SoapUI gebruiken met Selenium voor het testen van webservices

SoapUI is de meest populaire open source-functionaliteit Testen instrument API-testen. Het biedt compleet Test dekking en ondersteunt alle standaardprotocollen en technologieën.

Wat is SOAP?

SOAP is een eenvoudig op XML gebaseerd protocol. Hiermee kunnen applicaties informatie uitwisselen via HTTP. Het gebruikt Web services beschrijvingstaal (WSDL) taal voor communicatie. Andere applicaties kunnen ook communiceren met webservices via de WSDL-interface.

Wat is SOAPUI?

SOAPUI is een open source platformonafhankelijke testtool voor webservices. De SOAPUI-Pro heeft extra functionaliteit voor bedrijven die zich bezighouden met kritische webservices. Webservices spelen een belangrijke rol in internettoepassingen.

Selenium

 • Selenium: – Het is een testtool om browsers op veel platforms te automatiseren.
 • Selenium-webstuurprogramma: – Het maakt directe oproepen naar de browsers. Het maakt gebruik van de native ondersteuning van de browser voor automatisering.

Selenium met SoapUI

De eenvoudigste en gemakkelijkste manier om Selenium met Soapui te integreren is door Groovy te gebruiken. SoapUI ondersteunt Groovy uitgebreid.

Groovy is een objectgeoriënteerde scripttaal. Groovy bevat alle Java bibliotheken. Alle Java-gerelateerde trefwoorden en functies kunnen dus direct in het groovy-script worden gebruikt. Het integreert met JVM (Java Virtual Machine).

Vereisten voor het gebruik van Selenium met SoapUI

Roep de SoapUI Testcase-runner op in Selenium.

De onderstaande code wordt gebruikt om de SoapUI-testcase aan te roepen. Het zal de eigenschappen van de stad en de bijbehorende postcodes instellen. Wanneer de code wordt uitgevoerd, krijgt deze de waarde van steden en postcodes. Geef ook het aantal fouten weer dat niet overeenkomt met de bijbehorende stad en postcode. Deze code wordt uitgevoerd in Selenium.

Note: “usePropertyFileFlag=true” hier in plaats van een statisch eigenschappenbestand te gebruiken om postcode en stad op te slaan. De informatie over postcode en stad wordt tijdens runtime dynamisch doorgegeven via de setProjectProperties() -methode.

Instructies om de code uit te voeren.

 • Start SoapUI
 • Start een nieuwe testcase
 • Voeg een nieuwe groovy stap toe.
 • Kopieer en plak de voorbeeldcode in de stap.
 • Klik op Spelen.
 • U kunt zien Firefox opstarten en naar Google navigeren. Daarna kunt u SoapUI-logboekvermeldingen zien.
 • Code wordt uitgevoerd met Junit

Code Voorbeeld

@when("<I use the weather service to get the weather information")						
  public void i_use_the_weather_service_to_get_the_information() {
    Set<Entry<String, string>> set = zipAndCities.entrySet();
    while (iterator,hasNext)) {
      Entry<String, String> entry = iterator.next();
      String zipCode = entry.getkey();
      String city = entry.getValue();
      String[] prop = {"usePropertyFileFlag=true","zipCode=" +zipCode, "city=" +city};									
      
      try{
        SoapUITestCaseRunner soapUITestCaseRunner = new	SoapUITestCaseRunner();
        soapUITestCaseRunner.setProjectFile("src/test/resources/WeatherSoapTest-soapui-project.xml");					
        soapUITestCaseRunner.setProjectProperties(prop);
        soapUITestCaseRunner.setTestSuite("TestSuite1");
        soapUITestCaseRunner.setTestCase("TestCase1");
        soapUITestCaseRunner.run();
        
      } catch (Exception e) {
        System.err.println("checking" + zipCode + " failed!");
        failureCount++;
        zipCodes.append(zipCode + " [" + city +"] ");
        e.printStackTrace();
      }finally{					
        totalCount++;
      }
}
}
}

Via de consoleweergave kunnen we een blik werpen op alle uitgevoerde testgevallen. U vindt een lijst met postcodes en steden die zijn opgehaald en doorgegeven aan de SoapUI Testgeval 1.

Bekijk het SoapUI-logbestand

Logbestanden registreren elke actie die heeft plaatsgevonden in het besturingssysteem of de softwareapplicatie. Om te bekijken, SoapUI-logbestanden. Ga naar de hoofdmap en je ziet een bestandsnaam “soapui.log.”

Bekijk het SoapUI-logbestand

In SoapUI bevindt het logbestand zich in de map bin in de installatiemap. Bijvoorbeeld C:\Program files\SmartBear\soapUI-Pro-4.0.1\bin

Bekijk het SoapUI-logbestand

Wanneer u dit logbestand opent door erop te klikken, ziet het er ongeveer zo uit als in de onderstaande schermafbeelding.

Bekijk het SoapUI-logbestand

Samengevat

 • Soap is een eenvoudig op XML gebaseerd protocol. Het maakt de uitwisseling van informatie via HTTP mogelijk.
 • SoapUI is een open source platformonafhankelijke testtool voor webservices.
 • Selenium is een reeks testtools om browsers op veel platforms te automatiseren.
 • Selenium Webdriver belt rechtstreeks naar de browsers. Het maakt gebruik van de native ondersteuning van de browser voor automatisering.
 • Selenium kan worden geïntegreerd met SoapUI met behulp van Groovy.