R Tutorial for begyndere: Lær R programmeringssprog

Hvorfor lære R?

R er et programmeringssprog, der i vid udstrækning bruges af datavidenskabsmænd og store virksomheder som Google, Airbnb, Facebook osv. til dataanalyse. Dette er et komplet kursus om R for begyndere og dækker grundlæggende for at fremme emner som maskinlæringsalgoritme, lineær regression, tidsserier, statistisk inferens osv.

Hvad skal jeg vide?


Grundlæggende viden om statistisk koncept er et plus.

R Programmering Pensum

Introduktion

👍 Lektion 1 Hvad er R-programmeringssprog? - Introduktion og grundlæggende om R
👍 Lektion 2 Sådan downloader og installerer du Rstudio - Anaconda On Windows/Mac
👍 Lektion 3 Aritmetisk og logisk Operatorer — R Datatyper med Eksempel
👍 Lektion 4 R Matrix Tutorial — Opret, udskriv, tilføj kolonne, udsnit
👍 Lektion 5 Faktor i R — Kategoriske variable og kontinuerte variable

Dataforberedelse

👍 Lektion 1 R Dataramme — Sådan opretter, tilføjer, vælger og undersæt
👍 Lektion 2 Liste i R — Sådan opretter du R-lister, vælg elementer med eksempel
👍 Lektion 3 R Sorter en dataramme ved hjælp af Order() — Lær med eksempel
👍 Lektion 4 R Dplyr Tutorial — Datamanipulation (sammenføjning) og rengøring (spredning)
👍 Lektion 5 Flet datarammer i R — Fuld og delvis match
👍 Lektion 6 Funktioner i R-programmering — Lær med eksempel

Programmering

👍 Lektion 1 IF, ELSE, ELSE IF erklæring i R — Lær med eksempel
👍 Lektion 2 Til Loop in R — Eksempler på Liste og Matrix
👍 Lektion 3 Mens Loop in R — Lær med eksempel
👍 Lektion 4 anvende(), lapply(), sapply(), taply() Funktion i R — Lær med eksempel
👍 Lektion 5 Importer data til R — Læs CSV, Excel, SPSS, Stata, SAS filer
👍 Lektion 6 na.udelad & na.rm — Sådan erstattes manglende værdier (NA) i R
👍 Lektion 7 Eksport af data fra R — Sådan eksporteres data fra R til CSV, Excel
👍 Lektion 8 Korrelation i R — Pearson & Spearman med Matrix Eksempel
👍 Lektion 9 R Samlet funktion — Summarise & Group_by() Eksempel
👍 Lektion 10 R Vælg(), Filter(), Arranger(), Pipeline — Lær med eksempel

Dataanalyse

👍 Lektion 1 R Scatterplots — Scatter-plot i R ved hjælp af ggplot2 (med eksempel)
👍 Lektion 2 boxplot() i R - Hvordan laver man BoxPlotter Lær med eksempel
👍 Lektion 3 Søjlediagram og histogram i R — Lær med eksempel
👍 Lektion 4 T-test i R — Én prøve og parret (med eksempel)
👍 Lektion 5 RANOVA tutorial — En- og tovejs (med eksempler)

Maskinelæring

👍 Lektion 1 Regression og typer i R — R Enkel, Multiple Lineær og Trinwise Regression
👍 Lektion 2 Beslutningstræ i R — Klassifikationstræ og kode i R med eksempel
👍 Lektion 3 R Random Forest Tutorial — Lær med eksempel
👍 Lektion 4 GLM i R — Generaliseret lineær model med eksempel
👍 Lektion 5 K-betyder Clustering i R — Lær med eksempel

Skal vide!

👍 Lektion 1 R vs Python - Hvad er forskellen?
👍 Lektion 2 SAS vs R - Hvad er forskellen?
👍 Lektion 3 Histogram vs søjlediagram - Skal kende forskelle
👍 Lektion 4 R Programmeringsinterviewspørgsmål — Top 18 R Programmeringsinterview Q & A
👍 Lektion 5 R Programmeringsbøger — 17 bedste R-programmeringsbøger
👍 Lektion 6 R Programmeringsvejledning pdf — Download R Tutorial PDF for begyndere