Top 100 Selenium-interviewvragen en antwoorden voor 2024

De following De Java Selenium-gids met interviewvragen omvat de 100 belangrijkste Selenium-automatiseringsinterviewvragen, waaronder eenvoudige Selenium Java-interviewvragen en Selenium-automatiseringstestinterviewvragen met antwoorden.

Deze gids bevat alle basissollicitatievragen van Selenium voor eerstejaarsstudenten en Selenium-interviewvragen en -antwoorden voor ervaren kandidaten, ter voorbereiding op het sollicitatiegesprek.

Basis Selenium-interviewvragen voor eerstejaarsstudenten


1) Wat is Selenium en waaruit bestaat het?

Selenium is een reeks tools voor geautomatiseerde webtests. Het bestaat uit

 • Selenium IDE (geïntegreerde ontwikkelomgeving): Het is een hulpmiddel voor opnemen en afspelen. Het is een firefox inpluggen
 • WebDriver en RC: Het biedt de API's voor een verscheidenheid aan talen zoals Java, .NET, PHP, enz. Met de meeste browsers werken Webdriver en RC.
 • Raster: Met behulp van Grid kunt u tests op meerdere machines distribueren, zodat de tests parallel kunnen worden uitgevoerd, wat helpt bij het verkorten van de tijd die nodig is voor het uitvoeren van browsertestsuites

👉 Gratis pdf-download: Selenium-interviewvragen en -antwoorden


2) Wat is Selenium 2.0?

Web Testen tools Selenium RC en WebDriver zijn geconsolideerd in één tool in Selenium 2.0

Wat is Selenium 2.0

Wat is Selenium 2.03) Noem wat Selenium 3.0 is?

Selenium 3.0 is de nieuwste versie van Selenium. Het heeft twee bètaversies van selenium 2 uitgebracht met enkele van de onderstaande wijzigingen:

Hier zijn enkele nieuwe functies toegevoegd aan Selenium 3.0

Bèta 1-updates Bèta 2-updates (alleen voor Java)
Minimum Java versie is nu 8+ Systeemeigenschap webdriver.gecko.driver dwingt nu de server in marionet of verouderd firefox drivermodus, waarbij alle gerelateerde gewenste mogelijkheden worden genegeerd
Het zal ondersteunen Firefox Via Mozilla's gekkodriver Grid repareert NPE's bij registratie wanneer -browser niet is opgegeven
 • Ondersteuning voor Edge wordt geleverd door MS
 • Het ondersteunt nu Safari aan MacOS via Apple's eigen Safari-stuurprogramma
Update het GeckoDriver –port-argument in alle bindingen

4) Hoe vind je een element met behulp van Selenium?

In Selenium wordt elk object of besturingselement op een webpagina een element genoemd. Er zijn verschillende manieren om een ​​element op een webpagina te vinden.

 • ID
 • Naam
 • Tag
 • Kenmerk
 • CSS
 • Verbind tekst
 • GedeeltelijkeLink-tekst
 • Xpath enz

5) Noem de testtypen die door Selenium worden ondersteund?

Voor het testen van webgebaseerde applicaties kan selenium worden gebruikt

De testtypen die kunnen worden ondersteund zijn

a) Functioneel, lees meer over Functioneel testen.

b) Regressie

Voor validatie na de release met continue integratie automatiseringstool kan gebruikt worden

a) Jenkins

b) Hudson

c) Snelle opbouw

d) CruiseCont


6) Leg uit wat bewering is in Selenium en wat zijn de soorten beweringen?

Bewering wordt gebruikt als verificatiepunt. Het verifieert dat de status van de applicatie voldoet aan wat wordt verwacht. De typen beweringen zijn ‘beweren’, ‘verifiëren’ en ‘wachten op’.


7) Noem wat het nut van X-path is?

X-Path wordt gebruikt om het WebElement in webpagina's te vinden. Het is ook nuttig bij het identificeren van de dynamische elementen.

Raadpleeg de volledige gids op XPath


8) Leg het verschil uit tussen single en double schuine streep in X-pad?

Enkele schuine streep '/'

 • Enkele schuine streep ( / ) start de selectie vanaf het documentknooppunt
 • Hiermee kunt u 'absolute' padexpressies maken

Double Schuine streep '// '

 • Double slash ( // ) start de selectie die overal in het document overeenkomt
 • Het maakt het mogelijk om 'relatieve' padexpressies te creëren

9) Noem de technische uitdagingen met Selenium?

Technische uitdagingen met Selenium wel

 • Selenium ondersteunt alleen webgebaseerde applicaties
 • Het ondersteunt de bitmapvergelijking niet
 • Voor alle rapportagegerelateerde mogelijkheden moet u afhankelijk zijn van tools van derden
 • Geen leveranciersondersteuning voor tools vergeleken met commerciële tools zoals HP UFT
 • Omdat er in Selenium geen objectrepositoryconcept bestaat, wordt de onderhoudbaarheid van objecten moeilijk

10) Wat is het verschil tussen typetoetsen en typeopdrachten?

TypeKeys() wordt geactiveerd JavaScript gebeurtenis in de meeste gevallen, terwijl .type() dat niet doet. Type key vult het waardeattribuut in met behulp van JavaScript, terwijl .typekeys() emuleert zoals daadwerkelijk typen door de gebruiker


11) Wat is het verschil tussen verificatie- en assert-opdrachten?

Beweren: Assert maakt het mogelijk om te controleren of een element op de pagina staat of niet. De test stopt bij de mislukte stap, als het beweerde element niet beschikbaar is. Met andere woorden: de test wordt beëindigd op het punt waar de controle mislukt.

Verifiëren: Het Verify-commando controleert of het element op de pagina staat. Als dit niet het geval is, wordt de test voortgezet. Ter verificatie worden alle opdrachten gegarandeerd uitgevoerd, zelfs als een van de tests mislukt.


12) Wat zijn JUnit-annotaties en welke verschillende soorten annotaties zijn nuttig?

In JAVA kan een speciale vorm van syntactische metadata aan de Java-broncode worden toegevoegd, dit zijn annotaties. Variabelen, parameters, pakketten, methoden en klassen worden bij sommige van de Juniet annotaties die nuttig kunnen zijn, zijn

 • test
 • Voor
 • Na
 • negeren
 • Voor klas
 • Na de les
 • Rennen met

13) Kunt u tijdens het gebruik van de klikopdracht schermcoördinaat gebruiken?

Om op een specifiek deel van een element te klikken, moet u de clickAT-opdracht gebruiken. ClickAt-opdracht accepteert elementlocator en x-, y-coördinaten als argumenten-

clickAt (locator, cordString)


14) Wat zijn de voordelen van Selenium?

 • Het ondersteunt C#, PHP, Java, Perl, Phython
 • Het ondersteunt verschillende besturingssystemen, zoals Windows, Linux en Mac OS
 • Het heeft krachtige methoden om elementen te lokaliseren (Xpath, DOM, CSS)
 • Het heeft een zeer ontwikkelaarsgemeenschap die wordt ondersteund door Google

15) Waarom zouden testers voor Selenium moeten kiezen en niet voor QTP?

Selenium is populairder dan QTP as

 • Selenium is een open source, terwijl QTP een commercieel hulpmiddel is
 • Selenium wordt speciaal gebruikt voor het testen van webgebaseerde applicaties, terwijl QTP ook kan worden gebruikt voor het testen van client-serverapplicaties
 • Selenium ondersteunt Firefox, IE, Opera, Safari op besturingssystemen zoals Windows, Mac, Linux etc. QTP is echter beperkt tot Internet Explorer Windows.
 • Selenium ondersteunt vele programmeertalen zoals Ruby, Perl, Python terwijl QTP alleen VB-script ondersteunt

Geavanceerde interviewvragen voor Selenium Automation Testing voor 3/5/10 jaar ervaring

Following zijn de belangrijkste sollicitatievragen bij Selenium voor ervaringskandidaten:


16) Wat zijn de vier parameters die je moet doorgeven in Selenium?

Vier parameters die je in Selenium moet doorgeven zijn

 • gastheer
 • Poortnummer
 • browser
 • URL

17) Wat is het verschil tussen de methoden setSpeed() en sleep()?

Beide zullen de snelheid van uitvoering vertragen.

Thread.sleep () :

Het stopt de huidige (Java) thread voor de opgegeven periode. Het wordt maar één keer gedaan

 • Er is één enkel argument nodig in geheel getalformaat

Bijvoorbeeld: thread.sleep(2000) - Het wacht 2 seconden

 • Het wacht slechts één keer op het commando dat tijdens de slaap wordt gegeven
SetSpeed () :

Gedurende een bepaalde tijd stopt het de uitvoering van elk seleniumcommando.

 • Er is één enkel argument nodig in geheel getalformaat

Bijvoorbeeld: selenium.setSpeed(“2000”) - Het wacht 2 seconden

 • Voert elke opdracht uit na setSpeed-vertraging met het aantal milliseconden vermeld in set Speed

Deze opdracht is handig voor demonstratiedoeleinden of als u een langzame webtoepassing gebruikt


18) Wat is hetzelfde oorsprongsbeleid? Hoe kunt u hetzelfde oorsprongsbeleid vermijden?

Het “Hetzelfde oorsprongsbeleid” is geïntroduceerd om veiligheidsredenen en zorgt ervoor dat de inhoud van uw site nooit toegankelijk zal zijn via een script van een andere site. Volgens het beleid kan elke code die in de browser wordt geladen, alleen binnen het domein van die website werken.

Om te voorkomen dat er een “Same Origin Policy” proxy-injectiemethode wordt gebruikt, fungeert de Selenium Server in de proxy-injectiemodus als een geconfigureerde client HTTP-proxy , dat zich tussen de browser en de te testen applicatie bevindt en vervolgens de AUT maskeert onder een fictieve URL


19) Wat zijn browsers met verhoogde rechten?

Het doel van verhoogde rechten is vergelijkbaar met Proxy Injection, waardoor websites iets kunnen doen dat normaal niet is toegestaan. Het belangrijkste verschil is dat de browsers worden gestart in een speciale modus die verhoogde privileges wordt genoemd. Door deze browsermodus te gebruiken, kan de Selenium-kern de AUT rechtstreeks openen en ook de inhoud ervan lezen/schrijven zonder de hele AUT via de Selenium RC-server door te geven.


20) Hoe kunt u een formulier 'verzenden' met Selenium?

U kunt de “submit”-methode op het element gebruiken om formulieren in te dienen

element.submit () ;

Als alternatief kunt u de klikmethode gebruiken op het element dat wel een indiening vormt


21) Wat zijn de kenmerken van TestNG en noem enkele functionaliteiten in TestNG die het effectiever maken?

TestNG is een testframework gebaseerd op JUnit en NUnit om een ​​breed scala aan testbehoeften te vereenvoudigen Testen van een eenheid naar Integratietesten. En de functionaliteit die het een efficiënt testkader maakt, is dat ook

 • Ondersteuning voor annotaties
 • Ondersteuning voor datagedreven testen
 • Flexibele testconfiguratie
 • Mogelijkheid om mislukte testgevallen opnieuw uit te voeren

22) Noem wat het verschil is tussen impliciet wachten en expliciet wachten?

Impliciet wachten: Stelt een time-out in voor alle opeenvolgende zoekopdrachten naar webelementen. Gedurende de opgegeven tijdsduur zal het programma steeds opnieuw proberen naar een element te zoekenwing een NoSuchElementException. Het wacht tot er elementen verschijnen.

Expliciet wachten: het is een eenmalige timer, gebruikt voor een bepaalde zoekopdracht.


23) Met welk attribuut moet u in het hele script rekening houden in frame voor “zowel geen frame-ID als geen framenaam”?

U kunt…..driver.findElements(By.xpath(“//iframe”))….

Hierdoor wordt een lijst met frames geretourneerd.

U moet naar elk frame overschakelen en zoeken naar de locator die we willen.

Breek vervolgens de lus


24) Leg uit wat het verschil is tussen vondstelementen () en vondstelement ()?

find element ():

Het vindt het eerste element op de huidige pagina met behulp van het gegeven “lokalisatiemechanisme”. Het retourneert een enkel WebElement

findElements () : Gebruik het gegeven "lokaliseringsmechanisme" om alle elementen op de huidige pagina te vinden. Het retourneert een lijst met webelementen.


25) Leg uit wat de JUnits-annotatie is die verband houdt met Selenium?

De JUnits-annotatie gekoppeld aan Selenium is dat wel

 • @Before public void method() – Het voert de methode () uit vóór elke test, deze methode kan de test voorbereiden
 • @Test public void method() – Annotaties @Test geeft aan dat deze methode een testmethodeomgeving is
 • @After public void method()- Om een ​​methode uit te voeren voordat deze annotatie wordt gebruikt, moet de testmethode beginnen met test@Before

26) Leg uit wat een datagedreven raamwerk en trefwoordgestuurd is?

Datagedreven raamwerk: In dit raamwerk worden de testgegevens gescheiden en buiten de testscripts gehouden Testgeval logica bevindt zich in testscripts. Testgegevens worden uit de externe bestanden (Excel-bestanden) gelezen en in de variabelen in het testscript geladen. Variabelen worden zowel voor invoerwaarden als voor verificatiewaarden gebruikt.

Zoekwoordgestuurd raamwerk: De trefwoordgestuurde raamwerken vereisen de ontwikkeling van datatabellen en trefwoorden, onafhankelijk van de testautomatisering. Bij een trefwoordgestuurde test wordt de functionaliteit van de geteste applicatie gedocumenteerd in een tabel en in stapsgewijze instructies voor elke test.


27) Leg uit hoe je kunt inloggen op een site als deze sho iswing een authenticatiepop-up voor wachtwoord en gebruikersnaam?

Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord met url door

 • Syntaxis-http://gebruikersnaam:wachtwoord@url
 • ex- http://creyate:tom@www.gmail.com

28) Leg uit hoe je de tekst van een webpagina kunt claimen met behulp van selenium 2.0?

WebElement el = driver.findElement(By.id(“ElementID”))

//haal test van element en opgeslagen in tekstvariabele

String text = el.getText();

// beweer tekst van verwacht

Assert.assertEquals(“Element Text”, text);

29) Leg uit wat het verschil is tussen Borland Zijde en Selenium?

Zijde testinstrument Selenium-testtool
Borland Silk-test is geen gratis testtool Selenium is een volledig gratis testautomatiseringstool
Silk-test ondersteunt alleen Internet Explorer en Firefox Selenium ondersteunt veel browsers zoals Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera enzovoort
Silk-test maakt gebruik van testscripttaal Selenium suite heeft de flexibiliteit om vele talen te gebruiken, zoals Java, Ruby, Perl enzovoort
Silk-test kan worden gebruikt voor client-servertoepassingen Selenium kan alleen voor webapplicaties worden gebruikt

30) Wat is een objectrepository?

Een objectrepository is een essentiële entiteit in elke UI-automatisering waarmee een tester alle objecten die in de scripts zullen worden gebruikt, op een of meer gecentraliseerde locaties kan opslaan in plaats van verspreid over de testscripts.


31) Leg uit hoe Selenium Grid werkt?

Selenium rooster stuurde de tests naar de hub. Deze tests worden doorgestuurd naar Selenium Webdriver, die de browser start en de test uitvoert. Dankzij de volledige testsuite kunnen tests parallel worden uitgevoerd.


32) Kunnen we Selenium-raster gebruiken voor prestatietests?

Ja. Maar niet zo effectief als een toegewijde Performance Testing tool zoals Loadrunner.


33) Noem de voordelen van Webdriver ten opzichte van Selenium Server?

 • Als u Selenium-WebDriver gebruikt, heeft u de Selenium Server niet nodig, omdat deze een totaal andere technologie gebruikt
 • Selenium Server biedt Selenium RC-functionaliteit die wordt gebruikt voor achterwaartse compatibiliteit met Selenium 1.0
 • Selenium Web driver maakt directe oproepen naar de browser met behulp van de eigen ondersteuning voor automatisering van elke browser, terwijl Selenium RC een seleniumserver vereist om Javascript in de browser te injecteren

34) Noem wat de mogelijkheden zijn van Selenium WebDriver of Selenium 2.0?

WebDriver moet worden gebruikt als er verbeteringsondersteuning nodig is

 • Omgaan met meerdere frames, pop-ups, meerdere browsers windows en waarschuwingen
 • Paginanavigatie en slepen en neerzetten
 • Op Ajax gebaseerde UI-elementen
 • Testen met meerdere browsers, inclusief verbeterde functionaliteit voor browsers die niet goed worden ondersteund door Selenium 1.0

35) Wat is de beperking die men kan tegenkomen bij het injecteren van mogelijkheden in de webdriver om tests uit te voeren op een browser die niet wordt ondersteund door een webdriver?

De belangrijkste beperking van de injecteermogelijkheden is dat de opdracht “findElement” mogelijk niet werkt zoals verwacht.


36) Leg uit hoe je kapotte afbeeldingen op een pagina kunt vinden met behulp van de Selenium Web-driver?

Om de kapotte afbeeldingen op een pagina te vinden met behulp van de Selenium-webdriver is dat zo

 • Download XPath en ontvang alle links op de pagina met behulp van de tagnaam
 • Klik op de pagina op elke link
 • Zoek naar 404/500 in de titel van de doelpagina

37) Leg uit hoe je met kleuren om kunt gaan in de webdriver?

Om kleuren in de webdriver te verwerken, kunt u gebruiken

Gebruik de functie getCssValue(arg0) om de kleuren op te halen door de tekenreeks 'kleur' ​​als argument te verzenden


38) Met behulp van een webstuurprogramma kunt u een waarde opslaan die uit tekst bestaat box?

Je kunt follo gebruikenwing opdracht om een ​​waarde op te slaan die uit tekst bestaat box met behulp van een webdriver

driver.findElement(By.id(“your Textbox”)).sendKeys(“your keyword”);


39) Leg uit hoe je tussen frames kunt wisselen?

Om te schakelen tussen frames webdrivers [ bestuurder.switchTo().frame() ] methode neemt een van de drie mogelijke argumenten

 • Een getal: het selecteert het getal op basis van zijn (op nul gebaseerde) index
 • Een naam of ID: Selecteer een frame op basis van de naam of ID
 • Eerder gevonden WebElement: Selecteer een frame met behulp van het eerder gevonden WebElement

40) Noem 5 verschillende uitzonderingen die je had in de Selenium-webdriver?

De 5 verschillende uitzonderingen die u had in de Selenium-webstuurprogramma's zijn

 • WebDriverException
 • GeenAlertPresentException
 • GeenSuchWindowException
 • Geen DergelijkElementUitzondering
 • Time-outUitzondering

41) Leg uit met behulp van Webdriver hoe u kunt presteren double Klik?

Je kunt optreden double klik door te gebruiken

 • Syntaxis - Acties act = nieuwe acties (stuurprogramma);
 • handelen.doubleKlik(webelement);

42) Hoe ga je Selenium gebruiken om een ​​bestand te uploaden?

U kunt de opdracht “type” gebruiken om een ​​bestandsinvoer in te typen box van het uploadbestand. Vervolgens moet u de klasse “Robot” in JAVA gebruiken om het uploaden van bestanden te laten werken.


43) Welke webdriver-implementatie is het snelst?

De implementatie van het HTMLUnit-stuurprogramma is het snelst, HTMLUnitDriver voert geen tests uit in de browser, maar een eenvoudig http-verzoek, wat veel sneller is dan het starten van een browser en het uitvoeren van tests


44) Leg uit hoe je met frames om kunt gaan met Selenium 2.0?

Om controle over het HTML-frame te krijgen, kunt u de framemethode "SwitchTo" gebruiken-

driver.switchTo().frame(“frameName”);

Om een ​​frame te specificeren kunt u het indexnummer gebruiken

driver.switchTo().frame(“parentFrame.4.frameName”);

Dit zou controle brengen over het frame met de naam "frameName" van de 4th subframenamen “parentFrame”


45) Wat is het verschil tussen getWindowhandles() en getwindowhandle()?

getwindowhandles(): Het wordt gebruikt om het adres van alle geopende browsers op te halen en het retourtype is Set

getwindowhandle(): Het wordt gebruikt om het adres van de huidige browser op te halen waar het besturingselement is en het retourtype string is


46) Leg uit hoe je terug kunt schakelen van een frame?

Om terug te schakelen van een frame gebruikt u de methode defaultContent()

Syntaxis-driver.switchTo().defaultContent();


47) Noem verschillende soorten kabelzoekers?

Er zijn verschillende soorten plaatsbepalers

 • Door.id()
 • Bij naam()
 • By.tagName()
 • By.className()
 • Door.linkText()
 • Door.partialLinkText()
 • Door.xpath
 • Door.cssSelector()

48) Wat is het commando dat wordt gebruikt om de waarden van een variabele in de uitvoerconsole of het logboek weer te geven?

 • Om een ​​constante string weer te geven, kan het commando echo worden gebruikt
 • Als u de waarde van een variabele wilt weergeven, kunt u een opdracht als echo ${variabelenaam>> gebruiken

Hierboven wordt PHP gebruikt. Als u Java gebruikt, vervang dan echo door System.out.println


49) Leg uit hoe u het herstelscenario met Selenium kunt gebruiken?

Herstelscenario's zijn afhankelijk van de programmeertaal die u gebruikt. Als u Java gebruikt, kunt u uitzonderingsafhandeling gebruiken om dit te verhelpen. Door “Try Catch Block” te gebruiken binnen uw Selenium WebDriver Java-tests


50) Leg uit hoe je de opties in het testscript kunt doorlopen?

Om de opties in het testscript te doorlopen, kunt u functies van de programmeertaal herhalen, bijvoorbeeld om verschillende testgegevens in een tekst te typen box je kunt de "for" -lus gebruiken in Java

// test gegevensverzameling in een array

String[ ] testData = { “test1” , “test2” , “test3” } ;

// doorloop alle testgegevens

For (string s: test data) { selenium.type ( “elementLocator”, testData) ; }

51) Hoe kunt u een aangepast HTML-rapport voorbereiden met behulp van TestNG in een hybride raamwerk?

Er zijn drie manieren:

 • Junit: Met de hulp van ANT
 • TestNG: gebruik van de ingebouwde default.html om het HTML-rapport te verkrijgen. Ook XST-rapporten van ANT, Selenium, Testng combinaties
 • Met behulp van onze eigen aangepaste rapporten met behulp van XSL-jar voor het converteren van XML-inhoud naar HTML

52) Hoe kunt u vanuit uw testscript een HTML-testrapport maken?

Er zijn drie manieren om een ​​HTML-testrapport te maken

 • TestNG: gebruik van de ingebouwde default.html om het HTML-rapport te verkrijgen. Ook XLST-rapporten van de combinatie ANT, Selenium, TestNG
 • JUnit: Met de hulp van ANT
 • Met behulp van onze eigen aangepaste rapporten met behulp van XSL-jar voor het converteren van XML-inhoud naar HTML


53) Leg uit hoe je een breekpunt in Selenium IDE kunt invoegen?

In Selenium IDE om een ​​breekpunt in te voegen

 • Selecteer “Toggle break point” door met de rechtermuisknop op de opdracht in Selenium IDE te klikken
 • Druk op "B" op het toetsenbord en selecteer de opdracht in Selenium IDE
 • Er kunnen meerdere breekpunten worden ingesteld in Selenium IDE

54) Leg in Selenium IDE uit hoe je de tests kunt debuggen?

 • Voeg een breekpunt in vanaf de locatie van waaruit u de test stap voor stap wilt uitvoeren
 • Voer de testcase uit
 • Op het gegeven breekpunt wordt de uitvoering gepauzeerd
 • Om door te gaan met de volgende verklaring klikt u op de blauwe knop
 • Klik op de knop "Uitvoeren" om door te gaan met het uitvoeren van alle opdrachten tegelijk

55) Wat is Selenese en wat zijn de soorten Selenese?

Selenese is een selenium-opdrachtset die wordt gebruikt voor het uitvoeren van de test

Er zijn drie soorten Selenese

 • Acties: Het wordt gebruikt voor het uitvoeren van de bewerkingen en interacties met de doelelementen
 • Beweringen: Het wordt gebruikt als controlepunten
 • Accessors: Het wordt gebruikt voor het opslaan van de waarden in een variabele

56) Leg uit wat de beperkingen zijn van Selenium IDE?

De beperkingen van Selenium IDE

 • Uitzonderlijke handling is niet aanwezig
 • Selenium IDE gebruikt alleen HTML-talen
 • Het lezen van externe databases is niet mogelijk met IDE
 • Lezen uit externe bestanden zoals .txt, .xls is niet mogelijk
 • Het uitvoeren van voorwaardelijke of vertakkende instructies, zoals if,else, select-instructies, is niet mogelijk

57) Wat zijn de twee weergavemodi in Selenium IDE?

Beide Selenium IDE kunnen worden geopend als een pop-upvenster of in de zijbalk


58) Wat zijn in selenium IDE de elementlocators die kunnen worden gebruikt om elementen op een webpagina te lokaliseren?

Bij selenium worden hoofdzakelijk 4 locators gebruikt

 • X-pad-locators
 • CSS-locators
 • Html-id
 • HTML-naam

59) Hoe kunt u in Selenium IDE willekeurige getallen en datums voor testgegevens genereren?

In Selenium IDE kunt u willekeurige getallen genereren met behulp van Java Script

type
css=input#s
javascript{Math.random()}

En voor

type
css=input#s
javascript{new Date()}

60) Hoe kunt u Selenium IDE-tests van Selenese naar een andere taal converteren?

Om toetsen om te zetten naar een andere programmeertaal kun je gebruik maken van de formaatoptie van Selenium IDE


61) Is het met Selenium IDE mogelijk om gegevens uit een bepaalde HTML-tabelcel te halen?

U kunt de opdracht "storeTable" gebruiken

Voorbeeld: sla tekst op uit cel 0,2 uit een HTML-tabel

storeTable
Css=#table 0.2
textFromCell

62) Leg uit waardoor een Selenium IDE-test kan mislukken?

 • Wanneer een locator is gewijzigd en Selenium IDE het element niet kan lokaliseren
 • Wanneer het element Selenium IDE dat wacht op toegang niet op de webpagina verschijnt en er een time-out optreedt bij de bewerking
 • Toen element Selenium IDE probeerde toegang te krijgen, werd niet gemaakt

63) Leg uit hoe je de tests in Selenium IDE kunt debuggen?

 • Voeg een breekpunt in vanaf de locatie waar u stap voor stap wilt uitvoeren
 • Voer de testcase uit
 • Op het gegeven breekpunt wordt de uitvoering gepauzeerd
 • Om door te gaan met de volgende stap klikt u op de blauwe knop
 • Om opdrachten tegelijk uit te voeren, klikt u op de knop Uitvoeren

64) Hoe kun je vanuit Selenium IDE een enkele regel uitvoeren?

Vanuit Selenium IDE kan een enkele regelopdracht op twee manieren worden uitgevoerd

 • Selecteer "Deze opdracht uitvoeren" door met de rechtermuisknop op de opdracht in Selenium IDE te klikken
 • Druk op de “X”-toets op het toetsenbord nadat u de opdracht in Selenium IDE hebt geselecteerd

65) In welk formaat toont de bronweergave uw script in Selenium IDE?

In de Selenium IDE-bronweergave wordt uw script in XML-indeling weergegeven


66) Leg uit hoe je een startpunt in Selenium IDE kunt invoegen?

Op twee manieren kan selenium IDE worden ingesteld

 • Druk op de “S”-toets op het toetsenbord en selecteer de opdracht in Selenium IDE
 • Klik in Seleniun IDE met de rechtermuisknop op de opdracht en selecteer "Startpunt instellen / wissen"

67) Wat als u uw eigen elementlocator heeft geschreven en hoe zou u deze testen?

Om de locator te testen kunt u de “Find Button” van Selenium IDE gebruiken. Als u erop klikt, ziet u op het scherm een ​​element gemarkeerd worden, op voorwaarde dat uw elementlocator juist is, anders wordt er een foutmelding weergegeven


68) Wat zijn reguliere expressies? Hoe kun je reguliere expressies gebruiken in Selenium?

Een reguliere expressie is een speciale tekstreeks die wordt gebruikt om een ​​zoekpatroon te beschrijven. In Selenium IDE kan reguliere expressie worden gebruikt met het trefwoord- regexp: als voorvoegsel voor de waarde en patronen moeten worden opgenomen voor de verwachte waarden.


69) Wat zijn kernextensies?

Als u de standaardfunctionaliteit van Selenium Function Library wilt “uitbreiden”, kunt u een Core Extension maken. Ze worden ook wel “Gebruikersextensie” genoemd. Je kunt zelfs kant-en-klare Core Extension downloaden, gemaakt door andere Selenium-enthousiastelingen.


70) Hoe ga je om met het werken met meerdere windows in Selenium?

We kunnen het commando gebruiken selecteerVenster om te schakelen tussen windows. Deze opdracht gebruikt de titel van Windows om te bepalen naar welk venster moet worden overgeschakeld.


71) Hoe verifieert u de specifieke positie van een webelement?

U kunt verificatieElementPositionLeft en verificatieElementPositionTop gebruiken. Het voert een pixelvergelijking uit van de positie van het element vanaf respectievelijk de linker- en bovenkant van de pagina


72) Hoe kunt u het bericht in een waarschuwing ophalen? box?

U kunt de opdracht storeAlert gebruiken, die het bericht van de waarschuwingspop-up ophaalt en in een variabele opslaat.


73) Wat is selenium RC (afstandsbediening)?

Selenium IDE heeft beperkingen op het gebied van browserondersteuning en taalondersteuning. Door het gebruik van Selenium RC kan de beperking worden verminderd.

 • Op verschillende platforms en verschillende webbrowsers voor het automatiseren van webapplicaties wordt selenium RC gebruikt met talen als Java, C#, Perl, Python
 • Selenium RC is gebaseerd op Java en kan in elke taal communiceren met de webapplicatie
 • Met behulp van de server kunt u de beperking omzeilen en uw automatiseringsscript uitvoeren tegen elke webapplicatie

74) Waarom wordt Selenium RC gebruikt?

Selenium IDE ondersteunt niet direct veel functies zoals conditieverklaringen, iteratie, loggen en rapporteren van testresultaten, afhandeling van onverwachte fouten enzovoort, aangezien IDE alleen de HTML-taal ondersteunt. Om dergelijke problemen aan te pakken wordt Selenium RC gebruikt, het ondersteunt talen als Perl, Ruby, Python, PHP met behulp van deze talen kunnen we het programma schrijven om de IDE-problemen op te lossen.


75) Leg uit wat het belangrijkste verschil is tussen webdriver en RC?

Het belangrijkste verschil tussen Selenium RC en Webdriver is dat Selenium RC de JavaScript-functie in browsers injecteert wanneer de pagina wordt geladen. Aan de andere kant stuurt Selenium Webdriver de browser aan met behulp van ingebouwde browsers


76) Wat zijn de voordelen van RC?

Voordelen van RC zijn

 • Kan gegevens lezen of schrijven van/naar .xls, .txt, enz
 • Het kan overweg met dynamische objecten en op Ajax gebaseerde UI-elementen
 • Loops en condities kunnen worden gebruikt voor betere prestaties en flexibiliteit
 • Ondersteuning van vele programmeertalen en besturingssystemen
 • Voor elke JAVA-script-compatibele browser kan Selenium RC worden gebruikt

77) Leg uit wat een raamwerk is en welke raamwerken beschikbaar zijn in RC?

Een verzameling bibliotheken en klassen staat bekend als Framework en ze zijn handig wanneer testers testgevallen moeten automatiseren. NUnit, JUnit, TestNG, Bromine, RSpec, unittest zijn enkele van de raamwerken die beschikbaar zijn in RC.


78) Hoe kunnen we omgaan met pop-ups in RC?

Om pop-ups in RC af te handelen, met behulp van de selectWindow-methode, wordt het pop-upvenster geselecteerd en de windowFocus-methode laat de bediening van het huidige venster naar de pop-up gaan windows en voer acties uit volgens script


79) Wat zijn de technische beperkingen bij het gebruik van Selenium RC?

Afgezien van de “same origin policy”-beperking van js, is Selenium ook beperkt in het uitoefenen van alles wat buiten de browser valt.


80) Kunnen we Selenium RC gebruiken om tests uit te voeren in twee verschillende browsers op één besturingssysteem zonder Selenium Grid?

Ja, dit is mogelijk als u geen JAVA-testframework gebruikt. In plaats van het Java-testframework te gebruiken als u de Java-clientdriver van selenium gebruikt, kunt u met TestNG dit doen. Door het attribuut “parallel=test” te gebruiken, kunt u instellen dat tests parallel worden uitgevoerd en kunt u twee verschillende tests definiëren, elk met een andere browser.


81) Waarom TestNG gebruiken met Selenium RC?

Als u volledige automatisering wilt voor verschillende server- en clientplatforms, heeft u een manier nodig om de tests aan te roepen vanaf een opdrachtregelproces, rapporten die u vertellen wat er is gebeurd en flexibiliteit in de manier waarop u uw testsuites maakt. TestNG biedt die flexibiliteit.


82) Leg uit hoe u server-side log Selenium Server kunt vastleggen?

Om het logbestand aan de serverzijde in Selenium Server vast te leggen, kunt u command

java –jar .jar –log selenium.log


83) Hoe kunt u Selenium Server gebruiken, afgezien van de standaardpoort 4444?

U kunt de Selenium-server uitvoeren op een andere java-jar selenium-server.jar-port dan de standaardpoort


84) Hoe houdt de Selenium-gridhub contact met de RC-slavemachine?

Op een vooraf gedefinieerd tijdstip blijft Selenium Grid Hub alle RC-slaves ondervragen om er zeker van te zijn dat deze beschikbaar zijn voor testen. De beslissende parameter heet “remoteControlPollingIntervalSeconds” en wordt gedefinieerd in het bestand “grid_configuration.yml”


85) Hoe kunt u met Selenium omgaan met netwerklatentie?

Om netwerklatentie af te handelen, kunt u driver.manage.pageloadingtime gebruiken voor netwerklatentie


86) Om waarden in tekst in te voeren boxes wat is het commando dat kan worden gebruikt?

Om waarden in tekst in te voeren boxes we kunnen commando gebruiken verzendsleutels()


87) Hoe identificeer je een object dat selenium gebruikt?

Om een ​​object te identificeren met behulp van Selenium kunt u gebruiken

isElementPresent(String locator)

isElementPresent neemt een locator als argument en retourneert, indien gevonden, een Booleaanse waarde


88) Wat zijn breekpunten en startpunten in Selenium?

 • Breekpunten: Wanneer u een breekpunt in uw code implementeert, stopt de uitvoering daar. Dit helpt u te verifiëren dat uw code werkt zoals verwacht.
 • UitgangspuntenStartpunt geeft het punt aan waar de uitvoering moet beginnen. Startpoint kan worden gebruikt als u het testscript vanuit het midden van de code of vanaf een breekpunt wilt uitvoeren.

89) Noem waarom je Python boven Java in Selenium kiest?

Weinig punten die gunstig zijn Python via Java om met Selenium te gebruiken is,

 • Java-programma's werken doorgaans langzamer in vergelijking met Python-programma's.
 • Java gebruikt traditionele accolades om blokken te starten en te beëindigen, terwijl Python inspringing gebruikt.
 • Java maakt gebruik van statisch typen, terwijl Python dynamisch wordt getypt.
 • Python is eenvoudiger en compacter vergeleken met Java.

90) Noem wat de uitdagingen zijn bij het omgaan met Ajax-oproepen in Selenium Webdriver?

De uitdagingen waarmee u te maken krijgt bij het afhandelen van Ajax-oproepen in Selenium Webdriver zijn:

 • Het gebruik van de opdracht "pauze" voor het afhandelen van een Ajax-oproep is niet volledig betrouwbaar. Een lange pauzetijd maakt de test onaanvaardbaar traag en verlengt de testtijd. In plaats daarvan zal "waitforcondition" nuttiger zijn bij het testen van Ajax-applicaties.
 • Het is moeilijk om het risico in te schatten dat aan bepaalde Ajax-toepassingen is verbonden
 • Doordat ontwikkelaars de volledige vrijheid hebben om de Ajax-applicatie aan te passen, is het testproces een uitdaging
 • Het maken van een geautomatiseerd testverzoek kan moeilijk zijn voor testtools, omdat AJAX-applicaties vaak verschillende coderings- of serialisatietechnieken gebruiken om POST-gegevens in te dienen.

91) Noem wat IntelliJ is?

Intellij is een IDE waarmee je betere en snellere code voor Selenium kunt schrijven. Intellij kan gebruikt worden in de optie om Java bean en Eclipse.


92) Vermeld op welke manieren u het TestNG-rapport kunt aanpassen?

U kunt het TestNG-rapport op twee manieren aanpassen:

 • De ITestListener-interface gebruiken
 • Met behulp van de IReporter-interface

93) Om pdf-rapporten te genereren, vermeld welke Java API vereist is?

Om pdf-rapporten te genereren heeft u Java API IText nodig.


94) Noem wat luisteraars zijn in Selenium WebDriver?

In Selenium WebDriver ‘luisteren’ luisteraars naar de gebeurtenis die is gedefinieerd in het selenium-script en gedragen zich dienovereenkomstig. Hiermee kunt u TestNG-rapporten of -logboeken aanpassen. Er zijn twee hoofdluisteraars, namelijk WebDriver-listeners en TestNG-listeners.


95) Noem wat de soorten zijn Luisteraars in TestNG?

De soorten luisteraars in TestNG zijn:

 • IAnnotatieTransformer
 • IAnnotatieTransformer2
 • IConfigureerbaar
 • IConfiguratieListener
 • IExecutionListener
 • IAanhaakbaar
 • IInvokedMethodListener
 • IInvokedMethodListener2
 • IMethodeInterceptor
 • IRporter
 • ISuiteLuisteraar
 • ITestListener

96) Noem wat het gewenste vermogen is? Hoe is het nuttig in termen van Selenium?

De gewenste mogelijkheid is een reeks sleutel/waarde-paren die de browsereigenschappen opslaan, zoals browsernaam, browserversie, het pad van het browserstuurprogramma in het systeem, enz. om het gedrag van de browser tijdens runtime te bepalen.

voor selenium,

 • Het kan worden gebruikt om de driverinstantie van Selenium WebDriver te configureren.
 • Wanneer u de testcases in een andere browser met verschillende besturingssystemen en versies wilt uitvoeren.

97) Welke API is vereist voor het testen van databases in Selenium Webdriver?

Voor Databasetesten in Selenium Webdriver heeft u de JDBC-API (Java Database Connectivity) nodig. Het maakt het mogelijk om uit te voeren SQL statements.


98) Vermeld wanneer u AutoIT moet gebruiken?

Selenium is ontworpen om webgebaseerde applicaties in verschillende browsers te automatiseren. Maar om venster-GUI en niet-HTML-pop-ups in de applicatie af te handelen, heeft u AutoIT nodig. meer over weten Hoe AutoIT te gebruiken met Selenium


99) Noem waarom je sessieafhandeling nodig hebt terwijl je met Selenium werkt?

Als u met Selenium werkt, heeft u Sessieafhandeling nodig. Dit komt omdat de Selenium WebDriver tijdens de testuitvoering voortdurend met de browser moet communiceren om bepaalde opdrachten uit te voeren. Op het moment van uitvoering is het ook mogelijk dat, voordat de huidige uitvoering is voltooid, iemand anders begint met de uitvoering van een ander script, op dezelfde machine en in hetzelfde type browser. Om een ​​dergelijke situatie te voorkomen, heeft u Session Handling nodig.


100) Noem wat de voordelen zijn van het gebruik van Git Hub voor Selenium?

De voordelen van het gebruik van Git Hub voor Selenium zijn:

 • Als meerdere mensen aan hetzelfde project werken, kunnen ze projectde bijwerkentails en informeer tegelijkertijd andere teamledenneonormaal.
 • Jenkins kan u helpen het project regelmatig vanuit de externe opslagplaats op te bouwen. Dit helpt u mislukte builds bij te houden.

Bereid je voor op je sollicitatiegesprek!!! Ga erdoor Selenium-zelfstudie beter voorbereid te zijn.
Test je kennis met Selenium-quiz

Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over Selenium-interviews

Deze gedetailleerde Selenium met Java-interviewvragen pdf zal u helpen de twijfels over Selenium-testinterviewvragen weg te nemen en zal u ook helpen het interview te kraken.