Python Tutorial for begyndere: Lær grundlæggende programmering [PDF]

Python selvstudieoversigt

I denne Python-tutorial for begyndere lærer du grundlæggende Python-programmering og avanceret concepts. Dette Python-kursus indeholder alt det grundlæggende i Python fra installation til avancerede ting som Python-datavidenskab. Denne Python-programmeringsvejledning hjælper dig med at lære Python gratis med Python-noter og Python-tutorial PDF. Disse Python-tutorials hjælper dig med at lære det grundlæggende i Python.

Hvad er Python-programmeringssprog?

Python er et objektorienteret programmeringssprog skabt af Guido Rossum i 1989. Det er ideelt designet til hurtig prototyping af complex applikationer. Det har grænseflader til mange OS-systemopkald og biblioteker og kan udvides til C eller C++. Mange store virksomheder bruger Python-programmeringssproget, herunder NASA, Google, YouTube, BitTorrentOsv

Python tutorial

Python-pensum

Grundlæggende om Python-programmering for begyndere

👍 Lektion 1 Installer Python IDE - Sådan installeres Python på Windows [Pycharm IDE]
👍 Lektion 2 Python Hej verden — Opret dit første Python-program
👍 Lektion 3 Python print() Funktion — Sådan udskrives i Python med eksempler
👍 Lektion 4 Python-variabler — Sådan defineres/erklæres strengvariabeltyper
👍 Lektion 5 Undslippe karaktersekvenser — Python Escape Character Sequences (eksempler)
👍 Lektion 6 Sådan tjekker du Python-versionen — Windows, Mac, Linux, Script, Kommandolinje
👍 Lektion 7 Sådan kører du Python-scripts — Trin for trin guide

Python datastruktur

👍 Lektion 1 Python TUPLE — Pak, udpak, sammenlign, udskæring, slet, nøgle
👍 Lektion 2 Python Dictionary (Dict) — Opdater, Cmp, Len, Sorter, Kopier, Elementer, str Eksempel
👍 Lektion 3 Python Ordbog Tilføj — Sådan tilføjes nøgle/værdipar
👍 Lektion 4 Python Operatorer — Aritmetik, Logisk, Sammenligning, Tildeling, Bitwise & Forrang
👍 Lektion 5 Python ikke lige (!=) — Python ikke lige (!=) Operator med eksempler
👍 Lektion 6 Python-arrays — Opret, vend, pop med Python Array-eksempler
👍 Lektion 7 Python 2D-arrays — Python 2D Arrays: Todimensionelle listeeksempler

Python betingede sløjfer

👍 Lektion 1 Python betingede erklæringer — IF…Else, ELIF & Switch Case
👍 Lektion 2 Python For & While Loops — Opregne, bryde, fortsætte Udtalelse
👍 Lektion 3 Python pause, fortsæt, afgiv udtalelser — Lær med eksempel
👍 Lektion 4 Python OOPs — Klasse, Objekt, Arv og Konstruktør med Eksempel
👍 Lektion 5 Python polymorfisme — Polymorfi i Python med EKSEMPLER
👍 Lektion 6 Foranderlige og uforanderlige objekter — Foranderlige og uforanderlige objekter i Python {EKSEMPLER}

Python -strenge

👍 Lektion 1 Python -strenge — Udskift, Sammenføj, Opdel, Omvendt, Store og små bogstaver
👍 Lektion 2 Python String strip() Funktion — Hvad er, eksempler på stribe() funktion
👍 Lektion 3 Python String count() — Python String count() Metode med eksempler
👍 Lektion 4 Python String format() — Hvad er, hvordan virker & eksempler
👍 Lektion 5 Python String len() Metode — Python-strenglængde | len() metode Eksempel
👍 Lektion 6 Python String find() metode — Python string.find() Metode med eksempler
👍 Lektion 7 Python String split() metode — Python String split(): Liste, Efter tegn, Delimiter EKSEMPEL
👍 Lektion 8 Sådan vender du en streng — Sådan vender du en streng i Python (5 metoder)

Python-funktioner

👍 Lektion 1 Python hovedfunktion og metode eksempel — Forstå __main__
👍 Lektion 2 Eksempler på Python-funktioner — Opkald, indrykning, argumenter og returværdier
👍 Lektion 3 Lambda-funktioner i Python — Python Lambda-funktioner med EKSEMPLER
👍 Lektion 4 Python abs() Funktion — Eksempler på absolut værdi
👍 Lektion 5 Python round() Funktion — Hvad er round()-funktionen i Python?
👍 Lektion 6 Python range() Funktion — Float, List, For sløjfeeksempler
👍 Lektion 7 Python map() Funktion — Hvad er map()-funktionen i Python? (Med eksempler)
👍 Lektion 8 Python Timeit() med eksempler — Hvad er Python Timeit()?
👍 Lektion 9 Udbytte i Python Tutorial — Generator & Yield vs Return Eksempel
👍 Lektion 10 Python-kø — FIFO, LIFO Eksempel
👍 Lektion 11 Python-tæller i samlinger — Hvad er, brug og eksempler
👍 Lektion 12 Enumerate() Funktion i Python — Loop, Tuple, String (eksempel)
👍 Lektion 13 Python time.sleep() — Tilføj forsinkelse til din kode (eksempel)
👍 Lektion 14 type() og isinstance() i Python — Hvad er, syntaks og eksempler
👍 Lektion 15 Python New Line — Sådan udskriver du UDEN Newline i Python
👍 Lektion 16 Python Timer funktion — Mål forløbet tid med EKSEMPLER

Python-filhåndtering

👍 Lektion 1 Python-filhåndtering - Sådan opretter, åbner, tilføjer, læser, skriver
👍 Lektion 2 Python Tjek, om fil eller bibliotek eksisterer - Sådan kontrolleres
👍 Lektion 3 Python kopieringsfilmetoder — Python COPY Fil ved hjælp af shutil.copy(), shutil.copystat()
👍 Lektion 4 Python Omdøb fil — Python Omdøb fil og bibliotek ved hjælp af os.rename()
👍 Lektion 5 Python ZIP-fil med eksempel — Sådan opretter du Zip-fil i Python med eksempler
👍 Lektion 6 Håndtering af Python-undtagelser - Prøv, fang, endelig
👍 Lektion 7 Python readline() metode — Hvad er Python readline? (Med eksempler)

Python Data Science

👍 Lektion 1 SciPy i Python Tutorial — Hvad er | Eksempler på bibliotek og funktioner
👍 Lektion 2 Læsning og skrivning af CSV-filer i Python — Brug af modul og pandaer
👍 Lektion 3 Python JSON — Encode(dumps), Decode(loads) & Læs JSON-fil
👍 Lektion 4 Python med MySQL — Forbind, Opret database, Tabel, Indsæt [Eksempler]
👍 Lektion 5 PyUnit tutorial — Python Unit Testing Framework (med eksempel)
👍 Lektion 6 Facebook Login med Python — Eksempel på FB-login
👍 Lektion 7 Python Matrix — Eksempler på Transponering, Multiplikation, NumPy Arrays

Forskelle: Python vs andre teknologier

👍 Lektion 1 Python vs PHP - Hvad er forskellen?
👍 Lektion 2 Python vs Go - Hvad er forskellen?
👍 Lektion 3 Python vs JavaScript - Hvad er forskellen?
👍 Lektion 4 Python vs Ruby - Hvad er forskellen?
👍 Lektion 5 Python 2 vs Python 3 — Nøgleforskelle mellem Python 2 og Python 3
👍 Lektion 6 Python vs C++ - Hvad er forskellen?
👍 Lektion 7 Flaske vs Django — Hvad er forskellen mellem Flask & Django?

Python liste

👍 Lektion 1 Python liste — Forståelse, Apend, Sortering, Længde, Omvendt EKSEMPLER
👍 Lektion 2 Python gennemsnit — Find GENNEMSNITTET af en liste i Python med eksempel
👍 Lektion 3 Python List count() — Python List count() metode med eksempler
👍 Lektion 4 Python fjerner dubletter fra en liste — Brug af forskellige metoder
👍 Lektion 5 Fjern element fra en Python LIST — [ryd, pop, fjern, del]
👍 Lektion 6 Python List index() — Python List index() metode med eksempler
👍 Lektion 7 Python List sort() — Python List sort() med eksempler
👍 Lektion 8 Python Liste Tilføj() — Python List Append() med eksempler

Skal vide ting!

👍 Lektion 1 Python RegEx — re.match(), re.search(), re.findall() med Eksempel
👍 Lektion 2 Python DateTime — Python DateTime, TimeDelta, Strftime(Format) med eksempler
👍 Lektion 3 Python KALENDER Tutorial — Python-kalendermodul med eksempel
👍 Lektion 4 PyTest tutorial — Hvad er, hvordan man installerer, rammeværk, påstande
👍 Lektion 5 Django tutorial — En komplet begyndervejledning til Django
👍 Lektion 6 Urllib.Request og urlopen() — Python internetadgang ved hjælp af Urllib.Request & urlopen()
👍 Lektion 7 Python XML Parser Tutorial - Læs eksempel på xml-fil (Minidom, ElementTree)
👍 Lektion 8 PyQt5 Tutorial — Design GUI ved hjælp af PyQt i Python med eksempler
👍 Lektion 9 Multithreading i Python med Global Interpreter Lock (GIL) - Hvad er, hvorfor behov (med eksempler)
👍 Lektion 10 Python-moduler — Importmodul i Python med eksempler
👍 Lektion 11 Python-faktor — Python-program til at finde fakultet () af et tal
👍 Lektion 12 Python Byt to numbers - Byt to numbers uden at bruge en tredje variabel: C, Python Program
👍 Lektion 13 [::-1] i Python med eksempler — [::-1] i Python med eksempler
👍 Lektion 14 Sådan kvadreres et tal i Python - Sådan kvadreres et tal i Python (6 måder)
👍 Lektion 15 Python-projekter for begyndere — 35 Python-projekter for begyndere med kildekode
👍 Lektion 16 Sådan installeres PIP på Windows — Sådan installeres PIP på Windows
👍 Lektion 17 Palindrom i Python — Program til at kontrollere et tal eller en streng
👍 Lektion 18 Sådan laver du et Tic Tac Toe-spil i Python — Kode med Eksempel

Python-værktøjer, interviewspørgsmål, værktøjer, bøger og selvstudie PDF

👍 Lektion 1 Bedste webskrabeværktøjer — Top 15 bedste webskrabeværktøjer til dataekstraktion
👍 Lektion 2 BEDSTE dataekstraktionsværktøjer — 9 BEDSTE dataekstraktionsværktøjer
👍 Lektion 3 Bedste Python IDE — Top 10 BEDSTE Python-redaktører til Windows, Linux og Mac
👍 Lektion 4 Python certificeringseksamen — BEDSTE Python-certificeringseksamen
👍 Lektion 5 Python programmeringsbøger — 11 bedste Python-programmeringsbøger for begyndere og eksperter
👍 Lektion 6 Python vejledning pdf — Download Python Tutorial PDF for begyndere
👍 Lektion 7 Bedste Python-kurser — 15 bedste online Python-kurser gratis og betalt
👍 Lektion 8 Python-interviewspørgsmål — Python Interview Spørgsmål og Svar

👉 Download Python Tutorial PDF

Hvorfor lære Python-programmering?

Python-programmering er meget udbredt inden for kunstig intelligens, naturlig sproggenerering, neurale netværk og andre avancerede områder inden for datalogi. Ydermere er Python et af de mest efterspurgte programmeringssprog på markedet, så der er enorme jobmuligheder for kandidater, der har kendskab til Python-programmering.

Hvad vil du lære i denne Python-tutorial for begyndere?

I denne Python for begyndere-tutorial lærer du Python-installation, variabler, datastruktur, sløjfer, strenge, funktioner, filhåndtering, Python SciPy, Python JSON, Python med MySQL, matrix, Python List, Python Regex, PyTest, PyQt, multithreading, Python interview spørgsmål og mange flere interessante Python concepts.

Forudsætninger for at lære Python Tutorial?

Denne Python-tutorial er designet til absolutte begyndere til at lære Python online. Men hvis du har grundlæggende viden om et hvilket som helst programmeringssprog concepts som sløjfer, funktioner osv., vil det hjælpe dig med at lære Python nemt online.

 • Det giver rige datatyper og lettere at læse syntaks end noget andet programmeringssprog
 • Det er et platformsuafhængigt scriptsprog med fuld adgang til operating system API'er
 • Sammenlignet med andre programmeringssprog giver det mere fleksibilitet i løbetid
 • Det inkluderer de grundlæggende tekstmanipulationsfaciliteter i Perl og Awk
 • Et modul i Python kan have en eller flere klasser og gratis funktioner
 • Biblioteker i Pythons er kompatible på tværs af platforme med Linux, Macintosh og Windows
 • Til opbygning af store applikationer kan Python kompileres til byte-kode
 • Python understøtter funktionel og struktureret programmering samt OOP
 • Det understøtter interaktiv tilstand, der tillader interaktion Test og fejlretning af kodestykker
 • I Python, da der ikke er noget kompileringstrin, er redigering, fejlretning og test hurtig.

Anvendelser af Python-programmeringssproget

 • Program videospil
 • Byg kunstig intelligens algorithms
 • Programmer forskellige videnskabelige programmer såsom statistiske modeller

Python vs JAVA vs Perl vs TCL vs PHP vs RUBY vs C++ vs JavaScript

Python er et af de mest populære programmeringssprog. I øjeblikket er hver af de following seks sprog bliver brugt af programmører til at udvikle både desktop- og webapplikationer. Derfor er det vigtigt for programmører at sammenligne Python med JAVA, Perl, TCL, PHP, RUBY, C++ og JavaScript for at vælge det rigtige sprog til deres projekter.

Programmeringssprog Forskellen mellem Python og andre sprog
Java
 • Python tager kortere tid at udvikle, selvom det forventes at køre langsommere end Java-programmer
 • På grund af Python er datatyper på højt niveau og dets dynamiske skriveprogrammer kortere end Java-programmer
Perl
 • Selvom begge disse sprog betragtes som ens på mange måder, Perl understøtter almindelige applikationsorienterede opgaver som rapportgenerering, filscanning osv., mens Python understøtter almindelige programmeringsmetoder som datastrukturdesign og OOPs programmering for programmører, der laver sprog til readable kode
Tcl
 • Tcl er et selvstændigt programmeringssprog, det anses for svagt på datastrukturer
 • Det er langsommere med at udføre kode sammenlignet med Python
PHP
 • Python har let at læse kode mens PHP har mere syntaks fra C/C++ og Perl
 • I Python bruges klasser flittigt i standardbiblioteket, mens PHP har SPL, som er fuldt klassebaseret
 • Python understøtter struktureret undtagelseshåndtering, mens de fleste PHP-funktioner ikke bruger undtagelser til rapportering af fejl
 • Udviklingsfunktioner i Python leveres af en tilføjelse, mens den i PHP er indbygget
 • Python understøtter store GUI-rammer
RUBIN
 • Sammenlignet med Ruby har Python et rigt sæt af datastrukturer, interne funktioner, bedre håndtering af navneområder og brug af moduler og iteratorer
 • Python understøtter multiple arv, mens Ruby ikke gør.
 • For at lukke alle sine scopes kræver Ruby "end" eller "}", mens Python kun bruger det hvide mellemrum.
 • RUBY foretrækkes til webudvikling og funktionel programmering, mens Python er til akademisk og videnskabelig programmering.
 • Ruby arbejde med "Gør mere med mindre." Philosophy mens PYTHON "En rigtig måde at gøre tingene på."
C + +
 • Python-kode er ret kortere end de fleste andre programmeringssprog som C eller C++.
 • Python er et dynamisk skrevet sprog, mens C++ er et statisk skrevet sprog.
JavaScript
 • Python er serversiden. JavaScript er klientsiden.
 • Python bruger indrykning og mellemrum. JavaScript bruger krøllet brackets at udpege kodeblokke.

I disse Python tutorials vil vi dække Python 2 og Python 3 eksempler.