VBA-vergelijkingsoperatoren: niet gelijk, kleiner dan of gelijk aan

VBA-vergelijkingsoperatoren

Dit zijn operatoren die worden gebruikt om waarden te vergelijken. Vergelijkingsoperatoren omvatten gelijk aan, kleiner dan, groter dan en niet gelijk aan

Vergelijkingsoperatoren worden gebruikt om waarden te vergelijken voor validatiedoeleinden. Stel dat u een eenvoudige kassatoepassing ontwikkelt. In deze toepassing wilt u de ingevoerde waarden valideren voordat u een bericht plaatst. In dergelijke gevallen kunt u vergelijkingsoperatoren gebruiken. Deze operator controleert de negatieve cijfers of zorgt ervoor dat het betaalde bedrag het gefactureerde bedrag niet overschrijdt. Vergelijkingsoperatoren zijn in dergelijke situaties handig.

De following tabel bevat de vergelijkingsoperatoren die zijn gedefinieerd in VBA.

Operator Omschrijving
= Gelijk: controleert of twee waarden gelijk zijn. Het wordt ook gebruikt als toewijzingsoperator
< Kleiner dan: Deze operator wordt gebruikt om getallen af ​​te trekken
> Groter dan: Deze operator wordt gebruikt om getallen te vermenigvuldigen
<> Niet gelijk aan: Deze operator wordt gebruikt om getallen te delen
<= Minder dan of gelijk aan:
>= Groter dan of gelijk aan:

VBA-vergelijkingsoperatoren met voorbeeld

De following tabel toont Excel VBA-vergelijkingsoperatoren met voorbeelden en uitvoer.

S / N Operator Voorbeeld uitgang
1 = Als x = z Dan Retourneert waar als ze gelijk zijn, anders retourneert het onwaar
2 < Als x < z Dan Retourneert waar als x kleiner is dan z, anders retourneert het onwaar
3 > Als x > z Dan Retourneert waar als x groter is dan z, anders retourneert het onwaar
4 <> Als x <> z Dan Retourneert waar als ze niet gelijk zijn, anders retourneert het onwaar
5 <= Als x <= z Dan Retourneert waar als x kleiner is dan of gelijk is aan z, anders retourneert het onwaar
6 >= Als x >= Dan Retourneert waar als x groter is dan of gelijk is aan z, anders retourneert het onwaar

Voorbeeld broncode

Gelijke vergelijkingsoperator

  If 2 = 1 Then
      MsgBox "True", vbOKOnly, "Equal Operator"
    Else
      MsgBox "False", vbOKOnly, "Equal Operator"
  End If

HIER,

 • “Als 2 = 1 Dan… Anders… Einde Als” gebruikt de if-instructie om de voorwaarde “2 = 1” te evalueren
 • “BerichtBox... " Is een ingebouwde functie die een bericht weergeeft box.
  • De eerste parameter “True” of “False” is wat in het bericht wordt weergegeven box. In ons voorbeeld is 2 niet gelijk aan 1, daarom zal er “false” in het bericht verschijnen box.
  • De tweede parameter “vbOKOnly” is de knop die in het bericht wordt weergegeven box
  • De derde parameter “Equal Operator” is de titel van het bericht box.

Het uitvoeren van de bovenstaande code geeft het volgendewing

Gelijke exploitant

Download de bovenstaande Excel-code