Hoe u schemagroepen en -bepalingen in SAP definieert

In deze tutorial zullen we leren

 • Hoe u een schemagroep definieert
 • Hoe u schemabepaling definieert

Hoe u een schemagroep definieert

We kunnen schemagroepen maken voor inkooporganisatie of leverancier.

Schemagroepen worden vervolgens toegewezen aan inkooporganisaties bij het aanpassen en aan leveranciers in het leveranciersstamrecord. Ze worden gebruikt om het prijsbepalingsproces in kaart te brengen op basis van de leverancier of inkooporganisatie.

Schemagroep definiëren in SAP

Stap 1)

 1. Kies Schemagroep definiëren uit het SPRO IMG-pad zoals in de vorige onderwerpen.
 2. Kies uit het onderstaande menu Schemagroepen: leverancier.

Schemagroep definiëren in SAP

Stap 2) Op het volgende scherm kunt u een schemagroep definiëren voor gebruik in de leveranciersmaster en een beschrijving bijhouden van uw leveranciersschemagroepen.

U definieert alleen het schemagroepnummer en de beschrijving. Er zijn geen instellingen omdat deze worden toegewezen aan de masterrecord van de leverancier.

Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat we een nieuwe groep 02 maken – Schemaleverancier 02.

Schemagroep definiëren in SAP

Stap 3) Kies vervolgens schemagroepen voor inkooporganisaties vanuit het hoofdmenu van de schemagroep.

Schemagroep definiëren in SAP

Definieer uw schemagroepen volgens uw vereisten. U definieert alleen het schemagroepnummer en de beschrijving. Ook geen instellingen, alleen een indicator toegewezen aan een inkooporganisatie.

Schemagroep definiëren in SAP

Stap 4) Kies Toewijzing van Schemagroep aan inkooporganisatie vanuit het schemagroepmenu.

Schemagroep definiëren in SAP

Wijs de gewenste schemagroep toe aan de inkooporganisatie. Zoals je op het onderstaande scherm kunt zien, is het veld aan de rechterkant leeg gelaten, omdat Als u dit leeg laat, betekent dit dat het standaard inkooporganisatieschema moet worden gebruikt.

Schemagroep definiëren in SAP

Als u een standaardschema voor groepsorganisatie wilt gebruiken, laat u het veld in het vorige scherm leeg en als u Schema 0001 wilt kiezen, voert u 0001 in het veld gemarkeerd in het bovenste scherm in. Scherm met de beschikbare schema's voor toewijzing aan inkooporganisatie is beschikbaar in de vorige stap (hetzelfde als op onderstaand scherm).

Schemagroep definiëren in SAP

Stap 5) Een schemagroep toewijzen in het leveranciersmodel.

Ga naar de inkoopgegevensweergave. Je zult zien Schemagroep, Leverancier veld. U kunt kiezen welke schemagroep geschikt is voor deze leverancier. Voor de standaardschemaleverancier wordt de standaardwaarde leeg gelaten.

Je ziet dat dit veld wordt bijgehouden op organisatieniveau van de inkooporganisatie (0001), dus in combinatie met schemagroep voor die inkooporganisatie wordt, als we tabellen controleren, het geselecteerde rekenschema RM0000 – Aankoopdocument (groot), zoals je kunt zien in het volgende onderwerp.

Schemagroep definiëren in SAP

Hoe u schemabepaling definieert

Het bepalen van het rekenschema is maatwerk.

U moet een prijsprocedure toewijzen aan een combinatie van een schemagroepinkooporganisatie/schemagroepleverancier.

Instellingen bevinden zich in de optie Schemabepaling definiëren.

Schemabepaling definiëren in SAP

Stap 1) Kies Bepaling Rekenschema voor Standaard inkooporders.

Schemabepaling definiëren in SAP

Stap 2)

 • Kies schemagroep voor inkooporganisatie.
 • Kies schemagroep voor leverancier.
 • Kies rekenschema moet worden toegewezen aan de schemagroepcombinatie purch.org/vendor.

Laten we twee records op dit scherm analyseren.

 1. In geval 1 hebben we standaard schemagroep voor inkooporganisatie gekozen (eerste veld is leeg), ook standaard schemagroep voor leverancier (tweede veld is leeg), voor deze combinatie van beide standaard schemagroepen hebben we een RM0000 (Inkoopdocument) toegewezen – Groot) rekenschema.
 2. In geval 2 hebben we schemagroep voor inkooporganisatie gekozen als 0001, en schemagroep voor leverancier als 01, en aan de combinatie een RM1000-berekeningsschema toegewezen.

Schemabepaling definiëren in SAP

Hoe werkt het?

Laten we zeggen dat we een inkooporganisatie hebben 0001 Met blanco (standaard) schemagroep die eraan is toegewezen, en een inkooporganisatie 0002 met schemagroep 0001 eraan toegewezen (niet standaard).

We hebben ook een verkoper 1 met toegewezen schemagroep als blanco (standaard), en verkoper 2 waarbij de schemagroep is gedefinieerd als 01 (niet standaard).

 • Als we een inkooporder aanmaken via inkoopgroep 0001 voor leverancier 1, wordt ons berekeningsschema bepaald als RM0000.
 • Als wij via inkooporganisatie 2 een inkooporder voor leverancier 0001 aanmaken, wordt rekenschema RM1000 bepaald.
 • Als we voor één van de twee leveranciers in inkooporganisatie 0002 een inkooporder aanmaken, wordt in beide gevallen het rekenschema RM1000 bepaald.

Onderstaande tabel verduidelijkt de bepaling van het rekenschema.

VERKOPER VERKOPER SCH.GRP.
Verkoper 1 Standaard (leeg) RM0000 RM1000
Verkoper 2 01 RM1000 RM1000
Standaard (leeg) 0001 INKOOP.ORG.SCH.GRP.
Inkooporganisatie 0001 Inkooporganisatie 0002 INKOOPORGANISATIE

Je bent klaar. Uw prijsprocedure is nu volledig functioneel.

U kunt een aantal geavanceerde functies gebruiken, zoals voorwaarde-uitsluitingen, kopieercontrole, limieten definiëren voor voorwaardetypen, enz.