SAP HCM-kursus: SAP HR-modulvejledning

SAP HCM træningsoversigt


SAP Human Capital Management (HCM) kaldes også SAP-HR. SAP HCM består af vigtige undermoduler som Personaleadministration (PA), Organisationsledelse (OM), Tid, Løn, som alle vil blive diskuteret i detaljer.

Hvad skal jeg vide?


Kendskab til SAP GUI er en fordel. Hvis du er en absolut nybegynder til SAP, så tag dette grundlæggende SAP kursus først.

SAP HR Kursuspensum

Personaleadministration (PA)

PA er et vigtigt undermodul til SAP HCM, der gemmer nøglemedarbejderdata. PA hjælper også med HR-processer som ansættelse, brand, ændring i betegnelse, rejser osv. Infotype er den grundlæggende medarbejderinformationsenhed i SAP HR. Lad os studere det i detaljer.

👍 tutorial Hvad er SAP HR? Introduktion til SAP HCM
👍 tutorial Hvad er en infotype?
👍 tutorial Infotype Operations- Opret, Ændre, Kopier, Slet, Oversigt ved hjælp af PA30, PA20
👍 tutorial Hurtig indtastning af infotype

Vigtige infotype T-koder, du skal kende

👍 tutorial Sådan får du vist alle infotyper, der er gemt for en medarbejder
👍 tutorial Alt om Infotype 0003 – Lønstatus
👍 tutorial Tidsbegrænsninger

Personaleaktion

En personalehandling omfatter alle de nødvendige infotyper, displayed i en logisk rækkefølge, hvor der skal indtastes data for en bestemt HR-begivenhed som ansættelse, opsigelse osv

👍 tutorial SAP personalehandlinger
👍 tutorial Sådan sletter du et personalenummer

Organisationsledelse

Organisationsledelse er et undermodul til SAP HCM, der strukturerer organisationen på virksomheds-, personale- og organisationsniveau. Med enkle ord hjælper det med at definere forskellige forretningsenheder, jobstillinger, rapporteringsstrukturer, nuværende og fremtidige ansættelsesplaner i SAP ERP. 14

👍 tutorial Strukturer i SAP
👍 tutorial Objekttyper, gyldighedsdatoer, infotyper
👍 tutorial Expert Mode
👍 tutorial SAP PPOCE: Sådan opretter du en organisatorisk enhed

Positioner

Stillinger er jobroller defineret i en virksomhed

👍 tutorial Sådan OPRETTER, KOPIERER OG AFGRÆNSER du en stilling: SAP PPOME
👍 tutorial identificer-a-position-as-head-of-org-unit.html
👍 tutorial Sådan tildeler du et job- og omkostningscenter til en stilling
👍 tutorial Sådan viser du organisationsstruktur med stillinger

Tid

Time Management (TM) modulet gemmer information om medarbejders fremmøde, fravær, tidsevalueringsplaner osv.

👍 tutorial Tidsevaluering Essentials
👍 tutorial Sådan køres tidsevaluering
👍 tutorial Sådan kontrolleres resultaterne af tidsevaluering

Lønningsliste

SAP Lønmodul hjælper med at beregne løn og løn for faste og midlertidigt ansatte i en organisation.

👍 tutorial Oversigt over lønproces
👍 tutorial Kontrol rekord
👍 tutorial Sådan udfører du løn
👍 tutorial Sådan tjekker du lønresultater
👍 tutorial Sådan SLETTER du lønresultater

Skal kende lønoplysninger

👍 tutorial Hvad er Off Cycle Payroll
👍 tutorial Sådan reviderer du løn
👍 tutorial Hvad er MATHCODE
👍 tutorial Typer af løntyper i SAP
👍 tutorial Løntyperapporter

Efter lønkørselsaktiviteter

Disse aktiviteter hjælper med at foretage betalinger til medarbejderne, når lønsummen er beregnet

👍 tutorial Bankoverførsel
👍 tutorial Sådan opretter du en banknøgle
👍 tutorial Alt om ad hoc-forespørgsel

Kontrollere!

👍 tutorial SAP HR-interviewspørgsmål
👍 tutorial SAP HR PDF
👍 tutorial SAP HR Quiz