VBA-tekenreeksmanipulatiefuncties en -operatoren

VBA-tekenreeksoperatoren

Stringgegevens worden gebruikt om gegevens op te slaan die uit cijfers, tekens en symbolen bestaan. “Jul-2015” is een voorbeeld van een stringgegevens. Het bestaat uit

  • Personages (juli)
  • Symbool (-)
  • Cijfers (2015)

String-operatoren worden gebruikt om stringgegevens te manipuleren. U kunt bijvoorbeeld de waarde juli-2015 samenvoegen uit de eerste drie letters van de maand en het jaar, zoals 'juli-3'.

De following tabel toont de concatenatie-VBA-tekenreeksoperator.

S / N Operator Omschrijving Voorbeeld uitgang
1 & Concatenate: Deze operator wordt gebruikt om tekenreeksen aan elkaar te koppelen "John Doe" Yldemar Borotoche

Voorbeeld broncode

VBA-tekenreeksoperatoren Voorbeeld van broncode

MsgBox “John” & “Doe”, vbOKOnly, “Aaneengeschakelde operator”

Het uitvoeren van de bovenstaande code levert het volgende opwing resultaat

VBA-tekenreeksoperatoren Voorbeeld van broncode

Manipulatiefuncties voor VBA-tekenreeksen

VBA String Manipulatie is een belangrijk element in Excel VBA voor macroprogrammering en stringbewerkingen. Excel biedt verschillende soorten VBA-tekenreeksmanipulatiefuncties, zoals:

  • Aanmelden: wordt gebruikt om twee strings samen te voegen of samen te voegen
  • Links: wordt gebruikt om tekens aan de linkerkant van de string te extraheren
  • Rechts: wordt gebruikt om tekens aan de rechterkant van de string te extraheren
  • Midden: wordt gebruikt om een ​​subtekenreeks uit het midden van een tekenreeks te extraheren
  • Len: wordt gebruikt om de lengte van een string te vinden
  • Instructie: wordt gebruikt om de positie van een substring in een string te vinden

Download de bovenstaande Excel-code