40 Microsoft Vragen en antwoorden over Excel-interviews (2024)

Hier zijn Microsoft Excel-sollicitatievragen en -antwoorden voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

Basisvragen en antwoorden over Excel-interviews

1) Wat is Microsoft Excelleren?

Microsoft Excel is een elektronische spreadsheettoepassing waarmee gebruikers de gegevens kunnen opslaan, ordenen, berekenen en manipuleren met formules met behulp van een spreadsheetsysteem dat is opgesplitst in rijen en kolommen. Het biedt ook de flexibiliteit om een ​​externe database te gebruiken om analyses uit te voeren, rapporten te maken, enz., waardoor u veel tijd bespaart.

👉Gratis PDF-download: Microsoft Vragen en antwoorden over Excel-interviews >>


2) Wat is lint?

Lint verwijst naar het bovenste gedeelte van de applicatie dat menu-items en werkbalken bevat die beschikbaar zijn in MS-Excel. Het lint kan worden weergegeven/verborgen met CTRL+F1. Het lint loopt bovenaan de applicatie en is de vervanging voor de werkbalken en menu's. De linten hebben bovenaan verschillende tabbladen en elk tabblad heeft zijn eigen groep opdrachten.


3) Leg Spreadsheet en de basisprincipes ervan uit.

Spreadsheet kan worden vergeleken met een papieren grootboekblad. Het bestaat uit rijen en kolommen en hun snijpunten worden cellen genoemd.


4) Hoeveel gegevensformaten zijn er beschikbaar in Excel? Noem er enkele.

Er zijn elf gegevensformaten beschikbaar in Microsoft Excel voor gegevensopslag. Voorbeeld:

 • Telefoon Nummer – Slaat gegevens op als een nummer
 • Valuta – Slaat gegevens op in de vorm van valuta
 • Datum – Gegevens worden opgeslagen als datums
 • Percentage – Slaat getallen op als een percentage
 • Tekstformaten – Slaat gegevens op als een reeks teksten

5) Geef de volgorde op van de bewerkingen die worden gebruikt voor het evalueren van formules in Excel.

De volgorde van bewerkingen in Microsoft Excel is hetzelfde als in de standaardwiskunde. Het wordt gedefinieerd door de term “PEMDAS” of “BEDMAS”.

 • Haakjes of haakjes
 • exponent
 • Vermenigvuldiging
 • Divisie
 • Toevoeging
 • Aftrekking

6) Hoe kun je de tekst in een cel laten lopen?

U moet de tekst selecteren die u wilt laten teruglopen en vervolgens op tekstomloop klikken op het tabblad Start. U kunt de tekst dan in een cel laten teruglopen.


7) Macro uitleggen in MS-Excel.

Macro's worden gebruikt voor het herhalen van een groep taken. Gebruikers kunnen macro's maken voor hun aangepaste repetitieve functies en instructies. Macro's kunnen worden geschreven of opgenomen, afhankelijk van de gebruiker.


8) Wat zijn de twee macrotalen in MS-Excel?

XLM en VBA (Visual Basic-toepassingen). Eerdere versies van Excel gebruikten XLM. VBA werd geïntroduceerd in Excel 5 en wordt nu vooral gebruikt.


9) Is het mogelijk om te voorkomen dat iemand de cel van uw werkblad kopieert?

Ja, het is mogelijk. Om te voorkomen dat uw werkblad wordt gekopieerd, gaat u naar Menubalk > Controleren > Blad beveiligen > Wachtwoord. Door een wachtwoord in te voeren, kunt u voorkomen dat uw blad door anderen wordt gekopieerd.


10) Wat zijn grafieken in MS-Excel?

Om een ​​grafische weergave van de gegevens in Excel mogelijk te maken, zijn er grafieken beschikbaar. Een gebruiker kan elk diagramtype gebruiken, inclusief kolom, staaf, lijn, cirkel, spreiding, enzovoort, door een optie te selecteren in de grafiekgroep van het tabblad Invoegen.


11) Hoe kunt u het rij- en kolomnummer snel samenvatten in het Excel-werkblad?

Door de SUM-functie te gebruiken, kunt u de totale som van de rijen en kolommen in een Excel-werkblad krijgen.


12) Leg enkele nuttige functies in Excel uit.

Following zijn de functies die beschikbaar zijn in Excel voor het manipuleren van de gegevens:

 • Wiskundige en financiële functies – SQRT, Graad, RAND(), GCD
 • Logische functies – ALS, EN, ONWAAR, WAAR
 • Datum- en tijdfuncties – NU(), DATUMWAARDE(), WEEKDAG(NU())
 • Indexmatch - VLOOKUP en INDEXMATCH
 • Draaitabellen

13) Wat geeft een rode driehoek in de rechterbovenhoek van een cel aan?

De rode driehoek geeft aan dat er een opmerking aan de cel is gekoppeld. Beweeg de muis erover en je kunt het volledige commentaar lezen.


14) Hoe kunt u een nieuw Excel-werkblad toevoegen?

Om een ​​nieuw Excel-werkblad toe te voegen, moet u het werkbladtabblad onder aan het scherm invoegen.


15) Wat is het gebruik van NaamBox in MS-Excel?

Naam Box wordt gebruikt om terug te keren naar een bepaald gebied van het werkblad door de bereiknaam of het celadres in de naam te typen box.


Geavanceerde Excel-interviewvragen en antwoorden

16) Hoe kunt u de grootte van de kolom wijzigen?

Om het formaat van de kolom te wijzigen, moet u de breedte van één kolom wijzigen en vervolgens de grens aan de rechterkant van de kolomkop slepen tot de gewenste breedte. De andere manier om dit te doen is door Formaat te selecteren op het tabblad Start, en in Formaat moet u AUTOFIT KOLOMBREEDTE selecteren onder het celgedeelte. Als u hierop klikt, wordt de celgrootte opgemaakt.


17) Leg draaitabellen en het gebruik ervan uit.

A draaitabel


18) Welke drie rapportformaten zijn beschikbaar in Excel?

Following zijn de soorten rapportformaten

 • Compact
 • Rapport
 • tabellarisch

19) Hoe zou u een dynamisch bereik bieden in de “Gegevensbron” van draaitabellen?

Om een ​​dynamisch bereik te bieden in de “Gegevensbron” van draaitabellen, maakt u eerst een benoemd bereik met behulp van de offsetfunctie en baseert u de draaitabel op een benoemd bereik dat in de eerste stap is gemaakt.


20) Is het mogelijk om een ​​draaitabel te maken met behulp van meerdere gegevensbronnen?

Als de meerdere bronnen verschillende werkbladen uit dezelfde werkmap zijn, is het mogelijk om een ​​draaitabel te maken met behulp van meerdere gegevensbronnen.


21) Welke gebeurtenis gebruikt u om te controleren of de draaitabel is gewijzigd of niet?

Om te controleren of de draaitabel is gewijzigd of niet, gebruiken we "PivotTableUpdate" in het werkblad met de draaitabel.


22) Hoe kunt u automatisch sorteren in draaitabellen uitschakelen?

Automatisch sorteren in draaitabellen uitschakelen:

Ga naar > Meer sorteeropties > Klik met de rechtermuisknop op 'Draaitabellen' > Selecteer 'sorteermenu' > selecteer 'Meer opties' > schakel 'Automatisch sorteren' uit.


23) Wat zijn blokkeervensters in MS-Excel?

Om een ​​rij of kolom te vergrendelen, worden vastzetvensters gebruikt. De vergrendelde rij of kolom zal zichtbaar zijn op het scherm, zelfs nadat we verticaal of horizontaal door het blad scrollen.


24) Wat kunt u doen om te voorkomen dat de draaitabel bij het vernieuwen de kolombreedte verliest?

Formaatverlies in een draaitabel kan eenvoudig worden gestopt door de draaitabelopties te wijzigen. Schakel onder "Draaitabelopties" de optie "Opmaak behouden inschakelen" in en schakel de optie "Automatische opmaak" uit.


25) Leg de beveiligingstypen voor werkmappen in Excel uit.

Excel biedt drie manieren om een ​​werkmap te beschermen:

 • Wachtwoordbeveiliging voor het openen van een werkmap
 • Beveiliging voor het toevoegen, verwijderen, verbergen en zichtbaar maken van werkbladen
 • Bescherming tegen veranderende grootte of positie van ramen.

26) Leg het verschil uit tussen de functie SUBSTITUTE en REPLACE in MS-Excel?

De functie SUBSTITUTE vervangt een of meer exemplaren van oude tekst door de nieuwe tekst in een string.

Syntax: SUBSTITUTE(text, oldText, newText, [instanceNumber])

Voorbeeld: Laat de tekst op A2 Guru99,Guru99 zijn

SUBSTITUTE(A2,”9″,”8″,1) =>Guru89,Guru99

SUBSTITUTE(A2,”9″,”8″,2) =>Guru88,Guru99

SUBSTITUTE(A2,”9″,”9″) =>Guru99,Guru99

De REPLACE-functie verwisselt een deel van de tekstreeks met een andere set tekst.

Syntax: REPLACE(oldText, startNumber, NumberCharacters, newText)

Voorbeeld: Laat de tekst op A2 Guru99 zijn

VERVANG(A2,5,1,”00″) =>Guru009


27) Verschil tussen COUNT, COUNTA, COUNTIF en COUNTBLANK in Ms-Excel.

COUNT wordt gebruikt om cellen te tellen die getallen, datums, enz. bevatten. Elke waarde die is opgeslagen als getal, met uitzondering van spaties.

COUNTA of Count All wordt gebruikt om elke celwaarde te tellen die getallen, tekst, logische waarden, enz. bevat. Elk type waarde met uitzondering van spaties.

COUNTBLANK telt lege cellen of cellen met een lege tekenreeks.

COUNTIF en COUNTIFS tellen cellen die aan een bepaald criterium voldoen.


28) Wat is ALS-functie in Excel?

Om de logische test uit te voeren, wordt de ALS-functie uitgevoerd. Er wordt gecontroleerd of bepaalde voorwaarden waar of onwaar zijn. Als de voorwaarde waar is, zal het resultaat dienovereenkomstig opleveren. Als de voorwaarde onwaar is, zal het resultaat of de uitvoer anders zijn.

Voorbeeld: u selecteert bijvoorbeeld de cel en u wilt die cel weergeven als 'Groter dan vijf', als de waarde waar is (=5 of 5) en 'kleiner dan vijf' als de waarde onwaar is (<5). Daarvoor kunt u door de IF-voorwaarde te gebruiken het resultaat weergeven.

=IF (logische test, waarde indien waar, waarde indien onwaar)

=IF (A1>5, “Groter dan vijf, “Minder dan vijf”)


29) Kunnen we snelkoppelingen naar Excel-functies maken?

Ja. De 'Quick Access Toolbar' boven de homeknop kan worden aangepast om de meest gebruikte snelkoppelingen weer te geven.


30) Wat is het gebruik van de ZOEKEN-functie in Excel?

In Microsoft Excel, de functie ZOEKEN retourneert een waarde uit een bereik of een array.


31) Hoe kun je in MS-Excel op elk blad in een werkmap dezelfde opmaak toepassen?

Klik met de rechtermuisknop op het tabblad 'Werkblad' > Kies 'Alle bladen selecteren'. Nu wordt elke opmaak toegepast op de hele werkmap. Om op een bepaalde groep bladen toe te passen, selecteert u alleen die bladen die opmaak nodig hebben.


32) Wat zijn links-, rechts-, opvul- en gedistribueerde uitlijningen?

Links/Rechts uitlijnen lijnt de tekst links en rechts uit over het grootste deel van de cel.

Vul zoals de naam doet vermoeden, vul de cel herhaaldelijk met dezelfde tekst.

Gedistribueerd: verspreid de tekst over de breedte van de cel.

LINKS VULLEN VERDEELD
Ab abababababababab ab
A aaaaaaaaaaaaaaa A

33) Op welke toetsen gaat u drukken om naar het vorige werkblad en het volgende blad te gaan?

Om naar het vorige werkblad te gaan, gebruikt u de toetsen Ctrl + PgUp, en om naar het volgende blad te gaan gebruikt u de toetsen Ctrl + PgDown.


34) Welk filter gaat u gebruiken als u meer dan twee voorwaarden wilt of als u de lijst wilt analyseren met behulp van de databasefunctie?

U gebruikt het Advanced Criteria Filter om de lijst te analyseren of als er meer dan twee voorwaarden moeten worden getest.


35) Wat is de snelle manier om terug te keren naar een bepaald gebied van een werkblad?

De snelle manier om terug te keren naar een specifiek gebied van het werkblad is door naam te gebruiken box. U kunt het celadres of de bereiknaam in naam typen box om terug te keren naar een specifiek gebied van een werkblad.


36) Welke functie wordt gebruikt om de dag van de week voor een datum te bepalen?

WEEKDAG () retourneert de dag van de week voor een bepaalde datum, gerekend vanaf zondag.

Voorbeeld: Stel dat de datum op A1 12-30-2016 is

WEEKDAG(A1,1) =>6


37) Wat is het voordeel van het gebruik van formules in Excel-werkbladen?

Door de getallen in het Excel-blad te berekenen, kunt u niet alleen de uiteindelijke 'som' van het getal geven, maar wordt ook automatisch berekend welk getal wordt vervangen door een ander getal of cijfer. Via het Excel-blad kan de complex berekeningen worden eenvoudig, zoals loonaftrek of het middelen van het resultaat van de student.


38) Wat is de "Wat als"-voorwaarde in Excel-formules?

De “What If”-voorwaarde wordt gebruikt om de gegevens in te wijzigen Microsoft Excel-formules om verschillende antwoorden te geven.

Voorbeeld: U koopt een nieuwe auto en wilt het exacte bedrag aan belasting berekenen dat daarop wordt geheven, dan kunt u de functie “Wat als” gebruiken. Er zijn bijvoorbeeld drie cellen A4, B4 en C4. In de eerste cel staat het bedrag, in de tweede cel het percentage (7.5%) belasting en in de laatste cel wordt het exacte belastingbedrag berekend.


39) Hoe kunt u het automatisch sorteren in draaitabellen uitschakelen?

Om automatisch sorteren in draaitabellen uit te schakelen,

Ga naar > "Meer sorteeropties"> Klik met de rechtermuisknop op "Draaitabel" > Selecteer het menu "Sorteren" > Selecteer "Meer opties" > Schakel de optie "Automatisch sorteren wanneer het rapport wordt gemaakt" uit.


40) Wat doet de EN-functie in Excel?

Net als de ALS-functie vervult de AND-functie ook de logische functie. Om te controleren of de uitvoer waar of onwaar zal zijn, evalueert de AND-functie ten minste één wiskundige uitdrukking in een andere cel in het werkblad. Als u de uitvoer van meer dan één cel in één cel wilt zien, is dit mogelijk met behulp van de EN-functie.

Voorbeeld: Als u twee cellen heeft, A1 en A2, en de waarde die u in deze twee cellen invoert is >5 en u wilt dat het resultaat wordt weergegeven als 'WAAR' in cel B1 als waarde>5, en als 'False' als een van deze cellen waarden<5. U kunt hiervoor de AND-functie gebruiken.


41) Hoe is celverwijzing nuttig in de berekening?

Om te voorkomen dat de gegevens steeds opnieuw moeten worden geschreven voor berekeningsdoeleinden, wordt celverwijzing gebruikt. Wanneer u een formule voor een specifieke functie schrijft, moet u Excel de specifieke locatie van die gegevens doorgeven. Deze locatie wordt celreferentie genoemd. Dus elke keer dat er een nieuwe waarde aan de cel wordt toegevoegd, berekent de cel volgens de referentiecelformule.

Bereid je voor op je sollicitatiegesprek!!! Ga erdoor Microsoft Excel-trainingshandleiding beter voorbereid te zijn.

Deze gedetailleerde pdf met MS Excel-interviewvragen helpt u uw twijfels weg te nemen Microsoft Excel-interviewvragen en helpen je ook om het interview te kraken.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)