60+ DBMS-interviewvragen en antwoorden

Hier is een lijst met alle essentiële DBMS-interviewvragen voor eerstejaars en ervaren professionals. Met deze gids voor DBMS-sollicitatievragen bent u op de goede weg om uw droombaan te krijgen.

 

DBMS Viva-interviewvragen en antwoorden voor eerstejaarsstudenten

1) Wat is DBMS?

DBMS (databasebeheersysteem) is software voor het opslaan en ophalen van gebruikersgegevens, waarbij ook passende beveiligingsmaatregelen worden overwogen. Het systeem bestaat uit een aantal programma's die de database manipuleren. Het accepteert het verzoek om gegevens van een applicatie en instrueert het besturingssysteem om de specifieke gegevens te verstrekken.


2) Wat is RDBMS?

RDBMS is een korte vorm van relationeel databasebeheersysteem. Het is een softwaresysteem dat alleen gegevens opslaat die in gerelateerde tabellen moeten worden opgeslagen. In RDBMS worden gegevens beheerd en opgeslagen in rijen en kolommen, ook wel tupels en attributen genoemd.


3) Wat zijn de belangrijke verschillen tussen DBMS en RDBMS?

Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen DBMS en RDBMS:

dbms RDBMS
DBMS slaat gegevens op als een bestand. Gegevens worden opgeslagen in de vorm van tabellen.
Het slaat gegevens op in een navigatievenster of hierarchical vorm. Het maakt gebruik van een tabelstructuur waarbij de koppen de kolomnamen zijn en de rijen overeenkomstige waarden bevatten
DBMS ondersteunt alleen individuele gebruikers. Het ondersteunt meerdere gebruikers.
Vereist lage software- en hardwarebehoeften. Vereist hogere hardware- en softwarebehoeften.
DBMS ondersteunt geen normalisatie RDBMS kan worden genormaliseerd.
Ondersteunt geen client-server architectuur RDBMS ondersteunt client-server archistructuur.

4) Wat zijn de voordelen van het gebruik van een DBMS-systeem?

Hier zijn de vorderingen bij het gebruik van een DBMS-systeem:

 • DBMS biedt verschillende technieken en krachtige functies om gegevens efficiënt op te slaan en op te halen.
 • Het is een efficiënte handler om de behoeften van meerdere applicaties in evenwicht te brengen met behulp van dezelfde gegevens.
 • Biedt uniforme beheerprocedures voor gegevensbeheer.
 • Applicatieprogramma's die nooit worden blootgesteld aan details van gegevensrepresentatie en -opslag.
 • Het impliceert integriteitsbeperkingen om een ​​hoog niveau van bescherming te verkrijgen tegen verboden toegang tot gegevens.
 • Het helpt u de ontwikkeltijd van applicaties te verkorten.

5) Wat is LiveLock? Geef één voorbeeld.

 • Livelock is een situatie waarin een exclusief vergrendelingsverzoek herhaaldelijk wordt afgewezen, omdat veel overlappende gedeelde vergrendelingen elkaar blijven hinderen. De processen veranderen voortdurend van status, waardoor ze de taak niet kunnen voltooien.

Voorbeeld 1:

 • Het meest eenvoudige voorbeeld van Livelock is dat twee mensen elkaar persoonlijk ontmoeten in een gang, en beiden opzij gaan om de andere mensen te laten passeren.
 • Uiteindelijk bewegen ze echter heen en weer zonder enige vooruitgang te boeken, aangezien ze op dat moment dezelfde kant op bewegen.

Example2:

Wat is LiveLock?

Je kunt in de gegeven afbeelding zien dat elk van de twee processen twee bronnen nodig heeft. Ze proberen sloten te verkrijgen door het primitieve polling-invoerregister te gebruiken. Mocht de poging echter mislukken, dan werkt de methode weer.


6) Wat is databasepartitionering?

Het opdelen van een logische database in volledig onafhankelijke eenheden om het beheer, de beschikbaarheid en de prestaties ervan te verbeteren, wordt databasepartitionering genoemd.


7) Wat is een Deadlock?

A Deadlock is een situatie die zich voordoet in het besturingssysteem wanneer een proces in een wachtstatus komt terwijl een ander wachtend proces de gevraagde bron vasthoudt. Het is een veelvoorkomend probleem bij multi-processing waarbij verschillende processen een specifiek type elkaar uitsluitende bron delen, bekend als een soft lock.

Voorbeeld van Deadlock:

Een voorbeeld uit de praktijk zou het verkeer moeten zijn, dat slechts in één richting gaat.

Hier wordt een brug als een hulpbron beschouwd.

 • Een De dusadlock kan snel worden opgelost als één auto een back-up maakt (middelen vooraf in beslag nemen en terugdraaien).
 • Als er een deadlock situatie gebeurt.
 • Op dat moment is honger mogelijk.

Wat is een Deadlock?


8) Wat is relationele algebra in het DBMS-systeem?

Relationele Algebra is een procedurele zoektaal die relaties als invoer verzamelt en het voorkomen van relaties als uitvoer geeft. Het gebruikt verschillende bewerkingen om deze actie uit te voeren.


9) Unaire bewerkingen definiëren in relationele algebra?

In relationele algebra zijn PROJECTIE en SELECTIE unaire operaties. Unaire bewerkingen zijn het soort bewerkingen die slechts enkele operanden gebruiken.

Net als bij SELECTIE worden relationele operatoren gebruikt, bijvoorbeeld – =, <=,>=, etc.


10) Wat is gelijktijdigheidscontrole?

Gelijktijdigheidscontrole is een procedure die helpt bij het beheren van simultaneoAmerikaanse activiteiten zonder met elkaar in conflict te komen. Het helpt u ervoor te zorgen dat databasetransacties gelijktijdig en nauwkeurig worden uitgevoerd.


11) Wat zijn de verschillende soorten talen die beschikbaar zijn in het DBMS?

Hier zijn drie soorten talen die in DBMS worden gebruikt:

 • DOF: Data Definition Language, die de database- en schemastructuur definieert met behulp van CREATE, ALTER, DROP en RENAME.
 • DCL: DCL is een Data Control Language die wordt gebruikt om de toegang van gebruikers tot de database te controleren met behulp van enkele SQL-query's zoals REVOKW en GRANT.
 • DML: Data Manipulation Language, die wordt gebruikt om gegevens in databases te manipuleren, zoals invoegen, verwijderen, enz., door gebruik te maken van enkele SQL-query's zoals SELECT, UPDATE, INSERT en DELETE.

12) Wat is functionele afhankelijkheid?

Functionele afhankelijkheden (FD) in databasebeheersystemen definiëren de relatie tussen een attribuut en een ander. Hiermee kunt u de kwaliteit van de gegevens in de database behouden.


13) Wat is het ER-model?

ER Model of Entity-Relationship Model is gebaseerd op de natuurlijke wereld en houdt zich bezig met entiteiten en hun relaties.


14) Wat is een kenmerk van het ER-model?

Een attribuut is een bepaalde eigenschap die een entiteit beschrijft. Als de leerling bijvoorbeeld een entiteit is, zijn Student_id, Std_firstname en Std_lastname attributen die de leerling beschrijven.


15) Wat is primaire sleutel? Leg uit met een voorbeeld.

Primaire sleutels zijn kolommen of sets kolommen die elke rij in de tabel van een RDMS-systeem op unieke wijze identificeren. Deze sleutel kan niet worden gedupliceerd. Dit betekent dat dezelfde waarde niet vaker dan één keer in de tabel mag voorkomen.

Syntax:

CREATE TABLE <Table-Name>
(
 Column1 datatype,
 Column2 datatype,PRIMARY KEY (Column-Name).
);

In dit voorbeeld

 • Tabelnaam is de naam van de tabel die u moet maken.
 • Kolomnaam is de naam van de kolom met de primaire sleutel.

Voorbeeld:

StudID Rol nr Voornaam Achternaam* E-mail
1 11 David piemel zzz@gmail.com
2 12 Nick Night xxx@gmail.com
3 13 Dana Thompson jjj@yahoo.com

In het gegeven voorbeeld hebben we een studententabel gemaakt met de kolommen StdID, Roll No, First_Name, Last_Name en Email ID kaart. Deze moet als primaire sleutel worden geselecteerd, omdat deze op unieke wijze andere rijen in de tabel kan identificeren.


16) Wat is een buitenlandse sleutel? Geef er één voorbeeld van

Een externe sleutel is een kolom die een relatie tussen twee tabellen tot stand brengt. Ze worden gebruikt om de gegevensintegriteit te behouden en de navigatie tussen twee exemplaren van dezelfde entiteit te vergemakkelijken. Bovendien dient het als kruisverwijzing tussen twee tabellen, omdat het verwijst naar de primaire sleutel van een andere tabel.

Voorbeeld:

StudID Rol nr Voornaam Achternaam* E-mail
1 11 David piemel zzz@gmail.com
2 12 Nick Night xxx@gmail.com
3 13 Dana Thompson jjj@yahoo.com

In dit voorbeeld hebben we een studententabel gemaakt met kolommen als Stu_ID, Roll No, First Name, Last Name en Email. Stu_ID wordt gekozen als primaire sleutel omdat deze op unieke wijze andere rijen in de tabel kan identificeren.

Voorbeeld van een buitenlandse sleutel

Syntax:

Hier is de syntaxis van Foreign Key:

CREATE TABLE <Table Name>(
column1datatype,
column2datatype,
constraint (name of constraint)
FOREIGN KEY [column1, column2...]
REFERENCES [primary key table name] (List of primary key table column) ...);

17) Wat is een databaserelatie?

De databaserelatie bestaat uit associaties tussen enkele of meerdere tabellen die zijn ontwikkeld met behulp van join-instructies. Met deze methode kunnen gegevens efficiënt uit de database worden opgehaald.

Er zijn hoofdzakelijk drie soorten relaties in DBMS:

 1. Een op een,
 2. Een te veel,
 3. Veel te veel.

18) Wat is honger?

Uithongering is een situatie waarin alle processen met lage prioriteit worden geblokkeerd. In elk systeem blijven verzoeken om bronnen met hoge en lage prioriteit dynamisch plaatsvinden. Daarom is er beleid nodig om te bepalen wie steun krijgt en wanneer.


19) Wat zijn ZUUR-eigenschappen?

De ACID in DBMS staat voor Atomiciteit, consistentie, isolatie en duurzaamheid.

 • Atomijs: Het is een transactie die één enkele bewerkingseenheid is. U kunt het geheel uitvoeren of helemaal niet uitvoeren, maar er kan geen sprake zijn van gedeeltelijke uitvoering.
 • Consistentie: Zodra de transactie is uitgevoerd, zou deze van de ene consistente toestand naar de andere moeten gaan.
 • Isolatie: De transactie moet afzonderlijk van andere transacties worden uitgevoerd (geen vergrendelingen). Gelijktijdig uitgevoerde transacties mogen geen tussentijdse transactieresultaten delen.
 • Duurzaamheid: Nadat er met succes om de transactie is geconcurreerd, moeten alle wijzigingen in de database behouden blijven, zelfs in het geval van systeemstoringen.

Voorbeeld van ACID-eigenschap in DBMS:

Transaction 1: Begin X=X+50, Y = Y-50 END
Transaction 2: Begin X=1.1*X, Y=1.1*Y END

20) Wat is een schema?

Een schema creëert een groep van meerdere parallelle transacties en voert deze één voor één uit. De volgorde waarin de instructies verschijnen moet bij elke transactie behouden blijven. Indien twee transacties gelijktijdig worden uitgevoerdneoMeestal kan het resultaat van de ene transactie de output van de andere beïnvloeden.


21) Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen UNION en UNION ALL?

UNION en UNION ALL worden gebruikt om de gegevens uit twee of meer tabellen samen te voegen. Echter,

 • UNION verwijdert dubbele rijen en keuzes. De rijen worden onderscheiden nadat de gegevens uit de tabellen zijn gecombineerd
 • UNION ALL verwijdert de dubbele rijen niet; het haalt gewoon alle gegevens uit de tabellen.

22) Wat is gecorreleerde subquery in DBMS?

Gecorreleerde subquery's die voor elke rij van de buitenste query worden uitgevoerd, staan ​​bekend als gecorreleerde subquery's. Ze worden ook geneste query's genoemd, dat wil zeggen een query die in een bepaalde query is geschreven.


23) Wat is het doel van normalisatie in DBMS?

Normalisatie is een essentieel proces dat overtolligheid uit een reeks relaties verwijdert. Het helpt onregelmatigheden in de opdrachten voor invoegen, verwijderen en bijwerken te verminderen door grote tabellen in kleinere tabellen te verdelen en sleutels te gebruiken om ze te koppelen.


24) Wat is indexjacht?

Index Hunting is een datastructuur die de snelheid van het ophalen van gegevens in een database verbetert. Het is de procedure om de verzameling indexen te vergroten. Dit wordt gedaan met behulp van methoden zoals querydistributie en queryoptimalisatie.


25) Wat is een gedistribueerd databasesysteem?

Een gedistribueerd databasesysteem is een reeks onderling verbonden databases die fysiek over verschillende locaties zijn verspreid. Het kan zich op hetzelfde netwerk of op meerdere netwerken bevinden.


26) Wat is datawarehousing?

Data opslagplaats is een proces voor het verzamelen en beheren van gegevens uit verschillende bronnen om zinvolle zakelijke inzichten te verschaffen. Deze methode wordt doorgaans gebruikt om bedrijfsgegevens uit heteroge te verbinden en te analyserenneoons bronnen.


27) Wat is database Archistructuur?

Database Architecture is een DBMS-ontwerprepresentatie die u helpt bij het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het DBMS-systeem. Het verdeelt het DBMS in afzonderlijke componenten die onafhankelijk kunnen worden gewijzigd, aangepast, vervangen en gewijzigd.


28) Wat bedoel je met transparant DBMS?

Het transparante DBMS houdt de fysieke structuur verborgen voor gebruikers. Fysieke structuur of fysieke opslagstructuur impliceert de geheugenbeheerder van het DBMS.


29) Wat is meedoen?

Het samenvoegen is een van de meest waardevolle activiteiten in de relationele algebra. Het wordt veel gebruikt om informatie uit twee of meer relaties te combineren. Het wordt uitgevoerd op basis van dezelfde of gerelateerde kolom. Het JOIN-commando wordt in de meeste com gebruiktplex SQL-query's.


30) Wat is Inner Join?

Met de innerlijke JOIN kunt u rijen uit beide tabellen retourneren als aan specifieke voorwaarden is voldaan.

U wilt bijvoorbeeld een lijst met leden die films hebben gehuurd en de titels van de films die zij hebben gehuurd. Met een INNER JOIN kunt u rijen uit beide tabellen retourneren die aan de opgegeven criteria voldoen.

Wat is Inner Join?

SELECT members.`first_name` , members.`last_name` , movies.`title`
FROM members, movies
WHERE movies.`id` = members.`movie_id`

DBMS-interviewvragen en -antwoorden voor ervaren

31) Wat is Right Join?

De Right Join retourneert alle kolommen uit de tabel aan de rechterkant, zelfs als er geen overeenkomende rijen zijn gevonden in de linkertabel.

Laten we in ons voorbeeld aannemen dat u de namen en films van de leden door hen moet laten huren.

Wat is Right Join?

SELECTA.`first_name` , A.`last_name`, B.`title`
FROM `members` AS A
RIGHT JOIN `movies` AS B
ON B.`id` = A.`movie_id`

32) Wat is 1NF?

1NF is de eerste normaalvorm. Het is het eenvoudigste type normalisatie dat u in een database kunt implementeren.

Elke kolom moet een atomic (enkele waarde)

 • Het helpt u dubbele kolommen uit dezelfde tabel te verwijderen
 • Het had voor elke groep gerelateerde gegevens afzonderlijke tabellen moeten maken en u moeten helpen elke rij met een unieke kolom te identificeren

33) Wat is 2NF in het DBMS?

2NF is de tweede normaalvorm.

Elke tabel waarvan gezegd wordt dat deze in de 2NF staat, zou aan de volgende eisen moeten voldoenwing 2 voorwaarden:

 • Er staat een tabel in de 1NF.
 • Elk niet-prime-attribuut van een tabel is functioneel afhankelijk van de primaire sleutel.

34) Wat is BCNF?

BCNF is een soort uit de Boyce-Codd-normaalvorm. Het is een geavanceerde versie van de 3rd Normale vorm, ook wel 3.5NF genoemd.

Een tafel die voldoet aan BCNF en voldoet aan de following voorwaarden:

 • Het staat in 3NF
 • Om functionele afhankelijkheid X->Y te hebben, moet X de supersleutel van de hele tabel zijn.
 • Het betekent dat X geen niet-prime-attribuut kan zijn als Y een prime-attribuut is.

35) Hoe kunt u communiceren met een RDBMS?

U moet SQL gebruiken om met het RDBMS te communiceren met behulp van SQL-query's om de invoer voor de database te leveren. Na verwerking van de queries levert de Database ons de benodigde output.


36) Wanneer vindt er een controlepunt plaats in DBMS?

Een controlepunt is een momentopname van de huidige status van het DBMS. Het DBMS gebruikt controlepunten om de hoeveelheid werk die nodig is tijdens een herstart bij een daaropvolgende crash te beperken.

De loggebaseerde hersteloplossing maakt voornamelijk gebruik van controlepunten, zodat we de transacties niet vanaf het begin hoeven uit te voeren.


37) Welke integriteitsregels staan ​​er in het DBMS?

Er bestaan ​​twee belangrijke integriteitsregels in het DBMS:

 • Entiteitsintegriteit: Dit stelt een essentiële regel vast dat de waarde van een primaire sleutel een NULL-waarde kan zijn.
 • Referentiële integriteit: Deze regel heeft betrekking op de externe sleutel, die een NULL-waarde kan hebben of misschien wel de primaire sleutel voor een andere relatie.

38) Wat is indexeren?

Indexeren is een gegevensstructuurmethode waarmee u snel records uit een databasebestand kunt ophalen. Een index is een kleine tabel met slechts twee kolommen. De eerste kolom bevat de primaire of kandidaatsleutel van een tabel. De tweede kolom bevat een reeks aanwijzingen voor het vasthouden van het adres van het schijfblok waar een bepaalde sleutelwaarde is opgeslagen.


39) Wat is gegevensonafhankelijkheid?

Data-onafhankelijkheid is een techniek die je helpt toegang te krijgen tot de datastrategie.” Hiermee kunt u de schemadefinitie op één niveau wijzigen en heeft dit geen invloed op het volgende hogere niveau.


40) Wat is ER-diagram?

Entiteitsrelatiediagram, ook wel ERD genoemd, geeft de relatie weer van entiteitssets die zijn opgeslagen in een database. Dit diagram wordt in DBMS gebruikt om de logische structuur van databases te helpen verklaren. Deze DBMS-diagrammen zijn gemaakt op basis van drie basisconcepten: entiteiten, attributen en relaties.

Wat is ER-diagram?


41) Wat is hashing in DBMS?

In een DBMS-systeem is hashing een methode om direct de locatie van de gevraagde gegevens op de schijf te vinden en daarvoor een indexstructuur te gebruiken. Bij het indexeren en ophalen van items in de database wordt een kortere gehashte kritische waarde gebruikt in plaats van de oorspronkelijke kritische waarde.


42) Wat is transparant DBMS?

Het transparante DBMS is een type databasebeheersysteem dat de fysieke structuur ervan voor gebruikers verbergt. Fysieke structuur. Het is ook bekend als fysieke opslagstructuur, verwijst naar de geheugenmanager van het DBMS en legt uit hoe gegevens op een schijf worden opgeslagen.


43) Wat is de mate van relatie?

De mate van een relatie zijn de kenmerken van het relatieschema. Kardinaliteit verwijst naar het aantal keren dat een entiteit ongeveer hetzelfde aantal keren voorkomt als een andere entiteit.

 • Een op een
 • Een te veel
 • Veel-op-een

44) Wat is conceptueel ontwerp in DBMS?

Conceptueel ontwerp is de primaire fase in het databaseontwerpproces. Het belangrijkste doel in deze fase is het ontwerpen van een database die onafhankelijk is van databasesoftware en fysieke details. Een conceptueel datamodel beschrijft de belangrijkste data-entiteiten, attributen, relaties en beperkingen van dit proces.


45) Wat is datamining?

data mining is een stapsgewijs proces waarbij u een grote hoeveelheid gegevens doorzoekt, waarmee u trends en patronen kunt identificeren.

Het maakt gebruik van complex statistische en wiskundige algoritmen om gegevens te segmenteren om waarschijnlijke uitkomsten te voorspellen. Er zijn talloze tools voor datamining, zoals RapidMiner, Teradata, Solver, Silences, enz.


46) Wat is zoekopdrachtoptimalisatie?

Queryoptimalisatie is een proces waarbij een uitvoeringsplan wordt geïdentificeerd met de laagst geschatte kosten en tijd voor het evalueren en uitvoeren van elke query in het DBMS-systeem.


47) Definieer de term 'Opslagprocedure'.

Het concept van een opgeslagen procedure lijkt veel op dat van een functie, omdat het een reeks gecoördineerde bewerkingen bevat. Het omvat een reeks processen die vaak in toepassingen worden gebruikt om databaseactiviteiten uit te voeren.


48) Wat zijn op tijdstempels gebaseerde protocollen?

Op tijdstempel gebaseerd protocol in DBMS is een algoritme dat de systeemtijd of logische teller als tijdstempel gebruikt. Het helpt bij het serialiseren van de uitvoering van gelijktijdige transacties. Dit protocol zorgt ervoor dat elke conflicterende lees- en schrijfbewerking in tijdstempelvolgorde wordt uitgevoerd.

Voorbeeld:

Stel dat er drie transacties A1, A2 en A3 zijn.

 • A1 is het systeem binnengekomen op tijdstip 0010
 • A2 kwam om 0020 in het systeem
 • A3 kwam om 0030 in het systeem

Er wordt prioriteit gegeven aan transactie A1, transactie A2 en transactie A3.


49) Wat is duurzaamheid in DBMS?

In een DBMS-systeem garandeert Duurzaamheid dat zodra een transactie in de database is vastgelegd, deze in niet-vluchtig geheugen wordt opgeslagen om veilig te zijn tegen systeemstoringen.


50) Wat is een catalogus?

Een catalogus is een tabel met informatie zoals de structuur van elk bestand, het type en opslagformaat van alle gegevensitems en verschillende beperkingen op de gegevens. De informatie die in de catalogus is opgeslagen, staat bekend als metadata.


51) Wat is Opslagmanager?

Storage Manager is een softwaremodule die de interface biedt tussen de gegevens op laag niveau die zijn opgeslagen in de database en applicatietoepassingen en zoekopdrachten die naar het DBMS-systeem worden verzonden.


52) Wat is Buffer Manager?

Buffer Manager is een programmamodule die verantwoordelijk is voor het ophalen van gegevens van schijfopslag naar het hoofdgeheugen en voor het bepalen welke gegevens in het geheugen moeten worden gecached.


53) Wat is QBE?

Query-op-voorbeeld vertegenwoordigt een grafische benadering voor toegang tot informatie in een database met behulp van querysjablonen die skelettabellen worden genoemd. QBE wordt gebruikt door voorbeeldwaarden rechtstreeks in een querysjabloon in te voeren om weer te geven wat er moet worden bereikt.


54) Wat is identiteit?

Identiteit is een kolom die automatisch numerieke waarden genereert. Het wordt ook wel een autonummer genoemd. Er kan een start- en ophoogwaarde worden ingesteld. De meeste DBMS laten deze echter op 1 staan.


55) Wat is een trigger?

Het is een code die is gekoppeld aan invoeg-, update- of verwijderbewerkingen. Het wordt automatisch uitgevoerd wanneer de bijbehorende query op een tabel wordt uitgevoerd. Deze code helpt de integriteit in de database te behouden.


56) Wat is gecorreleerde subquery in DBMS?

Voor elke rij van de buitenste query worden gecorreleerde subquery's uitgevoerd. Het wordt ook wel een geneste query genoemd, dat wil zeggen een query die is ingebed in een andere query.

Voorbeeld:

SELECT * from EMP_NAM WHERE 'KAVYA' IN (SELECT Name from DEPT WHERE EMP.EMPID=DEPT.EMPID);

57) Wat is een geclusterde index?

Clusterindexen sorteren de rijen met gegevens in de tabel op basis van hun fundamentele waarden. In het DBMS-systeem is er slechts één geclusterde index per tabel.

Een geclusterde index helpt het DBMS-systeem bij het definiëren van de volgorde waarin gegevens in de tabel worden opgeslagen. Daarom kan er voor elke tabel slechts één geclusterde index zijn.


58) Wat is een niet-geclusterde index?

Niet-geclusterde indexen slaan de gegevens op de ene locatie op en de indices op een andere. Het bevat verwijzingen naar de locatie van die gegevens. Er kunnen veel niet-geclusterde indexen binnen één tabel voorkomen, omdat een index in een niet-geclusterde index op verschillende locaties wordt opgeslagen.


59) Wat is een unieke sleutel?

Een unieke sleutel bestaat uit een groep van een of meer velden of kolommen van een tabel die elke record in een database op unieke wijze identificeert.

Het is hetzelfde als een primaire sleutel, maar kan één nulwaarde voor een tabelkolom accepteren. Het heeft geen identieke waarden. Er zijn enkele tabellen waarvan de externe sleutels verwijzen naar unieke beperkingen.


60) Wat is statische SQL?

Statische SQL zijn de SQL-instructies (Structure Query Language) die zijn ingebed of hardgecodeerd in de applicatie en die tijdens runtime niet veranderen. Het proces voor gegevenstoegang is vooraf bepaald en dus sneller en efficiënter.


61) Wat is dynamische SQL?

In een Dynamische SQL database worden SQL-instructies tijdens runtime door de applicatie gegenereerd, waarbij de gebruiker de bevoegdheid heeft om query's te maken. U kunt uw query tijdens runtime samenstellen. Het is langzamer dan statische SQL, omdat de query tijdens runtime wordt gecompileerd.


62) Wat is relationele analyse?

Relationele Calculus is een niet-procedurele zoektaal. Het maakt gebruik van wiskundige predikaatrekening. Daarom ligt de nadruk vooral op wat er met de relaties (tabellen) moet gebeuren, en niet op hoe dat moet.


63) Wat is BI?

Business Intelligence heeft betrekking op processen, archien technologieën die ruwe data omzetten in betekenisvolle informatie. Als gevolg hiervan worden winstgevende zakelijke acties gestimuleerd. Het is een softwarepakket om gegevens om te zetten in bruikbare intelligentie en kennis.


64) Wat is netwerkmodel in DBMS?

Het netwerkmodel helpt elk kind om meerdere ouders te hebben. Je kunt het gebruiken om meer com te modellerenplex relaties, zoals de veel-op-veel-relatie tussen orders en onderdelen. In dit DBMS-model zijn entiteiten georganiseerd in een grafiek die via verschillende paden toegankelijk is.


65) Wat zijn tijdelijke tabellen? Wanneer zijn ze nuttig?

Er bestaan ​​tijdelijke tabellen voor een bepaalde sessie, of hun gegevens blijven gedurende de hele transactie bestaan. Deze tabellen worden vaak gebruikt ter ondersteuning van gespecialiseerde rollups en specifieke verwerkingsvereisten voor toepassingen.

In eerste instantie wordt er geen ruimte toegewezen aan een tijdelijke tabel, maar naarmate er rijen worden ingevoegd, wordt de ruimte dynamisch toegewezen.