Verschil tussen C en Java

Wat is C?

C is een programmeertaal die in 1972 bij Bell Lab werd ontwikkeld door Dennis Ritchie. De C-taal is ontwikkeld met als doel systeemsoftware te schrijven. Het is een ideale taal voor het ontwikkelen van firmwaresystemen.

C-taal combineert de kenmerken van taal op laag niveau en taal op hoog niveau. Daarom wordt het beschouwd als een taal op het middenniveau.

Wat is Java?

Java is een multi-platform, objectgeoriënteerde en netwerkgerichte programmeertaal. Het is een van de meest gebruikte programmeertalen. Java wordt ook gebruikt als computerplatform en werd voor het eerst uitgebracht door Sun Microsystem in 1995. Dat was het ook later verworven door Oracle Corporation.

Google Trends C versus Java
Google Trends C versus Java

BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN:

 • C is een procedurele programmeertaal, terwijl Java een objectgeoriënteerde taal is.
 • C is een taal op gemiddeld niveau, terwijl Java een taal op hoog niveau is.
 • C ondersteunt geen threading, maar Java heeft een functie van threading.
 • C ondersteunt pointers, maar Java ondersteunt geen pointers.
 • In C moet de garbagecollection handmatig worden beheerd, terwijl deze in Java automatisch wordt beheerd door een garbagecollector
 • C biedt ondersteuning voor call by value en call by reference, maar Java ondersteunt alleen call by value.
 • In de C-taal kan geheugentoewijzing worden gedaan door malloc, terwijl in Java geheugentoewijzing kan worden gedaan door het nieuwe trefwoord.

Geschiedenis van de C-taal

Hier zijn belangrijke oriëntatiepunten uit de geschiedenis van de C-taal:

 • In 1967 werd een nieuwe computerprogrammeertaal aangekondigd genaamd 'BCPL', wat staat voor Basic Combined Programming Language.
 • In 1970 werd door Ken Thompson een nieuwe programmeertaal geïntroduceerd, 'B' genaamd, die meerdere kenmerken van 'BCPL' bevatte.
 • In 1972 creëerde de grote computerwetenschapper Dennis Ritchie, na de B-taal, een nieuwe programmeertaal genaamd 'C' in de Bell Laboratories.
 • Het American National Standards Institute (ANSI) heeft in 1989 een commerciële standaard voor de 'C'-taal gedefinieerd.
 • Het werd in 1990 goedgekeurd door de International Standards Organization (ISO).

Geschiedenis van Java

Hier zijn belangrijke oriëntatiepunten uit de geschiedenis van de Java-taal:

 • Het Java-taal heette aanvankelijk OAK. Oorspronkelijk werd het ontwikkeld voor het hanteren van draagbare apparaten en settops boxes. Oak was een enorme mislukking.
 • In 1995 veranderde Sun de naam in “Java” en paste de taal aan om te profiteren van de snelgroeiende www (World Wide Web) ontwikkelingsactiviteiten.
 • Laterin 2009, Oracle Corporation heeft Sun Microsystems overgenomen en is eigenaar geworden van drie belangrijke Sun-softwaremiddelen: Java, MySQL, en Solaris.
Stack Overflow-vragen C versus JAVA

Stack Overflow-vragen C versus JAVA

C versus. Java in programmeren

C versus Java

C versus Java

Hier zijn belangrijke verschillen tussen C en Java

C Java
C is een procedurele programmeertaal. Java is een objectgeoriënteerde taal.
C werd in 1972 ontwikkeld door Dennis M. Ritchie. Java-taal is ontwikkeld door James Gosling in 1995.
Het is een taal op het middenniveau, omdat het de kloof overbrugt tussen talen op machineniveau en talen op hoog niveau. Het is een taal op hoog niveau omdat de vertaling van code plaatsvindt in machinetaal, waarbij gebruik wordt gemaakt van een compiler of tolk.
In de C-declaratie worden variabelen aan het begin van het blok gedeclareerd. In Java kun je overal een variabele declareren.
Free is een variabele die wordt gebruikt voor het vrijmaken van het geheugen in C. Een compiler maakt geheugen vrij door de garbage collector aan te roepen.
C ondersteunt geen draadsnijden. Java heeft een functie van threading.
C-ondersteuningsaanwijzingen. Java ondersteunt geen verwijzingen.
Geheugentoewijzing kan worden gedaan door malloc. Geheugentoewijzing kan worden gedaan door een nieuw trefwoord.
De afvalverzamelaar moet handmatig beheren. In Java wordt het automatisch beheerd door een garbage collector
C heeft geen kenmerk van overbelastingsfunctionaliteit. Java ondersteunt overbelasting van methoden.
C biedt ondersteuning voor call by value en call by reference. Java ondersteunt alleen een aanroep op waarde.
Het gemiddelde salaris voor een C-ontwikkelaar is $ 104,051 per jaar in de Verenigde Staten. Het gemiddelde salaris voor een Java-ontwikkelaar is $ 104,710 per jaar.
De TIOBE-beoordeling is 2 De TIOBE-beoordeling is 1

Kenmerken van C

Hier zijn belangrijke kenmerken van C

 • Makkelijk te leren
 • Gestructureerde taal
 • Het produceert efficiënte programma's
 • C is een basis- en kerncomputerprogrammeertaal. Als iemand C kent, wordt het leren van andere programma's gemakkelijker.
 • Draagbare en uitbreidbare programmeertaal.
 • Klein van formaat omdat het slechts 32 trefwoorden heeft, waardoor het gemakkelijk te leren is.

Kenmerken van Java

Hier zijn de belangrijke kenmerken van de Java-taal.

 • Schrijf één keer code en voer deze uit op vrijwel elk computerplatform
 • Het is ontworpen voor het bouwen van objectgeoriënteerde toepassingen.
 • Het is een multithreaded taal met automatisch geheugenbeheer.
 • Faciliteert gedistribueerd computergebruik omdat het netwerk centraal staat.

Toepassing van C

Hier zijn belangrijke toepassingen van C-taal:

 • Bevat basiskenmerk van allemaal programmeertaal
 • C kan worden geleerd om programmeervaardigheden op te bouwen
 • Zeer handig voor hardware-afhankelijk programmeren
 • Het wordt gebruikt voor de productie van compilers.
 • 'C'-taal wordt gebruikt in embedded systemen.
 • Gebruik voor het ontwikkelen van een besturingssysteem.
 • Het wordt gebruikt om databases te ontwikkelen. MySQL is de meest populaire databasesoftware die is gebouwd met behulp van 'C'.
 • Het wordt gebruikt voor het ontwikkelen van systeemtoepassingen.
 • Het wordt gebruikt voor het ontwikkelen van desktopapplicaties.
 • C wordt ook gebruikt voor het ontwikkelen van browsers en hun extensies. Chromium van Google bijvoorbeeld.
 • In de volksmond gebruikt in IoT-toepassingen.

Toepassingen van Java

Hier zijn belangrijke toepassingen van de Java-taal:

 • Android-apps
 • Ondernemingssoftware
 • Wetenschappelijke computertoepassingen
 • Big data-analyse
 • Java-programmering van hardwareapparaten
 • Gebruikt voor server-side technologieën zoals apache, JBoss, GlassFish, enz.

Voordelen van C

Hier zijn de voor- en voordelen van C-taal:

 • Proceduregeoriënteerde taal
 • Snelheid van compilatie
 • Programmacode is beveiligd
 • Het C-programma kan eenvoudig op een andere computer worden uitgevoerd, zonder enige wijziging of met een kleine wijziging.
 • Taalcode of syntaxis van C is gemakkelijk te begrijpen. Het gebruikt een trefwoord zoals if, else, switch, etc.
 • De C-compiler is snel vergeleken met andere hoge-taalcompilers.
 • Het is efficiënter dan ongestructureerde code omdat het een minimale vertakking van de code creëert.
 • Onderhoud van de C-code is eenvoudig vanwege de leesbaarheid van de code.
 • Bouwsteen voor veel andere programmeertalen
 • Krachtige en efficiënte taal
 • Draagbare taal
 • Ingebouwde functies
 • Kwaliteit om zichzelf uit te breiden
 • Gestructureerde programmeertaal
 • Taal op middelbaar niveau
 • Eenvoudige implementatie van algoritmen en datastructuren

Voordelen van Java

Hier zijn de voordelen/voordelen van het gebruik van Java

 • Gedetailleerde documentatie is beschikbaar.
 • Er is een grote pool van ervaren ontwikkelaars beschikbaar
 • Een enorm scala aan bibliotheken van derden
 • Hiermee kunt u standaardprogramma's en herbruikbare code maken.
 • Het is een multi-threaded omgeving waarmee u veel taken tegelijkertijd in een programma kunt uitvoeren.
 • Uitstekende prestaties
 • Gemakkelijk te navigeren in bibliotheken

Nadeel van C

 • C biedt niet het concept van OOP's
 • In het C programmeertaal, de fouten of bugs die niet worden gedetecteerd na elke regel code.
 • U kunt geen variabele met dezelfde naam definiëren in C.
 • Het is een kleine kernmachinetaal die minimale gegevensverberging biedt en exclusieve zichtbaarheid biedt die de veiligheid van deze taal beïnvloedt.
 • C heeft niet het concept van naamruimte, constructor en destructor.
 • Controle van runtimetype is niet beschikbaar

Nadeel van Java

Hier volgen de nadelen en nadelen van het gebruik van de Java-taal

 • De JIT-compiler maakt het programma relatief traag.
 • Java stelt hoge geheugen- en verwerkingsvereisten. Daarom stijgen de hardwarekosten.
 • Het biedt geen ondersteuning voor programmeerconstructies op laag niveau, zoals pointers.
 • Je hebt er geen controle over afvalinzameling aangezien Java geen functies biedt zoals delete(), free().