VBScript-tutorial for begyndere: Lær på 3 dage

Oversigt over VBScript-tutorial


VBScript er et ordentligt scriptsprog på klientsiden af Microsoft, understøttet af Internet Explorer. Det er meget udbredt i virksomheder. Dette kursus vil lære dig det grundlæggende i VBScript.

Hvad skal jeg vide?


Ikke noget! Dette er en absolut begynderguide til VBScript.

pensum

👍 tutorial Hvad er VBScript? Introduktion og eksempler
👍 tutorial VBScript-variabelerklæring med datatyper: Dim, String, Boolean
👍 tutorial vbscript Operators: Logisk (OG, ELLER) aritmetik, sammenligningseksempel
👍 tutorial VBScript betinget erklæring: IF Else, ElseIF, Select Case Eksempel
👍 tutorial VBScript-løkker: Gør mens, gør indtil, mens, for hver (eksempel)
👍 tutorial VBScript-funktioner og -procedurer med eksempel
👍 tutorial Spørgsmål og svar til VBScript-interview