ASP.NET Eerste programmavoorbeeld: Hello World

ASP.NET Hello World-programma met voorbeeld

Laten we eens kijken naar een voorbeeld van hoe we een eenvoudige “Hello World”-applicatie kunnen implementeren. Hiervoor moeten we de onderstaande stappen implementeren.

Stap 1) De eerste stap omvat het maken van een nieuw project in Visual Studio. Na het starten van Visual Studio moet u de menuoptie Nieuw->Project kiezen.

ASP.Net Hello World-programma

Stap 2) De volgende stap is het kiezen van het projecttype als een ASP.Net-webapplicatie. Hier moeten we ook de naam en locatie van ons project vermelden.

 1. In het projectdialoogvenster box, ziet u verschillende opties voor het maken van verschillende soorten projecten. Klik op de Web-optie aan de linkerkant.
 2. Wanneer we in de vorige stap op de weboptie klikken, kunnen we een optie zien voor ASP.Net-webapplicatie. Klik op deze optie.
 3. Vervolgens geven we een naam voor de applicatie, in ons geval DemoApplication. We moeten ook een locatie bieden om onze applicatie op te slaan.
 4. Ten slotte klikken we op de knop 'OK' om Visual Studio ons project te laten maken.

ASP.Net Hello World-programma

Stap 3) In het volgende scherm moet u het type ASP.net-webapplicatie kiezen dat moet worden gemaakt. In ons geval gaan we een eenvoudige webformuliertoepassing maken.

 1. Kies eerst het projecttype 'Leeg'. Dit zorgt ervoor dat we beginnen met een basistoepassing die eenvoudig te begrijpen is.
 2. Wij kiezen voor de optie “webformulieren”. Hiermee worden de basismappen toegevoegd. Deze zijn vereist voor een eenvoudige webformuliertoepassing.
 3. Ten slotte klikken we op de knop 'OK' om Visual Studio toestemming te geven onze applicatie te maken.

ASP.Net Hello World-programma

Als de bovenstaande stappen worden gevolgd, krijgt u de onderstaande uitvoer in Visual Studio.

Uitgang: -

ASP.Net Hello World-programma

In de Solution Explorer kunt u de DemoApplication-oplossing zien. Deze oplossing bevat twee projectbestanden, zoals hierboven weergegeven. Op dit moment is een van de belangrijkste bestanden in het project de 'Global.asax.cs'. Dit bestand bevat toepassingsspecifieke informatie. In dit bestand initialiseert u alle toepassingsspecifieke variabelen naar hun standaardwaarden.

Stap 4) Nu is het tijd om een ​​webformulierbestand aan het project toe te voegen. Dit is het bestand dat alle webspecifieke code voor ons project zal bevatten.

 • Klik met de rechtermuisknop op het DemoApplication-project en
 • Kies Toevoegen->Webformulier in het contextmenu.

ASP.Net Hello World-programma

Stap 5) In het volgende scherm worden we gevraagd een naam voor het webformulier op te geven.

 1. Geef een naam voor het webformulier. In ons geval geven we het de naam Demo.
 2. Klik op de OK-knop.

ASP.Net Hello World-programma

Visual Studio maakt automatisch het demo-webformulier en opent het in Visual Studio.

Stap 6) De volgende stap is het toevoegen van de code, die het werk zal doen om 'Hallo wereld' weer te geven. Dit kunt u doen door slechts één regel code toe te voegen aan het bestand Demo.aspx.

ASP.Net Hello World-programma

<html xmlns="www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
	<title></title>
</head>
<body>
	<form id="form1" runat="server">
	<div>

	<%Response. Write( "HeIIo World"); %>

	</div>
	</form>
</body>
</html>

Code-uitleg: -

 • Het Response-object in ASP.Net wordt gebruikt om informatie terug te sturen naar de gebruiker. In ons geval gebruiken we dus de methode ‘Write’ van het Response-object om de tekst ‘Hello World’ te schrijven. De markeringen <% en %> worden gebruikt om ASP.net-specifieke code toe te voegen.

Als u alle bovenstaande stappen volgt en uw programma uitvoert Visual Studio, je krijgt het vervolgwing uitgang.

Uitgang: -

ASP.Net Hello World-programma

Uit de uitvoer kun je duidelijk zien dat 'Hello World' in de browser werd weergegeven.