JSON versus XML – het verschil daartussen

Belangrijkste verschil tussen JSON en XML

 • JSON-object heeft een type, terwijl XML-gegevens typeloos zijn.
 • JSON biedt geen ondersteuning voor naamruimten, terwijl XML ondersteuning voor naamruimten biedt.
 • JSON heeft geen weergavemogelijkheden, terwijl XML de mogelijkheid biedt om gegevens weer te geven.
 • JSON is minder beveiligd, terwijl XML veiliger is vergeleken met JSON.
 • JSON ondersteunt alleen UTF-8-codering, terwijl XML verschillende coderingsformaten ondersteunt.

Wat is JSON?

JSON is een bestandsindeling die voor mensen leesbare tekst gebruikt voor het opslaan en verzenden van gegevensobjecten die attribuut-waardeparen en arrays bevatten. JSON wordt gebruikt om informatie op een georganiseerde en gemakkelijk toegankelijke manier op te slaan. JSON staat voor JavaScript Object Notation. Het biedt een voor mensen leesbare verzameling gegevens die logisch toegankelijk zijn.

Wat is XML?

XML is een uitbreidbare opmaaktaal die is ontworpen om gegevens op te slaan. Het wordt in de volksmond gebruikt voor het overbrengen van gegevens. Het is hoofdlettergevoelig. Met XML kunt u opmaakelementen definiëren en aangepaste opmaaktaal genereren. Een element is een basiseenheid in de XML-taal. De extensie van het XML-bestand is .xml.

Geschiedenis van JSON

Hier zijn belangrijke oriëntatiepunten die de geschiedenis van JSON vormen:

 • Douglas Crockford specificeerde begin jaren 2000 het JSON-formaat.
 • De officiële website werd gelanceerd in 2002.
 • In december 2005 lanceerde Yahoo! begint een aantal van zijn webservices in JSON aan te bieden.
 • JSON werd in 2013 een internationale ECMA-standaard.
 • De meest bijgewerkte JSON-formaatstandaard werd in 2017 gepubliceerd.

Geschiedenis van XML

Hier volgen de belangrijke mijlpaal uit de geschiedenis van XML:

 • XML is ook afgeleid van SGML.
 • Versie 1.0 van XML werd uitgebracht in februari 1998.
 • Jan 2001: IETF voorgestelde standaard: XML-mediatypen
 • XML is de uitbreidbare opmaaktaal.
 • 1970: Charles Goldfarb, Ed Mosher en Ray Lorie vinden GML uit
 • De ontwikkeling van XML begon in 1996 bij Sun Microsystem

Kenmerken van JSON

 • Makkelijk te gebruiken – JSON API biedt gevel op hoog niveau, waarmee u veelgebruikte use-cases kunt vereenvoudigen.
 • Performance – JSON is vrij snel omdat het zeer minder geheugenruimte in beslag neemt, wat vooral geschikt is voor grote objectgrafieken of -systemen.
 • gratis tool – JSON-bibliotheek is open source en gratis te gebruiken.
 • Vereist geen mapping – Jackson API biedt standaardtoewijzingen voor veel te serialiseren objecten.
 • Schone JSON – Creëert een schoon en compatibel JSON-resultaat dat gemakkelijk te lezen is.
 • Afhankelijkheid – De JSON-bibliotheek heeft geen andere bibliotheek nodig voor verwerking.

Kenmerken van XML

 • XML-tags zijn niet vooraf gedefinieerd. U moet uw aangepaste tags definiëren.
 • XML is ontworpen om gegevens over te dragen en staat niet toe dat u die gegevens weergeeft.
 • Opmaakcode van XML is voor een mens gemakkelijk te begrijpen.
 • Welnu, het gestructureerde formaat is gemakkelijk te lezen en te schrijven vanuit programma's.
 • XML is een uitbreidbare opmaaktaal zoals HTML.

Verschil tussen JSON en XML

Verschil tussen JSON en XML
Verschil tussen JSON en XML

Hier is het belangrijkste verschil tussen JSON en XML:

JSON XML
JSON-object heeft een type XML-gegevens zijn typeloos
JSON-typen: tekenreeks, getal, array, Boolean Alle XML-gegevens moeten string zijn
Gegevens zijn gemakkelijk toegankelijk als JSON-objecten XML-gegevens moeten worden geparseerd.
JSON wordt door de meeste browsers ondersteund. Cross-browser XML-parsing kan lastig zijn
JSON heeft geen weergavemogelijkheden. XML biedt de mogelijkheid om gegevens weer te geven omdat het een opmaaktaal is.
JSON ondersteunt alleen het gegevenstype tekst en getallen. XML ondersteunt verschillende gegevenstypen, zoals getallen, tekst, afbeeldingen, diagrammen, grafieken, enz. Het biedt ook opties voor het overbrengen van de structuur of het formaat van de gegevens met daadwerkelijke gegevens.
Waarde ophalen is eenvoudig Waarde terughalen is lastig
Ondersteund door veel Ajax-toolkits Niet volledig ondersteund door de Ajax-toolkit
Een volledig geautomatiseerde manier van deserialiseren/serialiseren JavaScript. Ontwikkelaars moeten JavaScript-code schrijven om XML te serialiseren/de-serialiseren
Native ondersteuning voor object. Het object moet worden uitgedrukt door middel van conventies – meestal gemist gebruik van attributen en elementen.
Het ondersteunt alleen UTF-8-codering. Het ondersteunt verschillende codering.
Het ondersteunt geen opmerkingen. Het ondersteunt opmerkingen.
JSON-bestanden zijn gemakkelijk te lezen in vergelijking met XML. XML-documenten zijn relatief moeilijker te lezen en te interpreteren.
Het biedt geen ondersteuning voor naamruimten. Het ondersteunt naamruimten.
Het is minder beveiligd. Het is veiliger dan JSON.

JSON-code versus XML-code

Laten we een voorbeeld van JSON-code bekijken

{
 "student": [ 
	
   { 
    "id":"01", 
    "name": "Tom", 
    "lastname": "Price" 
   }, 
	
   { 
    "id":"02", 
    "name": "Nick", 
    "lastname": "Thameson" 
   } 
 ]  
}


Laten we dezelfde code in XML bestuderen

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<root>
	<student>
		<id>01</id>
		<name>Tom</name>
		<lastname>Price</lastname>
	</student>
	<student>
		<id>02</id>
		<name>Nick</name>
		<lastname>Thameson</lastname>
	</student>
</root>

Voordelen van het gebruik van JSON

Hier zijn de belangrijke voordelen/voordelen van het gebruik van JSON:

 • Bied ondersteuning voor alle browsers
 • Gemakkelijk te lezen en te schrijven
 • Duidelijke syntaxis
 • U kunt native parseren in JavaScript met de functie eval().
 • Gemakkelijk te maken en te manipuleren
 • Ondersteund door alle belangrijke JavaScript-frameworks
 • Ondersteund door de meeste backend-technologieën
 • JSON wordt native herkend door JavaScript
 • Hiermee kunt u gestructureerde gegevens verzenden en serialiseren via een netwerkverbinding.
 • Je kunt het gebruiken met moderne programmeertalen.
 • JSON is tekst die naar elk JavaScript-object in JSON kan worden geconverteerd en deze JSON naar de server kan worden verzonden.

Voordelen van het gebruik van XML

Hier zijn belangrijke voordelen/nadelen van het gebruik van XML:

 • Maakt documenten transporteerbaar tussen systemen en applicaties. Met behulp van XML kun je snel gegevens uitwisselen tussen verschillende platforms.
 • XML scheidt de gegevens van HTML
 • XML vereenvoudigt het proces van platformverandering
 • Maakt het maken van door de gebruiker gedefinieerde tags mogelijk.

Nadelen van het gebruik van JSON

Hier zijn de nadelen/nadelen van het gebruik van JSON:

 • Geen ondersteuning voor naamruimte, vandaar slechte uitbreidbaarheid
 • Beperkt Ontwikkelingshulpmiddelen ondersteuning
 • Het biedt ondersteuning voor de formele grammaticadefinitie

Nadelen van het gebruik van XML

Hier volgen de nadelen/nadelen van het gebruik van XML:

 • XML vereist een verwerkingstoepassing
 • De XML-syntaxis lijkt sterk op andere alternatieve 'tekstgebaseerde' gegevens transmission formaten, wat soms verwarrend is
 • Geen intrinsieke ondersteuning voor gegevenstypen
 • De XML-syntaxis is overbodig

Nu kunt u eenvoudig bepalen tussen XML of JSON wat het beste bij u past.