Verschil tussen C en C ++

Belangrijkste verschil tussen C en C++

  • C is een procedureel georiënteerde taal, terwijl C++ een objectgeoriënteerde programmeertaal is.
  • C ondersteunt alleen Pointers, terwijl C++ zowel pointers als referenties ondersteunt.
  • C staat je niet toe om functie-overbelasting te gebruiken, terwijl C++ je wel functie-overbelasting toestaat.
  • C ondersteunt ingebouwde gegevenstypen, terwijl C++ zowel ingebouwde als door de gebruiker gedefinieerde gegevenstypen ondersteunt.
  • C-taal volgt de Top-Down programmeerbenadering, terwijl C++ een bottom-up programmeerbenadering volgt.
  • C scan en printf worden gebruikt voor de standaard invoer en uitvoer, terwijl in C++ cin en cout worden gegeven voor standaard invoer- en uitvoerbewerkingen.
C versus. C++
C versus. C++

Wat is C-programmeertaal?

C is een programmeertaal op het middenniveau die in 1972 bij Bell Lab werd ontwikkeld door Dennis Ritchie. C taal combineert de kenmerken van taal op laag niveau en taal op hoog niveau. Daarom wordt het beschouwd als een taal op middenniveau.

C is een klassieke programmeertaal van hoog niveau waarmee u firmware en draagbare toepassingen kunt ontwikkelen. De C-taal is ontwikkeld met als doel systeemsoftware te schrijven. Het is een ideale taal voor het ontwikkelen van firmwaresystemen.

Wat is C++ programmeertaal?

C++ is een computerprogrammeertaal die zowel de functies van de C-programmeertaal als Simula67 (een eerste objectgeoriënteerde taal) bevat. C + + introduceerde het concept van klasse en objecten.

Het omvat taalkenmerken op hoog en laag niveau. Het wordt dus gezien als een taal op gemiddeld niveau. Vroeger heette het “C met klassen” omdat het alle eigenschappen van de C-taal had.

Verschil tussen verschil tussen C en C++

Basis van onderscheid C C + +
Programmeringstype Het is een procedureel georiënteerde taal. Het is een objectgeoriënteerde programmeertaal.
Aanpak C-taal volgt de Top Down-programmeeraanpak C++ volgt een bottom-up programmeeraanpak.
Bestandsextensie De bestandsextensie van een C-programma is .c De bestandsextensie van een c+ + programmataal is.cpp
Programma verdeling In de programmeertaal C wordt een grote programmacode opgedeeld in kleine stukjes, die functies worden genoemd. In de programmeertaal C++ is een grote programmacode onderverdeeld in Objecten en Klassen.
Structuur Structuur in C biedt niet het kenmerk van functiedeclaratie. Structuur in C++ biedt de mogelijkheid om een ​​functie te declareren als lidfunctie van de structuur.
Inline-functie Het staat niet toe inline-functie. Het ondersteunt inline-functie.
Standaard I/O-bewerkingen In C worden scan en printf gebruikt voor de standaard invoer en uitvoer In C++ worden cin» en cout« gegeven voor standaard invoer- en uitvoerbewerkingen.
Gegevensveiligheid In C-taal zijn de gegevens niet beveiligd. Gegevens zijn veilig en dus niet toegankelijk voor externe functies. (Met behulp van het inkapselingsconcept van OOP's)
Gemak van coderen C is een oudere programmeertaal die wordt omschreven als Hands-on. In deze taal moet u het programma vertellen alles te doen. Bovendien kun je met deze taal bijna alles doen. C++ is een uitbreidingstaal van C. Het maakt zeer gecontroleerde objectgeoriënteerde code mogelijk.
Compatibiliteit met andere talen C is niet compatibel met een andere taal. C++ is compatibel met de andere generieke programmeertalen.
Wijzer Alleen C ondersteunt Pointers. C++ ondersteunt zowel pointers als referenties.
Veranderlijk In C moet de variabele aan het begin van het programma worden gedefinieerd. Met C++ kunt u variabelen overal in de functie declareren.
Punt van focus C richt zich op de stappen of procedures die dat wel zijn
gevolgd om een ​​probleem op te lossen.
C++ benadrukt de objecten en niet de stappen of procedures. Het heeft een hoger abstractieniveau.
Functie Overbelasting C staat niet toe dat u functie-overbelasting gebruikt. Met C++ kunt u functieoverbelasting gebruiken.
Gegevenstypen C-taal staat je niet toe om te declareren
String- of Booleaanse gegevenstypen. Het ondersteunt ingebouwde en primitieve gegevenstypen.
C++ ondersteunt String- en Booleaanse gegevenstypen.
uitzondering Handling C ondersteunt geen uitzonderingsafhandeling. Het kan echter worden uitgevoerd met behulp van enkele tijdelijke oplossingen. C++ ondersteunt de afhandeling van uitzonderingen. Bovendien kan deze bewerking worden uitgevoerd met behulp van het try-and-catch-blok.
Functies Staat geen functies met standaardarrangementen toe Sta functies met standaardarrangementen toe.
namespace Het ontbreekt in C-taal. Het is aanwezig in de taal C++.
Source Code Programmabroncode in vrij formaat. Oorspronkelijk ontwikkeld vanuit de programmeertaal C.
Verhouding C is een subset van C++. Het kan geen C++-code uitvoeren. C++ is een superset van C. C++ kan de meeste C-code uitvoeren, terwijl C geen C++-code kan uitvoeren.
Gedreven door Functiegedreven taal Objectgestuurde taal
Focus Richt zich op methode of proces in plaats van op data. Richt zich op data in plaats van op methode of procedure.
Inkapseling Ondersteunt geen inkapseling. Omdat gegevens en functies afzonderlijke en vrije entiteiten zijn. Ondersteunt inkapseling. Gegevens en functies zijn samen ingekapseld als een object.
Informatie verbergen C biedt geen ondersteuning voor het verbergen van informatie. In deze taal zijn gegevens vrije entiteiten en kunnen ze buiten de code worden gewijzigd. Inkapseling verbergt de gegevens. Zodat datastructuren en operatoren worden gebruikt zoals bedoeld.
Geheugen management C biedt malloc() en calloc() functies voor dynamische geheugentoewijzing. C++ biedt hiervoor een nieuwe operator.
Gegevenstypen Ondersteunt ingebouwde gegevenstypen. Ondersteunt ingebouwde en door de gebruiker gedefinieerde gegevenstypen.
Globale variabelen Maakt meerdere declaraties van globale variabelen mogelijk. Meerdere declaraties van globale variabelen zijn niet toegestaan.
Concept van in kaart brengen De mapping tussen gegevens en functie is erg ingewikkeld. De mapping tussen Data en Functie kan eenvoudig tot stand worden gebracht met behulp van ‘Classes and Objects’.
Erfenis Overerving wordt niet ondersteund C Overerving is mogelijk in de taal C++.
Standaard headerbestand C gebruikte stdio.h headerbestand. C++ gebruikt iosteam.h als standaard headerbestand.
Virtuele functie Het concept van virtuele functies is aanwezig in C. Het concept van virtuele functie wordt niet gebruikt in C++.
Trefwoorden Bevat 32 trefwoorden. Bevat 52 trefwoorden.
polymorfisme In C. Polymorfisme is niet mogelijk Het concept van polymorfisme wordt gebruikt in C++. Polymorfisme is een van de belangrijkste kenmerken van OOPS.
GUI-programmering C-taal biedt GTK-tool voor GUI-programmering C++ ondersteunt Qt-tools voor GUI-programmering