Organisatie-, ondernemings- en personeelsstructuur in SAP

Waarom hebben we structuren nodig?

Er zijn structuren nodig om de wettelijke, regionale en organisatorische omstandigheden in een organisatie weer te geven.

Toewijzing van medewerkers aan de structuren is de eerste stap voor het invoeren van persoonsgegevens.

Toewijzing aan structuren helpt ook om de volgende zaken te achterhalenwing:

 • Waar werkt de medewerker?
 • Welke functie bekleedt de werknemer?
 • Hoeveel hours Werkt de werknemer in een periode?
 • Welke feestdagen krijgt een werknemer?
 • Hoe wordt de werknemer betaald?

Er zijn 3 soorten structuren in SAP

 1. Ondernemingsstructuur
 2. Personeelsstructuur
 3. Organisatiestructuur

Structuren in HR

Voor een medewerker wordt informatie over deze drie structuren opgeslagen in IT0001

Structuren in HR

Ondernemingsstructuur

Hieronder vindt u een voorbeeld van een ondernemingsstructuur:

Ondernemingsstructuur

Er zijn 4 hoofdcomponenten van de bedrijfsstructuur

 1. IB
 2. Bedrijfscode
 3. Personeelsgebied
 4. Deelgebied Personeel

Laten we ze in detail bekijken

CLIËNT

 • Het is een onafhankelijke juridische en organisatorische eenheid van het systeem. Een klant is doorgaans een hele bedrijfsgroep (bijvoorbeeld GE).
 • Het kan worden geïdentificeerd door een alfanumerieke code van 3 tekens (zoals 058,AZZ)
 • Er kan geen gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen opdrachtgevers (alleen in uitzonderlijke gevallen)
 • Een medewerker die van de ene opdrachtgever naar de andere overstapt, moet een nieuw personeelsnummer krijgen
 • Client 000 wordt geleverd door SAP en mag niet worden gewijzigd.
 • Uw SAP-systeem bevat zowel klantonafhankelijke (ex programma's, transacties, rapporten) als klantspecifieke elementen. (hr masterdata, om masterdata)

BEDRIJFSCODE

 • Het wetboek van vennootschappen is een zelfstandig bedrijf met een eigen bedrijf Accounting eenheid; een bedrijf dat zijn eigen balans opstelt (ex GE Chemicals, GE electric).
 • Geïdentificeerd door een alfanumerieke code van 4 tekens (bijv. 0001,AB01)

PERSONEELSRUIMTE

 • Het vertegenwoordigt een onderverdeling van de bedrijfscode (Ex GE Chemicals Australia, GE Chemicals UK)
 • Geïdentificeerd door een alfanumerieke code van 4 tekens (bijv. 0001,AB01)
 • U moet een uniek personeelsgebied aan de bedrijfscode toewijzen
 • Personeelsgebied wordt gebruikt als selectiecriteria voor evaluaties en gebruikt bij autorisatiecontroles

PERSONEEL DEELGEBIED

 • Het vertegenwoordigt een onderverdeling van het personeelsgebied (bijvoorbeeld voor GE Chemicals UK, geldige personeelssubgebieden kunnen GE Chemicals Londen, GE Chemicals Brussel zijn)
 • Geïdentificeerd door een alfanumerieke code van 4 tekens (bijv. 0002,ABCD)
 • Enkele belangrijke indicatoren die door de PSA zijn vastgesteld, zijn groeperingen voor de following:
  1. Standaardwaarden voor Loonschaalgebied en Loonschaaltype
  2. Kalender met feestdagen
  3. taxaties
  4. Toewijzing van rechtspersonen
  5. Standaardwaarden voor Basisloon
  6. Groepering voor loonsoorten
  7. Opdracht voor fiscale bedrijfskenmerken
 • De bedrijfsregels (voor HR) zijn vastgelegd op het deelgebied Personeel. Deze regelgeving kan juridisch, contractueel of bedrijfsspecifiek zijn.

Personeelsstructuur

 • De personeelsstructuur geeft de positie weer van individuele mensen in de onderneming als geheel
  1. Werknemersgroepen
  2. Subgroepen van medewerkers.
 • Voorbeelden: Actief, Gepensioneerd, Extern

Personeelsstructuur

WERKNEMERSGROEP

 • Werknemersgroep wordt gebruikt om werknemers in algemene termen te classificeren.
 • Het definieert de positie van de werknemer binnen het personeelsbestand van het bedrijf
 • Geïdentificeerd door een alfanumerieke code van 1 teken (Ex 1, A).
 • Voorbeelden van verschillende geldige werknemersgroepen zijn Actief, Gepensioneerden, Extern
 • Employee Group heeft het volgendewing belangrijke organisatorische functies
  1. Kan worden gebruikt om standaardwaarden voor gegevensinvoer te genereren, bijvoorbeeld voor Loonlijst boekhoudgebied of het basissalaris van een werknemer.
  2. Kan worden gebruikt als selectiecriterium voor rapportage.
  3. Kan als entiteit worden gebruikt voor autorisatiecontroles.

WERKNEMER SUBGROEP (ESG)

 • Werknemerssubgroepen zijn onderverdelingen van Werknemersgroepen.
 • Aan elke ESG wordt een alfanumerieke identificatiecode van 2 tekens ($$) toegewezen.
 • Voorbeelden van geldige ESG's voor een actieve werknemer zijn stagiair, uurloontrekker, werknemer in loondienst, werknemer zonder loonschaal
 • Het personeelsreglement (voor HR) wordt gedefinieerd op het niveau van de Werknemerssubgroep.
 • Enkele belangrijke indicatoren die door de ESG zijn vastgesteld, zijn groeperingen voor de volgende indicatorenwing
  1. Werk schema's
  2. taxaties
  3. Groepering voor loonsoorten
  4. Groepering voor CAO-bepaling
  5. Verwerken van de loonadministratie van medewerkers
  6. Het toekennen van kenmerken aan werknemers, zoals de activiteitsstatus, de arbeidsstatus en het opleidingsniveau.
  7. Tijdquota
  8. Payroll gebied

Organisatiestructuur

 • Het is gebaseerd op het organisatieplan.
 • Organisatieplan biedt foundation van organisatiemanagement. Een organisatie gebruikt een organisatieplan om de relaties tussen individuele afdelingen en werkgroepen weer te geven
 • Het organisatieplan maakt gebruik van elementen die objecten worden genoemd, zoals Personen (P), Functies (C), Posities (S), Organisatie-eenheden (O), Kostenplaats (K) enz.
 • Er zijn interfaces aanwezig die iemand helpen organisatiestructuren op te bouwen

Organisatiestructuur

Integratie van OM en PA

 • Integratieschakelaar – PLOGI ORGA integreert PA (Personeelsadministratie) en OM (Organisatiemanagement).
 • Als er integratie tussen PA en OM bestaat, stelt het systeem bij het invoeren van een positie in Actions Infotype (0000) waarden voor die zijn opgeslagen in OM voor EG, ESG en PA.

Integratie van OM en PA