Top 50 SAP FICO-interviewspørgsmål og -svar i 2024

Her er SAP FICO-interviewspørgsmål og svar til både friskere og erfarne kandidater til at få deres drømmejob.

 

SAP FICO-interviewspørgsmål og svar til nybegyndere

1) Forklar begrebet SAP FICO?

SAP FICO står for FI (Financial Accounting) og CO (controlling). I SAP FICO tager SAP FI cares om regnskab, udarbejdelse af regnskaber, skatteberegninger etc, mens SAP CO tager cares af interordrer, omkostningsark, inventarark, omkostningsfordelinger osv. Det er softwaren, der gemmer data, og som også beregner dem og henter resultatet ud fra det aktuelle marketingscenario. SAP FICO forhindrer tab af data og udfører også verifikation og rapportering af data.

👉 Gratis PDF-download: SAP FICO-interviewspørgsmål og -svar


2) Hvad er de andre moduler, som 'Financial Accounting' er integreret i?

De øvrige moduler, som 'Finansielt regnskab' er integreret i er

a) Salg og distribution
b) Materialestyring
c) Menneskelige ressourcer
d) Produktionsplanlægning
e) Kontrol af finansiel transaktion

SAP FICO


3) Hvad er de organisatoriske elementer i SAP FI?

De organisatoriske elementer i SAP FI er:

a) Virksomhedskodeks
b) Forretningsområde
c) Kontoplan
d) Funktionsområde


4) Forklar, hvad der er nøglen til opslag, og hvad styrer det?

For at bestemme transaktionstypen, der er indtastet i linjeposten, bruges en tocifret numerisk kendt som 'Posteringsnøgle'

Postnøgle bestemmer

a) Kontotyper
b) Typer af opslag. Debet eller Kredit
c) Feltstatus for transaktionen


5) Hvad er virksomhedskoden i SAP?

At generere regnskaber som Opgørelse af aktiver og passiver, Statusopgørelser etc. anvendes firmakode.


6) Hvor mange kontoplaner kan virksomhedskode have?

Du kan få en Kontoplan for én virksomhedskode, som er tildelt.


7) Hvor mange valutaer kan konfigureres for en virksomhedskode?

Der er tre valutaer, der kan konfigureres til en virksomhedskode, en er en lokal valuta og to er de parallelle valutaer.


8) Hvad er mulighederne i SAP for regnskabsår?

Regnskabsår i SAP er den måde, finansielle data gemmes i systemet. I SAP har du 12 perioder og fire specialperioder. Disse perioder er gemt i regnskabsårsvariant, der er:

a) Kalenderår: Fra jan-dec, april-marts

b) Årsafhængigt regnskabsår


9) Hvad er et 'år shift' i SAP-kalender?

SAP-systemet ved ikke, hvad der er brudt regnskabsår, f.eks. april 2012 til marts 2013, og forstår kun kalenderåret. Hvis regnskabsåret for en virksomhed ikke er et kalenderår, men kombinationen af ​​de forskellige måneder af to forskellige kalenderår og derefter en af ​​kalenderåret skal klassificeres som et regnskabsår for SAP, og måneden, der falder i et andet år, har skal reguleres ind i regnskabsåret pr shiftår ved at bruge tegnet -1 eller +1. Det her shift i året er kendt som 'år shift'.

Eksempel: April 2012 til december 2012 er vores første kalenderår, og januar 2013 til marts 2013 er vores andet år. Hvis du nu bruger 12. april til 12. december som dit regnskabsår, så bliver 13. januar til 13. marts automatisk andet år, og du skal justere i år ved at bruge -1 shift, og omvendt, hvis scenariet er omvendt, skal du her bruge +1 shift.


10) Hvad er årsafhængig regnskabsårsvariant?

I en årsafhængig regnskabsårsvariant er antallet af dage i en måned ikke som i kalendermåneden. For eksempel i år 2005, januar måned slutter den 29th, februar måned slutter den 26th etc.


11) Hvordan bliver indgående og udgående skatter taget hånd om i SAP?

For hvert land er skatteprocedure defineret, og skattekoder er defineret heri. Der er fleksibilitet til enten at udgiftsføre skattebeløbene eller aktivere det samme til aktier.


12) Forklar, hvad er valideringer og substitutioner i SAP?

For hvert funktionsområde i SAP er validering eller substitution defineret, f.eks. Assets, Controlling osv. på following niveauer

a) Dokumentniveau
b) Linjepostniveau


13) Hvilke anvendelsesområder bruger validering og substitutioner?

a) FI- Finansielt regnskab
b) CO-omkostningsregnskab
c) AM-Aktivregnskab
d) GL-Særligt formål ledger
e) CS-konsolidering
f) PS-Projekt system
g) RE-Fast ejendom
h) PC-Profit center regnskab


14) Hvad er brugen af ​​FSV (Financial Statement Version) i SAP?

FSV (Financial Statement Version) er et rapporteringsværktøj. Det kan bruges til at udtrække endelige konti fra SAP som resultatopgørelse og balance. De flere FSV'er kan bruges til at generere output fra forskellige eksterne agenturer som banker og andre lovpligtige myndigheder.


15) Hvad er en feltstatusgruppe?

'Feltstatusgrupper' styrer de felter, der kommer op, når brugeren foretager transaktionerne. I FIGL (Financial General Ledger) master, gemmes markstatusgruppen.


16) Hvad er FI-GL (Financial- General Ledger) Regnskab gør?

For at få overblik over eksterne Bogføring og administration og regnskaber, GL (Generelt Ledger) Regnskab anvendes. Den registrerer alle forretningstransaktioner, der er indarbejdet med alle andre operationelle områder i et softwaresystem og sikrer også, at regnskabsdataene altid er fuldstændige og nøjagtige.


17) Hvad er standardvalutakurstypen, som afhentes for alle SAP-transaktioner?

For alle SAP-transaktioner er standardkursen M (gennemsnitskurs).


18) Hvad er de metoder, hvormed leverandørfakturabetalinger kan foretages?

a) Manuel betaling uden brug af outputmedie som checks osv.

b) Automatiske betalinger som DME (Data Medium Exchange), checks, bankoverførsel


19) Hvad er problemerne, når forretningsområdet konfigureres?

Problemet, når et forretningsområde konfigureres, er opsplitning af kontosaldo, hvilket er mere relevant i tilfælde af skattekonti.


20) Hvad er forudsætningerne for tilpasning til dokumentrydning?

Tilpasningsforudsætningen for dokumentrydning er at kontrollere de slettede og ikke-ryddede varer, og dette gøres ved åben varestyring. Åben varestyring administrerer din udestående konto, dvs. kreditor og tilgodehavender. Eksempelvis registreres en fakturapost, der endnu ikke er betalt, som åben konto, indtil den er betalt.


21) Hvad er vigtigheden af ​​GR/IR (Godt modtaget/faktura modtaget) clearingkonto?

GR/IR ( Good Received/ Invoice Received) er en mellemregning. I det gamle system, hvis varerne modtages, og fakturaen ikke modtages, foretages hensættelsen i SAP ved varemodtagelsen. Den passerer regnskabsposten, der debiterer beholdningen og krediterer GR/IR-kontoen. På samme måde, når en faktura modtages, krediteres leverandørkontoen, og GR/IR-kontoen debiteres, vil GR/IR-en vises som en ikke-afklaret post indtil det tidspunkt, hvor fakturaen ikke er modtaget.


22) Hvad er parallel og lokal valuta i SAP?

Hver virksomhedskode kan have to ekstra valutaer, udover virksomhedskoden, valuta indtastet i virksomhedskodedataene. Den valuta, der er indtastet ved oprettelsen af ​​firmakoden, kaldes lokal valuta, og de to andre ekstra valutaer kaldes parallelle valutaer. Parallelle valutaer kan bruges i udenlandske forretningstransaktioner. For at udføre internationale transaktioner kan parallel valuta bruges. De to parallelle valutaer ville være GRUPPEVALUTA og HÅRD VALUTA.


23) Hvor kan du bruge den interne ordre?

For at spore omkostningerne bruges interne ordrer; de foreslås afholdt på kort sigt.


24) Er det muligt at beregne afskrivning til dagen?

Ja, det er muligt at beregne afskrivning, for at gøre det skal du tænde for indikatoren Dep. til dagen i afskrivningsnøglekonfigurationen.


25) Hvad er de organisatoriske opgaver i Asset Accounting?

I Asset Accounting er afskrivningsskema klassificeret som den højeste node, og denne tildeles virksomhedens node. Alle afskrivningsberegninger er gemt under afskrivningsskemaet.


SAP FICO-interviewspørgsmål til erfarne kandidater

26) Hvad er vigtigheden af ​​aktivklasser? Hvilke aktivklasser findes der?

Aktivklassen er hovedklassen til at klassificere aktiver. Hvert aktiv skal kun tildeles én aktivklasse. Eksempel på aktivklasse er Møbler & Inventar, Planter & Maskiner, og Computere osv. Aktivklassen indeholder også G1-konto, når ethvert aktiv anskaffes, debiteres G1-konto. Når du opretter en aktivmaster, bliver det obligatorisk at nævne den aktivklasse, som du opretter de nødvendige aktiver for. Så hver gang en aktivtransaktion finder sted, bliver den G1-konto, der er knyttet til aktivklassen, automatisk hentet, og posten sendes. Du kan også angive standardværdierne for beregning af afskrivningsværdierne og andre stamdata i hver aktivklasse.


27) Hvordan tegnede kapital WIP (Work In Process) og Assets sig for i SAP?

'Capital WIP' omtales som Assets under construction i SAP og er repræsenteret under specifik aktivklasse. Afskrivning opkræves normalt ikke under 'Capital WIP'. Omkostningerne ved opbygning af et anlægsaktiv kan bogføres til en 'intern ordre' og gennem afregningsprocedurerne og kan bogføres på et 'aktiv under opførelse'.


28) Hvad er hovedkomponenterne i kontoplanen?

Hovedkomponenterne i kontoplanen er:

a) Kontoplannøgle
b) Navn
c) Vedligehold sproget
d) Længde GL kontonummer
e) Styring af integration
f) Konsolidering-Koncernkontoplan
g) Blokindikator


29) Hvad er kreditkontrolområde i SAP?

For at beskytte din virksomhed mod risikoen for tab på debitorer og flere udestående tilgodehavender, kan du sætte en kreditgrænse for din kunde ved at bruge kreditkontrolområdet i SAP. Ved hjælp af SAP kan du spærre leverancerne til din kunde baseret på kreditgrænsen og debitorsaldoen på deres konto, som vedligeholdes af dig.


30) Hvordan kan du oprette Credit Control Area i SAP?

Ved at bruge transaktionskode OB45 eller sti kan du oprette Credit Control Area i SAP

SPRO> virksomhedsstruktur>vedligehold struktur>definition>finansielt regnskab>vedligehold kreditkontrolområde og indtast derefter following beskrivelse

a) Opdatering
b) Navn på kreditkontrolområdet i SAP
c) Valuta
d) Beskrivelse
e) Kreditgrænse
f) Risikokategori
g) Skattevariant
h) Rep gruppe


31) Hvad er bogføringsperiodevarianter?

I regnskabsåret bogføringsperiode er en periode, for hvilken transaktionstallene opdateres. Bogføringsperiodevarianterne i SAP er ansvarlige for at kontrollere, hvilken regnskabsperiode der er åben for bogføring og sikrer, at de lukkede perioder forbliver balancerede.


32) Forklar i enkle vendinger, hvad er markstatus, og hvad kontrollerer det?

Feltstatusgruppe er en gruppe, der er konfigureret i FSV (Field Status Variant) til at opretholde feltstatus for G/L (Generelt Ledger) konti. Det styrer hvilket felt der skal undertrykkes, vises, valgfrit og påkrævet.


33) Hvad er kortslut regnskabsår?

Et kort afsluttet regnskabsår resulterer, når du skifter fra et normalt regnskabsår til et ikke-kalender regnskabsår eller omvendt. Denne type forandring sker, når en virksomhed bliver en del af en ny co-corporate-koncern.


34) Hvad er en kontogruppe, og hvor bruges den?

For at kontrollere de data, der skal indtastes på tidspunktet for oprettelsen af ​​en stamrecord, bruges en kontogruppe. Kontogruppe findes for definitionen af ​​GL-konto, Kundemaster og Leverandør.


35) Hvad er formålet med "Dokumenttype" i SAP?

Formålet med "Dokumenttype" i SAP er

a) Nummerinterval for dokumenter er defineret af det
b) Kontityper, der kan bogføres, styres af den, f.eks. Aktiver, Leverandør, Kunde, Normal GL-konto
c) Det bruges til tilbageførsel af posteringer


36) Er forretningsområdet på virksomhedskodeniveau?

Nej. Forretningsområde er på kundeniveau, hvilket betyder, at andre virksomhedskoder også kan bogføres til samme forretningsområde.


37) I SAP lagres kunde- og leverandørkode på hvilket niveau?

Leverandør- og kundekoderne gemmes på klientniveau. Det betyder, at enhver virksomhedskode ved at udvide virksomhedskodevisningen kan bruge kunde- og leverandørkoden.


38) Hvordan defineres tolerancer for fakturabekræftelse?

Tolerance afgør, om den skyldige placerer matching eller skat på fakturaen. Folloenwing er tilfældene af tolerance kan defineres for logistisk fakturabekræftelse.

a) Små forskelle
b) Glidende gennemsnitlige prisafvigelser
c) Mængdeafvigelser
d) Prisafvigelser


39) Hvad er en landskontoplan?

Landekontoplanen indeholder hovedbog (Generelt Ledger) konti, der er nødvendige for at opfylde landets lovkrav.


40) Hvad er APP i SAP Fico?

APP står for 'Automatic Payment Program'; det er et værktøj leveret af SAP til virksomheder til at betale sine leverandører og kunder. APP-værktøjer hjælper med at undgå fejl, der er begået ved manuelt opslag. Når antallet af medarbejdere er flere i virksomheden, bliver betaling via APP også mere gennemførlig.


41) Hvad er betalingsbetingelserne i SAP FICO, og hvor opbevares de?

Betalingsbetingelser oprettes i konfigurationen og bestemmer betalingsforfaldsdatoen for leverandør-/kundefaktura.

De gemmes på debitor- eller leverandørstamposten og trækkes videre til debitor-/leverandørfakturaposteringerne. Forfaldsdatoen kan efter behov ændres på hver enkelt faktura.


42) Hvad er engangsleverandører?

I visse virksomheder, især den, der beskæftiger sig med høje kontante transaktioner, er det ikke praktisk at oprette nye stamregistre for hver leverandørs handelspartner. Engangsleverandører tillader, at en dummy-leverandørkode bruges ved fakturaindtastning og også de oplysninger, som normalt er gemt i leverandørmasteren.


43) Hvad er standardstadierne i SAP-betalingskørslen?

Folloenwing trin er standardstadierne i SAP-betalingskørslen

a) Indtastning af parametre (leverandørkonti, firmakoder, betalingsmetoder)
b) Forslagsplanlægning – systemet foreslår listen over betalte fakturaer
c) Betalingsbestilling - reservationen af ​​de faktiske betalinger i ledger
d) Udskrivning af betalingsformularer, eksempel checks


44) Hvad er forskellen mellem 'Restbetaling' og 'Delbetaling' metoderne til tildeling af kontanter i debitorer?

'Restbetaling' og 'Delbetaling' er de to metoder til at allokere delmetoder fra kunder. For eksempel genereres en faktura på $100, kunden har betalt $70. Nu vil disse $70 blive udlignet og efterlader den resterende saldo $30. Ved resterende betaling slettes fakturaen for den fulde værdi af $100, og en ny faktura genereres for de resterende $30.


45) Hvad er "dunning" i SAP?

'Dunning' er den proces, hvormed betalingsjagtbreve udstedes til kunder. SAP kan bestemme, hvilke kunder der skal modtage brevene og for hvilke forfaldne varer. Forskellige breve kan udskrives i SAP afhængigt af den forfaldne betalingsdato, med en simpel rykker. Ved hjælp af rykkerniveau på kundemasteren kan vi vide, hvilket brev der er udstedt til kunden.


46) Hvad er formålet med kontotypefeltet i GL (Generelt Ledger) master record?

Ved årets udgang afregnes resultatopgørelser til overskudsbalancekontoen. Feltet indeholder en indikator, som er knyttet til en specifik GL (Generelt Ledger) konti, der skal bruges i denne oprydning.


47) Forklar, hvad der er tilbagevendende poster, og hvorfor bruges de?

Tilbagevendende posteringer kan eliminere behovet for manuel bogføring af regnskabsbilag, som ikke ændres fra måned til måned. For eksempel kan der genereres et udgiftsdokument, som kan planlægges for de sidste dage i hver måned, eller når som helst en person ønsker det. Normalt oprettes flere tilbagevendende poster på én gang og behandles derefter alle sammen som en batch-månedsafslutning ved hjælp af transaktion.


48) Hvad er et 'Værdifelt' i CO-PA-modulet?

Værdifelter er tal- eller værdirelaterede felter i rentabilitetsanalyse, såsom mængde, salgsindtægt, rabatværdi osv.


49) Hvad er de statistiske interne ordrer?

Statistiske interne ordrer er dummy-omkostningsobjekter, der bruges til rapportering og analyseformål. Det skal bogføres i forbindelse med et rigtigt objekt såsom et omkostningssted.


50) Til hvilke formål kan interne ordrer bruges?

Du kan bruge interne ordrer til

a) Overheadordrer: Det overvåger interne job, der afregnes til omkostningssteder
b) Investeringsordrer: Det overvåger interne job, der afregnes til anlægsaktiver
c) Periodiseringsordrer: Modregning af påløbne omkostninger opgjort i CO
d) Ordrer med omsætning: Det viser de omkostningskontrollerende dele af salg og distribution, det påvirker ikke virksomhedens kerneforretning

Disse interviewspørgsmål vil også hjælpe i din viva(orals)