SOA versus microservices – het verschil daartussen

Belangrijkste verschil tussen SOA en microservices

 • SOA richt zich op de herbruikbaarheid van applicatiediensten, terwijl Microservices zich meer richten op ontkoppeling.
 • SOA is monolithisch van aard, terwijl Microservices full-stack is.
 • SOA-applicaties zijn gebouwd om talloze zakelijke taken uit te voeren, maar microservices zijn gebouwd om één enkele zakelijke taak uit te voeren.
 • SOA omvat het delen van gegevensopslag tussen services, terwijl bij Microservices elke service onafhankelijke gegevensopslag kan hebben.
 • SOA is ontworpen om bronnen tussen services te delen, terwijl Microservices is ontworpen om services te hosten die onafhankelijk kunnen functioneren.
 • In SOA ArchiIn de toekomst worden DevOps en Continuous Delivery populair, maar nog niet mainstream, terwijl Microservices een sterke nadruk leggen op DevOps en Continuous Delivery.
 • SOA is minder schaalbaar architectuur, terwijl Microservices zeer schaalbaar is archistructuur.
Verschil tussen SOA en microservices
SOA versus microservices

Wat is servicegericht architectuur (SOA)?

SOA is een archistructuurpatroon in het ontwerpen van computersoftware. Bij dit type toepassing leveren componenten diensten aan andere componenten via een communicatieprotocol, doorgaans via een netwerk. De principes van servicegerichtheid zijn onafhankelijk van welk product, leverancier of technologie dan ook. De volledige vorm van SOA is servicegericht architectuur

SOA maakt het gemakkelijker voor softwarecomponenten over verschillende netwerken om met elkaar samen te werken. Webservices die zijn gebouwd volgens de SOA archiDe technologie heeft de neiging om webservices onafhankelijker te maken.

Wat zijn microservices?

Microservices is servicegericht archistructuurpatroon waarin applicaties worden gebouwd als een verzameling van verschillende kleinste onafhankelijke service-eenheden. Het is een software-engineeringbenadering die zich richt op het opsplitsen van een applicatie in modules met één functie en goed gedefinieerde interfaces.

Deze modules kunnen onafhankelijk worden ingezet en beheerd door kleine teams die eigenaar zijn van de gehele levenscyclus van de service.

De term ‘micro’ verwijst naar de omvang van een microservice die beheersbaar moet zijn door één enkel ontwikkelteam (5 tot 10 ontwikkelaars). In deze methodologie worden grote applicaties opgedeeld in de kleinste onafhankelijke eenheden.

Verschil tussen SOA en microservices

Hier zijn de verschillen tussen SOA en Microservices:

SOA (Servicegericht Archistructuur) Microservices
SOA model heeft één enkele gegevensopslaglaag die wordt gedeeld door alle services in die applicatie. Microservices-apps wijzen meestal een database of ander type opslag toe aan services die deze nodig hebben.
Communicatie tussen verschillende services in een SOA-app maakt gebruik van eenvoudige en ongecompliceerde benaderingen. Microservices gebruiken complex API's.
Gericht op het maximaliseren van de herbruikbaarheid van applicatieservices. Meer gericht op ontkoppeling.
Een systematische verandering vereist het aanpassen van de monoliet. Een systematische verandering helpt je een nieuwe dienst te creëren.
DevOps en Continuous Delivery worden populair, maar zijn nog niet mainstream. Sterke nadruk op DevOps en Continuous Delivery
Monolithisch van aard Full-stack van aard
Ondersteunt meerdere berichtprotocollen. Maakt gebruik van lichtgewicht protocollen zoals HTTP, REST of Thrift API's.
Het is ontworpen om bronnen tussen services te delen. Het is ontworpen om services te hosten die onafhankelijk kunnen functioneren.
Vaak gaat het om het delen van componenten Normaal gesproken omvat dit niet het delen van componenten
Betreft het delen van gegevensopslag tussen services Elke service kan onafhankelijke gegevensopslag hebben.
Beter voor grootschalige integraties Beter voor kleine en webgebaseerde applicaties.
Communiceert via een ESB Communiceer via een API-laag
Vertrouwt op het delen van bronnen Vertrouwt op de begrensde context voor koppeling.
Minder flexibiliteit bij de implementatie Snelle en eenvoudige implementatie.
De technologiestapel van SOA is lager vergeleken met Microservice. De microservice-technologiestack kan erg groot zijn.
Bedrijfseenheden zijn afhankelijk. Bedrijfseenheden zijn onafhankelijk van elkaar.
Een SOA-app bestaande uit twee of drie services. Een Microservices-app kan tientallen services bevatten.
SOA-applicaties zijn gebouwd om tal van zakelijke taken uit te voeren. Ze zijn gebouwd om één enkele zakelijke taak uit te voeren.
Implementatie is een tijdrovend proces. De implementatie is eenvoudig en minder tijdrovend.
Bedrijfslogicacomponenten worden opgeslagen in eenvoudige draadprotocollen met één servicedomein (HTTP met XML JSON). API wordt aangestuurd met SDK's/clients. Bedrijfslogica kan over de domeinen van de Enterprise Service Bus heen leven, als afzonderlijke lagen tussen services.
Maakt gebruik van Enterprise Service Bus (ESB) voor communicatie Het maakt gebruik van het minder uitgebreide en eenvoudige berichtensysteem
De softwaregrootte is groter dan welke conventionele software dan ook De omvang van de Software is klein in Microservices
Multi-threaded met meerdere overheadkosten voor het verwerken van I/O Single-threaded wordt meestal gebruikt met Event Loop-functies voor niet-vergrendelende I/O-verwerking
Een systematische verandering die nodig is om de monoliet aan te passen Bij Microservices betekent systematische verandering het creëren van een nieuwe dienst
Focus op het maximaliseren van de herbruikbaarheid van applicatieservices. Nadruk op ontkoppeling.
Gemeenschappelijk bestuur en standaarden. Ontspannen bestuur, omdat het meer gericht is op de samenwerking en keuzevrijheid van mensen.
Het implementatieproces is tijdrovend. Implementatie is eenvoudig en minder tijdrovend.
Minder schaalbaar archistructuur. Uiterst schaalbaar archistructuur.

Wat is SOA Archistructuur?

Servicegericht architecture is een stijl van softwareontwerp. Een architectie is onderverdeeld in twee delen

 1. functionele aspecten en
 2. aspecten van de kwaliteit van de dienstverlening.

Laten we ze allebei zien in details:

SOA Architectuur
SOA Architectuur

Functionele aspecten

Het functionele aspect omvat:

Vervoer: dit onderdeel transporteert de serviceverzoeken van de serviceconsument naar de serviceprovider en de servicereacties van hen naar de serviceconsument.

Servicecommunicatieprotocol: Hiermee kunnen de dienstverlener en de consument met elkaar communiceren.

Service Beschrijving: Het legt de service en gegevens uit die nodig zijn om er een beroep op te doen.

Service: Het is een echte dienst.

Bedrijfsproces: Dit onderdeel vertegenwoordigt de groep services die wordt aangeroepen in een bepaalde, vooraf gedefinieerde volgorde, gekoppeld aan de specifieke regels om aan de zakelijke eisen te voldoen.

Serviceregister: Dit register bevat de beschrijving van gegevens die door dienstverleners worden gebruikt om hun diensten te publiceren.

Aspecten van de kwaliteit van de dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening omvat:

 • Beleid: Het is een reeks protocollen volgens welke dienstverleners diensten creëren en aanbieden aan consumenten.
 • Veiligheid: Het vertegenwoordigt de reeks protocollen die nodig zijn voor het identificatie- en autorisatieproces.
 • transactie: Het biedt de zekerheid van consistente resultaten.
 • Beheer: Dit onderdeel van SOA helpt u bij het definiëren van de set attributen die worden gebruikt om de services te beheren.

Wat is een microservice Archistructuur?

Het is een architecturale ontwikkelstijl die het mogelijk maakt een applicatie te bouwen als een verzameling kleine autonome diensten ontwikkeld voor een zakelijk domein.

Laten we een voorbeeld nemen van een e-commercetoepassing die is ontwikkeld met microservice archistructuur. In dit voorbeeld is elke microservice gericht op één bedrijfscapaciteit. Zoeken, beoordelen en beoordelen en betalen hebben elk hun instance (server) en communiceren met elkaar.

Microservice Architectuur
Microservices Architectuur Voorbeeld

In dit monolithicum Archistructuur komen alle componenten samen in één module. Maar in microservices Archistructuur zijn ze verdeeld in individuele modules (microservices) die met elkaar communiceren.

De communicatie tussen microservices is een staatloze communicatie waarbij elk paar verzoeken en antwoorden onafhankelijk is. Daarom kunnen Microservices moeiteloos communiceren. In de Microservice Archituur, de gegevens zijn federatief. Elke Microservice heeft een afzonderlijk gegevensarchief.

Kenmerken van SOA

Hier zijn belangrijke kenmerken van SOA

 • SOA maakt gebruik van interfaces die de lastige integratieproblemen in grote systemen oplossen.
 • SOA communiceert met klanten, providers en leveranciers door gebruik te maken van het XML-schema.
 • SOA gebruikt de berichtmonitoring om de prestatiemeting te verbeteren en de beveiligingsaanvallen te detecteren.
 • Omdat het de dienst hergebruikt, zijn de kosten voor softwareontwikkeling en -beheer iets lager.

Kenmerken van microservices

Hier zijn essentiële kenmerken van Microservices:

 • Bij Microservices zijn de modules losjes gekoppeld
 • Het beheer van het project kan ook worden gemodulariseerd.
 • De kosten van schaalbaarheid zijn mager
 • Het is heel gemakkelijk om meerdere technologieën als meerdere functies in een applicatie te gebruiken.
 • Het is een ideale service voor evolutionaire systemen waarbij u niet kunt anticiperen op de soorten apparaten die op een dag toegang zullen krijgen tot uw applicatie.

Voordelen van SOA

Hier zijn de voor- en voordelen van SOA

 • Het bewerken en bijwerken van elke service is eenvoudig
 • Services hebben dezelfde directorystructuur, waardoor consumenten elke keer toegang hebben tot de servicegegevens vanuit dezelfde directory.
 • Services communiceren met andere applicaties via een gemeenschappelijke taal, wat betekent dat deze onafhankelijk is van het platform
 • Services zijn meestal klein van formaat in vergelijking met de volwaardige applicatie. Daarom is het eenvoudiger om de onafhankelijke services te debuggen en te testen.
 • Met SOA kunt u de service van een bestaand systeem hergebruiken en afwisselend een nieuw systeem bouwen.
 • Het biedt de mogelijkheid om nieuwe diensten aan te sluiten of bestaande faciliteiten te upgraden om aan de nieuwe zakelijke vereisten te voldoen.
 • U kunt de prestaties en functionaliteit van een service verbeteren en het systeem eenvoudig upgraden.
 • SOA kan de verschillende externe omgevingen aanpassen of wijzigen
 • De bedrijven kunnen applicaties ontwikkelen zonder bestaande applicaties te vervangen.
 • Het biedt betrouwbare toepassingen waarin u de onafhankelijke services kunt testen en debuggen in vergelijking met een groot aantal code.

Voordeel van microservices

Hier zijn de voor- en voordelen van het gebruik van microservices:

 • Gemakkelijker archipatroonpatroon dat gemakkelijk te begrijpen is voor ontwikkelaars
 • De IDE is sneller, waardoor ontwikkelaars sneller en productiever worden
 • De webcontainer start sneller; dit helpt het proces van implementaties en ontwikkelingen te versnellen.
 • Het stelt het team in staat hun service onafhankelijk van alle andere teams te ontwikkelen, implementeren en schalen.

Nadelen van SOA

Hier volgen de nadelen/nadelen van het gebruik van Service Oriented archistructuur:

 • Alle invoer moet worden gevalideerd voordat deze naar de service wordt verzonden
 • SOA is een kostbare dienst op het gebied van personeel, ontwikkeling en technologie.
 • Sommige webservices moeten regelmatig berichten en informatie verzenden en ontvangen, zodat ze gemakkelijk een miljoen verzoeken per dag kunnen bereiken.
 • SOA vereist hoge investeringskosten
 • Er is een grotere overhead wanneer een service communiceert met een andere service, waardoor de responstijd toeneemt
 • De SOA-service is niet geschikt voor GUI-toepassingen (grafische gebruikersinterface), waardoor het ingewikkelder wordt wanneer de SOA zware gegevensuitwisseling nodig heeft.

Nadelen van microservices

Hier zijn de nadelen/nadelen van microservices:

 • Het is ontwikkeld voor het bouwen van monolithische applicaties, dus het biedt geen expliciete ondersteuning voor het ontwikkelen van gedistribueerde applicaties.
 • Testen is moeilijker
 • Ontwikkelaars moeten het communicatiemechanisme tussen diensten implementeren.
 • Het implementeren van use cases die meerdere services omvatten, vereist coördinatie tussen de teams.
 • Microservice is kostbaar, omdat u altijd verschillende serverruimte nodig heeft voor verschillende bedrijfstaken

Welke Architectuur is beter?

SOA is een ideaal architectuurmethode voor groot en complex zakelijke toepassingen. Het is het meest geschikt voor omgevingen die integratie met veel verschillende toepassingen vereisen.

Op workflow gebaseerde applicaties met een goed gedefinieerde verwerkingsstroom zijn echter een uitdaging om te implementeren met behulp van SOA architextuur patronen. Daarom zijn kleine applicaties ook niet ideaal voor SOA, omdat ze geen middleware-berichtencomponenten vereisen. Aan de andere kant is het microservicepatroon zeer geschikt voor kleinere en goed gepartitioneerde webgebaseerde systemen.