Continue integratie versus levering versus implementatie

Belangrijkste verschil tussen continue integratie, levering en implementatie

 • Continuous Integration is een aanpak waarbij elke wijziging in de codebase automatisch wordt getest, terwijl Continuous Delivery een aanpak is om wijzigingen in nieuwe functies, configuratie en bugfixes te verkrijgen. Aan de andere kant is Continuous Deployment een aanpak om software in een korte cyclus te ontwikkelen.
 • CI wordt onmiddellijk uitgevoerd nadat de ontwikkelaar heeft ingecheckt. Bij Continuous Delivery wordt de ontwikkelde code continu afgeleverd totdat de programmeur van mening is dat deze gereed is voor verzending, en bij Continuous Deployment implementeren ontwikkelaars de code direct in de productiefase wanneer deze wordt ontwikkeld.
 • Continuous Integration maakt gebruik van unit-tests, terwijl Continuous Delivery gebruik maakt van bedrijfslogica-tests. Bij Continuous Deployment wordt elke teststrategie gebruikt.
 • CI verwijst naar het versiebeheer van de broncode, terwijl Continuous Delivery verwijst naar de logische evolutie van CI en Continuous Deployment verwijst naar geautomatiseerde implementaties van de broncode.

Wat is continue integratie?

Continue integratie is een softwareontwikkelmethode waarbij teamleden minimaal één keer per dag hun werk kunnen integreren. Bij deze methode wordt elke integratie gecontroleerd door een geautomatiseerde build om de fout te zoeken.

Bij continue integratie na een code-commit wordt de software onmiddellijk gebouwd en getest. In een groot project met veel ontwikkelaars worden commits vele malen per dag gemaakt. Bij elke commit wordt code gebouwd en getest. Als de test slaagt, wordt de build getest voor implementatie. Als de implementatie succesvol is, wordt de code naar productie gepusht. Dit vastleggen, bouwen, testen en implementeren is een continu proces, vandaar de naam continue integratie/implementatie.

Wat is continue levering?

Continuous Delivery is een software-engineeringmethode waarbij een team in een korte cyclus softwareproducten ontwikkelt. Het zorgt ervoor dat software op elk moment eenvoudig kan worden vrijgegeven.

Het belangrijkste doel van continue levering is het bouwen, testen en vrijgeven van software met een goede snelheid en frequentie. Het helpt u de kosten, tijd en risico's van het doorvoeren van wijzigingen door allo te verminderenwing voor frequente updates in de productie.

Wat is continue implementatie

Continue implementatie is een software engineering proces waarin productfunctionaliteiten worden geleverd via automatische implementatie. Het helpt testers om te valideren of de codebase-wijzigingen correct en stabiel zijn of niet.

Het team kan een continue implementatie realiseren door te vertrouwen op een infrastructuur die verschillende teststappen automatiseert. Zodra elke integratie aan deze releasecriteria voldoet, wordt de applicatie bijgewerkt met een nieuwe code.

Verschil tussen continue integratie versus continue levering versus continue implementatie

Hier is een belangrijk verschil tussen continue integratie versus continue levering versus continue implementatie.

Continue integratie Continue levering Voortdurende inzet
CI is een aanpak waarbij elke wijziging in de codebase automatisch wordt getest. CD is een benadering om wijzigingen in nieuwe functies, configuratie en bugfixes te verkrijgen. CD is een aanpak om software in een korte cyclus te ontwikkelen.
CI verwijst naar het versiebeheer van de broncode. CD verwijst naar de logische evolutie van CI. CD verwijst naar geautomatiseerde implementaties van de broncode.
CI richt zich op automatiseringstests om vast te stellen dat de software geen fouten of bugs bevat. Gericht op het goed vrijgeven van nieuwe wijzigingen aan uw klanten. Nadruk op de verandering in alle stadia van uw productiepijplijn.
CI wordt onmiddellijk uitgevoerd nadat de ontwikkelaar heeft ingecheckt. Bij CD wordt de ontwikkelde code continu afgeleverd totdat de programmeur van oordeel is dat deze klaar is voor verzending. Bij CD implementeren ontwikkelaars de code rechtstreeks in de productiefase wanneer deze wordt ontwikkeld.
Het helpt u om problemen vroegtijdig te identificeren en op te lossen. Hiermee kunnen ontwikkelaars software-updates controleren. Hiermee kunt u snel nieuwe functies en ideeën implementeren en valideren.
Er wordt gebruik gemaakt van unit-tests. Het maakt gebruik van bedrijfslogica-tests. Elke teststrategie wordt uitgevoerd.
Het ontwikkelingsteam verzendt voortdurend verzoeken om code samen te voegen, zelfs als het testproces actief is. U levert code ter beoordeling aan die in batches kan worden vrijgegeven voor vrijgave. Implementeer code met behulp van een geautomatiseerd proces.
U hebt een continue integratieserver nodig om de hoofdrepository te monitoren. Je hebt een sterke nodig foundation bij voortdurende integratie. Je hebt een goede testcultuur nodig.

Voordelen van continue integratie

Dit zijn de voor- en voordelen van continue integratie:

 • Helpt u software van betere kwaliteit te bouwen
 • Hiermee kunt u herhaalbare tests uitvoeren.
 • Met CI kunnen softwareontwikkelaars onafhankelijk en parallel aan functies werken.
 • Het kan de zichtbaarheid vergroten en betere communicatie mogelijk maken.
 • CI-processen helpen bij het opschalen van het personeelsbestand en het leveren van de output van technische teams.
 • Continue integratie helpt u bij het ontwikkelen van een potentieel verzendbaar product voor een volledig geautomatiseerde bouw.
 • Helpt u risico's te verminderen door de implementatie sneller en voorspelbaarder te maken
 • onmiddellijke feedback wanneer er een probleem optreedt.
 • Voorkom verwarring op het laatste moment bij de releasedatum, en de timing automatiseert de build.
 • Het vermindert de risico's en maakt het implementatieproces voorspelbaarder.
 • CI geeft direct feedback als er een probleem is.
 • U kunt het integratieproces in realtime zien.
 • Het kan last-minute rompslomp bij releasedatums voorkomen.
 • De huidige build is voortdurend beschikbaar.
 • Biedt regelmatig verzendbare producten aan.
 • Het is relatief eenvoudig om de geschiedenis van de softwareontwikkeling te vinden.
 • CI biedt codestabiliteit.

Voordelen van continue levering

Dit zijn de voor- en voordelen van continue levering:

 • Automatiseer het softwarereleaseproces om de levering efficiënter, sneller en veiliger te maken.
 • CD-praktijken verhogen de productiviteit door ontwikkelaars te bevrijden van handmatig werk en complex afhankelijkheden.
 • Het helpt u om softwarefouten vroeg in het leveringsproces te ontdekken.
 • CD helpt uw ​​bedrijfsteam om klanten onmiddellijk en regelmatig updates te bezorgen.
 • Het zorgt ervoor dat de software altijd klaar is om naar productie te gaan.
 • U kunt software vaker uitbrengen, waardoor u snel feedback van uw klanten krijgt.
 • Er is minder druk op beslissingen voor kleine veranderingen.

Voordelen van continue implementatie

Dit zijn de voor- en voordelen van continue implementatie:

 • Het helpt u om de repetitieve taken te automatiseren.
 • CD zorgt voor een vlekkeloze implementatie zonder de veiligheid in gevaar te brengen.
 • Schaal eenvoudig van een enkele softwareapplicatie naar een enterprise IT-portfolio.
 • U kunt zowel cloud-native als traditionele applicaties leveren.
 • Het geeft één overzicht van alle omgevingen en applicaties.
 • U kunt uw bestaande aansluiten DevOps-tools en scripts in een goede workflow.
 • Met CD kunt u de algehele productiviteit verhogen.
 • U kunt processen en teams integreren met een uniforme pijplijn.

Nadelen van continue integratie

Dit zijn de nadelen/nadelen van continue integratie:

 • De initiële installatietijd en training zijn vereist om vertrouwd te raken met de Cl-server
 • Een goed ontwikkelde testsuite vereiste veel bronnen voor de Cl-server.
 • Het vereist extra servers en omgevingen.
 • U heeft behoefte aan een conversie van bekende processen in één project.
 • Het geldt voor wachten wanneer meerdere ontwikkelaars hun code rond dezelfde tijd integreren.
 • Uw team moet geautomatiseerde tests schrijven voor elke nieuwe functie of bugfix.
 • U hebt een CI-server nodig die de hoofdrepository bewaakt en de tests uitvoert voor nieuwe code-commits.
 • Ontwikkelaars moeten hun wijzigingen zo vaak mogelijk samenvoegen.
 • De unit-testprocedure zou moeten slagen voor de implementatie.

Nadelen van continue levering

Dit zijn de nadelen/nadelen van continue levering:

 • U moet kennis hebben van de werkwijzen voor continue integratie voordat u kiest voor continue levering.
 • Implementaties zijn nog steeds handmatig en daarom kost het veel tijd om het softwareproduct op te leveren.
 • De geautomatiseerde tests moeten goed zijn geschreven en functioneren.
 • Foutieve tests kunnen leiden tot schade tijdens kwaliteitstests.
 • Het vereist teamcoördinatie omdat codewijzigingen regelmatig op een efficiënte manier moeten worden verzameld.
 • Continue levering vereist een betrouwbare en sterke integratieserver voor de kostbare automatiseringstest.

Nadelen van continue implementatie

Dit zijn de nadelen/nadelen van continue implementatie:

 • Uw testcultuur moet goed zijn, aangezien de kwaliteit van de suite bepaalt hoe goed softwarereleases zijn.
 • Documentatieprocedures moeten gelijke tred houden met het implementatietempo.
 • Het vrijgeven van significante veranderingen heeft zekerheid nodig van marketing, hulp en ondersteuning en andere afdelingen.

Best practices voor continue integratie

Hier volgen enkele belangrijke best practices bij het implementeren van Continuous Integration.

 • Automatiseer uw softwareontwikkeling.
 • Houd de opbouw zo snel mogelijk.
 • Elke commit moet resulteren in een build
 • Automatiseer de implementatie
 • Begin vroeg en vaak.
 • Je mag nooit een kapotte code plegen
 • Los buildfouten onmiddellijk op.
 • Ingebouwde elke doelomgeving Creëer artefacten van elke build
 • Het bouwen van de software moet zodanig worden uitgevoerd dat deze kan worden geautomatiseerd
 • Wees niet afhankelijk van een IDE
 • Bouw en test alles wanneer het verandert
 • Het databaseschema telt als alles
 • Helpt u belangrijke statistieken te achterhalen en deze visueel bij te houden
 • Vaak en vroeg inchecken.
 • Sterker broncodebeheer.
 • Bij continue integratie worden unit-tests uitgevoerd telkens wanneer u code vastlegt.
 • Automatiseer de build en test iedereen.
 • Houd de build snel met geautomatiseerde implementatie.

Beste praktijken voor continue levering

Hier volgen enkele belangrijke best practices bij het implementeren van continue levering:

 • De eerste fase moet bij elke check-in worden geactiveerd.
 • Elke fase zou na succesvolle voltooiing snel de volgende moeten activeren.
 • Onderhoud de versie van de broncode.
 • Voer geautomatiseerde build en implementatie uit.
 • Implementeren in één exemplaar van a virtuele machine op een moment.
 • Uitvoeren van unit- en integratietesten.
 • U hoeft uw bibliotheek slechts één keer op te bouwen.
 • Het team moet voor elke omgeving dezelfde geautomatiseerde releasemethode gebruiken.
 • Met deze methode kunt u conflicten en last-minute problemen elimineren.
 • Als een status mislukt, moet u het proces automatisch onderbreken en de problemen oplossen.

Best practices voor continue implementatie

Hier volgen enkele belangrijke best practices bij het implementeren van continue implementatie:

 • U moet een issue tracker gebruiken voor de ontwikkelingstaak.
 • In uw versiebeheersysteem moet u een tak aanmaken die het uitgiftenummer en de beschrijving bevat van elke wijziging die u heeft aangebracht.
 • Wanneer de software gereed is voor implementatie, kunt u een pull-request voor de vestiging aanmaken.
 • Implementatiesoftware voor pre-productie staging-servers.
 • Promotest uw software zodra u tevreden bent met de kwaliteit ervan.

Uitdagingen van continue integratie

Dit zijn de uitdagingen van continue integratie:

 • Het maakt het ontwikkelingsproces traag.
 • Legt problemen bloot en deelt deze.
 • Het kan leiden tot een gebrek aan onderhoud van versiebeheer.
 • Het kan je dwingen om met problemen om te gaan.
 • Moeilijkheden bij het bouwen van een geautomatiseerde coderepository.
 • Er mag geen ongeteste of kapotte code worden vastgelegd.

Uitdagingen van continue levering

Dit zijn de uitdagingen van continue levering:

 • U moet de continue levering efficiënt houden zonder de tijd te belasten.
 • U moet omgaan met strakke deadlines voor het vrijgaveplan.
 • Slechte productspecifieke communicatie van teams kan leiden tot herzieningen en vertragingen bij de implementatie.
 • Het businessteam moet over het budget beschikken om over de infrastructuur te beschikken die nodig is om indrukwekkendere software te bouwen.
 • Monitoringgegevens/-informatie moeten worden gebruikt door het onderzoeks- en ontwikkelingsteam.
 • De organisatie moet ervoor zorgen dat open source-software in de huidige workflow past.

Uitdagingen van continue implementatie

Dit zijn de uitdagingen van continue implementatie:

 • CD vereist een continue planning om frequente en snelle releases te realiseren.
 • Zorg voor afstemming tussen de vereisten van de bedrijfscontext en applicatieontwikkeling.
 • Snelle levering mag niet alleen worden beperkt tot het softwareontwikkelingsproces.
 • De stroom moet meegaan met het geheel software ontwikkelingscyclus.
 • Experimentele resultaten moeten continu gekoppeld worden aan de software roadmap.

Wat is het verschil tussen continue integratie, continue levering en continue implementatie?

CI is een benadering voor het automatisch testen van elke codebasewijziging, terwijl Continuous Delivery een benadering is om wijzigingen in nieuwe functies, configuratie en bugfixes te verkrijgen. Aan de andere kant is een Continuous Deployment een benadering om software in een korte cyclus te ontwikkelen. Om deze methodologieën effectief te implementeren, kunt u overwegen een van de volgende te gebruiken top 20 tools voor continue integratie.