Hoe PostgreSQL op Ubuntu te installeren (pgAdmin-installatie)

Hoe PostgreSQL op Ubuntu te installeren?

PostgreSQL is een bekende open source Relational Databas Mbeheersysteem (RDBMS). Het is populair in termen van rijke functies, schaalbaarheid en stabiliteit. Dit RDBMS ondersteunt gegevensintegriteit, complex query's en gelijktijdige toegang.

De meeste organisaties selecteren PostgreSQL vanwege de uitbreidbaarheid, betrouwbaarheid en het platformonafhankelijke karakter ervan. Bovendien biedt het ook een solide basis voor de verwerking van grote hoeveelheden gegevens. Dit RDM's heeft de voorkeur van data-analisten, ontwikkelaars en bedrijven die op zoek zijn naar een flexibele en krachtige database-oplossing.

Voorwaarden

Om onze gids te volgen, moet u beschikken over:

  • Ubuntu 22.04 geïnstalleerd op uw systeem
  • A niet-rootgebruiker met sudo-rechten

Laten we nu de procedure bekijken om Postgres op Ubuntu te installeren met behulp van de following:

  • De Ubuntu-repository
  • De officiële repository van PostgreSQL

Methode 1: PostgreSQL op Ubuntu installeren en instellen met behulp van de Ubuntu Repository

Bij deze methode gebruiken we de Ubuntu-repository voor het downloaden en installeren van PostgreSQL. Deze repository bevat al de officiële pakketten die zijn bijgewerkt en onderhouden door de Ubuntu-ontwikkelaars. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat het installatieproces probleemloos en eenvoudig blijft.

Stap 1) Om PostgreSQL in Linux te installeren, moet u eerst uw systeempakketten bijwerken:

sudo apt update

Output:

Installeer en configureer PostgreSQL op Ubuntu

Installeer en configureer PostgreSQL op Ubuntu

Stap 2) Ga dan voor PostgreSQL-installatie:

sudo apt install postgresql -y

Installeer en configureer PostgreSQL op Ubuntu

Stap 3) Bekijk ten slotte de PostgreSQL-versie voor verificatie:

psql --version

Zoals u kunt zien, is PostgreSQL versie 14.8 met succes geïnstalleerd op ons Ubuntu-systeem:

Installeer en configureer PostgreSQL op Ubuntu

Methode 2: Installeer PostgreSQL op Ubuntu met behulp van de officiële PostgreSQL-repository

De officiële PostgreSQL-repository geeft u toegang tot de nieuwste versie van PostgreSQL en de relevante functies die niet beschikbaar zijn in de officiële Ubuntu-repository. Met de officiële repository van PostgreSQL kunt u PostgreSQL eenvoudig installeren en bijwerken.

Volg nu de meegeleverde instructies om PostgreSQL op Ubuntu te installeren.

Stap 1) De eerste stap is het toevoegen van de repository van PostgreSQL:

sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs)-pgdg main" >> /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'

Installeer PostgreSQL op Ubuntu

Stap 2) Ga vervolgens verder met het toevoegen van de PostgreSQL-repositorysleutel:

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

Installeer PostgreSQL op Ubuntu

Stap 3) Update uw systeempakketten om verder te komen:

sudo apt update

Installeer PostgreSQL op Ubuntu

Stap 4) Ga nu voor PostgreSQL-installatie:

sudo apt install postgresql -y

Installeer PostgreSQL op Ubuntu

Stap 5) Bekijk de PostgreSQL-versie ter bevestiging:

psql --version

Er kan worden opgemerkt dat we met behulp van de PostgreSQL-repository de 15.3-versie op Ubuntu hebben geïnstalleerd:

Installeer PostgreSQL op Ubuntu

Hoe PostgreSQL-gebruikers op Ubuntu beheren?

Het beheer van PostgreSQL-gebruikers omvat het proces van het creëren, wijzigen van hun toegang en het verwijderen van gebruikers om de databaserechten te controleren. Het zorgt ervoor dat de beheerder de vereiste machtigingen verleent en de PostgreSQL-gebruikersaccounts op een effectieve manier.

Stap 1) Voer deze opdracht uit om een ​​nieuwe Postgres-gebruiker op Ubuntu te maken:

sudo -u postgres createuser --interactive

Als gevolg hiervan heeft PostgreSQL prompt om de gebruikersnaam in te typen en te bevestigen of de nieuw aangemaakte gebruiker superuser-rechten moet hebben:

Beheer PostgreSQL-gebruikers op Ubuntu

In ons geval hebben we “huzail” als gebruikersnaam ingevoerd en deze als supergebruiker toegestaan.

Stap 2) U kunt de gebruiker ook afzonderlijk sudo-rechten geven door de naam ervan in deze opdracht op te geven:

ALTER USER huzail WITH SUPERUSER;sudo -u postgres psql

Beheer PostgreSQL-gebruikers op Ubuntu

Stap 3) Als u de nieuw aangemaakte gebruiker wilt verwijderen, schrijft u de naam ervan in het commando “DROP USER”:

DROP USER huzail;

Beheer PostgreSQL-gebruikers op Ubuntu

Hoe PostgreSQL-database op Ubuntu beheren?

Vervolgens komt het beheer van de PostgreSQL-database op Ubuntu. Dit omvat verschillende bewerkingen die verband houden met het maken, wijzigen en aanpassen van databases voor een betere organisatie.

Stap 1) Maak eerst gebruik van de “CREËER DATABASE”-opdracht voor het maken van een database en specificeer de naam ervan, zoals we hier “guru99” hebben toegevoegd:

CREATE DATABASE guru99;

Beheer de PostgreSQL-database op Ubuntu

Stap 2) Verleen vervolgens de databasetoegang aan de vereiste gebruiker:

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE guru99 TO huzail;

Beheer de PostgreSQL-database op Ubuntu

In ons geval hebben we de “guru99” toegang verleend aan de gebruiker “huzail”:

Beheer de PostgreSQL-database op Ubuntu

Stap 3) Als u de database wilt verwijderen of neerzetten, voert u de opdracht “DROP DATABASE” uit met de gewenste databasenaam:

DROP DATABASE guru99;

Als gevolg hiervan wordt de gegeven database verwijderd:

Beheer de PostgreSQL-database op Ubuntu

Standaard PostgreSQL-gebruiker beveiligen

De werking van het beveiligen van de standaard PostgreSQL-gebruiker omvat verschillende maatregelen, zoals het configureren van een sterk wachtwoord, het inschakelen van de relevante wachtwoordversleuteling en het opnieuw opstarten van de PostgreSQL-service. Door dit te doen, wordt de standaardgebruiker beschermd tegen ongeautoriseerde toegang.

Stap 1) Log eerst in op de PostgreSQL-database zoals we al deden:

sudo -u postgres psql

Stap 2) Voeg vervolgens het wachtwoord toe voor de standaard PostgreSQL-gebruiker:

ALTER USER postgres PASSWORD 'my-secret-password123';

Standaard PostgreSQL-gebruiker beveiligen

Stap 3) Open het relevante configuratiebestand om de wachtwoordversleuteling in te schakelen:

sudo nano /etc/postgresql/{version}/main/pg_hba.conf

Vervang in de bovenstaande opdracht het versienummer door de PostgreSQL-versie die u hebt geïnstalleerd, zoals we hier “15” hebben toegevoegd:

Standaard PostgreSQL-gebruiker beveiligen

Uw PostgreSQL-configuratiebestand zal er op de een of andere manier als volgt uitzien:

Standaard PostgreSQL-gebruiker beveiligen

Zoek naar de regel die begint met “local all all” en wijzig de coderingsmethode van “peer” in “md5”. Druk daarna op “CTRL+O” om de wijzigingen op te slaan en druk op CTRL+X” om de nano-editor te verlaten:

Standaard PostgreSQL-gebruiker beveiligen

Stap 4) Start de PostgreSQL-service opnieuw zodat deze van kracht kan worden door de configuratiewijzigingen:

sudo service postgresql restart

Standaard PostgreSQL-gebruiker beveiligen

Stap 5) Controleer ten slotte de PostgreSQL-status:

sudo service postgresql status

Standaard PostgreSQL-gebruiker beveiligen

Dat is het! U hebt de standaard PostgreSQL-gebruiker beveiligd met het gecodeerde wachtwoord.

Bonusstap: installeer pgAdmin

pgAdmin is een PostgreSQL-client met grafische gebruikersinterface (GUI) die de beheertaken vereenvoudigt. Het maakt ook efficiënte uitvoering van query's, databasebeheer en PostgreSQL-servermonitoring mogelijk. Bovendien helpt het ook bij het verbeteren van de productiviteit van PostgreSQL-gebruikers.

Stap 1) Allereerst moet u de PostgreSQL-repositorysleutel toevoegen:

url -fsSL https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/pgadmin.gpg

In ons geval hebben we het al toegevoegd, dus we zullen op “y” drukken om het te overschrijven:

Installeer pgAdmin

sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list'

Stap 2) Voeg vervolgens de pgAdmin-repository toe aan uw Ubuntu-systeem:

Installeer pgAdmin

Stap 3) Update vervolgens de pakketten voor verdere procedure:

Sudo apt update

Installeer pgAdmin

Stap 4) Installeer nu pgAdmin4 door deze opdracht te typen:

sudo apt install pgadmin4

Installeer pgAdmin

Installeer pgAdmin

Stap 5) Nu moet u de gegeven opdracht invoeren om de primaire configuratie van pgAdmin te initiëren:

sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh

Geef vervolgens de vereiste informatie op:

Installeer pgAdmin

Stap 6) Start pgAdmin4 in uw webbrowser door naar de link te navigeren die in de laatste uitvoer is verstrekt:

Installeer pgAdmin

Gebruik uw vooraf geconfigureerde email en wachtwoord om in te loggen op pgAdmin:

Installeer pgAdmin

Hier komt het hoofddashboard van pgAdmin dat helemaal klaar is voor gebruik:

Installeer pgAdmin

Hoe PostgreSQL van Ubuntu te verwijderen?

Stap 1) Om PostgreSQL van uw Ubuntu-systeem te verwijderen, moet u eerst de PostgreSQL-service stoppen:

sudo systemctl stop postgresql

Verwijder PostgreSQL van Ubuntu

Stap 2) Verwijder vervolgens PostgreSQL en de relevante afhankelijkheden voor het geval u deze eerder hebt geïnstalleerd:

sudo apt purge postgresql postgresql-contrib -y

Verwijder PostgreSQL van Ubuntu

Stap 3) Verwijder alle configuratiebestanden van PostgreSQL:

sudo rm -rf /etc/postgresql/

Verwijder PostgreSQL van Ubuntu

Als gevolg hiervan, PostgreSQL wordt van uw Ubuntu-systeem verwijderd.

Hoe pgAdmin van Ubuntu verwijderen?

Stap 1) Als het nodig is om pgAdmin uit Ubuntu te verwijderen, verwijder dan eerst het pakket:

sudo apt remove pgadmin4

Verwijder pgAdmin van Ubuntu

Stap 2) Verwijder ten slotte de relevante configuratiebestanden van uw systeem:

sudo rm -rf ~/.pgadmin

Verwijder pgAdmin van Ubuntu

Dat is het! U hebt pgAdmin met succes verwijderd van Ubuntu.

Conclusie

Het installeren van PostgreSQL op Ubuntu is een eenvoudige methode die twee methoden ondersteunt: het gebruik van de Ubuntu-repository of het gebruik van de officiële PostgreSQL-repository. Bovendien zorgen het beheer van databases en gebruikers en het beveiligen van de standaardgebruikers ervoor dat de database efficiënt wordt beheerd. Bovendien verbeteren tools zoals pgAdmin ook de algehele gebruikerservaring voor ontwikkelaars en bedrijven.