Leer Organisatiemanagement (OM) in SAP HR

OM-module van SAP HR

 • Objecttypen Entiteiten binnen OM worden onderhouden als objecttypen (bijvoorbeeld organisatie-eenheden, posities, banen)
 • Relaties Koppelt objecten aan elkaar (bijvoorbeeld persoon aan positie, positie aan organisatie-eenheid)
 • Geldigheidsdata Valideert de levensduur van objecten
 • Infotypes Gegevensinvoerschermen die worden gebruikt om relevante informatie vast te leggen

Objecttypen

Elk aspect van OM wordt vastgelegd als een objecttype, een manier om vergelijkbare gegevens te groeperen. Organisatie-eenheid is bijvoorbeeld een objecttype, positie is een ander objecttype.

Relaties

Er zijn veel objecten binnen OM, en het creëren van relaties is de manier waarop gegevens aan elkaar worden gekoppeld. Wanneer u de hiërarchische organisatiestructuur opbouwt, creëert u een relatie tussen organisatie-eenheidobjecten. Als u een functie aan een organisatie-eenheid koppelt, creëert u een relatie tussen het positieobject en het organisatie-eenheidobject.

Geldigheidsdata

Telkens wanneer u een object of een relatie tussen objecten aanmaakt, moet u begin- en einddatums invoeren. Deze geldigheidsdata zorgen ervoor dat gegevensinvoer alleen binnen een bepaalde levensduur kan worden gedaan.

Infotypes

Dit zijn de gegevensinvoerschermen die worden gebruikt om de OM-informatie vast te leggen. Sommige infotypes worden automatisch 'achter de schermen' bijgewerkt; voor andere infotypes moet u de informatie handmatig invoeren.

Laten we eens kijken naar de verschillende OBJECTTYPEN grondig

OM is gebaseerd op het gebruik van objecttypen en relaties. Objecttypen groeperen vergelijkbare gegevens. Hoewel een organisatieplan uit vele objecttypen kan bestaan, zijn de vijf basisbouwsteenobjecttypen en hun ‘codes’ als volgt:

Infotypes in SAP HR

 • De module Personeelsadministratie (PA) van het SAP HR-systeem bewaart de persoonsgerelateerde gegevens in infotypes in het stamgegevensbestand.
 • De module Organisatiemanagement (OM) kijkt naar de afdelingsstructuur van de organisatie en bewaart de gegevens in objecttypen. OM-objecttypen zijn een manier om vergelijkbare gegevens te groeperen. Het systeem kent aan elk objecttype een code toe.
 • Deze objecten worden afzonderlijk gemaakt en onderhouden en vervolgens via relaties aan elkaar gekoppeld.

Organisatorische eenheid

Organisatie-eenheid in SAP HR

 • Object type O wordt gebruikt voor Organisatie-eenheid.
 • Organisatie-eenheden zijn eenheden van uw bedrijf die een functie vervullen.
 • Deze eenheden kunnen bijvoorbeeld afdelingen, groepen of projectteams zijn.
 • De organisatiestructuur van uw bedrijf creëert u door organisatie-eenheden met elkaar te verbinden.
 • De organisatiestructuur is de basis voor het maken van een organisatieplan.

Positie

Positie in SAP HR

 • Object type S wordt gebruikt voor Positie.
 • Functies worden gebruikt om taken over verschillende functies te verdelen en om de rapportagestructuur in uw organisatieplan weer te geven.
 • Functies zijn concreet en worden vervuld door medewerkers in een bedrijf.
 • Posities worden toegewezen aan organisatie-eenheden en kunnen kenmerken van een functie overnemen.

Je baan

Functie in SAP HR

 • Object type C (classificatie) wordt gebruikt voor Job.
 • Functies worden bekleed door mensen in het bedrijf (bijvoorbeeld secretaris op de marketingafdeling, HR-manager). Banen daarentegen zijn classificaties van functies in een onderneming (bijvoorbeeld secretaris, manager), die worden gedefinieerd door de toewijzing van taken en kenmerken.
 • Vacatures dienen als functiebeschrijvingen die van toepassing zijn op meerdere functies met vergelijkbare taken of kenmerken. Wanneer u vacatures maakt, worden deze vermeld in een vacaturecatalogus.
 • Wanneer u een nieuwe functie aanmaakt (bijvoorbeeld secretaresse op de marketingafdeling), kunt u deze relateren aan een functie die al in de functieindex voorkomt (bijvoorbeeld secretaresse). De functie neemt dan automatisch de taken en kenmerken van de functie over. Dit verkort de gegevensinvoertijd aanzienlijk, omdat taken en kenmerken niet afzonderlijk aan elke functie hoeven te worden toegewezen, maar via de beschrijvende functie worden overgenomen. Houd er echter rekening mee dat specifieke taken en kenmerken ook rechtstreeks aan functies kunnen worden toegewezen.

Banen zijn ook belangrijk in de volgende fasewing componenten:

 • Personeelskostenplanning
 • Carrière- en opvolgingsplanning
 • Beheer van vergoedingen

Wanneer u vacatures maakt, worden deze vermeld in een vacaturecatalogus. Een banencatalogus is een lijst met banen die voor een onderneming worden bijgehouden.

Kostenplaats

Kostenplaats in SAP HR

 • Object type K wordt gebruikt voor Kostenplaats.
 • Kostenplaatsen zijn een controle-/financiële post die de oorsprong van de kosten vertegenwoordigt. Kostenplaatsen zijn extern van OM en worden aangemaakt en onderhouden in de module Controlling. Kostenplaatsen kunnen relaties hebben met organisatie-eenheden of posities.
 • Kostenplaatstoewijzingen worden overgenomen in de organisatiestructuur.

Persoon

 • Object type P wordt gebruikt voor Werknemer.
 • Een persoon is over het algemeen een werknemer in het bedrijf die een functie bekleedt.
 • Aanvullende informatie voor werknemers wordt bijgehouden in PA (bijv. adres, basissalaris, enz.).IT0001 (Organisatietoewijzing) bevat de functietoewijzing, het definiëren van de functie, de organisatie-eenheid en de toewijzing van de kostenplaats.

Een ander opmerkelijk objecttype is TAKEN

 • Object type T wordt gebruikt voor taken
 • Taken zijn individuele taken en verantwoordelijkheden die door werknemers moeten worden uitgevoerd

Taken kunnen onder twee kopjes worden ondergebracht

 • Als onderdeel van de werkstroom
 • Als onderdeel van personeelsbeheer om functies en functies te beschrijven

Hoe de SAP HR-organisatie als één geheel werkt

Relaties

We moeten naar twee soorten relaties in SAP kijken

1.Relaties met dezelfde objecttypen

2.Relaties met verschillende objecttypen

Laten we ze in detail bekijken -

Relaties met dezelfde objecttypen

Relaties met dezelfde objecttypen

 • Organisatie-eenheden zijn met elkaar verbonden om een ​​hiërarchische structuur te vormen.
 • Elke organisatie-eenheid wordt gemaakt als een afzonderlijk objecttype. In het bovenstaande voorbeeld is de organisatie-eenheid van “Regiokantoor” een objecttype, evenals de organisatie-eenheden van Financiën & Accounting en Personeelszaken.
 • Om de onderling verbonden hiërarchie te creëren, moet er een relatie bestaan ​​tussen het regionale kantoor en Finance & Accounting en tussen het regionale kantoor en Human Resources.
 • Relaties worden in beide richtingen gevormd, daarom omvat het Regiokantoor Financiën & Boekhouding en behoort Financiën & Boekhouding tot het Regiokantoor.
 • Wanneer u een relatie tussen objecten creëert, SAP creëert automatisch de overeenkomstige omgekeerde relatie.

Relaties met verschillende objecttypen

Relaties met verschillende objecttypen

 • Aan elke SAP-organisatie-eenheid zijn posities verbonden. Het object organisatie-eenheden zou daarom als een relatie aan de positieobjecttypen worden gekoppeld.
 • In het bovenstaande voorbeeld heeft het organisatie-eenheidobject Human Resources de relatie 'omvat' met het positieobject van HR Manager, daarom heeft het positieobject van HR Manager een relatie van 'hoort bij' met het organisatie-eenheidobject Human Resources.

Gemeenschappelijke relaties

Gemeenschappelijke relaties

 • Objecten zijn verbonden via relaties.
 • U legt relaties tussen de afzonderlijke elementen in uw organisatieplan. Verschillende gekoppelde objecten kunnen een vertegenwoordigen structuur. Er zijn verschillende soorten relaties, omdat het type verbindingen tussen elementen varieert

Gemeenschappelijke relaties