CSV versus Excel – het verschil daartussen

Belangrijkste verschil tussen CSV en Excel

  • CSV is een indeling voor het opslaan van informatie in tabelvorm in een gescheiden tekstbestand met de extensie .csv, terwijl Excel een spreadsheet is die bestanden in zijn eigen, eigen indeling bewaart viz xls of xlsx.
  • CSV is een indeling voor platte tekst met een reeks waarden gescheiden door komma's, terwijl Excel een binair bestand is dat informatie bevat over alle werkbladen in een werkmap.
  • CSV-bestand kan geen bewerkingen op gegevens uitvoeren, terwijl Excel wel bewerkingen op de gegevens kan uitvoeren.
  • Als je CSV vergelijkt met Xlsx, zijn CSV-bestanden sneller en verbruiken ze ook minder geheugen, terwijl Excel meer geheugen verbruikt tijdens het importeren van gegevens.
  • Als je CSV versus Excel vergelijkt, kunnen CSV-bestanden met elke teksteditor worden geopend windows, terwijl Excel-bestanden niet kunnen worden geopend met teksteditors.

CSV versus Excel

CSV versus Excel

Excel en CSV helpen beide gegevens in tabelvorm op te slaan. Naast deze overeenkomst is er een enorm verschil tussen Excel en CSV in hun respectieve functies en gebruiksmogelijkheden. Laten we in dit verschilartikel over CSV en Excel in detail bespreken wat het verschil is tussen CSV en Xlsx.

Wat is een CSV-bestand?

Een CSV-bestand is een eenvoudig type tekstbestand dat een specifieke structuur gebruikt om tabelgegevens te rangschikken. Het standaardformaat van een CSV-bestand wordt gedefinieerd door rij- en kolomgegevens waarbij een nieuwe regel elke rij beëindigt om met de volgende rij te beginnen, en elke kolom wordt gescheiden door een komma binnen de rij.

Wat is een Excel-bestand?

Microsoft Excel is een spreadsheetsoftware die wordt meegeleverd met de Microsoft kantoor ruimte. Het wordt veel gebruikt om tabellen en rasters met getallen en formules te maken die berekeningen, voorraadbeheer, boekhouding en meer specificeren.

Verschil tussen Excel en CSV

Dit is het belangrijkste verschil tussen CSV en Excel:

Excel CSV
Het is een binair bestand dat informatie bevat over alle werkbladen in een werkmap CSV staat voor Comma-gescheiden waarden. Het is een tekstformaat met een reeks waarden, gescheiden door komma's.
An Excel slaat niet alleen gegevens op, maar kan ook bewerkingen op de gegevens uitvoeren Een CSV-bestand is slechts een tekstbestand. Het slaat gegevens op, maar bevat geen opmaak, formules, macro's, enz. Het wordt ook wel platte bestanden genoemd.
Excel is een spreadsheet waarmee bestanden in een eigen formaat worden opgeslagen viz xls of xlsx CSV is een indeling voor het opslaan van tabelgegevens in een gescheiden tekstbestand met de extensie .csv
Bestanden die zijn opgeslagen in Excel kunnen niet worden geopend of bewerkt door teksteditors CSV-bestanden kunnen worden geopend of bewerkt door teksteditors zoals Kladblok
In datawarehouse verdient Excel de voorkeur vanwege gedetailleerde gestandaardiseerde schemaspecificaties In datawarehouse volgt CSV een tamelijk vlak, eenvoudig schema
Elke programmeertaalbibliotheek voor het parseren van Excel-gegevens is over het algemeen groter, langzamer en gecompliceerder Elke programmeertaal het ontleden van CSV-gegevens is triviaal, het genereren ervan is uiterst eenvoudig
Zonder duidelijk onderscheid of scheiding tussen numerieke waarden en tekst, kan Excel uw postcodes en creditcardnummers in de war sturen dankzij de automatische opmaakfuncties CSV is veilig en kan duidelijk onderscheid maken tussen de numerieke waarden en tekst. CSV manipuleert gegevens niet en slaat deze op zoals ze zijn.
In Excel moet u voor elke kolom in elke rij een begin- en eindtag hebben In CSV schrijft u slechts één keer kolomkoppen
Excel verbruikt meer geheugen tijdens het importeren van gegevens Het importeren van CSV-bestanden kan veel sneller zijn en verbruikt ook minder geheugen
Het lezen van grote bestanden door de gebruiker is in Excel veel eenvoudiger voor de eindgebruiker. U kunt ook over extra functies beschikken, zoals het selecteren van individuele cellen om te importeren, het automatisch converteren van datums en tijd, het lezen van formules en hun resultaten, filters, sorteren, enz. Het lezen van grote bestanden in CSV zal voor de eindgebruiker niet zo eenvoudig zijn als Excel
Naast tekst kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de vorm van diagrammen en grafieken Elke record wordt opgeslagen als één regel van een tekstbestand, en elke nieuwe regel betekent een nieuwe databaserij. CSV kan geen diagrammen of grafieken opslaan
Excel-bestand kan worden geopend met Microsoft Alleen Excel-document CSV kan met elke teksteditor worden geopend Windows zoals kladblok, MS Excel, Microsoft Werkt 9, enz.
Excel kan verbinding maken met externe gegevensbronnen om gegevens op te halen. U kunt een aangepaste invoegtoepassing in Excel gebruiken om de functionaliteit ervan te vergroten. Excel maakt beoordeling van gegevens mogelijk met gedetailleerde tracking- en commentaarfunctie. Al deze functionaliteit is niet mogelijk in CSV
Als ontwikkelaar is het moeilijk om Excel-bestanden programmatisch te manipuleren, omdat Excel bedrijfseigen is. Dit geldt vooral voor andere talen dan . NET Als ontwikkelaar is het gemakkelijk om CSV programmatisch te manipuleren, omdat het tenslotte eenvoudige tekstbestanden zijn.

Overeenkomsten tussen CSV- en Excel-bestanden

CSV is de afkorting voor ‘door komma’s gescheiden waarden’. Het wordt gebruikt om tabelgegevens op te slaan waarbij de kolomnamen en rijwaarden worden gescheiden door komma's. De volgendewing afbeelding illustreert dit

CSV-bestand in Excel
CSV-bestand in Excel
  • Beide kunnen worden geopend in spreadsheetprogramma's
  • Beide slaan gegevens op in tabelvorm, dwz kolommen en rijen
  • Beide kunnen worden gemanipuleerd met behulp van functies en kenmerken die u in Excel vindt.

De following screenshot toont een CSV-bestand geopend in Excel

CSV-bestand in Excel
CSV-bestand in Excel