SAP HANA Join-tutorial

Wat is SAP HANA Join?

Join in SAP HANA wordt gebruikt om de tabel en informatie samen te voegen en waarden te selecteren volgens de vereiste.

Er zijn volgendewing soorten Join-methode om deel te nemen aan SAP HANA-tabellen –

Deelnametype u gebruikt Opmerking
INNER Inner Join selecteert de set records die in beide tabellen overeenkomen.
LINKER BUITENSTE JOIN Left Outer Join selecteert de volledige set records uit de eerste tabel, met een overeenkomende record uit de tweede tabel (indien beschikbaar). Als er geen overeenkomst is uit de tweede tabel, selecteert u Null-waarde uit de tweede tabel.
RECHTS BUITENSTE JOIN Right Outer Join selecteert de volledige set records uit de tweede tabel, met overeenkomende records uit de eerste tabel (indien beschikbaar). Als er geen overeenkomst is uit de eerste tabel, selecteert u Null-waarde uit de eerste tabel.
VOLLEDIGE OUTER JOIN Full Outer Join selecteert alle records uit beide tabellen.
REFERENTIEEL DOE MEE Het is hetzelfde als inner join, waarbij wordt aangenomen dat de referentiële entiteit tussen de twee tabellen behouden blijft. Het is alleen beschikbaar voor de attribuutweergave en analytische weergave.
TEKST DOE MEE Text Join wordt gebruikt om taalspecifieke specificaties te selecteren Voor het verkrijgen van een beschrijving van de kolom wordt deze gebruikt.