SAP HANA-zelfstudie voor het uploaden van platte bestanden: CSV, XLS en XLSX

SAP HANA ondersteunt het uploaden van gegevens uit een bestand zonder ETL-tools (SLT, BODS en DXC). Het is een nieuwe functie van HANA Studio Revisie 28 (SPS04).

SAP HANA-ondersteuning volgtwing type bestanden dat beschikbaar zal zijn op het clientsysteem, zoals hieronder –

 • .CSV (bestanden met door komma's gescheiden waarden)
 • . XLS
 • .XLSX

Voorafgaand aan deze optie moet de gebruiker een controlebestand (.CTL-bestand) maken. Om gegevens in SAP HANA te uploaden, moet er een tabel bestaan ​​in SAP HANA. Als de tabel wordt afgesloten, worden records aan het einde van de tabel toegevoegd. Als de tabel niet aanwezig is, moet de tabel worden gemaakt.

Deze toepassing stelt kolomnaam en gegevenstype voor de nieuwe tabellen voor.

Gegevens uploaden van een plat bestand naar SAP HANA

De stappen voor het uploaden van gegevens van een plat bestand naar SAP HANA zijn als volgt:

 • Maak de tabel in SAP HANA
 • Maak een bestand met gegevens aan in ons lokale systeem
 • Selecteer het bestand
 • Beheer de toewijzingen
 • Laad de gegevens

Maak de tabel in SAP HANA

Als er geen tabel aanwezig is in SAP HANA, kunnen we een tabel maken door SQL Script of via dit proces door te selecteren "NIEUW" optie.

We zullen de optie “NIEUW” gebruiken voor het maken van een nieuwe tabel.

Maak een bestand met gegevens in ons lokale systeem

We gaan de stamgegevens van de verkooporganisatie uploaden. Maak er dus een .csv-bestand en .xls-bestand voor op het lokale systeem.

We gaan het SalesOrg.xlsx-bestand uploaden naar SAP HANA, dus we hebben een bestand SalesOrg.xlsx gemaakt in het lokale systeem.

VerkoopOrg Naam Valuta Codecode Adres Land Ref_Sorg
1000 ABC Pvt. Ltd. USD 1000 NEW YORK USA 1000
2000 ABC-ondernemingen INR 2000 INDIA INDIA 2000

Selecteer het bestand

Stap 1) Open modelerperspectief? 'Hoofdmenu' ? 'Hulp' ? 'Snelle weergave' zoals hieronder weergegeven.

Een tabel maken in SAP HANA

Een Quick View-scherm verschijnt zoals hieronder:

Een tabel maken in SAP HANA

Selecteer de optie 'Importeren' in Snelle weergave. Er wordt een pop-up voor importoptie weergegeven.

Een tabel maken in SAP HANA

Er wordt een pop-up voor importscherm weergegeven. Naar SAP HANA Content gaan? 'Gegevens uit lokaal bestand'.

Een tabel maken in SAP HANA

Klik op Volgende.

Er wordt een pop-up voor bestandsselectie weergegeven. Volg de onderstaande stappen voor het geselecteerde bestand.

 1. Selecteer het SalesOrg.xls-bestand.
 2. Klik op de knop "Openen".

Een tabel maken in SAP HANA

Er wordt een scherm weergegeven voor bestandsselectie voor import, waarin we een bestand kunnen selecteren voor het laden van gegevens van het lokale systeem naar de SAP HANA-database.

Beschikbare opties kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdgebieden

 • Bronbestandssectie
 • Bestand Details sectie
 • Doeltabel

Stap 2) In deze stap moeten we follo invoerenwing details –

 1. Selecteer bestand – Het geselecteerde bestandspad wordt hier weergegeven.
 2. Koprij-uitgangen – Als het SalesOrg.xls-bestand een header (kolomnaam) heeft. We hebben het dus aangevinkt.
 3. Importeer alle gegevens – Vink deze optie aan als u alle gegevens uit een bestand wilt importeren, anders vermeldt u Startregel en Eindregel voor het specifiek laden van gegevens uit een bestand.
 4. Negeer voor- en achterliggende witruimte Vink deze optie aan om de voorloop- en volgwitruimte in het bestand te negeren.
 5. Doeltabel – In dit gedeelte twee opties –New – Als de tabel niet aanwezig is in SAP HANA, kiest u deze optie en geeft u de naam van het afsluitende schema en de tabelnaam op die moeten worden gemaakt.
 6. Spannend – Als de tabel bestaat in SAP HANAen kies vervolgens deze optie. Selecteer Schemanaam en Tabel. Gegevens worden aan het einde van de tabel toegevoegd.
 7. Klik op de knop “Volgende”.

Een tabel maken in SAP HANA

Beheer de toewijzingen

Er wordt een toewijzingsscherm gebruikt voor het uitvoeren van de toewijzing tussen bron- en doelkolommen.

Er zijn twee verschillende soorten kaarten beschikbaar. Wanneer we klikken op Een tabel maken in SAP HANA we krijgen twee opties zoals hieronder -

 • One to One: Door deze optie te gebruiken, kunnen we kolom aan kolom toewijzen op basis van de volgorde. Deze optie kan worden gebruikt als we weten dat alle kolommen op volgorde staan.
 • Kaart op naam: Door deze optie te gebruiken, kunnen we de bron- en doelkolommen toewijzen op basis van de naam. Dit kan worden gebruikt als we weten dat de namen van de kolommen hetzelfde zijn.

In kaart brengen van bron naar doel – We zullen de bronbestandkolom hier toewijzen aan de doeltabel, en we kunnen ook de doeltabeldefinitie wijzigen.

 1. Voorgestelde tabelstructuur uit bronbestand- De tabelkolomnaam wordt verondersteld uit het Excel-bestand Kolomnaam (koptekst).
 2. Doeltabelstructuur: Het doeltabelarchieftype is standaard geselecteerd als kolomarchief.
 3. Klik op Bestandsnaam en sleep naar het doelveld. Het bestand wordt toegewezen. Het veld kan automatisch één op één worden toegewezen of de optie Map By Name. we kunnen de mapping handmatig uitvoeren met behulp van de optie slepen en neerzetten. Als onze kolomnaam niet in kaart kon worden gebracht met de bovenstaande opties. Beheer de toewijzingen
 4. In de sectie Bestandsgegevens van hetzelfde scherm kunnen we ook zien hoe de gegevens er in het bronbestand voor alle kolommen uitzien. De sectie Bestandsgegevens toont gegevens van het SalesOrg-bestand.
 5. Klik op het bestand “Volgende”.

Beheer de toewijzingen

Er verschijnt een venster voor het importeren van gegevens uit het lokale bestand.

Laad de gegevens

Het is het laatste scherm voordat we het laadproces starten. Op dit scherm worden gegevens weergegeven die al in de tabel bestaan, en ook de informatie over het schema en de tabel waarnaar we de gegevens gaan laden.

 1. Detailsecties: In deze sectie worden de details van de geselecteerde bronbestandsnaam, doeltabelnaam en doelschemanaam weergegeven.
 2. Gegevens uit bestand: Er worden gegevens weergegeven die uit het bestand zijn geëxtraheerd.
 3. Als de weergegeven gegevens in de sectie Gegevens uit bestand zijn geverifieerd, klikt u op 'Voltooien' om te beginnen met het laden van de gegevens naar de tabel.

Laad de gegevens

 • Nadat de importoptie succesvol is voltooid, zouden we de vermelding in de taaklogboekweergave moeten zien met de status 'Succesvol voltooid'.

Laad de gegevens

 • Zodra de gegevensimporttaak succesvol is,
  1. We kunnen de gegevens in de tabel zien door de tabel van het betreffende schema te selecteren en met de rechtermuisknop op Tabel te klikken? 'Gegevensvoorbeeld' zoals hieronder weergegeven.
  2. Gegevens van de tabel worden weergegeven in het gegevensvoorbeeldscherm, zoals hieronder:

  Laad de gegevens