Top 40 SAP BW-interviewvragen en antwoorden in 2024

Hier vindt u SAP BW/BI-sollicitatievragen en -antwoorden voor nieuwere en ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

SAP BW-interviewvragen en -antwoorden voor eerstejaarsstudenten

1) Wat is SAP BW/BI? Wat is het doel van SAP BW/BI?

SAP BW/BI staat voor Business Information Warehouse, ook wel bekend als business intelligence. Voor elk bedrijf zijn datarapportage, analyses en interpretatie van bedrijfsgegevens van cruciaal belang voor een soepele bedrijfsvoering en het nemen van beslissingen. SAP BW/BI beheert de data en maakt het mogelijk snel en marktconform te reageren. Het stelt de gebruiker in staat gegevens van zowel operationele SAP-applicaties als van andere bedrijven te analyseren.

👉 Gratis pdf-download: vragen en antwoorden over SAP BW/BI-interviews


2) Wat zijn in SAP BW/BI de belangrijkste gebieden en activiteiten?

a) Datawarehouse: Integreren, verzamelen en beheren van de volledige bedrijfsgegevens.

b) Analyseren en plannen: gebruik van de gegevens die zijn opgeslagen in datawarehouse

c) Rapportage: BI biedt de tools voor rapportage in webbrowser, Excel etc.

d) Uitzendingen van uitzendingen: Om de informatie naar de werknemers te sturen met behulp van email, faxen enz.

e) Prestaties: Prestaties van het bedrijf

f) Beveiliging: Beveiliging van de toegang, zoals het gebruik van SAP-aanmeldingstickets vanuit de portal


3) Wat is gegevensintegriteit?

Gegevensintegriteit is het elimineren van dubbele vermeldingen in de database.


4) Wat is een tabelpartitie?

Tabelpartitie wordt gedaan om de enorme gegevens te beheren en de efficiëntie van de applicaties te verbeteren. De partitie is gebaseerd op 0CALMONTH en 0FISCPER. Er zijn twee soorten partities die worden uitgevoerd

a) Databasepartitionering

b) Logische partitie


5) Wat is gegevensstroom in BW/BI?

Gegevensstromen van een transactioneel systeem naar het analytische systeem (BW). DS (Data Service) op het transactionele systeem moet aan de BW-zijde worden gerepliceerd en respectievelijk aan infosource- en updateregels worden gekoppeld.

SAP BW/BI sollicitatievragen
SAP BW/BI sollicitatievragen

6) Wat is ODS (Operationele Data Store)?

Voor de gedetailleerde opslag van gegevens wordt gebruik gemaakt van 'Operational Data Store' of 'ODS'. Het is een BW-architectuurcomponent die tussen PSA (Persistent Staging Area) en infocubes verschijnt en BEX-rapportage (Business Explorer) mogelijk maakt. Het wordt voornamelijk gebruikt voor detailrapportage in plaats van dimensionale analyse, en is niet gebaseerd op het sterschema. ODS-objecten (Operational Data Store) verzamelen geen gegevens zoals infocubes dat doen. Om de gegevens in een IDS-object te laden, worden nieuwe records ingevoegd, bestaande records bijgewerkt of oude records verwijderd zoals gespecificeerd door de RECORDMODE-waarde.


7) Wat is een 'Infocube'?

'Infokubus' is gestructureerd als het sterschema en het is een gegevensopslaggebied. Om een ​​infocube te maken heb je 1 'feitentabel' nodig omringd door 4 dimensies. De 'feitentabel' is omgeven door verschillende dimtabellen, die zijn gekoppeld aan DIM-id's. En volgens de gegevens beschikt u over geaggregeerde gegevens in de kubussen.


8) Hoeveel tabellen bevat de infokubus?

Infokubussen bevatten twee tabellen: de feitentabel en de dimensietabel.


9) Vermeld wat het maximale aantal dimensies in infokubussen is?

In infokubussen zijn er 16 dimensies (3 sap gedefinieerd en 1 klant gedefinieerd)


10) Wat is het verschil tussen ODS en Info-kubussen?

Het verschil tussen ODS en Info-kubussen is

a) ODS heeft een sleutel, terwijl Info-cubes geen sleutel heeft

b) ODS bevat gedetailleerde niveaugegevens, terwijl Info-cube verfijnde gegevens bevat

c) Infokubus volgt Star Schema (16 dimensies), terwijl ODS een platte bestandsstructuur is

d) Er kunnen zich twee of meer ODS onder een kubus bevinden, dus de kubus kan gecombineerde gegevens bevatten of gegevens die zijn afgeleid van andere velden in de ODS


SAP BW-interviewvragen en antwoorden voor ervaren

11) Wat is de afmeting in BW? Hoe zou u de afmetingen optimaliseren?

Een dimensie in BW is een verzameling referentie-informatie over een meetbare gebeurtenis in datawarehousing. In deze context worden gebeurtenissen ‘feiten’ genoemd. De kenmerken van een klantdimensie kunnen bijvoorbeeld voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, enz. omvatten. Om de dimensies te optimaliseren, voegt u niet de meeste dynamische kenmerken toe aan dezelfde dimensie en maakt u de dimensie kleiner. Definieer ook zoveel mogelijk dimensies, en de dimensie mag niet groter zijn dan 20% van de grootte van de feitentabel.


12) Wat zijn info-objecten?

Kenmerken en kerncijfers worden als info-objecten aangeroepen. 'Info-objecten' zijn vergelijkbaar met velden van het bronsysteem, gegevens op basis waarvan we gegevens in verschillende infoproviders in BW organiseren.


13) Wat is modelleren?

Het ontwerpen van de database gebeurt met behulp van modellering. Het ontwerp van DB (Data Base) is afhankelijk van het schema, en schema wordt gedefinieerd als de weergave van tabellen en hun relatie.


14) Wat is een uitgebreid sterrenschema?

Star Schema bestaat uit Feitentabellen en Dimensietabellen, terwijl de tabel waaruit de Mastergegevens bestaan ​​in afzonderlijke tabellen wordt bewaard. Deze afzonderlijke tabellen voor stamgegevens worden Extended Star Schema genoemd.


15) Wat zijn de extractors en vermeld hun typen?

Om gegevens uit het systeem te extraheren, wordt gebruik gemaakt van een programma dat bekend staat als Extractor. De soorten afzuigkappen in BW zijn:

a) Toepassingsspecifiek: BW-inhoud FI, HR, CO, SAP CRM, LO-cockpit

b) Door de klant gegenereerde extractors: LIS, FI-SL, CO-PA

c) Cross-applicatie (generieke extractors): DB View, Infoset, functiemodule


16) Wat is een 'feitentabel'?

Feitentabel is de verzameling feiten en relaties die externe sleutels met de dimensie betekenen. Eigenlijk bevat de feitentabel transactiegegevens.


17) Wat zijn de gegevenstypen voor het kenmerken-info-object?

Er zijn 4 soorten

a) KARAKTER

b) NUMC

c) DATS

d) TIMS


18) Wat is het nut van de procesketen?

Het gebruik van de procesketen is om het gegevenslaadproces te automatiseren. Het automatiseert het proces zoals het laden van gegevens, het maken van indices, het verwijderen, het comprimeren van kubussen enz. Procesketens zijn alleen bedoeld om uw gegevens te laden.


19) Wat zijn de transactiecodes of T-codes voor Info-objecten?

De T-codes voor Info-Cubes zijn

a) LISTCUBE: Lijstviewer voor InfoCubes

b) LISTSCHEMA: Toon InfoCube-schema

c) RSDCUBE, RSDCUBED, RSDCUBEM: Start InfoCube-bewerking


20) Wat is het maximale aantal kerncijfers en kenmerken?

Het maximale aantal kerncijfers is 233 en kenmerken zijn 248.


21) Hoe kun je een infopakketgroep omzetten in de procesketen?

U kunt een pakketgroep omzetten in een procesketen door te dubbelklikken op de infopakketgroep. Vervolgens klikt u op de knop 'Procesketenonderhoud' waar u de naam en beschrijving moet typen. Hierdoor worden individuele infopakketten automatisch ingevoegd.


22) Kan een Info-object een Info-aanbieder zijn?

Ja, info-object kan een info-provider zijn. Om dit te doen, klikt u met de rechtermuisknop op het infogedeelte en selecteert u 'Kenmerken invoegen als gegevensdoel'.


23) Wat is multi-provider in SAP BI? Wat zijn de kenmerken van Multiproviders?

Multiprovider is een soort infoprovider die gegevens van meerdere infoproviders bevat en beschikbaar stelt voor rapportagedoeleinden.

a) Multiprovider bevat geen gegevens.

b) De gegevens zijn volledig afkomstig van de informatieaanbieders waarop ze zijn gebaseerd.

c) De informatieaanbieders zijn met elkaar verbonden door vakbondsoperaties.

d) Infoproviders en Multiproviders zijn de objecten of weergaven die relevant zijn voor rapportage.

e) Met een multi-provider kunt u rapporten uitvoeren met behulp van meerdere info-providers. Het wordt gebruikt voor het maken van rapporten voor één of meer dan één info-provider tegelijk.


24) Wat is conversieroutine?

Conversieroutine wordt gebruikt om gegevenstypen van intern formaat naar extern formaat of weergaveformaat te converteren.


25) Leg het verschil uit tussen de startroutine en de conversieroutine?

In de 'startroutine' kunt u de datapakketten wijzigen wanneer de gegevens worden geladen. Terwijl conversie van routine meestal verwijst naar routines die zijn gebonden aan info-objecten voor conversie van interne en weergaveformaten.


26) Hoe kan ik objecten in de Transport Organizer ontgrendelen?

Om de objecten in de transportorganizer te ontgrendelen, gaat u naar SE03à Taak aanvragenàObjecten ontgrendelen. Wanneer u uw verzoek invoert en ontgrendelen en uitvoeren selecteert, wordt het verzoek ontgrendeld.


27) Wat is een update- of overdrachtsroutine?

De updateroutine wordt gebruikt om Global Data en Global Checks te definiëren. Ze worden gedefinieerd als het objectniveau. Het lijkt op de startroutine.


28) Wat zijn de soorten multiproviders?

De soorten Multi-providers zijn

a) Homogeenneous Multiproviders: Het bestaat uit technisch identieke info-aanbieders, zoals infocubes met exact dezelfde kenmerken en kengetallen.

b) Heterogeenneous Multiproviders: Deze infoproviders hebben slechts een bepaald aantal kenmerken en kerncijfers. Het kan worden gebruikt voor het modelleren van scenario's door ze in subscenario's te verdelen. Elk subscenario wordt vertegenwoordigd door een eigen infoprovider.


29) Wat zijn de transactiecodes voor de procesketen?

a) RSPC: Procesketenonderhoud

b) RSPC1: Weergave procesketen

c) RSPCM: Monitor dagelijkse procesketens

d) RZ20: Om logboek voor procesketens te zien


30) Leg uit wat de T.code voor Data Archival is en wat het voordeel is?

SARA is de T.code en het voordeel ervan is dat de ruimte, de queryprestaties en de laadprestaties worden geminimaliseerd.


SAP BW-sollicitatievragen voor 10 jaar ervaring

31) Wat is BEx Map in SAP BI?

BEx Map is het geografische informatiesysteem (GIS) van BW. BEx Map is een van de kenmerken voor SAP BI, en het geeft geografische informatie zoals klant, klantverkoopregio en land.


32) Wat zijn zwart-witstatistieken en hoe worden deze gebruikt?

De sets kubussen die door SAP worden geleverd, worden gebruikt om de prestaties te meten voor zoekopdrachten, het laden van gegevens enz. Z/W-statistieken, zoals de naam al doet vermoeden, zijn nuttig bij hetwing gegevens over de kosten die verband houden met de zwart-witquery's, OLAP, aggregatieve gegevens enz. Het is nuttig om de prestaties te meten van hoe snel de query's worden berekend of hoe snel de gegevens in BW worden geladen.


33) Wat is de taak voor het beheer van de gegevensdoelen?

Gegevensdoelbeheertaak omvat

a) Index verwijderen

b) Index genereren

c) Databasestatistieken samenstellen

d) Volledige verwijdering van het gegevensdoel

e) Compressie van de infokubus etc.


34) Wat zijn de opties bij het definiëren van aggregaten?

a) *- Groepen op basis van kenmerken

b) H-hiërarchie

c) F-vaste waarde

d) Blanco-Geen


35) Wat bedoel je met de term 'langzaam veranderende dimensie'?

Dimensies die in de loop van de tijd veranderen, worden langzaam veranderende dimensies genoemd.


36) Leg uit hoe je een koppeling kunt maken met LIS Info Structures?

Om een ​​verbinding te maken met de LIS-infostructuur, verbindt LBW0 de LIS-infostructuren met BW.


37) Wat zijn de delta beschikbare opties bij laden vanuit een plat bestand?

Er zijn drie opties beschikbaar voor delta beheer met platte bestanden

1) Volledige upload

2) Nieuwe status voor gewijzigde records

3) Additief delta


38) Wat zijn de stappen binnen SAP BI om klassen voor BW te maken?

Om klassen of knooppunten voor BW te maken, moet u het volgende volgenwing stappen,

a) Klik op nabewerking van gegevensbronnen

b) Voer uit/klik op IMG-activiteit

c) Selecteer BW of een gewenst knooppunt

d) Klik op het contextmenu

e) Druk op F6 of selecteer “Knooppunt maken”

Na volgwing deze stappen, een nieuw dialoogvenster box verschijnt, waar u uw knooppunt of klasse voor BW kunt invoegen.


39) Wat is de hiërarchie van datawarehousing?

Voor het definiëren van gegevensaggregatie kan een hiërarchie worden gebruikt. Het is een logische structuur die geordende niveaus gebruikt als middel om gegevens te organiseren. Door bijvoorbeeld tijddimensiehiërarchie te gebruiken, is het mogelijk om gegevens van maandniveau, kwartaalniveau en jaarniveau te aggregeren.


40) Hoe kunt u fouten opsporen met SAP GUI?

Om fouten op te sporen in SAP-GUI je moet het pad volgen

a) Voer Bexanalyzer uit

b) Business Explorer-menu-item

c) Installatiecontrole

Dit toont een Excel-blad met de startknop. Als u erop klikt, wordt de GUI-installatie geverifieerd en als er een fout is, kunt u deze herstellen of opnieuw installeren.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)