Top 20 SSRS-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier zijn SSRS-interviewvragen en -antwoorden voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

SSRS-interviewvragen en antwoorden voor ervaren

1) Vermeld wat SSRS is?

SSRS of SQL Server Reporting Services is een servergebaseerd rapportageplatform dat gedetailleerde rapportagefunctionaliteit biedt voor een verscheidenheid aan gegevensbronnen. Rapportageservices omvatten een complete set tools voor het beheren, creëren en leveren van rapporten en API's waarmee ontwikkelaars dat kunnen syncGegevens- en rapportproces honiseren in een aangepaste toepassing.

👉 Gratis pdf-download: SSRS-interviewvragen en -antwoorden


2) Noem wat belangrijk is archistructuurcomponenten van SSRS?

belangrijk archistructuurcomponenten van SSRS omvat

 • Rapportbeheerder
 • Rapportontwerper
 • Browsertypen ondersteund door rapportageservices
 • Rapportserver
 • Report Server- en opdrachtregelhulpprogramma's
 • Rapportserverdatabase
 • Data bronnen

SSRS Architectuur
SSRS Architectuur


3) Leg uit wat dataregio's zijn en wat zijn de verschillende dataregio's?

Gegevensgebieden zijn rapportitems die herhaalde rijen met samengevatte informatie uit gegevenssets weergeven.

Verschillende gegevensregio's omvatten

 • tabel
 • peilen
 • Lijst
 • Matrix
 • tafel

4) Leg uit wat de verschillende fasen van rapportverwerking zijn?

Verschillende stadia van rapportverwerking omvatten

 • Compileren: Het analyseert uitdrukkingen in de rapportdefinities en slaat het gecompileerde tussenformaat intern op de server op
 • Werkwijze: Het voert datasetquery's uit en combineert tussenformaten met gegevens en lay-out
 • Veroorzaken: Het stuurt het verwerkte rapport naar een weergave-extensie om te vertellen hoeveel informatie op elke pagina past en maakt het paginarapport
 • Exporteren: Het exporteert de rapporten naar een ander bestandsformaat

SSRS-interviewvragen


5) Vermeld wat de nieuwe functies in SSRS zijn?

Nieuwe functies in SSRS omvatten

 • Excel-bestand exporteren: De bestanden kunnen worden geëxporteerd naar Excel bestandsformaten, voorheen werden alleen XLS-bestanden alleen geëxporteerd
 • Gegevenswaarschuwingen: Met de nieuwe datawaarschuwingen kunt u een waarschuwingsdrempel creëren die wordt geëvalueerd volgens een door de gebruiker gedefinieerd schema. Er is ook een datawaarschuwingsmanager voor het waarschuwen van beheerders
 • Machtsweergave: Met het nieuwe RDLX-bestandsformaat is power view een nieuwe interactieve Business Intelligence-functie

Dit zijn de nieuwe functies die zijn inbegrepen. Daarnaast biedt het, als u SSR op SharePoint gebruikt, extra voordelen, zoals ad-hocrapportage via slepen en neerzetten en het verzenden van e-mail.mails wanneer gegevens veranderen.


6) Leg uit wat een deelrapport is?

Subrapporten worden ingevoegd in het hoofdgedeelte, net als bij een hoofdrapport, u geeft er ook queries en parameters aan door. Met andere woorden: een subrapport kan worden beschouwd als een uitbreiding op uw hoofdrapport, maar bestaat uit een andere dataset. U kunt bijvoorbeeld een klantenrapport opstellen en vervolgens een subrapport gebruiken om voor elke klant een lijst met bestellingen weer te geven.


7) Noem eens welke andere servers u met SSRS kunt gebruiken?

Bedrijven gebruiken meestal SQL-server met SSRS, maar er zijn andere servers die u kunt integreren

 • Oracle
 • ODBC en OLEDB
 • Hyperion
 • Teradata
 • Platte XML-bestanden

8) Noem wat de kerncomponenten van SSRS zijn?

De kerncomponenten van SSRS omvatten

 • Een set hulpmiddelen voor het bekijken, maken en beheren van rapporten
 • Een rapportservercomponent die rapporten in verschillende formaten host en verwerkt, zoals PDF, HTML, Excel, CSV,
 • Een API waarmee ontwikkelaars kunnen integreren met aangepaste applicaties of aangepaste tools kunnen maken om rapporten te beheren of te bouwen

9) Vermeld wat de verschillende soorten SSRS-rapporten zijn?

De verschillende soorten rapporten omvatten

 • Geparametriseerde rapporten
 • Momentopname rapporten
 • Gecachte rapporten
 • Klikfrequentierapporten
 • Drilldown-rapporten
 • Drillthrough-rapporten
 • Subrapporten
 • Gekoppelde rapporten
 • Ad-hocrapporten

10) Noem enkele open source-software die u kunt gebruiken als alternatief voor SSR?

Sommige van de open source software-alternatieven zijn dat wel

 • Jasper rapporteert
 • JGratis rapport
 • BIRT (Business Intelligence-rapportagetool)
 • OpenRapport
 • DataVision enzovoort

SSRS-interviewvragen en -antwoorden voor senior ontwikkelaars met 5 tot 10 jaar ervaring

11) Vermeld wat de rapportageservicecomponenten in SSRS zijn?

De rapportageservicecomponenten in SSRS omvatten:

 • Rapportontwerper:Het is een plaats waar het rapport wordt gemaakt of ontworpen
 • Rapportserver:Het levert diensten voor het opleveren van rapporten en voor implementaties
 • Rapportbeheerder:Een webgebaseerde beheertool om de rapportserver te beheren

12) Leg uit dat je datamining in SSRS kunt implementeren?

Ja, het is mogelijk om datamining in SSRS te implementeren door DMX-ontwerper te gebruiken om dataminingquery's voor SSRS-rapporten te maken.


13) Leg uit hoe u een actief aggregaat in SSRS kunt configureren?

Om een ​​lopende aggregatie in SSRS te configureren, kunt u de functie Lopende waarde gebruiken.


14) Noem wat de belangrijkste functie is van een queryparameter?

De belangrijkste functie van een queryparameter is het filteren van gegevens in de gegevensbron.


15) Leg uit dat SSRS cacheresultaten kan rapporteren?

Door rapporten in de cache te plaatsen, kunnen gebruikers rapporten veel sneller openen en bekijken. SSRS staat Cache-rapporten op de rapportageserver toe.


16) Noem wat de drie opdrachtregelhulpprogramma's zijn en wat zijn hun belangrijkste functies?

De drie opdrachtregelhulpprogramma's omvatten

 • RsConfig.exe: Het wordt gebruikt om de verbindingseigenschappen van het SSRS-exemplaar naar de Report Server-database te bepalen
 • RsKeyMgmet.exe: Het voert de configuratie van de scale-out-implementatie en de coderingssleutelbewerkingen uit
 • Rs.exe: Het voert rapportserverscriptbestanden uit die beheerbewerkingen kunnen uitvoeren en rapportimplementatie kunnen uitvoeren

17) Leg uit hoe u een SSRS-rapport kunt implementeren?

Het SSRS-rapport kan op drie manieren worden ingezet

 • By Visual Studio:U kunt het rapport direct implementeren in Visual Studios via de oplossingsverkenner, door de rapportserver-URL in de projecteigenschappen op de doelserver-URL te declareren.
 • Via rapportserver: Door vanaf de schijflocatie van de server door het rapport te bladeren, kunt u het rapport op de rapportserver implementeren
 • Door het hulpprogramma te maken: Een andere optie is het maken van een aangepast hulpprogramma om het rapport te implementeren

18) Noem welke methode u kunt gebruiken om de overhead van Reporting Services-gegevensbronnen te verminderen?

In het cachegeheugen opgeslagen rapporten en momentopnamen kunnen worden gebruikt om de overhead van Reporting Services-bronnen te verminderen.


19) Leg uit wat het verschil is tussen een tabel- en een matrixrapport?

 • Rapport in tabelvorm:Rapport in tabelvorm is het meest eenvoudige rapporttype. Elke kolom heeft betrekking op een kolom gekozen uit de database
 • Matrixrapport:Een matrixrapport is een kruistabel van vier groepen gegevens.

20) Leg uit hoe u uw zoekopdracht zou opslaan in een SSRS-rapport of een databaseserver?

Het opslaan van SQL-query's rechtstreeks in tekstformaat in de gegevens moet worden vermeden. In plaats daarvan moet het worden opgeslagen in een opgeslagen procedure op de databaseserver. Het voordeel is dat de SQL zou in een gecompileerd formaat in een SP zijn en alle voordelen van SP bieden vergeleken met het gebruik van een ad-hocquery uit het rapport.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)