Top 35 JIRA-interviewvragen en -antwoorden (2024)

Hier zijn JIRA-testinterviewvragen en antwoorden voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

Interviewvragen en antwoorden voor Jira Testing Tool voor eerstejaarsstudenten

1) Wat is JIRA?

JIRA is een product voor het volgen van problemen of een softwaretool ontwikkeld door Atlassian, die vaak wordt gebruikt voor het volgen van bugs, projectbeheer en het volgen van problemen; het is volledig gebaseerd op deze drie aspecten. Het wordt veel gebruikt bij softwareontwikkeling en softwaretesten.


2) Wat is een werkstroom?

Workflow wordt gedefinieerd als de beweging van de bug/het probleem door verschillende fasen tijdens de levenscyclus ervan

 • Gemaakt/geopend
 • WIP (werk in uitvoering)
 • Voltooid/Gesloten

3) Wat kan een probleem worden genoemd in Atlassian JIRA?

In JIRA, kan een probleem zoiets zijn als een

 • Softwarefout
 • De projecttaak
 • Een helpdeskticket
 • Het verlofaanvraagformulier

4) Noem de broncontroleprogramma's waarmee het integreert?

Het kan worden geïntegreerd met broncontroleprogramma's zoals CVS, Git, Subversion, ClearCase, Visual SourceSafe, Mercurial en Perforce.


5) Waarom JIRA-software gebruiken?

De reden achter het gebruik van JIRA is

 • Een eerlijk en eerlijk licentiebeleid
 • Functies die elders niet beschikbaar zijn
 • Ontvang de laatste update over de voortgang van projecten
 • Het werkt overal en wordt erkend door veel bekende bedrijven
 • Gemakkelijk uitbreidbaar en aanpasbaar

6) Is het mogelijk om via een mobiel apparaat toegang te krijgen tot de JIRA-cloudsite?

Ja, het is mogelijk om via een mobiel apparaat toegang te krijgen tot de JIRA-cloudsite. U moet de URL van de JIRA-cloudsite in uw mobiele webbrowser gebruiken.


7) Kun je JIRA mobiel uitschakelen voor de site?

U kunt JIRA mobiel voor de site uitschakelen, zodat gebruikers de desktopweergave van JIRA niet op hun mobiele apparaat kunnen gebruiken. JIRA mobile wordt geleverd als systeemadd-on en kan op elk moment worden uitgeschakeld.


8) Leg het label- en koppelingsprobleem in JIRA uit

 • Etiketteringsprobleem: Hiermee kunt u een probleem op een informelere manier categoriseren dan door het aan een component of versie toe te wijzen. Vervolgens kunt u nummers zoeken op basis van het label.
 • Koppelingsprobleem: Met deze functie kunt u een koppeling leggen tussen twee problemen op dezelfde of op verschillende JIRA-servers.

9) Noem de typen rapporten die in JIRA worden gegenereerd

JIRA biedt rapporten die statistieken tonen voor projecten, versies, mensen of andere velden binnen issues. Diverse rapporten die bij JIRA zijn inbegrepen, zijn dat wel

 • Rapport gemiddelde leeftijd
 • Cirkeldiagramrapport
 • Resolutietijdrapport
 • Recent gemaakt problemenrapport
 • Rapport opgeloste versus gemaakte problemen
 • Groeperen op één niveau per rapport
 • Tijdregistratierapport
 • Rapport over gebruikerswerklast
 • Rapport werklastcirkeldiagram, enz.

10) Wat is het klonen van een probleem?

Met klonen als uitgave kunt u een duplicaat van de oorspronkelijke uitgave maken, zodat veel medewerkers binnen één project aan één uitgave kunnen werken. Het kloonprobleem kan verband houden met het oorspronkelijke probleem. Er is sprake van een kloonprobleemwing de informatie

 • Samengevat
 • Omschrijving
 • Cessionaris
 • Milieu
 • Prioriteit
 • Probleemtype
 • Security
 • Verslaggever
 • Componenten, enz.

11) Wat zijn de dingen die niet zijn opgenomen in het gekloonde probleem in JIRA?

 • time tracking
 • Probleemgeschiedenis
 • Heb je vragen? Stel ze hier.

12) Wat is het nut van de wizard “Verplaats probleem” in JIRA?

Met de wizard voor het verplaatsen van een probleem kunt u een ander project in uw JIRA-instantie opgeven. Met de Verplaatswizard kunt u bepaalde kenmerken van een probleem wijzigen, zoals

 • Probleemtype: Als uw probleem een ​​douaneprobleemtype is en niet voorkomt in uw doelproject, moet u een nieuw probleemtype voor uw probleem kiezen
 • Probleemstatus: Als u uw probleem als aangepaste probleemstatus heeft toegewezen en het bestaat niet in uw project, moet u een nieuwe probleemstatus voor uw probleem selecteren
 • Aangepaste velden: Als u voor uw probleem verplichte aangepaste velden heeft bepaald die niet voorkomen in het doelproject, moet u daarvoor waarden instellen.

13) Hoe kan de beveiligingsinstelling nuttig zijn in JIRA?

De beveiligingsinstelling van JIRA beperkt de toegang tot het probleem tot alleen de persoon die aan het probleem mag werken of tot een lid van het gekozen beveiligingsniveau. Het beveiligingsniveau van een uitgave kan worden ingesteld wanneer de uitgave wordt aangemaakt of wanneer de uitgave wordt bewerkt


14) Hoe kun je een probleem delen met andere gebruikers in JIRA?

Je kunt email een uitgifte door gebruik te maken van de aandelenoptie in JIRA. Je kunt ook bijvmail andere JIRA-gebruikers een link naar het probleem door het probleem met hen te delen of door ze te vermelden in het veld Beschrijving of Commentaar van een probleem.


15) Hoe kunt u meerdere bulkuitgaves wijzigen?

Om meerdere bulknummers aan te passen, kunt u gebruik maken van de bulkverandering optie in het menu “Extra” van de navigator. Alle uitgaven op de huidige pagina kunnen worden geselecteerd voor de bulkbewerking. De volgendewing lijst details de beschikbare bulkbewerkingen zoals

 • Workflow-transitie
 • Verwijder
 • Verplaatsen
 • Edit

16) Hoe u kunt uitschakelen mail melding voor bulkoperaties?

Uitschakelen mail melding voor een bepaalde bulkoperatie, moet u het vinkje bij “Melding verzenden” uitschakelenbox in de wizard voor bulkbewerkingen.


17) Wat houdt de wijzigingsgeschiedenis van een probleem in?

Geschiedenis van probleemwijzigingen omvat

 • Verwijdering van een opmerking
 • Verwijdering van een werklogboek
 • Aanmaken of verwijderen van een probleemlink
 • Bijlage van een bestand
 • Wijzigingen in een probleemveld

Jira-interviewvragen en -antwoorden voor ervaren

18) Leg uit wat de drie kleuren betekenen voor de trackingtijden of de duur van een probleem?

Er worden drie kleuren weergegeven die de hoeveelheid tijd weergeven die aan het probleem is besteed

 • Oorspronkelijke schatting (blauw): de aanvankelijk geschatte hoeveelheid tijd om het probleem op te lossen
 • Resterende schatting (oranje): de resterende hoeveelheid tijd die resteert om het probleem op te lossen
 • Besteede of geregistreerde tijd (groen): de hoeveelheid tijd die tot nu toe is besteed aan het oplossen van het probleem

19) Wat zijn enkele populaire add-ons voor JIRA?

Enkele populaire add-ons voor JIRA zijn onder meer:

 • Suites-hulpprogramma's voor JIRA
 • ScriptRunner voor JIRA
 • Zephyr voor JIRA – Testbeheer
 • JIRA Toolkit-plug-in
 • Atlassian REST API-browser
 • Portefeuille voor JIRA
 • JIRA Diverse workflow-uitbreidingen
 • Tempo-urenstaten voor JIRA
 • JIRA Charting-plug-in

20) Wat zijn schema's in JIRA?

Schema's vormen een belangrijk onderdeel van de JIRA-configuratie. Het is een verzameling geconfigureerde waarden die door een of meer JIRA-projecten kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld meldingsregelingen, machtigingsregeling, uitgiftetyperegeling, enzovoort. Er zijn in totaal zeven soorten regelingen.


21) Wat kan er worden geconfigureerd voor het JIRA-project en het issuetype?

U kunt het volgende configurerenwing dingen voor elk paar van een probleemtype en een JIRA-project.

 • De volgorde van aangepaste velden verschijnt op een probleemscherm
 • De workflow van een issue inclusief de statussen
 • Welke aangepaste velden en welk systeem een ​​issue kan gebruiken
 • Toegankelijkheid van projecten
 • Machtigingen voor wat een gebruiker met een probleem kan doen
 • Versies en componenten beschikbaar voor een probleem

22) Is het mogelijk om een ​​back-up te maken van uw JIRA-cloudgegevens?

In JIRA kunt u met Backup Manager een back-up maken van uw JIRA-cloudgegevens. Maar er wordt slechts één back-upbestand tegelijk opgeslagen. De bestaande back-up wordt overschreven door nieuwe.


23) Van welke gegevens kan een back-up worden gemaakt?

De back-upgegevens omvatten,

 • Bijlagen, indien geselecteerd
 • Gebruikers en hun groepsinstellingen
 • Avatars
 • Problemen

24) Geef enkele nuttige tips over JIRA Workflow

 • Als zodanig zijn statussen globale objecten in JIRA. Als u de naam van de status van één workflow wijzigt, verandert de status van alle workflows die die status gebruiken
 • Beweeg de muis over de status of transitie om de relevante transitielabels te zien
 • U kunt geen overgangen klonen in de workflowontwerper
 • In de workflowontwerper kunnen geen annotaties worden gemaakt
 • U kunt de bewerkbare eigenschap van het probleem niet rechtstreeks instellen.

25) Wat zijn de beperkingen bij het bewerken van een actieve workflow?

 • Als een workflow actief is, kunt u de workflownaam niet bewerken (alleen de beschrijving)
 • U kunt de werkstroomstappen niet verwijderen
 • Een aan een stap gekoppelde status kan niet worden bewerkt
 • U kunt geen nieuwe uitgaande transitie toevoegen als een stap geen uitgaande transities heeft (globale transities worden niet in aanmerking genomen).
 • De stap-ID van een stap kan niet worden gewijzigd.

26) Is het in de JIRA-workflow mogelijk om een ​​issue terug te zetten naar de vorige status?

In de praktijk is het niet mogelijk om een ​​probleem terug te brengen naar de vorige status. U kunt echter de functie 'in de wacht' gebruiken om een ​​probleem terug te zetten naar de vorige status. Hier zijn de stappen,

 • Maak in een workflow een globale overgang naar de status 'In de wacht'.
 • Maak nu vanuit de status 'On Hold' een nieuwe overgang naar elke andere status waarnaar u wilt terugkeren
 • Omdat de namen van de overgangen niet hetzelfde kunnen zijn, voegt u een spatie toe aan het einde ervan.
 • Nu wilt u niet dat de statusovergang van de 'In de wacht' en van 'Gereed' naar 'In de wacht' U verbergt dus de andere status ‘In de wacht’ door de waardeveldvoorwaarde voor de globale transitie toe te voegen.

27) Wat is de rol van Validators in JIRA?

De Validators in JIRA controleren of alle invoer voor de transitie geldig is voordat de transitie wordt uitgevoerd. Als een validator faalt, zal het probleem niet doorgaan naar de bestemmingsstatus van de transitie.


28) Welke soorten postfuncties worden uitgevoerd nadat de transitie is uitgevoerd?

Typen postfuncties die worden uitgevoerd nadat de transitie is uitgevoerd, omvatten:

 • Een opmerking toevoegen aan een probleem
 • Wijzigingsgeschiedenis voor een probleem genereren
 • De velden van een probleem bijwerken
 • Het genereren van een gebeurtenis om te activeren email meldingen

29) Wat is een evenement in JIRA?

De gebeurtenissen worden in twee categorieën geclassificeerd: een systeemgebeurtenis (door JIRA gedefinieerde gebeurtenissen) en een aangepaste gebeurtenis (door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen). Een gebeurtenis beschrijft de status, de standaardsjabloon en het meldingsschema en de postfunctieassociaties van de werkstroomovergang voor de gebeurtenis.


30) Wat is het auditlogboek?

Onder Auditlogboek kunt u alle details over het gemaakte probleem en de wijzigingen die in de problemen zijn aangebracht.


31) Hoe worden gebruikersverhalen in JIRA gemaakt voor een Agile-project?

Voor een Agile-project om gebruikersverhalen in JIRA te maken, volgt u onderstaande stappen.

 • Type probleem – Jira episch en Probleemtype – Verhaal dat eraan is gekoppeld. Om dit te doen, gaat u op de pagina 'Een probleem aanmaken' naar 'Velden configureren' en selecteert u het veld 'Epic link' dat moet worden opgenomen in het scherm voor het maken van een probleem.
 • Of u kunt een productachterstand creëren door een hoofdgebruikersverhaal te maken en daaronder verschillende subtaken te plaatsen.

32) Wat is een “issuecollector”?

Met een ‘issue collector’ kunt u eenvoudig een JIRA-feedbackformulier in uw eigen website insluiten. Dit helpt websitebezoekers om problemen via onze website in JIRA in te loggen. Om het JIRA-feedbackformulier te gebruiken, hebben bezoekers van onze website geen gebruikersaccount in JIRA nodig.


33) Noem het verschil tussen Bugzilla en JIRA?

Bugzilla JIRA
Het is een open source Het is een commercieel instrument
Het gebruik van Bugzilla kan voor weinigen ingewikkeld zijn vanwege het groeperen van gebruikers en het verlenen van machtigingen Voor sommigen zou het gebruik van JIRA handiger zijn dan Bugzilla
Met Bugzilla kunt u het hele aangepaste veld of specifieke waarden weergeven/verbergen op basis van de waarde van een ander veld JIRA maakt voorwaardelijke configuratie alleen mogelijk op basis van Type-velden en Project.
Bugzilla's heeft een krachtige geavanceerde zoekoptie JIRA mist geavanceerde zoekopties. JIRA beschikt over een flexibele JQL-taal (JIRA Query Language). Hiermee kunt u willekeurige Booleaanse expressies bouwen.
In tegenstelling tot JIRA stelt Bugzilla gebruikers in staat de beginstatus van een nieuw probleem te selecteren. In tegenstelling tot Bugzilla kunt u met JIRA meerdere workflows definiëren die worden toegepast op basis van het project en het type van het probleem.
Bugzilla heeft slechts één linktype: Blocks/depends en een aangepast Bug ID-veld JIRA heeft configureerbare linktypen met door de gebruiker gedefinieerde semantiek. JIRA maakt het mogelijk om een ​​issue te koppelen aan iedere andere entiteit buiten JIRA.

34) Hoe kunt u meerdere bulkuitgaves wijzigen?

U kunt meerdere bulkproblemen wijzigen door de optie “Bulkwijziging” te gebruiken.


35) Wat is het JIRA-dashboard?

JIRA-dashboard is een dashboard dat je ziet als je Jira opent.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)