Top 20 Maven-interviewvragen en antwoorden (2024)

Hier zijn de interviewvragen en antwoorden van Maven voor zowel nieuwere als ervaren kandidaten om hun droombaan te krijgen.

 

Maven Interviewvragen en antwoorden voor eerstejaarsstudenten


1) Leg uit wat Maven is? Hoe werkt het?

Maven is een projectmanagementtool. Het biedt de ontwikkelaar een compleet build-levenscyclusframework. Bij het uitvoeren van Maven-opdrachten zal het zoeken naar een POM-bestand in Maven; het zal de opdracht uitvoeren op de bronnen die in de POM worden beschreven.

👉 Gratis pdf-download: Maven-interviewvragen en antwoorden >>


2) Geef een overzicht van de aspecten die Maven beheert?

Maven verzorgt following activiteiten van een ontwikkelaar

 • Bouw
 • Documentatie
 • Rapportage
 • afhankelijkheden
 • SCM's
 • Releases
 • Distributie
 • Mailing lijst

3) Noem de drie build-levenscyclus van Maven?

 • Reinig: Ruimt artefacten op die zijn gemaakt door eerdere builds
 • Standaard (build): Wordt gebruikt om de applicatie te maken
 • website: Voor het project genereert sitedocumentatie

4) Leg uit wat POM is?

In Maven, POM (Project Object Model) is de fundamentele werkeenheid. Het is een XML-bestand dat de informatie over het project en de configuratie bevattails gebruikt om een ​​project van Maven te bouwen.


5) Leg uit wat een Maven-artefact is?

Meestal is een artefact een JAR-bestand dat arra krijgtyed naar een Maven-repository. Een of meer artefacten die een maven-build produceert, zoals gecompileerde JAR en een bronnen-JAR.

Elk artefact bevat een groeps-ID, een artefact-ID en een versiereeks.

Sollicitatievragen voor Maven


6) Leg uit wat Maven Repository is? Wat zijn hun typen?

Een Maven-repository is een locatie waar alle projectpotten, bibliotheekpotten, plug-ins of andere specifieke projectgerelateerde artefacten worden opgeslagen en gemakkelijk door Maven kunnen worden gebruikt.

Hun typen zijn lokaal, centraal en afgelegen


7) Waarom worden Maven-plug-ins gebruikt?

Maven-plug-ins zijn gewend

 • Maak een jar-bestand
 • Oorlogsbestand maken
 • Codebestanden compileren
 • Eenheidstesten van code
 • Documenteren van projecten
 • Rapportage

8) Geef een overzicht van het afhankelijkheidsbereik in Maven?

De verschillende afhankelijkheidsscopes die in Maven worden gebruikt, zijn:

 • Compileren: Dit is het standaardbereik en geeft aan welke afhankelijkheid beschikbaar is in het klassenpad van het project
 • Mits: Het geeft aan dat de afhankelijkheid wordt geleverd door JDK of webserver of container tijdens runtime
 • Speeltijd: Dit geeft aan dat de afhankelijkheid niet nodig is voor compilatie, maar wel vereist is tijdens de uitvoering
 • Test: Er staat dat afhankelijkheid alleen beschikbaar is voor de testcompilatie- en uitvoeringsfasen
 • Systeem: Het geeft aan dat u het systeempad moet opgeven
 • Importeren: Dit geeft aan dat de geïdentificeerde of gespecificeerde POM moet worden vervangen door de afhankelijkheden in de sectie van die POM

9) Vermeld hoe profielen worden gespecificeerd in Maven?

Profielen worden in Maven gespecificeerd door gebruik te maken van een subset van de elementen die in de POM zelf bestaan.


10) Leg uit hoe je afhankelijkheid kunt uitsluiten?

Door gebruik te maken van het uitsluitingselement kan afhankelijkheid worden uitgesloten


11) Noem het verschil tussen Apache Ant en Maven?

Apache Ant Maven

 • Mier is een hulpmiddelbox – Maven is een raamwerk
 • Ant heeft geen formele conventies zoals de projectdirectorystructuur – Maven heeft conventies
 • Mier is procedureel; je moet vertellen dat je moet compileren, kopiëren en comprimeren – Maven is declaratief (informatie over wat je moet maken en hoe je moet bouwen)
 • Ant heeft geen levenscyclus; je moet de reeks taken handmatig toevoegen – Maven heeft een levenscyclus
 • Ant-scripts zijn niet herbruikbaar – Maven-plug-ins zijn herbruikbaar

Maven Interviewvragen voor testers en ervaren

12) Hoe heten de twee instellingenbestanden in Maven en wat is hun locatie?

In Maven worden de instellingsbestanden settings.xml genoemd en de twee instellingsbestanden bevinden zich op

 • Maven-installatiemap: $M2_Home/conf/settings.xml
 • Thuismap van gebruiker: ${ user.home }/ .m2 / settings.xml

13) Noem eens wat de bouwfasen in Maven zijn?

Bouwfasen in Maven zijn

 • Bevestigen
 • Compileren
 • test
 • Pakket
 • Install
 • Implementeren

14) Geef een overzicht van de build-, source- en testbrondirectory voor POM in Maven?

 • Bouwen = Doel
 • Bron = src/main/java
 • Test = bron/hoofd/test

15) Waar vind je de klassenbestanden wanneer je een Maven-project compileert?

U vindt de klassenbestanden ${basedir}/target/classes/.


16) Leg uit wat het ‘pot:pot’ doel zou doen?

jar: jar zal de bronnen niet opnieuw compileren; het impliceert dat je gewoon een JAR moet maken vanuit de map target/classes, aangezien al het andere is gedaan


17) Noem eens wat de volgorde van overerving van de Maven is?

De volgorde van overerving van de maven is

 • Ouder Pom
 • Project Pomp
 • Instellingen
 • CLI-parameters

18) Wat zijn voor POM de minimaal vereiste elementen?

De minimaal vereiste elementen voor POM zijn projectroot, modelVersion, groupID, artefactID en versie.


19) Leg uit hoe u debug-uitvoer of foutmeldingen bij de uitvoering kunt produceren?

Om uitvoer voor foutopsporing te produceren, kunt u Maven aanroepen met de X-parameter of e-parameter.


20) Leg uit hoe je testlessen kunt geven in Maven?

Om testlessen in Maven uit te voeren, heb je een trefzekere plug-in nodig. Controleer en configureer je instellingen in setting.xml en pom.xml voor een eigenschap met de naam 'test'.

Deze interviewvragen zullen ook helpen bij je viva (oralen)