Productieorder in SAP: CO01, MD16, CO02, CO15

Een productieorder definieert welk materiaal moet worden verwerkt, op welke locatie, op welk tijdstip en in welke hoeveelheid. Het definieert ook welke componenten en de volgorde ervan operagebruiken en hoe de orderkosten worden verrekend.

 • Geplande orders zijn de resultaten van het uitvoeren van MRP. Bij tekorten aan materialen die zijn ingesteld op interne inkoop ontstaan ​​planorders, die kunnen worden omgezet in productieorders. Productieorders zijn “hardcopy”; ze kunnen niet meer worden aangepast door een MRP-run.
 • BOM en routeringsgegevens van de materialen worden gekopieerd naar de productieorder die de lijst met componenten bepaalt operagegevens in de bestelling.
 • Geplande kosten worden ook bijgewerkt in de productieorder via de componentprijs en de routeactiviteitsprijs.
 • U kunt een beschikbaarheidscontrole uitvoeren op productieorders, waarbij eventuele ontbrekende componenten in de order worden vastgesteld, zodat u dat ontbrekende component kunt meenemen voor de orderuitvoering op de werkvloer.
 • U kunt de productieorder voor de werkvloer afdrukken, waarin de lijst met te verbruiken componenten wordt aangegeven en welke soort operahandelingen die achtereenvolgens op de werkplek moeten worden uitgevoerd.
 • Nadat u het materiaal fysiek hebt geproduceerd, kunt u de productie declareren via de orderbevestiging, waarin de activiteitenkosten worden bijgewerkt, zoals de bedrijfsprijs van de machine en de arbeidsprijs op de bestelling.
 • U kunt ervoor kiezen om het backflushen (verbruik) van componenten automatisch uit te voeren tijdens de orderbevestiging volgens de stuklijst. Het verbruik vermindert de inventaris van componenten en wordt uitgevoerd met bewegingstype 261 in SAP.
 • U kunt de goederenontvangst van het materiaal ook automatisch boeken tijdens de orderbevestiging. Goederenontvangst zou de voorraad van het materiaal vergroten en wordt uitgevoerd met verplaatsingstype 101 in SAP.
 • Na de orderbevestiging worden alle kosten, zoals de kosten van componenten en activiteitenkosten, afgeschreven van de bestelling. Zodra u de goederenontvangst boekt, worden de kosten op de bestelling gecrediteerd.
 • Zodra de productieorder volledig is bevestigd en afgeleverd, of het bedrijf heeft besloten die order niet uit te voeren, moet deze technisch worden gesloten, wat betekent dat de order niet langer in aanmerking wordt genomen in de MRP-run en wordt verwijderd uit de voorraad-/behoeftelijst. Ook de orderreservering op componenten wordt verwijderd.

Hoe u een productieorder kunt aanmaken en vrijgeven

Het aanmaken van productieorders is vereist om het materiaal te produceren en de gebruikte componenten te verbruiken, en het specificeert ook de volgorde ervan operawerkzaamheden die op het werkcentrum moeten worden uitgevoerd.

Het vrijgeven van de order betekent dat de order gereed is om op de werkvloer te worden uitgevoerd. U kunt een order ook automatisch vrijgeven tijdens de aanmaakmodus door het relevante productieplanningsprofiel te gebruiken in de materiaalmaster met een automatische vrijgave-indicatorset.

Stap 1) Van SAP Gemakkelijke toegang scherm open transactie CO01

 1. Voer de materiaalcode in waarvoor een productieorder moet worden aangemaakt.
 1. Voer de fabriekscode in.

Productieorder aanmaken en vrijgeven in SAP

Klik na het invullen van alle velden op Productieorder aanmaken en vrijgeven in SAP of druk op Enter om naar het volgende scherm te gaan.

Stap 2) In dit scherm

 1. Voer de bestelhoeveelheid in.
 1. Selecteer de optie “huidige datum” in het planningssubscherm.

Productieorder aanmaken en vrijgeven in SAP

Nadat u alle velden heeft ingevuld, drukt u op klikken Productieorder aanmaken en vrijgeven in SAP ter bevestiging kopieert het systeem BOM en Gegevens routeren in de volgorde.

Stap 3) In hetzelfde scherm wordt

 1. Klik Productieorder aanmaken en vrijgeven in SAP om de bestelling vrij te geven. De volgendewing bericht verschijnt in de linkerbenedenhoek: Productieorder aanmaken en vrijgeven in SAP.
 1. Klik Productieorder aanmaken en vrijgeven in SAP om de beschikbaarheid van materiaal te controleren. Het systeem toont de melding over de beschikbaarheid van componenten.

Let op: U kunt er ook voor kiezen om de bestelling niet vrij te geven als er ontbrekende onderdelen zijn gevonden bij beschikbaarheidscontroles.

Productieorder aanmaken en vrijgeven in SAP

Klik op de knop Productieorder aanmaken en vrijgeven in SAP om op te slaan, het volgendewing bericht verschijnt in de linkerbenedenhoek: Productieorder aanmaken en vrijgeven in SAP.

Hoe u een productieorder kunt aanmaken door de geplande order te converteren

Geplande orders zijn het resultaat van de MRP-run en moeten worden omgezet in een productieorder voor het verdere uitvoeringsproces.

U kunt de productie niet rechtstreeks declareren via planorders en moet daarom worden omgezet naar Productieorder.

Zodra de geplande order is omgezet in een productieorder, wordt de geplande order uit het systeem verwijderd en is deze niet langer beschikbaar om in MRP te worden overwogen (Materiaalbehoefteplanning).

Stap 1) Vanuit het SAP Easy access-scherm opent u transactie MD16

 1. Selecteer het keuzerondje “MRP-controller” uit de lijst, dit is een groep materialen.
 1. Druk op het rechtermarkeringsteken bovenaan of druk op Enter op uw toetsenbord.

Maak een productieorder door de geplande order te converteren

Het systeem toont het onderstaande scherm.

Stap 2) In dit scherm halen we de geplande orders op op basis van MRP-controller en selectiedata.

 1. Voer de installatiecode in.
 1. Voer MRP-controller in
 1. Voer de eindselectiedatum in totdat alle geplande bestellingen worden geëxtraheerd.

Maak een productieorder door de geplande order te converteren

Klik op het rechtermarkeringsteken vanaf de onderkant of voer in vanaf het toetsenbord om naar het volgende scherm te gaan.

Stap 3)In dit scherm

 1. Selecteer het raster waarvoor u de planorders wilt converteren
 1. Druk op de knop “converteren naar productieorder” voor de conversie.

  Maak een productieorder door de geplande order te converteren

Na conversie van planorders worden productieorders aangemaakt.

Productieorder wijzigen

Mogelijk moet u de productieorder wijzigen als uw bedrijf een planningshoeveelheid wil wijzigen of als de stuklijst/routing is gewijzigd nadat de order al is aangemaakt.

Stap 1) Vanuit SAP Gemakkelijk toegang scherm open transactie CO02

 1. Voer het productieordernummer in dat u wilt wijzigen.

Productieorder wijzigen in SAP

In hetzelfde venster ziet u dat de knop “Display Overview” is geselecteerd; deze is standaard geselecteerd.

Klik na het invullen van alle velden op Productieorder wijzigen in SAP om naar het volgende scherm te gaan.

Stap 2) In dit scherm wordt de bestelling aangepast.

 1. Wijzig de bestelhoeveelheid in 9000 of wat uw vereiste ook is, zoals hieronder weergegeven.

Productieorder wijzigen in SAP

Nadat alle wijzigingen zijn voltooid, klikt u op de knop Productieorder wijzigen in SAP om de bestelling op te slaan. Het systeem toont een bericht zoals Productieorder wijzigen in SAPBestelnummer opgeslagen 6600000887 in de linker benedenhoek.

Hoe u een productieorder kunt bevestigen

Stap 1) Vanuit het SAP Easy access-scherm open transactie CO15 vinden drie activiteiten tegelijkertijd plaats met bevestiging.

 1. Bevestigingsdocument genereren
 2. Consumeer grondstoffen of halffabrikaten
 3. Goede ontvangst van eindproducten of halffabrikaten
 1. Voer het productieordernummer in

Bevestig productieorder in SAP

Klik na het invullen van alle velden op Bevestig productieorder in SAP om naar het volgende scherm te gaan

Stap 2) In dit scherm voeren wij de daadwerkelijk te bevestigen opbrengsthoeveelheid in.

 1. Vul de opbrengsthoeveelheid in. Dit is de geproduceerde hoeveelheid die u wilt aangeven
 1. Druk bovenaan op de knop Goederenbeweging om de automatische goederenbeweging te controleren, samen met de bevestiging

Bevestig productieorder in SAP

Stap 3) In dit scherm ziet u de goederenontvangst van het moedermateriaal en de goederenafgifte van componenten.

Als de bedieningstoets van de laatste operaAls er in de order automatische goederenontvangst is gespecificeerd, boekt het systeem het geproduceerde materiaal automatisch naar een onbeperkte voorraad.

Automatische goederenontvangst kan ook worden geactiveerd via het productieplanningsprofiel in de materiaalmasterwerkplanningsweergave.

Als u een order bevestigt met componenten waarvoor de Backflushing-indicator is ingesteld in de MRP1-weergave van de materiaalstam, boekt het systeem automatisch een goederenafgifte (GI) voor deze componenten.

 1. Auto Goederenontvangst (GR), productie van materiaal uitgevoerd met bewegingstype 101.
 1. Autogoederenuitgifte (GI), verbruik van componenten uitgevoerd met bewegingstype 261.

Bevestig productieorder in SAP

Klik op de knop Bevestig productieorder in SAP opslaan.

Het systeem toont een bericht zoals Bevestig productieorder in SAP in de linkerbenedenhoek, om aan te geven hoeveel goederenbewegingen succesvol of mislukt zijn geboekt.

Mislukte goederenbewegingen als gevolg van een tekort aan consumptievoorraden worden handmatig opnieuw verwerkt.

Hoe TECO (technisch voltooide) productieorder te voltooien

De technische voltooiing van de order is vereist wanneer de productieorder volledig is afgeleverd of niet verder op de werkvloer hoeft te worden verwerkt.

Nadat de technische voltooiing van de orderstatus is gewijzigd in TECO, kunnen er geen verdere goederenbewegingen voor de order worden uitgevoerd.

De bestelling is niet langer beschikbaar in de MRP-run en wordt verwijderd uit de voorraad-/behoeftelijst.

De controlerende afdeling kan vervolgens de variantieberekening uitvoeren op de productieorder na de TECO-status.

Stap 1) Vanuit SAP gemakkelijke toegang, open transactie CO02

 1. Vul het ordernummer in dat u naar TECO wilt sturen.

TECO (technisch voltooid) Productieorder in SAP

Klik TECO (technisch voltooid) Productieorder in SAP naar het volgende scherm nadat alle velden zijn ingevuld,

Stap 2) In dit scherm zullen we zien hoe u een productieorder naar TECO-status kunt plaatsen,

 1. Klik in menu Functie-> Beperk de verwerking ->technisch compleet. Systeem toont bericht in status-TECO

TECO (technisch voltooid) Productieorder in SAP

 1. Systeem toont bericht in status-TECO

TECO (technisch voltooid) Productieorder in SAP

Probleem oplossen

 • Stuklijst en routing moeten bestaan ​​voordat de productieorder wordt aangemaakt, anders wordt deze niet naar de productieorder gekopieerd en kan dit problemen veroorzaken bij het bijwerken van de geplande kosten en het verbruik van componenten tijdens het bevestigingsproces, waardoor de voorraad van de componenten wordt beïnvloed.
 • De productieorder moet worden vrijgegeven voordat de orderbevestiging wordt uitgevoerd, omdat de vrijgegeven status van de order bevestiging mogelijk maakt.
 • Als u er een ontvangt Accounting fout tijdens de goederenbeweging in het bevestigingsproces, zorg er dan voor dat de juiste waarderingsklasse is ingesteld in de materiaalstam Accounting bekijk of neem contact op met het financiële team.
 • Zorg ervoor dat de standaardkosten voor het materiaal worden bijgewerkt om kostengerelateerde fouten, zoals ontbrekende activiteitenprijzen enz., te voorkomen tijdens de bevestiging van productieorders.
 • Als bepaalde goederenbewegingen tijdens het bevestigingsproces mislukken vanwege het voorraadtekort, moet u deze afzonderlijk verwerken zodra de componenten op voorraad zijn.