor kleine teams of projecten met beperkte middelen.

Nadelen van handmatige unit-tests

Ondanks de voordelen heeft het handmatig testen van eenheden ook opmerkelijke nadelen. De meest prominente hiervan is de factor tijd.

 • Handmatige tests zijn aanzienlijk langzamer dan een geautomatiseerde eenheid testen. Dit maakt ze minder efficiënt, vooral bij grootschalige projecten die talloze tests vereisen.
 • Handmatig testen is sterk afhankelijk van de vaardigheid van de tester en aandacht voor detail, wat leidt tot inconsistente resultaten. Deze variabiliteit kan de betrouwbaarheid en herhaalbaarheid van de tests beïnvloeden.
 • Handmatig testen van eenheden kan meer hulpbronnenintensief op lange termijn. Het vereist vaak de voortdurende betrokkenheid van ervaren testers. Daarom kan het duurder zijn dan een geautomatiseerd testframework.

Handmatig testen van eenheden ontbeert snelheid en consistentie en voldoet mogelijk niet aan de eisen van de middelen. Dit maakt geautomatiseerde unit-tests voor de meesten een meer haalbare optie scenario's voor het testen van software.

Geautomatiseerde unittests

Bij het testen van automatiseringseenheden wordt de testuitvoering afgehandeld met behulp van softwaretools in plaats van handmatige processen. Deze methode is een integraal onderdeel van praktijken zoals testgestuurde ontwikkeling en geautomatiseerd testen. Het wordt dus een belangrijk onderdeel van moderne softwareteststrategieën. Geautomatiseerde unit-tests zijn ook sneller, consistenter en kunnen in het ontwikkelingsproces worden geïntegreerd. Dit maakt het ideaal voor repetitieve en uitgebreide testscenario's.

Voordelen van geautomatiseerde unittests

geautomatiseerde testen van een eenheid komt het softwareontwikkelingsproces ten goede, waardoor het in veel scenario's de voorkeur geniet.

 • Geautomatiseerde tests kunnen snel en herhaaldelijk worden ingezet, zodat u tijd kunt besparen met automatisering. Een dergelijke aard is cruciaal voor grote codebases of projecten die veelvuldig testen vereisen.
 • Geautomatiseerde tests voeren de Elke keer dezelfde stappen in dezelfde volgorde ze worden gerund. Zo wordt de door menselijke factoren geïntroduceerde variabiliteit geëlimineerd.
 • De consistentie van geautomatiseerde tests zorgt voor betrouwbare en herhaalbare resultaten. Dit is essentieel voor het behoud van de kwaliteit van de software. Het helpt ook bij het opsporen van defecten bij integratietesten veel beter dan bij de handmatige methode.
 • Geautomatiseerd testen kan ook goed worden geïntegreerd met softwaretestmethodologieën, zoals testgestuurde ontwikkeling en continue integratie. Deze integratie maakt het een geweldige optie om de algehele kwaliteit en snelheid van softwareontwikkeling te verbeteren.
 • Bovendien kunnen geautomatiseerde tests, eenmaal opgezet, op de lange termijn tijd en middelen besparen. De initiële installatie vergt mogelijk enige investering in tijd en unit-testtools. Zodra ze eenmaal zijn gevestigd, vereisen ze echter minimale menselijke tussenkomst.

Nadelen van geautomatiseerde unit-tests

Hoewel het aantrekkelijk klinkt om een ​​tool te hebben die presteert zonder menselijke fouten, zijn er ook enkele nadelen.

 • Een van de belangrijkste nadelen zijn de initiële installatiekosten. Het schrijven van geautomatiseerde unit-tests vereist tijd en expertise, vooral bij het opzetten van een uitgebreid unit-testframework.
 • Het geautomatiseerde eenheidsproces kan veel middelen vergen en is mogelijk niet te rechtvaardigen voor kleinere projecten of teams.
 • Geautomatiseerde testen kunnen minder flexibel zijn dan handmatige tests. Ze zijn ontworpen om een ​​vooraf bepaalde reeks instructies te volgen en kunnen onverwachte problemen missen die een menselijke tester zou kunnen ontdekken.
 • Geautomatiseerde tests kunnen beter geschikt zijn voor verkennende of ad-hoc testscenario's.
 • Geautomatiseerde testen regelmatig onderhoud vereisen om veranderingen in de software bij te houden. Als de applicatie aanzienlijk verandert, moeten de tests mogelijk herschreven of aangepast worden, wat tijdrovend kan zijn.

Geautomatiseerde unit-tests bieden aanzienlijke voordelen, zoals efficiëntie, consistentie en langetermijnbesparingen op hulpbronnen. Het brengt echter ook uitdagingen met zich mee, zoals hoge initiële installatiekosten, onderhoudsvereisten en minder flexibiliteit dan handmatig testen.

Classificatie van Unit Testing op basis van Strategie

Hoewel het onderscheid tussen handmatig en geautomatiseerd testen de basis vormt voor het begrijpen van unit-testen, ligt een ander cruciaal aspect in de gebruikte teststrategieën. Deze strategieën, namelijk Wit Box Testen, zwart Box Testen en grijs Box Testen biedt verschillende perspectieven en benaderingen van testen, elk met unieke voordelen en uitdagingen.

Classificatie van Unit Testing op basis van Strategie

Wit Box Testen

Wit Box Testen, ook gekend als duidelijke of transparante testen, omvat het testen van de interne structuren of werkingen van een applicatie in plaats van de functionaliteit ervan. Bij deze aanpak heeft de tester kennis nodig van de interne codestructuur en programmeervaardigheden om unit-testgevallen te ontwerpen. Deze methode wordt vaak geassocieerd met unit-testtechnieken die worden gebruikt bij softwareontwikkeling.

Voordelen van wit Box Testen

Wit Box Testen biedt een diepgaand inzicht in de applicatie.

 • Het maakt het testen van ingewikkelde codepaden mogelijk en zorgt ervoor dat alle interne bewerkingen van het systeem correct functioneren.
 • Dit type testen is een integraal onderdeel van het optimaliseren van code en het opsporen van verborgen fouten. Dit maakt het van cruciaal belang voor het waarborgen van de kwaliteit van het softwaretestproces.
 • Nog een voordeel van wit Box Testen houdt in dat het de identificatie van specifieke punten in de code vergemakkelijkt die verbetering behoeven. Het ondersteunt programmeertaaloptimalisatie.
 • Wit box testen is nuttig voor de ontwikkelaars, omdat ze hierdoor hun code kunnen verfijnen voor betere prestaties en schaalbaarheid.

Nadelen van wit Box Testen

Net als testmethoden hebben ook teststrategieën voor- en nadelen. Wit box testen is niet de uitschieter.

 • Wit Box testen kan behoorlijk ingewikkeld en tijdrovend zijn.
 • Het vereist een hoog niveau van expertise in programmeren en inzicht in de codebase. Dit maakt het alleen haalbaar voor sommige testteams.
 • Bovendien is deze methode mogelijk niet effectief bij het identificeren van ontbrekende functionaliteiten of niet-geïmplementeerde delen van de specificatie.
 • Wit box testen richt zich vooral op de interne logica van de softwarecomponenten.

Zwart Box Testen

Zwart Box Testen is een testmethode waarbij het geteste item wordt gebruikt interne structuur/ontwerp/implementatie is onbekend naar de tester. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van functionele testen voor kwaliteitsborging van de software. Dit type testen richt zich op de output die wordt gecreëerd als reactie op geselecteerde inputs en uitvoeringsomstandigheden.

Voordelen van zwart Box Testen

Een van de belangrijkste voordelen van zwart Box Testen is de eenvoud en het gebruiksgemak.

 • Zwart Box testen vereist geen kennis van de programmeertalen of interne codestructuren. Het is dus een geweldige optie voor testers met verschillende vaardigheidsniveaus.
 • Deze methode is ook zeer effectief bij het testen van gebruikersinterfaces en andere gebruikersgerichte softwarecomponenten, omdat het systeem wordt geëvalueerd vanuit het perspectief van de gebruiker.
 • Zwart Box testen is uitstekend om ervoor te zorgen dat de software aan de functionele specificaties voldoet.

Nadelen van zwart Box Testen

Zwart Box is misschien niet de meest nauwkeurige strategie als het gaat om het testen van eenheden.

 • Aan de andere kant: Zwart Box Bij het testen kunnen bepaalde ‘onzichtbare’ problemen in de code over het hoofd worden gezien, omdat de interne werking van het programma niet wordt onderzocht.
 • Het kan ook zijn dat u meer kennis nodig heeft voor complex back-end testen waarbij het begrijpen van de code essentieel is.

Gray Box Testen

Gray Box Testen combineert elementen van beide wit Box en zwart Box Methodologieën testen. Het vereist gedeeltelijke kennis van de interne werking van de applicatie en richt zich op het gebruik van interfacedefinities en andere beschrijvingen op hoog niveau van het systeemgedrag. De beste voorbeelden van unit-tests voor deze methode zijn het testen van beveiligings- en bedrijfsdomeinen, systeemintegratietests en testen van webapplicaties.

Voordelen van grijs Box Testen

Gray box testen biedt het beste van twee werelden.

 • Het hybride karakter van Gray Box Testen is het beste voor een meer evenwichtige aanpak.
 • Gray Box Door te testen kunnen testers effectievere testscenario's ontwerpen. Het begrijpt de interne structuren terwijl het zich richt op extern functioneel gedrag.

Nadelen van grijs Box Testen

Dat gezegd hebbende, brengt het combineren van strategieën ook een aantal nadelen met zich mee.

 • Gray Box Testen kan een uitdaging zijn om te implementeren, omdat het een goede balans vereist tussen hoogstaand en gedetailleerd systeembegrip.
 • Gray Box is mogelijk ook niet zo grondig als puur wit Box Testen om diepgewortelde problemen in de code bloot te leggen.

Elke teststrategie binnen unit-testen, zoals Wit, Zwart of Grijs Box testen brengt zijn eigen sterke punten en beperkingen met zich mee. Als u deze begrijpt, kunt u ontwikkelaars en testers helpen bij het selecteren van de meest correcte methoden voor hun specifieke testbehoeften.

Conclusie

Unittesten is een veelzijdige aspect van softwareontwikkeling, omvat verschillende typen, zoals handmatig, geautomatiseerd, wit boxzwart box, en grijs box testen. Elk type biedt unieke voordelen en uitdagingen, waardoor het voor ontwikkelaars en testers van cruciaal belang is om de meest geschikte methoden te selecteren om de kwaliteit en betrouwbaarheid van software te garanderen.