IPv4 versus IPv6 – het verschil daartussen

Belangrijkste verschillen tussen IPv4 en IPv6

 • IPv4 is een 32-bits IP-adres, terwijl IPv6 een 128-bits IP-adres is.
 • IPv4 is een numerieke adresseringsmethode, terwijl IPv6 een alfanumerieke adresseringsmethode is.
 • Binaire IPv4-bits worden gescheiden door een punt(.), terwijl binaire IPv6-bits worden gescheiden door een dubbele punt(:).
 • IPv4 biedt 12 headervelden, terwijl IPv6 8 headervelden biedt.
 • IPv4 ondersteunt uitzending, terwijl IPv6 geen uitzending ondersteunt.
 • IPv4 heeft controlesomvelden, terwijl IPv6 geen controlesomvelden heeft
 • Wanneer we IPv4 en IPv6 vergelijken, ondersteunt IPv4 VLSM (Variable Length Subnet Mask), terwijl IPv6 VLSM niet ondersteunt.
 • IPv4 gebruikt ARP (Address Resolution Protocol) om aan het MAC-adres toe te wijzen, terwijl IPv6 NDP (Neighbour Discovery Protocol) gebruikt om aan het MAC-adres toe te wijzen.
IPv4 versus IPv6
IPv4 versus IPv6

Wat is IP?

An IP-adres (internetprotocol) is een numeriek label dat is toegewezen aan elk apparaat dat is aangesloten op een computer netwerk dat het IP-protocol gebruikt voor communicatie. Een IP-adres fungeert als identificatie voor een specifiek apparaat op een bepaald netwerk. Het IP-adres wordt ook wel een IP-nummer of internetadres genoemd.

IP-adres specificeert het technische formaat van het adresserings- en pakketschema. De meeste netwerken combineren IP met een TCP (Transmission Controleprotocol). Het maakt het ook mogelijk om een ​​virtuele verbinding te ontwikkelen tussen een bestemming en een bron.

In deze tutorial over het verschil tussen IPv4 en IPv6 zullen we nu leren wat is IPv4 en IPv6?

Wat is IPv4?

IPv4 is een IP-versie die veel wordt gebruikt om apparaten op een netwerk te identificeren met behulp van een adresseringssysteem. Het was de eerste versie van IP die in 1983 voor productie in het ARPANET werd ingezet. Het gebruikt een 32-bits adresschema om 2 ^ 32 adressen op te slaan, wat meer is dan 4 billion-adressen. Het wordt beschouwd als het primaire internetprotocol en vervoert 94% van het internetverkeer.

Wat is IPv6?

IPv6 is de meest recente versie van het internetprotocol. Deze nieuwe IP-adresversie wordt ingezet om te voldoen aan de behoefte aan meer internetadressen. Het was bedoeld om problemen op te lossen die verband houden met IPv4. Met een adresruimte van 128 bits is er 340 miljard unieke adresruimte mogelijk. IPv6 wordt ook wel IPng (Internet Protocol Next Generation) genoemd.

Internet Engineer Taskforce startte het begin 1994. Het ontwerp en de ontwikkeling van die suite heet nu IPv6.

Kenmerken van IPv4

Following zijn de kenmerken van IPv4:

 • Verbindingsloos protocol
 • Maakt het mogelijk een eenvoudige virtuele communicatielaag te creëren over gediversifieerde apparaten
 • Het vereist minder geheugen en het gemak van het onthouden van adressen
 • Protocol wordt al ondersteund door miljoenen apparaten
 • Biedt videobibliotheken en conferenties

Kenmerken van IPv6

Dit zijn de kenmerken van IPv6:

 • hierarchikalibratie- en routeringsinfrastructuur
 • Stateful en staatloze configuratie
 • Ondersteuning voor servicekwaliteit (QoS)
 • Een ideaal protocol voor interactie met aangrenzende knooppunten

Verschillen tussen IPv4- en IPv6-adressen

Dit is het belangrijkste verschil tussen IPv4 en IPv6:

Basis voor verschillen IPv4 IPv6
Grootte van IP-adres IPv4 is een 32-bits IP-adres. IPv6 is een 128-bits IP-adres.
Adresseringsmethode IPv4 is een numeriek adres en de binaire bits ervan worden gescheiden door een punt (.) IPv6 is een alfanumeriek adres waarvan de binaire bits worden gescheiden door een dubbele punt (:). Het bevat ook hexadecimaal.
Aantal kopvelden 12 8
Lengte van de ingediende koptekst 20 40
Checksums Heeft controlesomvelden Heeft geen controlesomvelden
Voorbeeld 12.244.233.165 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:7879
Type adressen Unicast, uitzending en multicast. Unicast, multicast en anycast.
Aantal lessen IPv4 biedt vijf verschillende klassen van IP-adressen. Klasse A tot E. Met lPv6 kunt u een onbeperkt aantal IP-adressen opslaan.
Configuratie U moet een nieuw geïnstalleerd systeem configureren voordat het met andere systemen kan communiceren. In IPv6 is de configuratie optioneel, afhankelijk van de benodigde functies.
VLSM-ondersteuning IPv4-ondersteuning VLSM (Variable Length Subnet Mask). IPv6 biedt geen ondersteuning voor VLSM.
Fragmentatie Fragmentatie gebeurt door routes te verzenden en door te sturen. Fragmentatie wordt gedaan door de afzender.
Routing Informatie Protocol (RIP) RIP is een routeringsprotocol dat wordt ondersteund door de gerouteerde daemon. RIP ondersteunt geen IPv6. Er wordt gebruik gemaakt van statische routes.
Netwerkconfiguratie Netwerken moeten handmatig of met DHCP worden geconfigureerd. IPv4 had verschillende overlays om de internetgroei aan te kunnen, wat meer onderhoudsinspanningen vergde. IPv6 ondersteunt automatische configuratiemogelijkheden.
Beste eigenschap Het wijdverbreide gebruik van NAT-apparaten (Network Address Translation) die één NAT-adres mogelijk maken, kan duizenden maskers maskeren
niet-routeerbare adressen, waardoor end-to-end ontstaat
integriteit haalbaar.
Het maakt directe adressering mogelijk vanwege het uitgebreide adres
Ruimte.
Adresmasker Gebruik voor het aangewezen netwerk vanaf het hostgedeelte. Niet gebruikt.
SNMP SNMP is een protocol dat wordt gebruikt voor systeembeheer. SNMP ondersteunt geen IPv6.
Mobiliteit en interoperabiliteit Relatief beperkte netwerktopologieën waarnaar wordt verplaatst, beperken de mogelijkheden voor mobiliteit en interoperabiliteit. IPv6 zorgt voor interoperabiliteit en mobiliteit
mogelijkheden die zijn ingebed in netwerkapparaten.
Security Beveiliging is afhankelijk van toepassingen – IPv4 is niet ontworpen met het oog op beveiliging. IPSec (Internet Protocol Security) is ingebouwd in het IPv6-protocol en kan worden gebruikt met
een goede sleutelinfrastructuur.
Pakket grootte Pakketgrootte 576 bytes vereist, fragmentatie optioneel 1208 bytes vereist zonder fragmentatie
Pakketfragmentatie Maakt het mogelijk vanaf routers en verzendende host Alleen hosts verzenden
Pakketkop Identificeert de pakketstroom voor QoS-afhandeling niet, inclusief checksum-opties. Pakketkop bevat het veld Stroomlabel dat de pakketstroom voor QoS-afhandeling specificeert
DNS-records Adres (A) records, kaarten hostnamen Adresgegevens (AAAA), kaarten hostnamen
Adresconfiguratie Handmatig of via DHCP Automatische staatloze adresconfiguratie met behulp van Internet Control Message Protocol versie 6 (ICMPv6) of DHCPv6
IP naar MAC-resolutie ARP uitzenden Multicast-burenverzoek
Lokaal subnet Groepsbeheer Internetgroepbeheerprotocol (GMP) Multicast-listenerdetectie (MLD)
Optionele velden Heeft optionele velden Heeft geen optionele velden. Maar er zijn extensieheaders beschikbaar.
IPSec Internet Protocol Security (IPSec) met betrekking tot netwerkbeveiliging is optioneel Internet Protocol Security (IPSec) Wat betreft netwerkbeveiliging is verplicht
Dynamische hostconfiguratieserver Klanten kunnen de DHCS (Dynamic Host Configuration-server) benaderen wanneer ze verbinding willen maken met een netwerk. Een klant hoeft een dergelijke server niet te benaderen, aangezien deze een permanent adres krijgt.
Mapping Gebruikt ARP (Address Resolution Protocol) om toe te wijzen aan een MAC-adres Gebruikt NDP (Neighbour Discovery Protocol) om naar toe te wijzen MAC-adres
Combineerbaarheid met mobiele apparaten IPv4-adres gebruikt de punt-decimale notatie. Daarom is het niet geschikt voor mobiele netwerken. Het IPv6-adres wordt weergegeven in hexadecimale, door dubbele punten gescheiden notatie.
IPv6 is beter geschikt voor mobiel
netwerken.

IPv4 en IPv6 kunnen niet met elkaar communiceren, maar kunnen wel samen op hetzelfde netwerk bestaan. Dit staat bekend als Dubbele stapel.

Wat is het verschil tussen IPv4 en IPv6?

IPv4 en IPv6 zijn beide IP adressen dat zijn binaire getallen. IPv4 is een 32-bits binair getal en IPv6 is een 128-bits binair getal. IPv4-adressen worden gescheiden door punten, terwijl IPv6-adressen worden gescheiden door dubbele punten.

Beide IP-adressen worden gebruikt om machines te identificeren die op een netwerk zijn aangesloten. In principe lijken ze bijna op elkaar, maar ze verschillen in de manier waarop ze werken.

Is IPv4 of IPv6 beter?

IPv4 is de vierde versie van het Internet Protocol (IP), terwijl IPv6 de meest recente versie van het Internet Protocol is. Daarom is IPv6 geavanceerder, veiliger en sneller vergeleken met IPv4.