Top 70 sollicitatievragen en antwoorden over functioneel testen

Hier vindt u de interviewvragen en antwoorden over Functioneel Testen voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

Interviewvragen en antwoorden over functioneel testen voor eerstejaarsstudenten

1) Wat is functioneel testen?

Functioneel testen is een softwaretestmethode die u helpt het softwaresysteem te valideren aan de functionele eisen/specificaties.


2) Wat is het doel van functioneel testen?

Het belangrijkste doel van functionele tests is het testen van elke functie van de softwareapplicatie door de juiste input aan te bieden en de output te verifiëren aan de hand van de functionele vereisten.


3) Onder welk soort testen valt functioneel testen?

Functioneel testen zwart betreft box testen en maakt zich geen zorgen over de broncode van de applicatie. Bij deze tests worden de gebruikersinterface, API's, database, client/server-communicatie en verschillende andere applicatiefunctionaliteiten die worden getest gecontroleerd. Deze softwaretestmethode kan handmatig of geautomatiseerd worden uitgevoerd.


4) Wat test je bij Functioneel Testen?

Hier zijn enkele redenen om Functioneel Testen te gebruiken:

 • Hoofdlijnfuncties: Het test de belangrijkste functies van een applicatie
 • Basis bruikbaarheid: Deze methode omvat elementaire bruikbaarheidstesten van het systeem. Ook wordt gecontroleerd of de gebruiker zonder problemen vrij door de schermen kan navigeren.
 • Toegankelijkheid: Het controleert de toegankelijkheid van het softwaresysteem voor de gebruiker
 • Foutcondities: U kunt de testtechnieken gebruiken om te controleren op foutcondities. Ook wordt gecontroleerd of er relevante foutmeldingen worden weergegeven.
Interviewvragen over functioneel testen
Interviewvragen over functioneel testen

5) Wat zijn de belangrijke stappen die bij Functioneel Testen aan bod komen?

Functioneel testen wordt gedaan door following stappen:
Stap 1) De door de gebruiker of organisatie gespecificeerde vereisten worden bestudeerd en vervolgens worden alle twijfels en vragen weggenomen.
Stap 2) Op basis van de gespecificeerde eisen worden testgevallen ontworpen met inachtneming van alle testscenario's die voor alle testgevallen moeten worden afgedekt.
Stap 3) Identificeer alle testgegevens die nodig zijn om de functionaliteit van het systeem te controleren en de input te bepalen.
Stap 4) Bepaal op basis van de invoerwaarden en functionaliteit de verwachte output.
Stap 5) Hierna voert de tester alle testgevallen uit om te controleren of deze goed presteren of niet
Stap 6) Vergelijk de uitkomst met de verwachte output en bepaal het aantal defecten en de nauwkeurigheid van het systeem.


6) Wat is het nut van een traceerbaarheidsmatrix?

Traceerbaarheidsmatrix toont met behulp van één document de relatie tussen testgevallen en eisen.


7) Wat is het verschil tussen functioneel en niet-functioneel testen?

Functioneel Niet-functioneel testen
Functioneel testen wordt uitgevoerd vóór niet-functioneel testen. Niet-functioneel testen wordt altijd uitgevoerd na de functionele testen.
Het is gebaseerd op de eisen van klanten. Het richt zich vooral op de verwachtingen van klanten.
Het helpt om het gedrag van de applicatie te valideren. Het helpt om de prestaties van de applicatie te valideren.
Het beschrijft wat het product doet. Er wordt beschreven hoe het product werkt.

8) Wat zijn de verschillende testniveaus?

Er zijn vier testniveaus:

 • Integratietesten: Integratietesten wordt gedefinieerd als een softwaretestmethode waarbij softwaremodules logisch worden geïntegreerd en als één groep worden getest.
 • Systeem testen: Systeemtesten is een testniveau dat het volledige en volledig geïntegreerde softwareproduct valideert.
 • Acceptatietesten: Acceptance Testing (UAT) is een type test dat wordt uitgevoerd door de eindgebruiker of de klant om het softwaresysteem te verifiëren/accepteren voordat de softwareapplicatie naar de productieomgeving wordt verplaatst.
 • Eenheid/component/programma/module testen: Het wordt gebruikt voor het testen van alle componenten en modules die worden getest

9) Wat is het nut van acceptatietesten?

Met acceptatietesten wordt vastgesteld of het softwaresysteem aan de vereiste specificaties voldoet. Het belangrijkste doel van dit soort tests is om te beoordelen of het systeem voldoet aan de bedrijfsbehoeften en om te verifiëren of het voldoet aan de benodigde criteria voor levering aan eindgebruikers.


10) Wat is ad-hoctesten?

Ad-hoc testen, ook wel willekeurig testen genoemd, is een testmethode die geen testgevallen of vereisten volgt die aan de applicatie zijn gekoppeld. In de meeste gevallen is het een ongeplande activiteit waarbij elk onderdeel van de applicatie willekeurig wordt gecontroleerd om gebreken te vinden.


11) Wat wordt bedoeld met gelijkwaardigheidspartitionering?

Equivalentiepartitionering wordt ook wel equivalentieklasse genoemd. Het is een zwarte box testen waarbij invoergegevens in gegevensklassen worden verdeeld. Dit softwaretestproces helpt u het aantal testgevallen te verminderen en toch aan de maximale vereisten te voldoen.


12) Wat is grenswaardeanalyse?

Het is een techniek voor het analyseren van de grenswaarden van gelijkwaardigheidsklassepartities. Met deze testtechniek kunt u fouten aan de grenzen identificeren in plaats van binnen de bereikwaarden.


13) Wanneer moet u een rooktest uitvoeren?

Rook is een testmethode die op het systeem wordt uitgevoerd nadat het is gebouwd. Dit type testmethode controleert op het kritieke pad en niet op de functionaliteit om ervoor te zorgen dat de build wordt geaccepteerd voor verder testen of dat deze moet worden afgewezen in geval van een kapot systeem. Smoke Testing controleert ook het kritieke pad van het systeem, zonder dit pad wordt de applicatie geblokkeerd.


14) Waarom moeten we end-to-end testen uitvoeren?

End-to-end testen is een methode waarmee u tests kunt uitvoeren die de hele mogelijke stroom van de testapplicatie van begin tot eind bestrijken. Deze softwaretestaanpak helpt u softwareafhankelijkheden te ontdekken en te garanderen dat de juiste invoer wordt doorgegeven tussen verschillende softwaremodules en subsystemen.


15) Wat versta je onder Sanity-testen?

Sanity-tests worden uitgevoerd na ontvangst van de build om de nieuwe functionaliteit/defecten te controleren die moeten worden verholpen. Bij dit type testen is het doel om de functionaliteit te controleren, te bepalen of de bug is opgelost en het effect van de opgeloste bug op de applicatie te testen onder Testen.


16) Wat is het verschil tussen ernst en prioriteit?

De ernst van het defect is een niveau of de mate van impact van het defect op de toepassing onder Test. Houd er rekening mee dat hoe ernstiger het defect is, hoe meer dit van invloed zal zijn op de toepassing.


17) Wat is RTM?

Eis Traceerbaarheidsmatrix is een volledige vorm van RTM. Het is een hulpmiddel dat de tester helpt bij het bijhouden van de dekking van de vereisten tijdens het testproces. Zodra het vereistedocument is ontvangen. Het wordt gemaakt op basis van de vereisten en wordt onderhouden totdat het specifieke systeem of de specifieke applicatie wordt vrijgegeven.


18) Wat is datagedreven testen?

Datagestuurd testen is een bekende functionele testmethode waarbij testscripts herhaaldelijk worden uitgevoerd met behulp van gegevensbronnen zoals spreadsheets, Excel, CSV-bestanden, XML-bestanden en SQL-databasebestanden. U kunt deze gegevensbronnen gebruiken als invoerwaarden om de uitvoer te genereren. Daarna wordt de uitkomst ervan vergeleken en wordt verwacht dat het systeem of de software wordt geverifieerd.


19) Wat is mutatietesten?

Het doel van mutatietesten is om te verifiëren of een set testgegevens of testgevallen bruikbaar is of niet. Dit wordt gedaan door doelbewust verschillende codewijzigingen (bugs) toe te voegen en opnieuw te testen met originele testgevallen of gegevens.


20) Waarom is het onmogelijk om een ​​programma grondig te testen?

Hier zijn de twee belangrijke redenen waarom het onmogelijk is een programma volledig te testen.

 • Softwarespecificaties kunnen subjectief zijn en tot verschillende interpretaties leiden.
 • Soms kan een programma veel invoer, uitvoer en padcombinaties vereisen.

Functioneel testen Interviewvragen en antwoorden voor ervaren

21) Hoe kun je een product testen als de eis nog niet vaststaat?

Indien voor een specifiek product de benodigde specificaties niet beschikbaar zijn, kan het testplan worden opgesteld op basis van de aannames over het product.


22) Wat zijn belangrijke punten die u moet onthouden bij het schrijven van testcases?

Hier zijn enkele essentiële punten waarmee u rekening moet houden bij het schrijven van testcases:

 • Voordat u begint met het schrijven van de testgevallen, moet u de behoeften van de klant duidelijk begrijpen.
 • Je moet elke eis opnemen in de vorm van testgevallen, en niets mag worden weggelaten.
 • Alle functionele en niet-functionele vereisten moeten een UI-interface omvatten, en compatibiliteit moet gedekt zijn.
 • Testgevallen moeten voortdurend worden geëvalueerd om herhaling of redundantie te voorkomen.
 • Prioriteit is ook een zeer belangrijke factor die moet worden ingesteld voor testgevallen tijdens het schrijven.
 • Er kunnen ook testgevallen worden gebouwd Sprint zodat de tester en de ontwikkelaar u helpen de kwaliteit van het product te analyseren op basis van de uitvoering van testcases.
 • De structuur van testgevallen moet gemakkelijk te begrijpen zijn en in eenvoudige taal geschreven zijn.

23) Hoeveel testgevallen kunt u op een dag uitvoeren?

Wees praktisch bij het beantwoorden van dit soort realtime handmatige testinterviewvragen. Het hangt ook af van de testcase complexiteit en grootte. Sommige testgevallen hebben weinig teststappen, andere meer.

Een voorbeeldantwoord zou moeten zijn: “In mijn eerdere project voeren we over het algemeen 35-40 eenvoudige testgevallen per dag uit, 15-17 middelgrote testgevallen (zoals het toewijzen van gebruikersrollen) per dag, en 5-7 complex testgevallen per dag.


24) Wat is stresstesten?

Stress testen is een prestatietestmethode waarbij de toepassing ongetwijfeld inspanning of stress zal ondergaan. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een applicatie boven de break-drempel om het punt te bepalen waarop het softwareprogramma crasht.

Stress testen
Stress testen

25) Wat is belastingtesten?

load Testen is een prestatietestmethode waarbij de applicatie wordt uitgevoerd voorbij verschillende belastingsniveaus. Hiermee kunt u de piekprestaties, responstijd, enz. van de server controleren. Met behulp van deze prestatietestmethode kunt u de stabiliteit, prestaties en integriteit van de applicatie bepalen onder parallelle systeembelasting.

load Testen
load Testen

26) Wat is configuratiebeheer?

Het is een system engineering-methode voor het vaststellen en behouden van de consistentie van de fysieke, prestatie-, functionele, ontwerp- en operationele informatie van een product. Het brengt kostenefficiëntie en een beter tijdbeheer voor uw organisatie.


27) Wat zijn de belangrijke factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij risicogebaseerd testen?

 • Hiermee kunt u identificeren wanneer en hoe u risicogebaseerd testen op een geschikte applicatie kunt implementeren.
 • U kunt de maatregelen identificeren die goed werken terwijl u werktarching en omgaan met risico's in kritieke gebieden van de toepassing.

28) Wat is niet-functioneel testen?

Niet-functioneel testen is een softwaretestaanpak voor het controleren van niet-functionele aspecten zoals prestaties, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van een softwareapplicatie. Het is voornamelijk ontworpen om de gereedheid van een systeem te testen op basis van niet-functionele parameters, die nooit aan bod komen bij functioneel testen.


29) Wat zijn de belangrijkste voordelen van automatiseringstests?

Dit zijn de voordelen van automatiseringstests:

 • Het biedt ondersteuning bij het uitvoeren van herhaalde testgevallen
 • Het helpt bij het testen van een grote testmatrix
 • Het maakt parallelle uitvoering mogelijk en moedigt ook uitvoering zonder toezicht aan

Klik hier voor meer informatie over Automatisering testen.


30) Wat is gedekt en wat zijn de verschillende dekkingstechnieken?

Er zijn drie basistypen dekkingstechnieken, en deze zijn:

 • Verklaring dekking: Deze dekkingsmethode zorgt ervoor dat elke regel broncode is uitgevoerd en getest.
 • Beslisdekking garandeert dat elke beslissing (waar/onwaar) in de broncode is uitgevoerd en getest.
 • Paddekking: Zorg ervoor dat elke mogelijke route door een bepaald deel van de code wordt uitgevoerd en getest.

31) Wat is een bugrapport?

Een softwaretester legt tijdens het testen van de software zijn observaties, feiten en andere nuttige informatie vast aan de ontwikkelaars. Al deze gegevens met betrekking tot het testrecord worden ook wel een bugrapport genoemd.

Een gedetailleerd bugrapport is essentieel voor de productie tijdens het testen.

 • Het helpt je het probleem te begrijpen
 • De omgeving en de specifieke omstandigheden waaronder het gebeurt
 • De resolutie als/wanneer de softwareontwikkelaars het probleem oplossen

32) Wat is GUI-testen?

GUI-testen is Grafische gebruikersinterface testen die de interface tussen de software en de eindgebruiker test.


33) Wat zijn de standaardregels van een API-testontwerp?

Dit zijn de belangrijkste principes van een API-testontwerp:

 1. Setup: Maak objecten, start services en initialiseer gegevens.
 2. Executie: Pas API of het scenario toe, inclusief loggen
 3. Verificatie: Maakt evaluatie van het resultaat van de uitvoering mogelijk
 4. Rapportage: Geef statussen weer zoals de status Geslaagd, Mislukt of Geblokkeerd
 5. Opruimen: Staat vóór de test

34) Wat zijn de voordelen van handmatig testen?

Dit zijn de voordelen van het gebruik van de handmatige testmethode:

 • Het is een methode in vergelijking met geautomatiseerd testen
 • Analyse van het product vanuit het standpunt van de eindgebruiker is alleen mogelijk met handmatig testen
 • U kunt GUI-testen nauwkeuriger uitvoeren met behulp van handmatig testen, omdat visuele toegankelijkheid en voorkeuren moeilijk te automatiseren zijn
 • Handmatig testen is gemakkelijk te leren voor nieuwe mensen die net met testen zijn begonnen
 • Het is geschikt voor kortetermijnprojecten waarbij testscripts niet worden herhaald en hergebruikt
 • Het is het meest geschikt wanneer het project zich in de vroege ontwikkelingsfase bevindt

35) Wat is het testharnas?

A Test Harnas verzamelt software en testinformatie om een ​​programma of eenheid te testen door het uit te voeren onder veranderende omstandigheden, zoals stress, datagestuurd, en het gedrag en de resultaten ervan te monitoren.


36) Wat is testsluiting?

Testafsluiting is een document dat alle tests samenvat die tijdens de test zijn uitgevoerd SDLC (levenscyclus van softwareontwikkeling) en biedt een gedetailleerde analyse van de bugs die zijn verwijderd en de gevonden fouten.

Dit document bevat ook het aggregaatnr. van experimenten, totaal aantal uitgevoerde experimenten, totaal aantal ontdekte onvolkomenheden, opgetelde aantallen bugs die niet zijn opgelost, het totale aantal afgewezen bugs, etc.


37) Wat is een kritieke bug in functioneel testen?

Een kritieke bug is een bug die de meerderheid van de functionaliteit van een specifieke applicatie kan beïnvloeden. Het betekent ook dat een groot deel van de functionaliteit of een groot systeem volledig kapot is en dat er geen oplossing is om verder te gaan.


38) Wat is basislijntesten?

Een basislijntest is een reeks tests die worden uitgevoerd om prestatie-informatie te verzamelen. De verzamelde informatie kan ook worden gebruikt om de prestaties en mogelijkheden van de applicatie te verbeteren door wijzigingen aan te brengen op basis van de resultaten. Deze testmethode compares de huidige prestaties van de applicatie met de vorige prestaties.


39) Wat is cascadering van defecten?

Het is een techniek om andere defecten in de applicatie te activeren wanneer een defect tijdens het testen opgemerkt blijft. Het roept andere toepassingsfouten op omdat er meerdere fouten optreden in de later Ontwikkelingsstadia.

Als de cascadering van defecten echter andere functies in de toepassing beïnvloedt, wordt het identificeren van de getroffen functie een hele uitdaging. U kunt verschillende testgevallen maken om dit probleem op te lossen.


40) Noem alle basiscomponenten van het defectrapportformaat.

De basiscomponenten van het defectrapportformaat zijn onder meer:

 • Naam van het project
 • Module Naam
 • Defect gedetecteerd op
 • Defect-ID
 • Defecte naam
 • Screenshot van het defect
 • Ernst- en prioriteitsstatus
 • Defect opgelost door en opgelost op

41) Wat is een proefbed?

Testbed is software, hardware en andere testitems die worden gebruikt om het testproces te ondersteunen. Het primaire doel van het testbed is het controleren en monitoren van de omstandigheden van de tests.

Het biedt ook middelen om tests uit te voeren. Bij het handmatig testen van software omvat het testbed verschillende tools en technologieën.

Voorbeelden hiervan zijn programmeertalen zoals PHP, Perl-frameworks zoals Joomla of WordPress, en databases zoals PostgreSQL of MySQL.


42) Wat is de efficiëntie van het verwijderen van defecten?

De Defect Removal Efficiency (DRE) is een teststatistiek die aangeeft hoe effectief het ontwikkelteam fouten en problemen kan oplossen voordat het product wordt uitgebracht. Het meet de verhouding tussen defecten en het aantal ontdekte problemen. Als er bijvoorbeeld 80 zijn ontdekt tijdens de tests en 60 zijn hersteld, is de DRE 80/60 = 1.3%.


43) Wat is het verschil tussen het vrijgeven van bugs en het lekken van bugs?

Er is sprake van een bug-release wanneer een specifieke softwareversie wordt uitgebracht met bekende bugs. Deze bugs hebben voornamelijk een lage prioriteit of ernst, terwijl buglekken optreden wanneer een bug wordt geïdentificeerd door de eindklant die niet wordt herkend door de softwaretests.


44) Wat is agile testen en waarom is het belangrijk?

Agile Testing helpt u software te beoordelen vanuit het perspectief van de klant. Het ontwikkelingsteam hoeft de codering niet te voltooien voordat het kwaliteitscontroleproces wordt gestart. In plaats daarvan vindt het test- en codeerproces gelijktijdig plaatsneonuttig. Het kan echter zijn dat er continue klantinteractie nodig is.


45) Wat ga je doen als tester als je een bug tegenkomt?

Nadat we de bug hebben gevonden, moeten we de bug in het bugrapport vergrendelen. Vervolgens moet deze bug worden toegewezen en gecommuniceerd aan ontwikkelaars die deze kunnen repareren. Nadat de ontwikkelaar de bug heeft opgelost, moeten alle bugs opnieuw worden getest en moeten er besluiten worden genomen over de noodzaak van regressietesten om ervoor te zorgen dat de oplossingen nergens anders problemen veroorzaken.


46) Wat zijn de verschillende soorten foutopsporingscategorieën?

Verschillende categorieën voor foutopsporing zijn:

 • Foutopsporing met brute kracht
 • Oorzaak eliminatie
 • Programma in stukken snijden
 • Terugkeren
 • Foutenboomanalyse

47) Wat is het te leveren testresultaat?

Testresultaten zijn een groep hulpmiddelen, documenten en componenten die worden onderhouden en ontwikkeld ter ondersteuning van de test.

Hier zijn de testresultaten in verschillende testfasen van de levenscyclus van softwareontwikkeling:

 • Vóór het testen van software
 • Tijdens het testen van software
 • Na de softwaretest

48) Wat zijn de veelvoorkomende risico's die leiden tot het mislukken van projecten?

Dit zijn de meest voorkomende risico's die leiden tot het mislukken van projecten:

 • Niet over voldoende personeel beschikken
 • Het risico is groot dat de testomgeving niet goed is ingericht
 • Beperkt budget

49) Wat zijn de significante verschillen tussen de testmatrix en de traceerbaarheidsmatrix?

Hier zijn de significante verschillen tussen de testmatrix en de traceerbaarheidsmatrix:

 • Testmatrix: De testmatrix helpt u bij het vastleggen van de daadwerkelijke kwaliteit, inspanning, het plan, de middelen en de tijd die nodig zijn om alle fasen van het testen van software vast te leggen
 • Traceerbaarheid Matrix: Deze matrix omvat het in kaart brengen van testgevallen en klantvereisten.

50) Wat zijn positieve en negatieve tests?

We kunnen zeggen dat de positieve test wordt uitgevoerd. De tester voert een geldige invoer in en verwacht dat er een actie wordt voltooid volgens de specificatie, terwijl er een negatieve test wordt uitgevoerd wanneer u ongeldige invoer invoert en fouten ontvangt.


Functionele testinterviewvragen en antwoorden voor meer dan 5 jaar ervaring

51) Wat is de oerknalbenadering?

De Big Bang is een veelgebruikte strategie voor het testen van integraties, waarbij alle systeemcomponenten naast elkaar moeten worden gecontroleerd. Het belangrijkste voordeel van deze testmethode is dat de tester het werk van het hele systeem en zijn componenten kan controleren.


52) Wat is de betekenis van een fout?

Een fout is een toestand die leidt tot het mislukken van de software-uitvoering bij het uitvoeren van een bepaalde functie.


53) Wat is buglekkage bij functioneel testen?

Buglekkage treedt op wanneer een bug door de eindklant wordt geïdentificeerd en door het testteam wordt gemist tijdens het testen van de software.


54) Wat is TDD?

Test gedreven ontwikkeling is een softwareontwikkelingsmethodologie. Bij deze werkwijze wordt de ontwikkeling van de software aangestuurd door testcases die zijn gemaakt voor de te implementeren functionaliteit. De testgevallen worden gemaakt in de TDD-methode en er wordt code geschreven om de tests te doorstaan.


55) Wat is het verschil tussen latente en verborgen defecten?

Een latent defect is een niet-geïdentificeerd defect dat aanwezig is in de huidige release. Het is echter niet zichtbaar omdat nooit is voldaan aan de voorwaarden waaronder het defect kon worden gevonden. Deze defecten treden alleen op wanneer softwaretests een bepaalde gebeurtenis veroorzaken, waardoor de aanwezigheid ervan wordt verborgen.


56) Wat is willekeurig testen/apentesten?

Willekeurige testmethode wordt ook wel genoemd apen testen. Bij dit soort tests worden gegevens willekeurig gegenereerd, vaak met behulp van een tool of een geautomatiseerd mechanisme. Met deze willekeurig gegenereerde input wordt uw systeem getest en de resultaten geanalyseerd.


57) Wat is contextgestuurd testen?

Contextgestuurd testen houdt in dat de testpraktijken, -benaderingen en -methodologieën worden overgenomen en soms worden aangepast op basis van de context van het project.


58) Wat is de PDCA-cyclus bij het testen van software?

De PDCA-cyclus is een essentiële sleutel voor continue procesverbetering bij softwareontwikkeling.

Het bestaat uit de volgendewing 4 stappen:

 • Plan: Plan de doelstellingen, doelstellingen en initiatieven die helpen de klanttevredenheid te bereiken.
 • Doen: Zij implementeert het plan in actie. Het helpt de klant een betere kwaliteit en tevredenheid te bieden; het is essentieel om een ​​goed plan te hebben om uit te voeren.
 • Controleren: Om de voortgang van uw plan, dat is uitgevoerd, te controleren. Het resultaat laat ook zien hoe nauwkeurig de planning was.
 • Handelen: Door op de resultaten te reageren om deze verder te verbeteren, kan de tester de geplande doelen bereiken.

59) Wat zijn de toelatingscriteria voor softwaretesten?

Er zijn een aantal vereisten vereist om de testactiviteit te starten, waaronder de testomgeving, de testtool, testgegevens en nog veel meer.


60) Wat zijn exitcriteria bij het testen van software?

Een exitcriterium is een reeks voorwaarden die de overeengekomen kenmerken of status van de applicatie specificeren om de voltooiing van het proces of product te markeren.


61) Kunnen systeemtests in elk stadium worden uitgevoerd?

Alle softwarecomponenten worden getest om er zeker van te zijn dat het product aan de gestelde eisen voldoet. Daarom kunnen systeemsoftwaretests in geen enkel stadium worden uitgevoerd. In plaats daarvan mag het testen van het systeem pas beginnen als alle modules of eenheden correct werken en op hun plaats zitten.


62) Wat wordt bedoeld met alfa-, bèta- en gammatests?

Alle gegevens zijn de namen van softwaretesttermen:

Alpha testen wordt uitgevoerd door de ontwikkelaars die de software ontwikkelen en testers. Soms wordt waargenomen dat de alfatesten worden uitgevoerd door het inkoper- of outsourcingteam zonder ontwikkelaars of testers.

Een bepaald aantal uiteindelijke gebruikers voert vóór de levering bètatests uit. Meestal gebeurt dit op de locatie van de eindgebruiker.

Gamma-testen: Deze testaanpak controleert de gespecificeerde behoeften wanneer de software klaar is voor release. Meestal gebeurt dit op de plaats van de uiteindelijke gebruiker. Het wordt ook uit de eerste hand uitgevoerd door alle interne testactiviteiten achterwege te laten.


63) Wat kan men begrijpen van End-to-End Testen?

End-to-end-testsysteem is een methode om een ​​applicatie te testen om er zeker van te zijn dat deze al dan niet werkt zoals verwacht. Het wordt gebruikt om de applicatiestroom van het begin tot het eindpunt te testen. Het end-to-end testsysteem helpt u de volledige stroom van het systeem onder de loep te nemen. Deze testmethode bevestigt ook dat de gegevensintegriteit tussen de verschillende systeemcomponenten en de systemen behouden blijft.


64) Wat is Use Case-testen?

Use-case testen is een methode waarmee we de functionaliteit van een specifiek stukje software kunnen testen. Het helpt u ook te begrijpen waarom we überhaupt wel of geen software zouden moeten gebruiken.


65) Wat is A/B-testen?

Met A/B-testen worden twee of meer verschillende versies van uw software getest met gebruikers om te beoordelen welke versie beter presteert. Het is een methode met laag risico voor het testen van nieuwe of bestaande functionaliteitsvariaties.

U kunt een deel van uw gebruikers selecteren om functie A te gebruiken. De andere groep gebruikt functie B. Hierna kunt u de gebruikersfeedback en -reactie controleren met behulp van statistische tests om de definitieve versie van de functie te bepalen.


66) Wat is de defectlevenscyclus?

De defectlevenscyclus, ook wel de buglevenscyclus genoemd, is een reeks fasen waarin een defect de hele levenscyclus doorloopt. Deze levenscyclus van het testen van software begint zodra de tester het defect constateert of rapporteert en eindigt wanneer de QA-tester ervoor zorgt dat het defect wordt opgelost, zodat het niet meer voorkomt.


67) Wat is configuratietesten?

Configuratietesten is een softwaretestmethode die wordt gebruikt om de configuratievereisten van de software te evalueren. Het helpt u bij het ontdekken van de optimale configuratie van het systeem waaronder de applicatie presteert. Het helpt u ook bij het identificeren en oplossen van eventuele compatibiliteitsproblemen.


68) Wat bepaalt het risiconiveau?

De mogelijkheid van een ongunstige gebeurtenis en het effect van de gebeurtenis bepalen het risiconiveau.


69) Wat bedoel je met defecttriage?

Triage van defecten is een methode waarbij defecten prioriteit krijgen, afhankelijk van verschillende kenmerken, zoals de ernst, het risico en de hoeveelheid tijd die nodig is om het probleem op te lossen. Tijdens de defecttriagevergadering komen belanghebbenden zoals het ontwikkelingsteam, het testteam, de projectmanager, enz. samen.


70) Wat is een stomp?

Wanneer top-down integratietesten worden uitgevoerd, worden modules op een lager niveau vaak pas geproduceerd als modules op het hoogste niveau zijn getest en geïntegreerd. Stubs zijn dummymodules die in deze omstandigheden worden gebruikt om modulegedrag te emuleren door een voorspeld of hardgecodeerd resultaat te leveren op basis van de invoervariabelen.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)