VBA Logische operators: EN, OF, NIET, ALS NIET in Excel VBA

VBA Logische operators: EN, OF, NIET

Excel VBA Logische operators

Stel dat u een klantbestelling wilt verwerken. Daarvoor wil je eerst controleren of het bestelde product bestaat of niet. Als dit het geval is, wilt u ook controleren of de beschikbare hoeveelheid voldoende is. In dergelijke gevallen zijn logische operatoren handig. Logische operatoren worden gebruikt om meer dan één voorwaarde te evalueren.

De belangrijkste logische Excel VBA-operatoren AND, OR, NOT staan ​​in de onderstaande tabel:

S / N Operator Omschrijving Voorbeeld uitgang
1 EN EN: Dit wordt gebruikt om meer dan één voorwaarde te combineren. Als alle voorwaarden waar zijn, evalueert AND naar waar. Als een van de voorwaarden onwaar is, wordt AND geëvalueerd als onwaar Als waar = waar EN onwaar = waar DAN vals
2 OR OF: Dit wordt gebruikt om meer dan één voorwaarde te combineren. Als een van de voorwaarden waar is, retourneert OR waar. Als ze allemaal onwaar zijn, retourneert OR onwaar Als waar = waar OF waar = onwaar DAN waar
3 NIET NIET: Deze werkt als een inverse functie. Als de voorwaarde waar is, retourneert deze onwaar, en als een voorwaarde onwaar is, retourneert deze waar. Zo NIET (waar) Dan vals

VBA Logische operators Voorbeeld broncode

Voor de eenvoud zullen we hardgecodeerde getallen vergelijken.

Voeg ActiveX-knoppen toe aan het blad via de optie 'Invoegen'.

Stel de eigenschappen in zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding

VBA Logische Operators
VBA Logische Operators

De following De tabel toont de eigenschappen die u moet wijzigen en de waarden die u ook moet bijwerken.

S / N Controle Woning Waarde
1 CommandoKnop1 Naam btnAND
Onderschrift EN-operator (0 = 0)
2 CommandoKnop2 Naam btnOR
Onderschrift OF-operator (1 = 1) Of (5 = 0)
3 CommandoKnop3 Naam btnNIET
Onderschrift NIET Operator Niet (0 = )

Voeg de volgende toewing coderen naar btnAND_Click

Private Sub btnAND_Click()
  If (1 = 1) And (0 = 0) Then
      MsgBox "AND evaluated to TRUE", vbOKOnly, "AND operator"
    Else
      MsgBox "AND evaluated to FALSE", vbOKOnly, "AND operator"
  End If
End Sub

VBA If AND-operator

 • “Als (1 = 1) En (0 = 0) Dan” de if-instructie gebruikt de logische operator AND om twee voorwaarden (1 = 1) en (0 = 0) te combineren. Als beide voorwaarden waar zijn, wordt de code boven het trefwoord 'Else' uitgevoerd. Als beide voorwaarden niet waar zijn, wordt de code onder het trefwoord 'Else' uitgevoerd.

Voeg de volgende toewing codeer naar btnOR_Click

Private Sub btnOR_Click()
  If (1 = 1) Or (5 = 0) Then
      MsgBox "OR evaluated to TRUE", vbOKOnly, "OR operator"
    Else
      MsgBox "OR evaluated to FALSE", vbOKOnly, "OR operator"
  End If
End Sub

VBA If OF-operator

 • “Als (1 = 1) Of (5 = 0) Dan” de if-instructie gebruikt de logische operator OR om twee voorwaarden (1 = 1) en (5 = 0) te combineren. Als een van de voorwaarden waar is, wordt de code boven het trefwoord Else uitgevoerd. Als beide voorwaarden onwaar zijn, wordt de code onder het trefwoord Else uitgevoerd.

Voeg de volgende toewing code naar btnNOT_Click

Private Sub btnNOT_Click()
  If Not (0 = 0) Then
      MsgBox "NOT evaluated to TRUE", vbOKOnly, "NOT operator"
    Else
      MsgBox "NOT evaluated to FALSE", vbOKOnly, "NOT operator"
  End If
End Sub

VBA Indien NIET-operator

 • “Zo niet (0 = 0) Dan” de VBA If Not-functie gebruikt de logische operator NOT om het resultaat van de if-instructievoorwaarde teniet te doen. Als de voorwaarden waar zijn, wordt de code onder het trefwoord 'Else' uitgevoerd. Als de voorwaarde waar is, wordt de code boven het trefwoord Else uitgevoerd.

Download Excel met bovenstaande code